Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE >> 148. člen ZDDV-1- Oprostitve DDV v davčnih skladiščih >>

V. Pripadajoči predpisi: Obvestilo o potrditvi iz 148. člena Zakona o davku na dodano vrednost

O B V E S T I L O
    o potrditvi iz 148. člena Zakona o davku na dodano vrednost

Na podlagi drugega odstavka 148. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) minister za finance obvešča, da je bil glede začetka uporabe določb ZDDV-1, ki se nanašajo na davčna skladišča, dne 25. aprila 2007 zaključen postopek posvetovanja v skladu s 155. členom Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. decembra 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/138/ES z dne 19. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe ureditev davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljane storitve (UL L št. 384 z dne 29. 12. 2006, str. 92).

V skladu s prvim odstavkom 148. člena ZDDV-1 se začnejo določbe ZDDV-1, ki se nanašajo na davčna skladišča, uporabljati naslednji dan po objavi tega obvestila.[1]


[1] Obvestilo o potrditvi iz 148. člena Zakona o davku na dodano vrednost je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 52/07 dne 12.6.2007 (uporablja se od 13.6.2007 dalje).