Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ >> IV. 3. Kraj opravljanja storitev >> IV. 3.2. Posebna pravila >> 27. člen ZDDV-1– Opravljanje prevoza >>

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

Ni pojasnil DURS in MF ter slovenske sodne prakse.

Smiselno lahko upoštevamo pojasnila davčnega organa in sodno prakso k prejšnjemu 17., 18.a in 18.c členu ZDDV, ki se nanašajo na storitve, ki so omenjene v sedanjem 27. členu ZDDV-1.

Sodna praksa k 9. členu Šeste direktive (9. člen-Opravljanje storitev), npr.:[1]

9                          Case C-167/95 (Linthorst)

                            Case C-452/03 (RAL)

                            Case C-41/04 (Levob)

9(1)                      Case 168/84 (Bergholz)

                            Case C-30/89 (Commission/France)

                            Case C-68/92 (Commission/France)

                            Case C-69/92 (Commission/Luxembourg)

                            Case C-73/92 (Commission/Spain)

                            Case C-190/95 (ARO Lease)

                            Case C-231/94 (Faaborg-Gelting Linien)

                            Case C-390/96 (Lease Plan)

                            Case C-429/97 (Commission/France)

                            Case C-210/04 (FCE Bank)

9(2)(a)                 Case C-111/05 (Aktiebolaget NN)

                            Case C-114/05 (Gillan Beach)

                            Case C-166/05 (Heger Rudi)

9(2)(b)                 Case 283/84 (Trans Tirreno)

                            Case C-30/89 (Commission/France)

                            Case C-331/94 (Commission/Greece)

                            Case C-116/96 (Reisebüro Binder)

9(2)(c)                 Case C-327/94 (Jürgen Dudda)

                            Case C-429/97 (Commission/France)

                            Case C-114/05 (Gillan Beach)

9(2)(d)                 Case 51/88 (Hamann)

9(2)(e)                 Case C-68/92 (Commission/France)

                            Case C-69/92 (Commission/Luxembourg)

                            Case C-73/92 (Commission/Spain)

                            Case C-108/00 (SPI)

                            Case C-438/01 (Design concept)

                            Case C-08/03 (BBL)


[1] Opomba: Vsebina iz 1. odstavka 27. člena ZDDV-1 je povzeta iz 2 (b) odstavka 9. člena Šeste direktive. Pravila za določitev kraja opravljanja storitev pri prevozu blaga znotraj Skupnosti so povzeta po 28b (C) členu Šeste direktive, pravila za določitev kraja opravljanja pomožnih storitev pri prevozu blaga znotraj Skupnosti pa iz 28b (D) člena Šeste direktive. Po novem so pravila določitve kraja opravljanja prevoza določena v 46. do 51. členu Direktive Sveta 2006/112/ES. 6. Direktiva je bila namreč preoblikovana, nadomestila pa jo je Direktiva Sveta 2006/112/ES.