Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 14.8.2018 14:38:19

Poglavitne rešitve, ki jih predvideva Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (18. 7. 2018)

Rubrika: Predlogi zakonovprint Natisni

Poglavitne rešitve, ki jih predvideva Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (18. 7. 2018) Racunovodja.com Objavljen je Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

1 V predlogu zakona bo kot običajno, ko gre za prenose EU zakonodaje, določeno sklicevanje na Direktivo Sveta (EU) 2016/1164.

V predlogu zakona bo določeno splošno pravilo o preprečevanju zlorab. Splošno pravilo bo novo pravilo v zakonu. Določeno bo med splošnimi določbami v 1. poglavju v novem 2.a členu.

Pravilo je treba prenesti v nacionalno zakonodajo v skladu z Direktivo Sveta (EU) 2016/1164. Gre za eno od petih pravil proti praksam izogibanja davkom iz navedene direktive.

Predlaga se vključitev pravila o preprečevanju zlorab v ZDDPO-2, med splošne določbe, kot nov 2.a člen. Gre za pravilo, ki bo učinkovalo preprečevalno in odvračevalno od praks izogibanja, ki so se oblikovale in bile prepoznane na področju podjetniškega obdavčevanja, zlasti v kontekstu čezmejnega poslovanja in posledično mednarodnega obdavčenja. Člen bo določen v obsegu, kot v Direktivi Sveta (EU) 2016/1164. V velikem delu povzema besedilo iz Direktive Sveta (EU) 2016/1164, kar pomeni, upoštevaje zahtevo po enotni uporabi v državah članicah, večjo gotovost za zavezance, ki poslujejo v več državah članicah. Začetki oblikovanja skupnega pravila na ravni EU segajo nekaj let nazaj, spodbudila ga je potreba po boju proti agresivnemu davčnemu načrtovanju in neskladnem učinkovanju davčnih pravil in sistemov. Pričakuje se tudi oblikovanje enotne sodne prakse na ravni EU.

V predlogu zakona so uporabljeni pojmi iz direktive, kar je pomembno zlasti v procesih oblikovanja enotnih praks, gre namreč za skupno pravilo, ki bo vsaj kot minimalna zaščita veljajo v vseh državah članicah. Za zavezance, zlasti tiste, ki poslujejo čezmejno, je pomembna enotna uporaba v praksi v vseh državah članicah. Izmenjava izkušenj in enotne razlage ter utemeljitve v posameznih primerih bodo za vsako državo članico, zlasti davčne administracije lažje, ker gre za skupno pravilo. Ne bo pa se mogoče izogniti določenim razlikam, zaradi morebitnih različnih pristopov k prenosu v nacionalne zakonodaje. Iz predloga zakona izhaja podpora enotnemu izvajanju, ker je tak pristop ocenjen kot najbolj učinkovit v zasledovanju ciljev, ki jih pravilo ima. Predlaga se uporaba pravila v domačih in čezmejnih primerih, pri čemer bo za preprečevanje diskriminacije bistveno v praksi zagotoviti enotno uporabo v domačih razmerjih, znotraj EU in do tretjih držav, tako da se področje in rezultati njegove uporabe v domačih in čezmejnih primerih ne razlikujejo.

Pravilo je zaradi jasnosti širše kot predvideva člen direktive, ki se prenaša, dodatno predlog primeroma našteva, kaj vse se še posebej šteje za ugodnost po zakonu. To so oprostitve, izvzemi, morebitno dvojno uveljavljanje ugodnosti, kot denimo odbitek od davka. Bistveno za uporabo pravila je, da zavezanec namenoma na nepristen način pridobi davčno ugodnost.

Ker gre za novo pravilo in upoštevaje, da je v zakonu že uporabljen izraz shema, predlog zakona ohranja ta izraz, dodatno pa bo v členu pojasnjevalno določeno, kaj vse se lahko subsumira pod pojem shema. Razlaga v obliki naštetja je povzeta iz Priporočila komisije o agresivnem davčnem načrtovanju iz leta 2012, pri čemer pa ostale točke navedenega priporočila lahko smiselno ustrezno služijo kot pomoč pri nadaljnji izvedbi oziroma uporabi pravila.

Posledica uporabe pravila bo obdavčenje po zakonu oziroma brez priznanja davčne koristi oziroma ugodnosti, ki je bila pridobljena s prakso izogibanja davku. Dejstvo je sicer, da ima davčni organ lahko stroške zaradi uporabe pravila v konkretnem primeru, ki jih ne bi imel, če se v primeru ne bi posluževalo prakse izogibanja, vendar se zlasti predvideva učinkovanje pravila v smislu izboljšanja postopanj zavezancev oziroma uporaba kritičnih praks v manjšem obsegu. V pravilu bo med drugim jasno in nedvoumno dan pomen cilju in namenu zakona, ki s praksami ne sme biti izničen.

Pravilo bo učinkovalo na koristi, ki bodo pridobljene po dnevu uveljavitve zakona, ne glede na to, da lahko izhajajo tudi iz nepristnih shem ali niza shem, ki so obstajali pred tem dnem. Zavezanec bo pri samoobračunu davka od dohodkov pravnih oseb upošteval že veljavno pravilo, hkrati bo upošteval vsa dejstva in okoliščine, vključno namene morebitnih shem, ki se jih je posluževal.

Pričakuje se, da bo uporaba pravila, vplivala na izvajanje sistema obdavčitve dohodkov pravnih oseb. Splošnost pravila ima dobre in nekatere manj dobre lastnosti. Pravilo je orodje zlasti za vrzeli in njihovo izrabljanje zaradi neskladnosti med zakonodajami več držav in jurisdikcij. Manj dobre lastnosti pravila se lahko preko prakse izvajanja zminimalizirajo z dobrim informiranjem zavezancev, premišljeno uporabo in dobrimi praksami.

