Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 25.1.2019 16:47:02

Odgovor na poslansko vprašanje glede ukrepanja FURS

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Odgovor na poslansko vprašanje glede ukrepanja FURS Racunovodja.com Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka glede ukrepanja Finančne uprave RS (FURS) zoper neplačevanje prispevkov za socialno varnost. V odgovoru pojasnjuje, da FURS v skladu z veljavno zakonodajo opravlja nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja vseh davčnih obveznosti, določenih s predpisi o obdavčevanju. V postopkih nadzora opravlja tudi nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno varnost.

Vlada je svoji 14. redni seji, 10. 1. 2019, sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka glede ukrepanja Finančne uprave RS (FURS) zoper neplačevanje prispevkov za socialno varnost.

Poslanec Tanko v vprašanju navaja, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) na podlagi novega zakona obvešča zavarovance (zaposlene), če prispevek delodajalca za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ni bil obračunan. Na podlagi teh obvestil lahko FURS sproži ustrezne postopke za izterjavo neplačanih prispevkov za socialno varnost. Poslanca je zanimalo, ali FURS redno izvaja postopke za izterjavo neplačanih prispevkov delodajalca in koliko postopkov je sprožil do sedaj, koliko neplačanih prispevkov delodajalcev za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje je FURS doslej izterjal in ali je FURS proti kateremu delodajalcu, ki ni poravnal prispevkov, sprožil postopek zaradi suma kršitve določbe 196. člena Kazenskega zakonika, ki določa temeljne pravice delavca in kazni za njihovo kršitev.

Vlada v odgovoru pojasnjuje, da FURS v skladu z veljavno zakonodajo opravlja nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja vseh davčnih obveznosti, določenih s predpisi o obdavčevanju. V postopkih nadzora opravlja tudi nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno varnost.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku zavezanci obvezne prispevke za socialno varnost obračunavajo v obračunu prispevkov za socialno varnost, ki ga morajo predložiti v predpisani vsebini in obliki ter v njem navesti pravilne podatke. Kadar je za zavarovanca dolžan prispevke obračunati in plačati njegov delodajalec ali druga oseba (t. i. plačnik davka), to stori v obračunu davčnega odtegljaja hkrati z izplačilom dohodka.

ZPIZ od 1. januarja 2018 obvešča delavce o dejstvu, da zanje njihov delodajalec ni predložil obračuna davčnega odtegljaja. Obvestilo sestavi najkasneje v 30 dneh po prejemu podatkov od FURS, iz katerih je razvidno, da obračun davčnega odtegljaja ni bil predložen. ZPIZ jih v obvestilu pozove, da se v izjavi izrečejo o prejemu oziroma neprejemu plač. Delavci izjavo posredujejo FURS, ki jo nadalje obravnava (kontrola, pri izvajanju nadzorov prispevkov za socialno varnost). FURS je od 1. januarja 2018 pristojen tudi za sankcioniranje neizplačevalcev plač, kar pomeni, da v nadzoru ugotovljene kršitve neizplačila plač od 1. januarja 2018 FURS sam prekrškovno obravnava (in jih ne odstopa več v prekrškovno obravnavo Inšpektoratu RS za delo).

Pri nadzorih prispevkov za socialno varnost je največ aktivnosti usmerjenih v nadzore zavezancev za davek, ki ne oddajajo obračunov davčnih odtegljajev in obračunov prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja (REK-1 obrazci), kjer se še vedno pogosto ugotavlja, da so bile plače zaposlenim izplačane, pri tem pa REK-1 obrazci davčnemu organu niso bili predloženi in posledično za zaposlene tudi niso plačani prispevki za socialno varnost in akontacije dohodnine.

Kadar davčni organ v postopku davčnega nadzora ugotovi, da zavezanec za prispevke ni pravilno obračunal in ni plačal obveznosti za prispevke, zavezanca najprej opozori, da v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) predloži obračun oziroma popravek obračuna. Če tega ne stori, se z odmerno odločbo naloži plačilo premalo obračunanih prispevkov. Če zavezanec obračunanih prispevkov ne plača v zakonskem roku, davčni organ zoper njega začne postopek davčne izvršbe. FURS izvede postopek o prekršku v primeru, da ima ravnanje zavezanca znake prekrška. Če ima ravnanje zavezanca znake kaznivega dejanja, FURS v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, posreduje kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo oziroma naznanilo na policijo.

Za izterjavo neplačanih prispevkov za socialno varnost se izvajajo enaki postopki kot za izterjavo davkov. Če dolžnik ne plača obveznosti v predpisanem roku, ukrepi izterjave praviloma sledijo v naslednjem vrstnem redu, s postopnim stopnjevanjem prisilnosti uporabljenih ukrepov:

  • opominjanje,
  • pobot zapadlih obveznosti s terjatvami zavezanca,
  • zavarovanje,
  • izvedba davčne izvršbe, predmet in sredstvo izvršbe, ki se uporabita v konkretnem postopku, sta odvisna od tega, s katerim premoženjem oziroma sredstvi dolžnik razpolaga, praviloma se postopke stopnjuje v naslednjem vrstnem redu: izvršba na denarne prejemke, izvršba na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, izvršba na premičnine ali na nematerializirane vrednostne papirje ter izvršba na denarne terjatve dolžnika,
  • predlog za sodno izvršbo na nepremičnine in izvršba na delež družbenika v družbi.

V spodnji preglednici so navedeni podatki o izterjavah prispevkov za socialno varnost v obdobju od 1. januarja 2014 do 30. novembra 2018, pri čemer podatki vključujejo samo dolg, ki je bil terjan oziroma izterjan v postopku davčne izvršbe (po izdanem sklepu o izvršbi, in sicer je bilo v letu 2015 izdanih 114.628 sklepov o davčni izvršbi, v letu 2016 108.809, v letu 2017 107.208 in v obdobju od januarja do novembra 2018 104.102).

Učinkovitost navedenih ukrepov, ki jih izvaja FURS s ciljem poplačila obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost, se kaže tako v stanju davčnega dolga iz naslova prispevkov za socialno varnost kot tudi v višini javnofinančnih prihodkov iz tega naslova.

Absolutni znesek dolga iz naslova prispevkov za socialno varnost je bil na dan 30. november 2018 za 96,6 milijona evrov nižji v primerjavi s stanjem dolga na dan 31. december 2014 (zmanjšanje s 437.442.259 na 340.778.010). Poleg znižanja absolutnega zneska dolga je treba upoštevati tudi gibanje deleža dolga glede na letno pobrane prihodke iz tega naslova (iz preglednice št. 3 je razvidno, da je slednji v letu 2014 znašal 8,3 %, v letu 2018 pa je znašal 5,8 %).

Z namenom spremljanja učinkovitosti izterjave FURS redno spremlja tudi podatke o deležu prostovoljno plačanega dolga. Rezultati do 30. novembra 2018 kažejo, da je več kot 94 % dajatev  v Sloveniji plačanih prostovoljno oziroma pravočasno, to pomeni pred začetkom davčne izvršbe. Pri spremljanju finančnih učinkov posameznih ukrepov in aktivnosti ugotavljamo, da se s povečevanjem aktivnosti davčnega organa na področju vzpodbujanja prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti in večjega obsega uporabe manj prisilnih ukrepov dejansko zmanjšuje finančni učinek ukrepov davčne izvršbe. Zato je učinek ukrepov pri pobiranju obveznih dajatev nujno presojati z vidika rezultatov celotnega niza ukrepov in upoštevati njihov medsebojni vpliv na rezultate.

Na podlagi v nadzoru ugotovljenih kršitev neizplačila plač so izvajalci nadzora v obdobju od 1. januarja 2018 do 30. novembra 2018 podali skupaj 1868 predlogov za izvedbo postopka o prekršku zaradi prekrškov po šestem odstavku 134.a člena ZPIZ-2. Pri tem je FURS izdal 1473 odločb, s katerimi je bila izrečena globa v skupnem znesku 1.877.550 evrov, v 112 primerih pa je bil izrečen opomin.

Poleg navedenega je FURS kot prekrškovni organ v zvezi s prekrški, ki se nanašajo na kršitev določil v zvezi s predložitvijo REK-1 obrazcev, obračunavanjem oziroma plačevanjem prispevkov za socialno varnost, v obdobju od 1. januarja 2018 do 30. novembra 2018 storilcem prekrškov izdal še 135 plačilnih nalogov ter 686 odločb o prekršku, s katerimi je bila izrečena globa v skupnem znesku 517.600 evrov, v 71 primerih pa je bil izrečen opomin.

V istem obdobju, torej od 1. januarja 2018 do 30. novembra 2018, je FURS na državno tožilstvo vložil 76 ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev po 196. členu Kazenskega zakonika. Iz podatkov Vrhovnega državnega tožilstva RS izhaja, da se uspešnost obravnavanja tovrstnih kaznivih dejanj znatno povečuje. Leta 2017 so namreč okrožna državna tožilstva v zvezi z obravnavanimi kaznivimi dejanji, ki so jih storili polnoletni storilci, prejela za 26 % več sodb kot leto prej, in sicer kar 135 sodb več, kot jih je bilo izdanih leta 2016 (393 sodb). Med prejetimi sodbami (teh je bilo leta 2017 528) je največ obsodilnih sodb, in sicer 90 %, zavrnilnih sodb je bilo 33 (torej 6 %), oprostilnih pa 22 (torej 4 %).[1]

Vir: MF


[1] Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2017, stran 149.

Zadnji članki iz rubrike:

11.6.2020 9:30:25:
Delo na domu, izolacija, karantena, bolniška, subvencioniranje čakanja na delo, odlog davčnih obveznosti

12.3.2020 16:35:41:
V Sloveniji bo razglašena epidemija, vrtci in šole se začasno zaprejo

25.3.2020 16:28:51:
Ukrepi zaradi vpliva koronavirusa na gospodarstvo

12.3.2020 16:21:17:
Vlada sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze

25.3.2020 16:30:28:
Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Najnovejši članki:

3.7.2020 14:45:41:
Koledar poročanja - julij 2020

2.7.2020 19:13:15:
Predvidena odložitev rokov za poročanje o čezmejnih aranžmajih

2.7.2020 19:10:43:
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 - 30. 6. 2020

2.7.2020 15:21:02:
Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja

1.7.2020 15:17:31:
Ali se plačilo računa z bonom šteje za plačilo z gotovino in ga je treba davčno potrditi preko davčne blagajne?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT