Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 54. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava[1]

V tem členu, ki določa oprostitev plačila DDV v okviru diplomatskih in konzularnih odnosov, oprostitve za Nato ter za dobave zlata centralnim bankam, so povzete rešitve iz 10. in 11. točke 31. člena prejšnjega zakona. Zakonska določba ne prinaša vsebinskih sprememb, s tem, da so iz zakona izključene določbe, ki so izvedbene narave in bodo vključene v pravilnik.

II.b Komentar avtorice

Oprostitve za nekatere transakcije, ki se obravnavajo kot izvoz so obravnavane v 151. in 152. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

V Pravilniku o pogojih in načinu oprostitve dajatev za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo so določene osebe in način uveljavljanja oprostitev pri nabavah blaga v Sloveniji in pri uvozu blaga po 54. in 50. členu ZDDV-1. Oprostitve po teh dveh členih se lahko uveljavijo kot neposredna oprostitev (to velja tudi za uvozne dajatve) ali vračilo plačanega davka.


[1] Med postopkom sprejemanja Zakona o DDV je bil podan predlog, da se doda nov člen, in sicer »(oprostitve za dobave goriva, olja in maziva)«
Plačila DDV je oproščeno gorivo, olje in maziva za uporabo v službenih vozilih, letalih in plovilih sile ali civilnega dela držav članic Severnoatlantske pogodbe in držav pogodbenic Sporazuma med državami..............(Ur.l. RS-MP, št. 16/95).
Obrazložitev:
RS je ratificirala omenjeni sporazum –t.im. PzM SOFA in Sporazum med pogodbenicami Severnoatlanstske pogodbe o statusu njihovih sil (Ur.l. RS-MP, št.22/04)-t.im. Nato Sofa, ki v svojih določbah državi gostiteljici nalagata, da sprejme posebne ukrepe, da bodo gorivo, olja in maziva za uporabo službenih vozil, letalih in plovilih sile ali civilnega dela lahko dobavljeni brez plačila carinskih dajatev in davkov (11. točka XI. člena).
Razlog za zavrnitev:
Oprostitve so v skladu s Šesto direktivo predvidene za države članice Severnoatlantske pogodbe in so vključene v točkah c in d 54. člena. Širitev oprostitve ni mogoče.