Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> Predložitev letnega poročila in drugih podatkov gospodarskih družb za leto 2019 >>

Priloge k metodološkemu Navodilu o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov družb in samostojnih podjetnikov

Priloga 1: Podatki iz bilance stanja

Priloga 2: Podatki iz izkaza poslovnega izida

Priloga 3: Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube

Priloga 4: Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine

Priloga 5: Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine

Priloga 6: Opredelitev družbe, zadruge

Priloga 7: Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida

Priloga 8: Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida

Priloga 9a: Izjava