Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE >> 152. člen ZDDV-1- Začetek veljavnosti in uporabe >>

II. Komentarji

Kazalo

II.a Komentar k 152. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen določa, da začne zakon veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in da se uporablja od 1. januarja 2007.

II.b Komentar avtorice

ZDDV-1 je začel veljati s 17.11.2006, uporabljati pa se je začel s 1.januarjem 2007. Na tem mestu ni zapisano, da so davčni zavezanci lahko upoštevali določbo 194. člena ZDDV-1 že pred 1.1.2007 (vezano na ureditev za male davčne zavezance, ki so lahko na podlagi nove opredelitve pojma obdavčljivega prometa in glede na nov, višji mejni znesek za obvezno obračunavanje DDV izstopili iz sistema DDV). Davčni zavezanec, ki je na dan uveljavitve tega zakona identificiran za namene DDV, ker je presegel znesek iz prvega odstavka 45. člena ZDDV in izpolnjuje pogoje za oprostitev obračunavanja DDV v skladu s prvim odstavkom 94. člena tega zakona, predloži davčnemu organu zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV najpozneje do 31.12.2006. Več o tem pri komentarju k 149. členu ZDDV-1.