Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

Ni pojasnil DURS in MF ter slovenske sodne prakse.

Smiselno, ob upoštevanju zakonskih sprememb, lahko upoštevamo pojasnila davčnega organa in sodno prakso k 26. členu prejšnjega zakona (ZDDV-1).

Sodna praksa k 13 (A) členu Šeste direktive (13. člen-Oprostitve na ozemlju države; 13(A) člen- Oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu), npr.:[1]

13A(1)                 Case C-149/97 (Institute of the Motor Industry)

                            Case C-216/97 (Gregg)

13A(1)(a)             Case 107/84 (Commission/Germany)

13A(1)(b)             Case C-76/99 (Commission/France)

                            Case C-45/01 (Christoph-Dornier-Stiftung)

                            Case C-394/04 (Diagnostikon kai Therapeftikan Kentron Athinon)

                            Case C-395/04 (Diagnostikon kai Therapeftikan Kentron Athinon)

                            Case C-106/05 (L.u..P. GmbH)

13A(1)(c)             Case 353/85 (Commission/UK)

                            Case 122/87 (Commission/Italy)

                            Case C-384/98 (D. (Minor))

                            Case C-45/01 (Christoph-Dornier-Stiftung)

                            Case C-141/00 (Kügler GmbH)

                            Case C-212/01 (Margarete Unterpertinger)

                            Case C-307/01 (Dr Peter L. d’Ambrumenil)

                           Case C-443/04 (Solleveld)

                            Case C-444/04 (van den Hout-van Ejnsbergen)

13A(1)(d)

13A(1)(e)             Case C-240/05 (Eurodental)

                            Case C-401/05 (VDP Dental Laboratories)[2]

                            eur-lex.europa.eu

13A(1)(f)              Case 348/87 (SUFA)

                            Case C-8/01 (Assurandør-Societet)

13A(1)(g)             Case C-141/00 (Kügler GmbH)

                            Case C-498/03 (Kingscrest)

                            Case C-415/04 (Stichting Kinderopvang Enschedé)

13A(1)(h)             Case C-498/03 (Kingscrest)

                            Case C-415/04 (Stichting Kinderopvang Enschedé)

13A(1)(i)              Case C-287/00 (Commission/Germany)

                            Case C-415/04 (Stichting Kinderopvang Enschedé)

                           Case C-434/05 (Horizon College):

                           eur-lex.europa.eu[3]

13A(1)(j),    primerjalno: člen 132 (1) (j) Direktive Sveta 2006/112/ES, ki je podlaga za 9.točko 1. odstavka 42. člena ZDDV-1    

                            Case C-445/05 (Werner Haderer):

                            eur-lex.europa.eu[4]

13A(1)(l)              Case C-149/97 (Institute of the Motor Industry)

13A(1)(m)            Case C-124/96 (Commission/Spain)

                            Case C-174/00 (Kennemer Golf & Country Club)

13(A(1)(n)            Case C-144/00 (Matthias Hoffmann)

Preglednica: Primerjalna tabela med 6. Direktivo in Direktivo Sveta 2006/112/ES za 13.(A) (1) člen 6. Direktive

Direktiva 77/388/EGS

Direktiva Sveta 2006/112/ES

člen 13(A)(1),

uvodni stavek člen 131


 

člen 13(A)(1)(a) do (n) člen

člen 132(1)(a) do (n)


 

člen 13(A)(1)(o), prvi stavek

člen 132(1)(o)


 

člen 13(A)(1)(o), drugi stavek

člen 132(2)


 

člen 13(A)(1)(p) in (q)

člen 132(1)(p) in (q)


 

člen 13(A)(2)(a), prva do četrta alinea

člen 133(a) do (d)


 

člen 13(A)(2)(b), prva in druga alinea

člen 134(a) in (b)


 


[1] V Direktivi Sveta 2006/112/ES so oprostitve (splošne določbe in oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu) obravnavane v 131.-134. členu (13. člen (A) Šeste direktive).

[2]Izrek:
Člen 13(A)(1)(e) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero, kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta 95/7/ES/ z dne 10. aprila 1995, je razlagati tako, da se ne uporablja za dobave zobne protetike, ki jih opravi posrednik, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki nima statusa zobozdravnika ali zobnega tehnika, vendar je te protetike pridobil od zobnega tehnika.

[3] Razsodba
1) Člen 13(A)(1)(i) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero je treba razlagati tako, da se besedilo „izobraževanje otrok ali mladine, šolsko ali univerzitetno izobraževanje, poklicno usposabljanje ali prekvalifikacija“ v smislu te določbe ne nanaša na dejstvo, da se učitelj proti plačilu posreduje izobraževalni ustanovi, v kateri pod odgovornostjo slednje ta učitelj začasno poučuje, tudi če je sama ustanova, ki posreduje učitelja, oseba javnega prava, katere namen je izobraževanje ali druga organizacija, ki ji zadevna država članica priznava podoben namen.
2) Člen 13(A)(1)(i) Šeste direktive 77/388 v povezavi z odstavkom 2 tega istega člena, je treba razlagati tako, da dejstvo, da se učitelja proti plačilu posreduje izobraževalni ustanovi, v kateri pod odgovornostjo te ta učitelj začasno poučuje, lahko pomeni transakcijo, oproščeno davka na dodano vrednost, če gre za opravljanje storitev, „tesno povezanih“ s poučevanjem v smislu te iste določbe, če se tako izboljšajo pogoji poučevanja, ki šteje za glavno storitev, vendar pod pogojem, da nacionalno sodišče preveri, ali:
– tako to glavno storitev kot posredovanje, ki je z njo tesno povezano, opravljajo organi iz navedenega člena 13(A)(1)(i), ob upoštevanju, glede na okoliščine primera, pogojev, ki jih je morebiti uporabila zadevna država članica na podlagi odstavka 2(a) tega istega člena,
– je navedeno posredovanje take narave oziroma kakovosti, da brez poseganja po taki storitvi ustanovi prejemnici in s tem njenim učencem ne bi bilo mogoče zagotoviti poučevanja enake vrednosti, in
– ali tako posredovanje prvenstveno ni namenjeno pridobitvi dodatnega prihodka z opravljanjem transakcij, ki neposredno konkurirajo transakcijam komercialnih podjetij, ki so zavezana davku na dodano vrednost.

[4]Razsodba
V okoliščinah, kakršne so te iz postopka v glavni stvari, je za dejavnosti posameznika kot neodvisnega sodelavca, ki vključujejo pomoč pri šolskem pouku ter tečaje keramike in lončarstva v izobraževalnih središčih za odrasle, oprostitev plačila davka na dodano vrednost iz člena 13(A)(1)(j) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero mogoče uveljavljati, le če te dejavnosti pomenijo poučevanje, ki ga učitelj opravlja v svojem imenu in za svoj račun in ki se nanaša na šolsko ali univerzitetno izobraževanje. Predložitveno sodišče mora preizkusiti, ali gre v postopku v glavni stvari za tak primer.