Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 14.11.2006 11:31:22

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ekonomskih conah

Rubrika: Besedila zakonov, pravilnikiprint Natisni

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ekonomskih conah Racunovodja.comBesedilo predloga zakonaOCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Državni zbor je sprejel Zakon o ekonomskih conah konec maja 1998. Z zakonom je bilo
dotedanjim prostim carinskim conam omogočeno, poleg drugega, tudi uveljavljanje
posebnih davčnih olajšav, zlasti na področju takratnega davka od dobička pravnih oseb.
Te selektivne davčne olajšave so se v skladu s kriteriji iz Zakona o nadzoru državnih
pomoči štele za državno pomoč.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ekonomskih conah, ki je bil sprejet konec
leta 2001 in začel veljati s 1. januarjem 2002, je dodeljevanje državnih pomoči v
ekonomskih conah za uporabnike le-teh uskladil z nacionalnim pravnim redom glede
državnih pomoči in sprejetimi mednarodnimi obveznostmi. Tako so se preoblikovali pogoji
za uveljavljanje davčnih ugodnosti za poslovanje v ekonomskih conah na način, da so se
davčne ugodnosti zagotovile za:
- začetne investicije,
- ustvarjanje novih delovnih mest, ki je povezano z začetnimi investicijami ter za
- ustvarjanje drugih novih delovnih mest, ki niso neposredno povezana z začetnimi
investicijami.
To je pomenilo, da se po spremembah in dopolnitvah zakona davčne ugodnosti za
uporabnike ekonomskih con ne uveljavljajo več glede na njihovo izvozno usmerjenost,
ampak se državna pomoč lahko dodeli za začetne investicije, z njimi povezano
ustvarjanje novih delovnih mest ali za ustvarjanje drugih delovnih mest, ki niso
neposredno povezana z začetnimi investicijami. Oblike davčnih ugodnosti so ostale
enake, kot pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona, na novo pa so se določili
podrobnejši pogoji za uveljavitev teh davčnih ugodnosti. Tako je bila in sedaj velja
zgornja meja dopustne državne pomoči in sicer v višini 40 % upravičenih stroškov,
ugodnejši pogoji pa so določeni za mala in srednjevelika podjetja. Natančno je določeno,
kateri stroški se štejejo za upravičene stroške in »čas trajanja investicije oziroma
delovnega mesta«.
Na podlagi zakona o ekonomskih conah trenutno posluje ena ekonomska cona – v
Kopru. Na podlagi podatkov Carinske in Davčne uprave RS, je na tem področju na dan
12.5.2006 55 podjetij, ki bi lahko bila potencialno upravičena do državnih pomoči po
obstoječi shemi. V letu 2005 sta pomoč na podlagi sheme Dodelitev državnih pomoči
subjektom v ekonomskih conah (št. 0001-5028256-2001) prejela 2 uporabnika
ekonomske cone, ki sta plačala manj davka od dohodkov pravnih oseb v skupnem
znesku 16.074.238 SIT, kar predstavlja 1,8% njunih prihodkov v tem letu.
V letih 2002, 2003, 2004 in 2005 je 6 (šest) uporabnikov ekonomske cone, ki so bili hkrati
tudi zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb, uveljavilo davčne ugodnosti za
poslovanje v ekonomski coni Koper. Trije uporabniki so davčne olajšave po 20. členu
Zakona o ekonomskih conah uveljavili 2-krat, 3 uporabniki pa 1- krat.

Temeljni razlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah je:
Evropska Komisija je dne 23.12.2005 sprejela nove Smernice o državnih regionalnih
pomočeh. Nove smernice bodo v veljavi od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013. V
skladu z novimi smernicami je potrebno uskladiti tudi obstoječe sheme regionalnih
državnih pomoči, med katerimi je tudi shema »Dodeljevanje državnih pomoči subjektom v
ekonomskih conah«, državne pomoči pa so opredeljene v Zakonu o ekonomskih conah.
V navedenih smernicah je uvodoma navedeno, da so bila merila, ki jih Komisija uporablja
pri preučevanju združljivosti državne regionalne pomoči s skupnim trgom v skladu s
členoma 87(3)(a) in 87(3)(c) Pogodbe ES, zapisana v smernicah o državni regionalni
pomoči iz leta 1998, ki pokrivajo obdobje 2000–2006. Posebna pravila o pomoči za velike
naložbene projekte so bila zapisana v več sektorskem okviru iz leta 2002. Vendar je
zaradi pomembnih političnih in gospodarskih dogodkov, ki so se zgodili od leta 1998, med
drugim širitev Evropske unije 1. maja 2004, pričakovani pristop Bolgarije in Romunije ter
pospešeni proces povezovanja po uvedbi enotne valute, postal potreben obsežen
pregled z namenom priprave in sprejetja novih smernic, ki bodo veljale od 2007 do 2013.
V uvodu k Smernicam o državni regionalni pomoči za 2007 – 2013 je navedeno še, da je
regionalna pomoč lahko uspešen dejavnik samo, če se uporablja zmerno in sorazmerno
ter je osredotočena na najbolj prikrajšane regije Evropske unije. Zlasti dovoljene zgornje
meje pomoči morajo odražati sorazmerno resnost problemov, ki vplivajo na razvoj
zadevnih regij. Poleg tega morajo prednosti pomoči glede razvoja manj razvitih regij
presegati izhajajoče izkrivljanje konkurence.
Slovenija se je zavezala, med drugim, da bo uskladila svoje obstoječe sheme državnih
pomoči, tudi v pismu Evropski Komisiji z dne 30. marca 2006.

CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona želi predlagatelj uskladiti Zakon o
ekonomskih conah s Smernicami o državni regionalni pomoči za 2007 – 2013.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se spreminjajo oziroma
dopolnjujejo pogoji za uveljavljanje davčnih ugodnosti za poslovanje v ekonomskih
conah, na način in v obsegu, kot so bili sprejeti tudi v navedenih smernicah.

Usmerjenost državnih pomoči, predvsem v regionalni razvoj in spodbujanje zaposlovanja,
se s predlogom zakona ne spreminja.

POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
Poglavitne rešitve, ki bodo urejene s predlogom zakona, in so spremenjene glede na veljavno
ureditev so:
- Med dejavnosti, katerim ni mogoče dodeliti državnih pomoči za začetne investicije in
nova delovna povezana z njimi po zakonu, se bo dodala dejavnost industrije sintetičnih
vlaken.
- Dodale se bodo dejavnosti, katerim ni mogoče dodeliti državnih pomoči za nova delovna
mesta, ki niso povezana z začetno investicijo.
- Pri davčni ugodnosti za vlaganja v osnovna sredstva bo dodan pogoj, da se vlaganje
kvalificira za davčno ugodnost, če gre za nova sredstva. Ta pogoj pa ne bo potrebno
izpolnjevati majhnim in srednjevelikim podjetjem in pri prevzemih.
- Pri uveljavljanju davčne ugodnosti za sofinanciranje začetnih investicij ali za odpiranje
novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo v nakup obrata, ki se je ukinil
oziroma bi se ukinil, če ne bi bil prodan, se bo dodal pogoj, da mora takšen obrat kupiti
neodvisen kupec.
- Spremenile se bodo zgornje meje pomoči, pri čemer bo odslej razlika med majhnimi in
srednjevelikimi podjetji, po veljavnem zakonu se je zgornja meja za ta podjetja lahko
povečala za 15 odstotnih točk, v predlogu pa je določeno, kolikor je uporabnik
ekonomske cone majhno podjetje, se zgornja meja lahko poveča za 20 odstotnih točk,
kolikor pa je uporabnik ekonomske cone srednjeveliko podjetje, se zgornja meja lahko
poveča za 10 odstotnih točk.
- Določila se bo omejitev glede višine upravičenih stroškov pripravljalnih študij in stroškov
svetovanja, povezani z naložbo, in sicer za majhna in srednjevelika podjetja, v višini 50%
dejansko nastalih stroškov.
- V primeru majhnih in sredjevelikih podjetij se bo skrajšalo obdobje glede zadržanosti
novo odprtih delovnih mest, povezanih z začetno investicijo, in sicer iz najmanj petih let
na najmanj tri leta po zaključku investicije.
- Dodani bodo pogoji glede neopredmetenih osnovnih sredstev, v zvezi s katerimi je
uporabnik ekonomske cone uveljavil davčne ugodnosti iz 20. člena zakona. Ti pogoji
bodo, da se morajo ta sredstva uporabljati izključno pri tem uporabniku, morajo se
obravnavati kot sredstva, ki se amortizirajo, kupljena morajo biti od tretje osebe po tržnih
pogojih in morajo biti vključena med sredstva tega uporabnika ter zadržana pri tem
uporabniku ekonomske cone najmanj pet let po zaključku investicije, v primeru majhnih in
srednjevelikih podjetij pa najmanj tri leta po nakupu. Predvideno bo tudi, če uporabnik
ekonomske cone pred potekom tega roka odsvoji ali prenese osnovno sredstvo iz
ekonomske cone ali niso izpolnjeni drugi pogoji, mora v davčnem obdobju, v katerem
izvrši prenos ali odsvojitev ali pogoj ni več izpolnjen, vrniti sorazmerni del pridobljene
državne pomoči.

vir: mf

Ključne besede:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ekonomskih conah
ekonomske cone

Zadnji članki iz rubrike:

5.1.2020 11:44:54:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A)

22.11.2019 8:56:20:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V)

27.11.2019 19:42:59:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M)

27.11.2019 19:53:45:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R)

22.11.2019 8:35:31:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A)

Najnovejši članki:

29.5.2020 15:11:34:
Finančna uprava RS poslala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019

28.5.2020 22:28:11:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

28.5.2020 13:21:43:
Vlogo za začasno denarno nadomestilo lahko oddate najkasneje do 31. maja 2020

28.5.2020 13:02:54:
Prenehanje začasnih ukrepov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah

26.5.2020 17:05:32:
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT