Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

Uvoz in izvoz blaga - DDV obravnava v letih 2013, 2014 (velja od 1. 7. 2013 dalje)

Ocenjeno trajanje izobraževanja: 50 minut (12.408 besed)

Zakonska določila ZDDV-1 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B, ZDDV-C, ZDDV-1D, ZDDV-1E, ZDDV-1F, ZDDV-1G) in Zakona o spremembah in  dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A)

S 01.07.2013 Hrvaška postaja polnopravna članica Unije, zato se transakcije blaga in storitev s Hrvaško, od tega datuma dalje obravnavajo kot transakcije blaga in storitev znotraj Unije. Uporabljajo se pravila obdavčitve z DDV, kot veljajo za ostale države članice Unije.

Do 01.07.2013 datuma so se transakcije s Hrvaško presojale v smislu  izvoza in uvoza blaga v tretjo državo, po tem datumu pa se transakcije s Hrvaško obravnavajo kot intrakomunitarne transakcije znotraj Unije. Prodaja blaga s hrvaškimi poslovnimi partnerji od 01.07.2013 dalje ni  več predmet carinskih postopkov, pač pa je za pravilen obračun DDV odgovoren prodajalec oz. kupec blaga.

Posledično se v gradivu transakcije s Hrvaško, nadomestijo s transakcijami držav nečlanic Unije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B), ki se je začel uporabljati 1.1.2010, kakor tudi ZDDV-1C, ki velja od 1.1.2011 dalje, ohranja pravila obdavčitve carinskih postopkov uvoza in izvoza blaga, s tem, da slednji natančno opredeljuje pogoje za uporabo oprostitev plačila DDV pri uvozu blaga, ki mi sledi dobava blaga v drugo državo članico (carinski postopek 42).
V ZDDV-1C, kot tudi v spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ZDDV-1, se beseda »Unijo« v različnih sklonih nadomesti z besedo »Unija« v različnih sklonih, zato se v ta namen spremenijo določbe (členi) zakonskih določilih, ki vsebujejo to besedo.

Po obeh zakonih velja, da je kraj uvoza blaga država članica, na ozemlju katere je bilo blago vneseno v Unijo. Davčna osnova pri uvozu pa je carinska vrednost blaga.
Kot izvoz se šteje dobava blaga, ki ga iz Slovenije oz. iz Unije iz druge države članice odpelje prodajalec ali druga oseba za njegov račun v namembni kraj zunaj Unije in je kot tak oporoščen plačila DDV. V zvezi z dokazovanjem izvoza blaga Pravilnik kot tak (skladno s spremembami in dopolnitvami ZDDV-1 se spreminja in dopolnjuje tudi Pravilnik o izvajanju ZDDV-1, ki je prav tako začel veljati 1.1.2010 ), 82. člen, ta poleg pisne carinske izvozne deklaracije, ki se uporablja pri pomožnem postopku, je dokazilo o izvozu prejeto elektronsko sporočilo »obvestilo o izvozu«, ki je izdano v skladu s carinskimi predpisi. Dokazilo da je bila opravljena izvozna dobava (izvoz), lahko nadomesti tudi potrdilo o izstopu, ki ga v skladu s carinskimi predpisi izda carinski urad izvoza.

Kazalo

Kazalo | Uvoz in izvoz blaga - DDV obravnava v letih 2013, 2014 (velja od 1. 7. 2013 dalje) | 1 Uvoz blaga (splošno)