2 Predlog zakona določa, da se v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb doda novo poglavje, ki bo določalo pravila o nadzorovanih tujih družbah. Gre za še eno pravilo za preprečevanju zlorab, ki ga je treba prenesti na podlagi Direktive Sveta (EU) 2016/1164. Novo poglavje je X.b poglavje, obsega pa člene od 67.h do 67.j. Pravila iz tega poglavja se lahko razdelijo v dve skupini. V prvo skupino sodijo določbe za definicijo nadzorovane tuje družbe, vključno z opredelitvijo kritične povezanosti in višine obdavčitve v državi rezidentstva, ter obravnavo dohodkov, ki se ponovno pripišejo matični družbi.

Direktiva Sveta (EU) 2016/1164 glede pripisa dohodka matični družbi omogoča dve opciji oziroma možnosti, ki sta bili tudi proučeni z vidika davčnega in širšega okvira. Po prvi opciji se pripišejo le posebne kategorije dohodka, druga opcija pa pomeni pripis tistega dohodka, ki je bil umetno preusmerjen v odvisno družbo. Izbrana je bila opcija pripisa taksativno naštetih dohodkov. Upoštevano je bilo, da so pravila zaščitne narave, nadalje, da se po ZDDPO-2 tuje poslovne enote zavezanca že po veljavnih pravilih obravnava kot del zavezanca, po t.i. načelu svetovnega dohodka, ter proučeno, kako pravila o nadzorovanih tujih družbah dopolnjujejo pravila o transfernih cenah. Upoštevano je bilo, ob sledenju ravnotežja med učinkovitostjo in administrativnim bremenom, tudi mnenje davčnega organa, ki je z vidika izvajanja dal prednost prvi opciji, ter vidik davčne gotovosti in predvidljivosti.

V skladu z Direktivo Sveta (EU) 2016/1164 se pravila o pripisu dohodka ne uporabljajo, če ustrezna dejstva in okoliščine potrjujejo, da nadzorovana tuja družba opravlja pomembno gospodarsko dejavnost, za katero ima na voljo osebje, opremo, sredstva in prostore. Države članice morajo to izjemo uporabiti v primeru nadzorovane tuje družbe, ki je rezident v drugi državi članici ali tretji državi, ki je pogodbenica Sporazuma EGP. Predlog zakona izjemo določi ter jo širi tudi na tretje države, kar Direktiva Sveta (EU) 2016/1164 dopušča. Slovenija je majhno in odprto gospodarstvo, zavezanci iščejo poslovne priložnosti izven Slovenije, kar se v načelu podpira, če gre za tehtne komercialne razloge, ki odražajo gospodarsko realnost. Predlaga se torej upoštevanje dejanskega in relevantnega opravljanja dejavnosti, kar šteje v kontekst pravičnega obdavčenja in odpravljanja neposrednih ovir za poslovanje. Ta rešitev je tudi v duhu osnovnega zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, v katerem je konkretno določen izvzem prejetih dividend iz davčne osnove, vključno tistih dividend iz tretjih držav, pri čemer se izvzem ne dovoli le za države na seznamu.

Pravila iz direktive predstavljajo minimalni standard. Države članice lahko sprejmejo strožja pravila zaščite pred zmanjševanjem davčne osnove in preusmerjanjem dobička, primeroma lahko odstotkovno znižajo pogoj 50 % udeleženosti zavezanca v nadzorovani tuji družbi ali ravno takšno udeležbo v glasovalnih pravicah. Predlog zakona določi standard, ki ga določa Direktiva Sveta (EU) 2016/1164, to pomeni, da ne zaostruje pogojev v smislu strožje zaščite. Upoštevati je treba, da gre za novo pravilo v okviru zakona.

V drugo skupino pravil o nadzorovanih tujih družbah iz Direktive Sveta (EU) 2016/1164 sodijo določila glede tujih izgub oziroma njihovi nedopustnosti vključevanja v davčno osnovo zavezanca, o sorazmernosti vključenega dohodka glede na udeleženost, času vključitve, o preprečevanju dvakratnega vključevanja dohodka v davčno osnovo zavezanca ter o priznavanju odbitka tujega dejansko plačanega davka, torej o odpravljanju dvojne obdavčitve. Predlagano je, da se izgube nadzorovane tuje družbe ne vključijo v davčno osnovo zavezanca. Prenašanje izgub nadzorovane tuje družbe v naslednja obdobja pa je dopustno po določbah tega zakona in tovrstne izgube se pokažejo in posledično upoštevajo pri vključevanju dohodka v davčno osnovo zavezanca. Predlagano je, da se dohodek, ki se vključi v davčno osnovo, izračuna sorazmerno glede na udeleženost zavezanca v nadzorovani tuji družbi. Zagotavlja se, da ne pride do dvojne obdavčitve dohodka. Za izpeljavo tega postopanja se predlaga uporabo že veljavnih določb zakona, zlasti smiselno določb o odpravljanju dvojne obdavčitve preko odbitka od obveznosti za plačilo davka za tuj plačan davek.

Besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

Vir: MF

Zadnji članki iz rubrike:

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

2.7.2020 19:10:43:
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 - 30. 6. 2020

30.5.2020 15:09:22:
Besedilo predloga tretjega interventnega zakona - 29. 5. 2020

19.5.2020 16:07:26:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

30.4.2020 15:38:33:
ZIUZEOP-A Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Najnovejši članki:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

24.9.2020 15:09:43:
Kako preveriti, kdaj poteče namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov?

24.9.2020 15:10:42:
Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT