Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

Pripadajoči predpisi

1. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 60/07): - veljavnost od 7.7.2007

povezava: http://www.racunovodja.com/pokazi.asp?stran=2936

Pripadajoči členi iz Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb:

1. poglavje

KRAJ DEJANSKEGA DELOVANJA POSLOVODSTVA

1. člen

(splošno)

(1) Kraj dejanskega delovanja poslovodstva je kraj, kjer direktorji oziroma višje vodstvo dejansko upravljajo in poslovodijo zavezanca. Ta kraj ni nujno enak kraju, kjer se izvaja glavni nadzor ali kjer se srečuje upravni odbor.

(2) Upravljanje in poslovodenje direktorjev oziroma višjega vodstva iz prvega odstavka tega člena pomeni izvrševanje in uveljavljanje politike poslovanja in strateških odločitev, ki jih primeroma sprejme upravni odbor. Pomeni lahko tudi uveljavljanje celotne vizije in ciljev zavezanca kot celote.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je za kraj dejanskega delovanja poslovodstva pomembna tudi organizacija oseb oziroma skupine oseb na vodstvenih funkcijah, poti poročanja in odgovornosti, kar je lahko različno pri različnih zavezancih.

2. člen

(kraj)

(1) Če se upravljanje in poslovodenje direktorjev oziroma višjega vodstva iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika izvaja na enem mestu, se to mesto šteje za kraj dejanskega delovanja poslovodstva. To mesto se lahko razlikuje od kraja, od koder se dnevno dejansko vodijo oziroma izvajajo poslovne dejavnosti.

(2) Če se upravljanje in poslovodenje direktorjev oziroma višjega vodstva iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika ne izvaja na enem mestu, ker primeroma direktorji oziroma višje vodstvo upravljajo oziroma poslovodijo zavezanca na daljavo (zlasti po telefonu, internetu, na videokonferencah), se za kraj dejanskega delovanja poslovodstva šteje kraj, kjer se dnevno dejansko vodijo oziroma izvajajo poslovne dejavnosti.

3. člen

(dejstva in okoliščine)

Pri ugotavljanju kraja dejanskega delovanja poslovodstva so pomembna vsa pomembna dejstva in okoliščine posameznega primera, zlasti:

  • kje se nahaja središče delovanja direktorjev oziroma višjega vodstva,

  • pogostost sestankov direktorjev oziroma višjega vodstva in kje se ti sestanki in druga srečanja sklicujejo in dejansko potekajo,

  • dejanske aktivnosti in fizična navzočnost delavcev na višjih položajih,

  • kje se sprejemajo ključne odločitve, ki bistveno vplivajo na zavezanca z ekonomskega oziroma funkcionalnega vidika,

  • kje so in kje se vodijo najpomembnejše računovodske evidence.