Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (113. člen)

113. člen- P (Izvoznik)[1]

(1) V skladu s tretjim odstavkom 73. člena ZDDV-1 se kot izvoznik šteje davčni zavezanec, pri katerem je vsota vrednosti izvoza (podatek iz knjigovodstva davčnega zavezanca) in vrednosti dobav blaga znotraj Skupnosti (podatek iz polja 12 obrazca DDV-O) po podatkih iz predloženih obračunov za zadnjih šest mesecev večja od vsote vrednosti dobav blaga in storitev (podatek iz polja 11 obrazca DDV-O, zmanjšan za vrednost izvoza) ter vrednosti oproščenih dobav brez pravice do odbitka DDV (podatek iz polja 14 obrazca DDV-O) za isto obdobje in, ki hkrati v istem obdobju, v vsaj dveh zaporednih obračunih izkazuje presežek odbitka DDV.[2]

(2) Davčni zavezanci iz prvega odstavka tega člena predložijo davčnemu organu vlogo za pridobitev statusa izvoznika, v kateri navedejo:

    - firmo oziroma ime in sedež (naslov) oziroma stalno prebivališče,

    - identifikacijsko številko za DDV.

(3) Davčni organ po prejemu vloge iz prejšnjega odstavka izda davčnemu zavezancu odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvoznika za obdobje največ 12 mesecev.

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena lahko tistim davčnim zavezancem, ki jim je bila na podlagi prejšnjega odstavka izdana odločba o izpolnjevanju pogojev za izvoznika, davčni organ v roku 30 dni po preteku obdobja iz tretjega odstavka tega člena, na podlagi podatkov iz obrazca DDV-O in podatkov, pridobljenih pri carinskem organu izda odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvoznika za naslednje obdobje največ 12 mesecev po uradni dolžnosti.


[1]Spremembe tega člena so bile objavljene v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 52/07).

[2]Davčni organ je v enem izmed svojih pojasnil pojasnil:
»Opozoriti le treba, da je v besedilu prvega odstavka 113. člena pravilnika, ki določa pogoje, ki jih mora davčni zavezanec izpolnjevati za pridobitev statusa izvoznika, napaka, ki bo ob prvi spremembi pravilnika odpravljena. Za oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV je pravilno sklicevanje na polje 15, ne pa na polje 14 obračuna DDV.«
Povezava na pojasnilo:
Dobava blaga z instaliranjem in status izvoznika

Kazalo | II. Komentarji | III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (113. člen) | IV. Pojasnila DURS in sodna praksa