Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 24.10.2002

PROBLEMATIKA STEČAJA PRI »S. P.«

Romana Kruhar Puc, univ. dipl. prav.

Rubrika: Davkiprint Natisni

PROBLEMATIKA STEČAJA PRI »S. P.« Racunovodja.com

Ta tematika nima direktne povezave z davčnim vidikom, vendar osebno menim, da je insolventnost dolžnika riziko, s katerim mora v današnjem času računati vsak upnik, ki stopa v pravna razmerja z drugimi. Ob navedenem naj vas spomnim na to, kaj vse mora vedeti upnik, ko si hoče poplačati svoje terjatve v stečajnem postopku.

I. SAMOSTOJNI PODJETNIK IN NJEGOV STATUS

Zakon o gospodarskih družbah v 7. točki 1. člena določa, da je samostojni podjetnik posameznik fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost.

Podjetnik, katerega podjetje ustreza merilom v skladu z ZGD za srednje in velike družbe, se tako vpiše v sodni register. Vpis se opravi na podlagi prijave, kot to določa 47. člen ZGD in med drugim vsebuje podatke o firmi, dejavnosti, sedežu itd.

Samostojni podjetnik lahko začne opravljati svojo dejavnost na podlagi priglasitve (75. člen ZGD in 2. - 4. člen Pravilnika o načinu priglasitve ter o ureditvi vpisnika) pri pristojnem organu (DURS), ki vodi vpisnik samostojnih podjetnikov. Vpisnik je javen.

Podjetnik z vpisom pridobi opravilno številko in matično številko obrata. Izvod priglasitvenega lista se mora dostaviti še ZZZS.

Za samostojnega podjetnika veljajo določbe 8. poglavja ZGD-ja, ki v 72. členu določa smiselno uporabo ZGD za podjetnika in opredeljuje zadeve in pravna razmerja, ko se zanj uporabljajo predpisi, ki veljajo za gospodarske družbe, v 73. členu pa opredeljuje določbe o podjetniku.

Ker je podjetnik fizična oseba, ki samostojno opravlja svojo dejavnost, odgovarja z vsem svojim premoženjem, tudi osebnim, zato gre v stečajno maso podjetnika vse premoženje, ki ga ima ob začetku stečajnega postopka.

II. STEČAJNI POSTOPEK

Stečajni postopek se opravi nad dolžnikom, ki je dalj časa:

 • plačilno nesposoben (insolveneten) ali prezadolžen,
 • v drugih primerih določenih v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS, št. 76/93, 8/96, 39/97, 1/99, 52/99).

Ob navedenem naj vas opozorim na razliko med insolventnostjo in prezadolženostjo. O insolventnosti govorimo, ko je dolžnik dalj časa plačilno nesposoben (le-ta je tudi vidna navzven - npr. blokade ŽR), o prezadolženosti pa, ko dolžnikovi dolgovi presegajo aktivo njegovega premoženja (prezadolženost ni nujno vidna navzven).

Posledice stečajnega postopka na zaposlene

ZPPSL v 106. členu določa, da z dnem začetka stečajnega postopka prenehajo delovna razmerja dolžnikovih delavcev, stečajni upravitelj pa mora o tem obvestiti pristojni organ za zaposlovanje.

Po določbi 8. člena cit. zakona nastopijo posledice stečajnega postopka z dnem, ko je oklic o začetku nabit na sodno desko.

Z navedenim dnem torej avtomatično prenehajo vsa delovna razmerja vsem zaposlenim pri dolžniku brez odpovednega roka. Ali je in koliko je to ustrezno, je drugo vprašanje.

Odgovornost podjetnika po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (v nadaljevanju ZFFPO)

Ne smemo pozabiti, da za podjetnika prav tako veljajo določbe ZFFPO glede odškodninske odgovornosti in drugih kršitev dolžnostnih ravnanj podjetnika pri ugotovljeni kapitalski neustreznosti, nelikvidnosti oz. prezadolženosti.

Kdaj se torej odločiti za stečaj samostojnega podjetnika?

V praksi se pogosto dogaja, da so samostojni podjetniki vpisani v register, dejavnosti pa ne opravljajo več. Zato je priporočljivo, da se potencialni upniki, preden sklenejo določen pravni posel, prepričajo:

 • ali je ta podjetnik že dalj časa insolventen,
 • ali je prezadolžen, kar pomeni, da je njegovo premoženje manjše od njegovih obveznosti in
 • eventuelno ugotovitev neizterljivosti dolga.

Zakaj je to pomembno? V skladu z ZFFPO so pravne osebe namreč dolžne pravočasno oceniti finančni položaj podjetja. V ta namen je priporočljivo ugotavljati znesek dospelih in neplačanih terjatev, ki niso zavarovane z nobenim instrumentom in bi lahko ogrozile tekoče poslovanje družbe. Tudi s tega vidika je torej pomembno, da se vsak upnik pri bodočem poslovnem partnerju prepriča o premoženju podjetja, s katerim namerava poslovati, da s tem ne bi ogrozil svojega lastnega obstoja in povzročil svoj lasten stečaj.

Če pa ste ugotovili, da je vaš dolžnik - podjetnik že dalj časa prezadolžen oz. nelikviden, lahko predlagate stečaj. Upnik mora ob vložitvi predloga stečajnega postopka obstoj dospele terjatve izkazati z verodostojno listino, hkrati pa dokazati, da dolžnik še nima denarnih sredstev za poravnavo terjatve (dokaz nelikvidnosti – neuspele blokade ŽR). V praksi se dostikrat izkaže, da je bolje, da se že v fazi vložitve predloga stečajnega postopka dodatno navedeta še eden ali več upnikov.

V predlogu je potrebno navesti:

 1. priimek in ime samostojnega podjetnika in njegovo davčno številko,
 2. začetek opravljanja dejavnosti, opravilno št., matično št. obrata,
 3. priglasitveni list,
 4. opis, kdaj je dolžnik zapadel v finančne težave (fotokopije sklepov o prisilni poravnavi iz sredstev na ŽR, čas blokade ŽR itd.),
 5. podatki o premoženjskem stanju dolžnika – če se dajo pridobiti npr. podatki o KDD,
 6. seznam zaostalih obveznosti dolžnika – neplačanih računov.

Dejstvo, da je upnik pri naslovnem sodišču z omenjenim predlogom zahteval sodno varstvo, še ne pomeni, da bo upniku svojo terjatev tudi uspelo izterjati. V primeru, da dolžnik nima na voljo zadosti svojega premoženja za poplačilo upnikov, velja pri poplačilu upnikov v izvršilnem postopku splošno načelo, da se iz določenega premoženja poplača tisti upnik, ki je prvi predlagal izvršbo na določeno premoženje. Zato se lahko zgodi, da kljub izvršilnemu naslovu npr. pravnomočni sodni odločbi, terjatve posameznih upnikov ostanejo nepoplačane, ker je bilo dolžnikovo premoženje že prej uporabljeno za poplačilo terjatev drugih upnikov, ki so prej zahtevali poplačilo svojih terjatev.

Ne smemo pa tudi spregledati določb 71. in 92. člena Zakona o izvršilnem postopku (v nadaljevanju ZIP), ki določata izvzem stvari in prejemkov iz izvršbe in tako tudi iz stečajne mase npr. predmeti za osebno rabo, gospodinjstvo itd. Na tem mestu velja pripomniti le, da omejitve po ZIP glede dejavnosti v primeru stečaja samostojnega podjetnika tu ne veljajo.

Glavni namen stečajnega postopka ostaja še vedno poplačilo upnikov, vendar pa je njegov namen tudi dokončno prenehanja dolžnikovih pravnih razmerij.

Zaključek

Stečaj samostojnega podjetnika ureja Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Samostojni podjetnik je po ZGD posebna statusno pravna oblika, v kateri fizična oseba na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost in odgovarja z vsem svojim premoženjem, osebnim in tistim, ki ga je namenil za opravljanje svoje dejavnosti.

Tako omenjeni pravilnik kot ZGD kot obliko prenehanja delovanja samostojnega podjetnika o stečaju izrecno ne obravnavata, navedeno je le »prenehanje poslovanja« na podlagi priglasitve podjetnika, vendar je iz posameznih določb moč razbrati, da se za stečaj nad samostojnim podjetnikom uporabljajo smiselno določbe, kot veljajo za stečaj d.o.o.

Vsa novejša prizadevanja v razvitih evropskih sistemih gredo v smeri preprečevanja stečaja v obliki popolne razprodaje premoženja in v smeri ohranjanja gospodarskega subjekta na trgu preko sanacije.

Osebno menim, da je stečaj samostojnega podjetnika gotovo ena zadnjih možnosti, ki jih ponuja zakon, saj je neučinkovit (praviloma, ni pa nujno) in ima številne negativne posledice. Opozoriti velja predvsem na možnost, da ne pride vse premoženje podjetnika v stečajno maso (npr. skrito premoženje v tujini), okoliščina, da ima podjetnik skupno premoženje - lastnino z ostalimi člani družine (»družinski« s.p.); v tem primeru imajo solastniki - člani družine izločitveni zahtevek itd. Naša zakonodaja ima v obravnavanem primeru še precej »lukenj«, zato se pri poslih večjih vrednosti raje prepričajte o premoženjskem stanju podjetnika.

O avtorici: Romana Kruhar Puc, univ.dipl.prav., UNICONSULT, Davčno, finančno in računovodsko svetovanje, d.o.o. Področja svetovanja: davčni pregledi, svetovanje v davčnem postopku, davek na dodano vrednost, dohodnina, davek od dobička pravnih oseb, ostali davki in prispevki.
Želite postaviti vprašanje?

Zadnji članki iz rubrike:

18.8.2020 16:28:48:
Plačevanje davkov je po novem možno kar iz eDavkov (če uporabljate Abanet ali NLB klik)

18.8.2020 16:23:34:
Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže?

11.8.2020 15:17:19:
Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

7.8.2020 16:05:26:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

21.7.2020 15:36:44:
Plačilo prispevkov za socialno varnost pred potekom odloga

Najnovejši članki:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

24.9.2020 15:09:43:
Kako preveriti, kdaj poteče namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov?

24.9.2020 15:10:42:
Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT