Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> VIII. OPROSTITVE DDV >>

VIII. 6. Oprostitve v zvezi z mednarodnim prevozom

Kazalo

VIII. 6. Oprostitve v zvezi z mednarodnim prevozom

53. člen ZDDV-1- Dobava, najem in popravila plovil in zrakoplovov, oskrbovanje in opravljanje storitev za neposredne potrebe plovil in zrakoplovov

I. Vsebina zakona

Plačila DDV so oproščene naslednje transakcije v zvezi z mednarodnim prevozom:

a) dobava blaga za oskrbovanje z gorivom in drugo oskrbovanje plovil za plovbo na odprtem morju, ki opravljajo prevoz potnikov za plačilo ali so namenjena za opravljanje komercialne, industrijske ali ribiške dejavnosti, ter plovil za reševanje ali pomoč na morju ali za priobalni ribolov, razen za oskrbovanje plovil za priobalni ribolov;

b) dobava blaga za oskrbovanje vojaških plovil iz oznake 89.06 10 00 kombinirane nomenklature, ki zapustijo ozemlje Slovenije in so namenjena v tuja pristanišča oziroma sidrišča;

c) dobava, izboljšave, popravilo, vzdrževanje, zakup in najem plovil iz točke a) tega člena ter dobava, najem, popravilo in vzdrževanje opreme, vključno z ribiško opremo, ki je vgrajena ali se pri tem uporablja;

d) opravljanje storitev, razen storitev iz točke c) tega člena, za neposredne potrebe plovil iz točke a) ali njihovega tovora;

e) dobava blaga za oskrbovanje z gorivom in drugo oskrbovanje zrakoplovov, ki jih uporabljajo letalske družbe za polete na mednarodnih zračnih poteh za plačilo;

f) dobava, izboljšave, popravilo, vzdrževanje, zakup in najem zrakoplovov iz točke e) tega člena ter dobava, najem, popravilo in vzdrževanje opreme, ki je vgrajena ali se pri tem uporablja;

g) opravljanje storitev, razen storitev iz f) točke tega člena, za neposredne potrebe zrakoplovov iz e) točke tega člena ali njihovega tovora.

II. Komentarji

II.a Komentar k 53. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen, v katerem so povzete rešitve iz 4. do 9. točke 31. člena prejšnjega zakona, določa oprostitve plačila DDV za transakcije v zvezi s plovili in zrakoplovi.

II.b Komentar avtorice

Oprostitve v zvezi z mednarodnim prevozom so določene v 148.-150. členu Direktive Sveta 2006/112/ES (vse določbe se ne nanašajo na Slovenijo; določbe so povzete po 15. členu Šeste direktive). V zvezi z določenimi dobavami je potrebno izpolniti še dodatne pogoje, ki so navedeni v 84. členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (84. člen)

84. člen-P (Točke a), d) in e) 53. člena ZDDV-1)

(1) Med storitve drugega oskrbovanja zrakoplovov iz točke e) 53. člena ZDDV-1 se med drugim šteje tudi oskrbovanje zrakoplovov z blagom, ki je namenjeno, da se porabi med poletom oziroma med poletom proda ali brezplačno razdeli potnikom.

(2) Za storitve iz točke d) 53. člena ZDDV-1, ki so namenjene neposredno plovilom oziroma njihovemu tovoru, se štejejo na primer: storitve vleke plovil iz točke c) 53. člena ZDDV-1, storitve pilotiranja teh in njihovega privezovanja, storitve nakladanja, razkladanja ali prekladanja njihovega tovora, vključno z osebno prtljago potnikov, in druge storitve za vzdrževanje tovora v dobrem stanju.

(3) Storitev iz prejšnjega odstavka je lahko oproščena plačila DDV v skladu s točko d) 53. člena ZDDV-1 le, če lahko izvajalec dokaže, da je storitev neposredno povezana s potrebami plovila iz točke c) 53. člena ZDDV-1 oziroma njihovega tovora.

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

Ni pojasnil DURS in MF ter slovenske sodne prakse.

Sodna praksa Sodišča ES k 15. členu Šeste direktive (15. člen-Oprostitve pri izvozu iz Skupnosti in podobnih transakcijah ter pri mednarodnih prevozih), npr.:[1]

15                        Case C-185/89 (Velker)

                            Case C-271/06 (Netto Supermarkt)

15(1)                    Case C-111/92 (Lange)

15(2)                    Case 51/88 (Hamann)

15(4)(a)               Case C-181/04 to C-183/04 (Elmeka)

15(5)                    Case C-181/04 to C-183/04 (Elmeka)

                            Case C-97/06 (Navicon)

15(6)                    Case C-382/02 (Cimber Air A/S)

15(7)                    Case C-382/02 (Cimber Air A/S)

15(8)                    Case 168/84 (Berkholz)

                            Case C-181/04 to C-183/04 (Elmeka)

15(9)                    Case C-382/02 (Cimber Air A/S)


[1] Oprostitve v zvezi z mednarodnim prevozom so določene v 148.-150. členu Direktive Sveta 2006/112/ES (vsebina povzeta po 5.,6.,7.,8.,9. točki 15. člena Šeste direktive).