Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

Komentar predlagatelja ZDDPO-2 iz Poročevalca DZ

V 19. členu je določen način ugotavljanja davčne osnove v primeru posojil oziroma obresti med povezanima osebama. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov se upoštevajo obračunane obresti na dana in prejeta posojila povezanim osebam, vendar najmanj oziroma največ do višine zadnje objavljene, ob času obračuna obresti znane priznane obrestne mere. Priznano obrestno mero določi in objavi minister, pristojen za finance, pred začetkom davčnega obdobja, za katerega se bo uporabljala, pri tem pa upošteva, da gre za obrestno mero, ki se v primerljivih okoliščinah doseže ali bi se dosegla na trgu med nepovezanimi osebami. Za povezani osebi rezidenta, ki sta povezani po 17. členu tega zakona, pa je določena izjema, smiselno enaka kot pri 17. členu, da se pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov za obračunane obresti davčna osnova ne poveča oziroma zmanjša razen, če eden od rezidentov:

- v davčnem obdobju, za katerega se ugotavljajo prihodki in odhodki, izkazuje nepokrito davčno izgubo iz preteklih obdobij, ali;

- plačuje davek po tem zakonu po stopnji 0% oziroma po posebej določeni stopnji, nižji od splošne stopnje po 60. členu tega zakona; ali

- je oproščen plačevanja davka po tem zakonu.

Kazalo | Vsebina zakona | Komentar predlagatelja ZDDPO-2 iz Poročevalca DZ | Komentar avtorice