Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

1. Posredovanje finančnih storitev, Pojasnilo DURS, št. 4230-475/2006, 21. 2. 2007,

povezava: http://www.racunovodja.com

2. Zavarovalne transakcije in povezane storitve, Pojasnilo DURS, št. 4230-15/2007, 14. 2. 2007,

povezava: http://www.racunovodja.com

3. Plačilo na obroke in 39. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, Pojasnilo DURS, št. 4230-71/2007-2, 20. 3. 2007,

povezava: http://www.racunovodja.com

4. Obdavčitev posredovanja spremljevalnih storitev pri prodaji letalskih vozovnic, Pojasnilo DURS, št. 4230-22/2007, 18. 6. 2007,

povezava: http://www.racunovodja.com

 

 

Smiselno, ob upoštevanju zakonskih sprememb, lahko upoštevamo pojasnila davčnega organa in sodno prakso k 27. členu prejšnjega zakona (ZDDV).

Primer sodne prakse k 27. členu ZDDV: Sodba U 107/2004 z dne 11.09.2006 – povezano z obdavčitvijo prodaje nepremičnine z DDV oziroma DPN

povezava: http://www.racunovodja.com

Sodna praksa Sodišča ES k 13 (B) členu Šeste direktive (13. člen-Oprostitve na ozemlju države; 13(B) člen- Druge oprostitve), npr.:[1]

13B(a)                 Case C-4/94 (BLP)

                            Case C-349/96 (Card Protection Plan)

                            Case C-240/99 (Skandia)

                            Case C-8/01 (Assurandør-Societet)

                            Case C-472/03 (Arthur Andersont)

                            Case C-13/06 (Commission/Greece)

13B(b)                 Case 173/88 (Henriksen)

                            Case C-63/92 (Lubbock Fine)

                            Case C-346/95 (Blasi)

                            Case C-60/96 (Commission/France)

                            Case C-12/98 (Amengual Far)

                            Case C-409/98 (Mirror Group)

                            Case C-446/98 (Camara Municipal do Porto)

                            Case C-108/99 (Cantor Fitzgerald)

                            Case C-326/99 (Goed Wonen)

                            Case C-269/00 (Wolfgang Seeling)

                            Case C-315/00 (Rudolf Maierhofer)

                            Case C-275/01 (Sinclair Collis Lt)

                            Case C-284/03 (Temco Europe)

                            Case C-428/02 (Fonden Marselisborg)

                            Case C-63/04 (Centralan)

                            Case C-246/04 (Turn- und Sportunion Waldburg)

13B(c)                 Case C-45/95 (Commission/Italy)

                            Case C-280/04 (Jyske Finans)

                            Case C-18/05 (Salus)

                            Case C-155/05 (Villa maria Beatrice Hospital)

13B(d)                 Case C-4/94 (BLP)

                            Case C-16/00 (Cibo)

13B(d)(1)             Case 8/81 (Becker)

                            Case 255/81 (Grendel)

                            Case 70/83 (Kloppenburg)

                            Case 207/87 (Weissgerber)

                            Case C-281/91 (Muys en De Winter)

                            Case C-34/99  (Primback)

                            Case C-453/05 (Volker Ludwig)

                            Case C-174/06 (CO.GE.P Srl)

13B(d)(2) primerjalno 135 (1) (c) Direktive Sveta 112/2006/ES, ki je podlaga za 4.b točko 44. člena ZDDV-1

                            Case C-455/05 (Velvet & Steel Immobilien)[2]

                          eur-lex.europa.eu

13B(d)(3)             Case C-80/95 (Harnas & Helm)

                            Case C-305/01 (MKG-Kraftfahrzeuge-Factory)

13B(d)(3)-(5)       Case C-2/95 (Sparekassernes Datacenter)

13B(d)(5)             Case C-60/90 (Polysar)

                            Case C-80/95 (Harnas & Helm)

                          Case C-102/00 (Welthgrove)

                          Case C-235/00 (CSC Financial Services Ltd)

                          eur-lex.europa.eu

13B(d)(6)             Case C-08/03 (BBL)

                          Case C-169/04 (Abbey National)

                          Case C-363/05(Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust)[3]

                          eur-lex.europa.eu

                          Case C-406/05 (Jurriëns Beheer)

13B(f)                  Case C-283/95 (Karlheinz Fischer)

                            Case C-453/02 (Linneweber)

                            Case C-462/02 (Akritidis)

                            Case C-89/05(United Utilities)

13B(g)                 Case 73/85 (Kerrut)

                            Case C-63/92 (Lubbock Fine)

13B(h)                 Case C-468/93 (Gemeente Emmen)

Preglednica: Primerjalna tabela med 6. Direktivo in Direktivo Sveta 2006/112/ES za 13.(B) člen 6. Direktive

Direktiva 77/388/EGS

Direktiva Sveta 2006/112/ES

člen 13(B), uvodni stavek

člen 131


 

člen 13(B)(a)

člen 135(1)(a)


 

člen 13(B)(b), prvi pododstavek

člen 135(1)(l)


 

člen 13(B)(b), prvi pododstavek,

točke (1) do (4)


 

člen 135(2), prvi pododstavek,

točke (a) do (d)


 

člen 13(B)(b), drugi pododstavek

člen 135(2), drugi pododstavek


 

člen 13(B)(c)

člen 136(a) in (b)


 

člen 13(B)(d)


 

člen 13(B)(d), točke (1) do (5)


 

člen 135(1)(b) do (f)


 

člen 13(B)(d), točke (1) do (5), prva in

druga alinea


 

člen 135(1)(f)


 

člen 13(B)(d), točka (6)

člen 135(1)(g)


 

člen 13(B)(e) do (h)

člen 135(1)(h) do (k)


 


[1] Vsebina 44. člena ZDDV-1 je povzeta po 13. členu (B) Šeste direktive.

[2] Razsodba:
Člen 13 B(d), točka 2, Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero je treba razlagati tako, da pojem „prevzem obveznosti“ izključuje s področja uporabe te določbe obveznosti, ki niso finančne narave, kot so obveznosti obnove nepremičnine.

[3]Izrek
1) Člen 13B(d)(6) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero, je treba razlagati tako, da pojem „posebni investicijski skladi“ v tej določbi vključuje zaprte investicijske sklade, kot so zaprte investicijske družbe (Investment Trust Companies).
2) Člen 13B(d)(6) Šeste direktive je treba razlagati tako, da države članice pooblašča, da po prostem preudarku opredelijo sklade pod njihovo pristojnostjo, ki spadajo pod pojem „posebni investicijski skladi“ za namene oprostitve iz te določbe. Vendar pa morajo države članice pri izvajanju tega pooblastila spoštovati cilj, zasledovan z navedeno določbo, ki je vlagateljem olajšati vlagaje v vrednostne papirje prek naložbenih podjemov, ob zagotavljanju načela davčne nevtralnosti z vidika pobiranja davka na dodano vrednost za upravljanje s posebnimi investicijskimi skladi, kot so skladi, na katere se nanaša Direktiva Sveta 85/611/EGS z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/1/ES z dne 9. marca 2005, ki so konkurenčni drugim posebnim investicijskim skladom.
3) Člen 13(B)(d)(6) Šeste direktive ima neposredni učinek, tako da se davčni zavezanec nanj lahko sklicuje pred nacionalnim sodiščem, ko nasprotuje uporabi nacionalne ureditve, ki naj bi bila nezdružljiva s to določbo.