Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU ZDavP-2 2015 (od 15. 12. 15 dalje)

 

Uradni list RS, št. 117/2006
z vključenimi komentarji predlagatelja zakona iz Poročevalca DZ št. 99/2006 (EVA: 2006-1611-0024) in Poročevalca DZ št. 117/2006 ter ostalih Poročevalcev, ki so povezani z zakonskimi spremembami

 

Spremembe:

1. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2A), Uradni list RS, št. 125/08-začel veljati z 31.12.2008:
http://www.uradni-list.si
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2A) je bil objavljen v Poročevalcu DZ RS št.127/08.

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B), Uradni list RS, št. 110/2009, začel veljati 30.12.2009
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B) - prva obravnava - EPA 605-V, je bil objavljen v Poročevalcu DZ RS, št. 123/09.

Glejte tudi - Novica DURS: Informacija o novostih v davčnem postopku, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2B:
http://www.durs.gov.si

 • Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B), Stran 220., Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

3. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2C), Ur.list RS, št. 43/10, začetek veljavnosti 1.6.2010; nov peti odstavek 23. člena zakona se začne uporabljati 1. januarja 2011.
http://www.racunovodja.com
Predlog tega zakona je bil objavljen v Poročevalcu DZ RS, št. 55/10

 • Pojasnilo DURS: Novosti na podlagi novele ZDavP-2C, Pojasnilo DURS, št. 007-97/2010, 14. 6. 2010,
  http://www.durs.gov.si 

4. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2D), Ur. l. RS, št. 97/2010, začetek veljavnosti 1. januar 2011, razen 8. člena tega zakona, ki začne veljati 1. julija 2011.
http://www.racunovodja.com

 • Pojasnilo DURS: ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDAVP-2D),
  http://www.durs.gov.si

Uradno prečiščeno besedilo: Zakon o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZDavP-2-UPB4), Ur.l. RS, št. 13/2011:
http://zakonodaja.gov.si

5. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2E), Ur. l. RS, št. 32/2012 – začel veljati 5.5.2012

Splošna pojasnila:

 • SPREMEMBA PRAVILNIKA O VSEBINI IN OBLIKI OBRAČUNA DAVČNIH ODTEGLJAJEV TER O NAČINU PREDLOŽITVE DAVČNEMU ORGANU, Pojasnilo DURS, št. 007-90/2009, 5. 8. 2009
  http://www.durs.gov.si
 • SPREMEMBE PRAVILNIKA O VSEBINI IN OBLIKI OBRAČUNA DAVČNIH ODTEGLJAJEV TER O NAČINU PREDLOŽITVE DAVČNEMU ORGANU, Pojasnilo DURS, št. 4210-57/2010, 22. 3. 2010
  http://www.durs.gov.si
 • NOVOSTI PRAVILNIKA O VSEBINI IN OBLIKI OBRAČUNA DAVČNIH ODTEGLJAJEV, TER O NAČINU PREDLOŽITVE DAVČNEMU ORGANU, Pojasnilo DURS, št. 007-198/2010, 27. 12. 2010
  http://www.durs.gov.si

6. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2F), Uradni list RS, št. 94/2012; začetek veljavnosti: 11.12.2012; začetek uporabe:
http://www.durs.gov.si

(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen spremenjenega 248. člena zakona, ki začne veljati 1. januarja 2015, in sicer za davčna obdobja po 1. januarju 2014, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 32/12).

7. ZAKON SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2G), Uradni list RS, št. 111/2013 - ta zakon je začel veljati 1. januarja 2014*
* INFORMACIJA O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU – NOVELA ZDAVP-2G: http://www.durs.gov.si/
EPA 1450-VI

8. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2H), Stran 10180., Ur. L. RS, št. 90/2014 –začel veljati 1. januarja 2015*
*http://www.fu.gov.si

9. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2I), Ur. l, RS, št. 91/2015,
95. člen
(začetek uporabe novega 14.a do 14.g člena zakona)
Novi 14.a, 14.b, 14.c, 14.č, 14.d, 14.e, 14.f in 14.g člen zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2017.

96. člen
(začetek uporabe nekaterih spremenjenih določb zakona)
(1) Spremenjeni 58. člen zakona se začne uporabljati 1. januarja 2016.
(2) Spremenjeni 288., 316., 326., 330., 337. in 339. člen zakona se začnejo uporabljati za odmero akontacij dohodnine in odmero dohodnine za leto 2016.
(3) Do začetka uporabe spremenjenega 58., 288., 316., 326., 330., 337. in 339. člena zakona se uporabljajo 58., 288., 326., 330., 337. in 339. člen Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14).
    
97. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen spremenjenega 243.a, 248, 253.b, 266.g člena, novega 255.a, 255.b, 255.c, 255.č, 255.d, 255.e, 255.f, 255.g, 255.h in 400.b člena zakona, ki začnejo veljati 1. januarja 2016.
Št. 432-01/15-19/15

Ocenjeno trajanje izobraževanja: 23 ur, 51 minut (357.860 besed)

Portal in avtorica ne prevzemata odgovornosti za morebitne napake ali pomanjkljivosti v čistopisu.

Kazalo

Kazalo | ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU ZDavP-2 2015 (od 15. 12. 15 dalje) | Zadnje posodobitve