Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (151.,152. in 153. člen)

151. člen- P (Hramba računov)

(1) Izdane in prejete račune mora davčni zavezanec hraniti v prvotni obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, ne glede na to, ali gre za račune, izdane v papirni obliki ali v elektronski obliki.

(2) Račune lahko hrani tudi na mikrofilmu ali drugem mediju tako, da jih je mogoče kadar koli prikazati na zaslonu ali izpisati, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 86. člena ZDDV-1.

152. člen- P (Pogoji za hrambo elektronskih računov)

(1) Davčni zavezanec mora za elektronske račune, ki jih je izdal, poslal ali prejel:

  - zagotoviti hranjenje ter obstojnost vsakega prejetega elektronskega računa in kopije izdanega oziroma posredovanega računa v obliki, v kakršni je bil oblikovan, prejet, izdan oziroma posredovan, ali v drugi obliki, ki zagotavlja verodostojnost računov in kopij, najmanj 10 let po preteku leta, na katero se računi nanašajo;

  - obvestiti davčni urad, kje hrani elektronske račune, če jih hrani zunaj ozemlja Republike Slovenije;

  - uporabljati tehnologijo in postopke, ki zagotavljajo avtentičnost izdajatelja, integriteto in nespremenljivost vsebine, preglednost hranjenja in berljivost elektronskih računov skozi celotno predpisano obdobje hranjenja računov;

  - omogočati neoviran in takojšen dostop do podatkov o izvoru, prejemniku ter času in kraju pošiljanja ali prejema elektronskega računa;

  - omogočati neoviran dostop v razumnem času do vsakega prejetega računa in kopije izdanega oziroma posredovanega računa iz prve alineje tega odstavka, neodvisno od kraja ali osebe, kjer račun hrani;

  - zagotoviti primernost vsakega prejetega računa in kopije izdanega oziroma posredovanega računa iz prve alineje tega odstavka za obdelavo.

(2) Davčni zavezanec, ki hrani elektronske račune, ki so elektronsko podpisani z uporabo podatkov in sredstev za podpisovanje, mora hraniti komplementarne podatke in sredstva za preverjanje elektronskega podpisa enako dolgo, kot hrani elektronske račune.

(3) Davčni zavezanec mora v celotni dobi hranjenja elektronskih računov zagotavljati podatke, ki zagotavljajo ugotavljanje avtentičnosti izdajatelja, integritete in nespremenljivosti vsebine, preglednost hranjenja in berljivost elektronskih računov.

153. člen- P (Pravica dostopa do računov, ki se hranijo v elektronski obliki v drugi državi članici)

Če davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji hrani račune, ki jih je izdal ali prejel prek elektronskih sredstev v elektronski obliki z omogočanjem neoviranega dostopa do teh računov, v drugi državi članici, ima davčni organ za namene nadzora pravico dostopa prek elektronskih sredstev, snemanja (download) in uporabe teh računov znotraj omejitev, ki jih določajo slovenski predpisi.

Kazalo | II. Komentarji | III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (151.,152. in 153. člen) | IV. Pojasnila DURS in sodna praksa