Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 8.9.2008 10:44:09

Kateri davčni obračuni se oddajajo v evrih, kateri v tolarjih

Rubrika: Evroprint Natisni

Kateri davčni obračuni se oddajajo v evrih, kateri v tolarjih Racunovodja.com

Splošna pravila predlaganja obračunov davčnih zavezancev ob prehodu na evro

Iz osnovnih izhodišč, da mora biti poročanje v skladu z materialno zakonodajo, ki je veljala ob nastanku davčne obveznosti, izhaja, da bomo mnogokrat tudi po uvedbi evra poročali še v tolarjih. To velja v primerih, ko so transakcije nastale, ali se davčna obdobja končajo v letu 2006. Seveda pa morajo zavezanci končni znesek obveznosti ali presežka, ki je izkazan v tolarjih, za plačilo preračunati v evre po tečaju zamenjave. Izjema od navedenega pravila velja za obračune davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1). Tako morajo biti vsi obračuni davčnega odtegljaja, ki se nanašajo na izplačila dohodkov po 1. 1. 2007, obračunani pa so za obdobja pred 1. 1. 2007, izpolnjeni v evrih. Prav tako morajo biti v evrih predloženi obračuni davka na izplačane plače in obračun posebnega davka na določene prejemke, ki se nanašajo na izplačila po 1. 1. 2007.

Splošna pravila poročanja davčnih zavezancev ob prehodu na evro

Za transakcije in dogodke po 31. 12. 2006 (dediščine, promet itd.) Obračuni in napovedi so v evrih
Za obračunska obdobja in poročanja, ki se končajo po 31. 12.2006 (letne odmere, davčni obračuni, itd.) Obračuni so v evrih

Obračunska obdobja se končajo pred 31.12.2006

Datum poročanja in plačila je v 2007

Zavezanci izpolnijo naslednje obračune v tolarjih

- mesečni, trimesečni, polletni obračun DDV (DDV-O)

- rekapitulacijsko (VIES)trimesečno poročilo

- dohodnina in kontrolni podatki

- obračun davka od dohodkov pravnih oseb

- obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti

- prispevki za zasebnike

- drugi obračuni davkov

- popravki obračunov in napovedi

- samoprijava

Končni znesek skupne obveznosti za plačilo ali presežek v tolarjih mora biti preračunan po fiksnem menjalnem tečaju v evre, saj so plačila v 2007 možna samo v evrih.

Zavezanci izpolnijo naslednje obračune v evrih

- obračun davčnih odtegljajev(REK, ODO-1)

- davek na izplačane plače

- posebni davek na določene prejemke

- plačilne liste za zaposlene pri zasebnikih


Koledar prvih pogostih napovedi in obračunov v evrih

Davek

Prvi obračun ali napoved, ki mora biti izpolnjena v evrih

Datum

Dohodnina

Napoved dohodnine za leto 2007 Kontrolni podatki za dohodnino 2007

31. 3. 2008 31. 1. 2008

Obračun davčnih odtegljajev

Vsi obračuni davčnih odtegljajev (REK-1, REK-1a, REK-1b, REK-2) za izplačila dohodkov v letu 2007

Velja tudi za obračun davka na izplačane plače in za obračun posebnega davka na določene prejemke.

Od 1. 1. 2007 dalje

Prispevki za zasebnike

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače: obračun za mesec januar 2007

15. 2. 2007

Zaposleni pri zasebnikih

Plačilne liste za zaposlene pri zasebnikih za izplačila v 2007

Od 1. 1. 2007 dalje

DDV

Obračun za mesečno obdobje januar 2007 Obračun za trimesečno obdobje januar-marec 2007

28. 2. 2007 30. 4. 2007

VIES

Trimesečno poročilo za obdobje januar-marec 2007

10. 5. 2007

Davek od dohodkov pravnih oseb

DDPO davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in se konča v letu 2007

Davčni obračun za davčno obdobje, ki se konča konec koledarskega leta 2007

Od 1. 4. 2007 dalje (za skupinske obračune od 1.5.2007)

31. 3. 2008

Davek od dohodka iz dejavnosti

Davčni obračun od akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za davčno obdobje, ki se konča konec 2007

31. 3. 2008

Najem in prenos premoženjske pravice

Oddajanje premoženja v najem za celo leto 2007

Napoved za odmero akontacije dohodka iz oddajanja premoženja v najem, če dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

15. 1. 2008

Od 15. 1. 2007 dalje

Dobiček iz kapitala

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala za leto 2007

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala iz šestega odstavka 325. člena ZdavP-2

28. 2. 2008

Od 15. 1. 2007 dalje

Dividenda

Napoved za odmero dohodnine od dividend iz petega odstavka 325. člena ZdavP-2

15. dan za preteklo trimesečje

Obresti

Napoved rezidenta za odmero dohodnine od obresti za leto 2007 iz sedmega odstavka 325. člena ZdavP-2

Napoved za odmero dohodnine od obresti iz petega odstavka 325. člena ZdavP-2

28. 2. 2008

15. dan za preteklo trimesečje

Dohodki iz delovnega ali drugega pogodbenega razmerja

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, če dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

10. 2. 2007

Premoženje, dediščine in darila, promet nepremičnin, prodaja motornih vozil

Napovedi morajo biti predložene v evrih za dogodke ali transakcije, ki so nastopili po 31. 12. 2006.

Dohodnina

V skladu s splošnimi pravili poročanja bodo davčni zavezanci izpolnjevali v tolarjih napovedi za dohodnino, dobiček iz kapitala, promet nepremičnin, oddajanje sob in za dohodke, dosežene z osebnim dopolnilnim delom, v tolarjih za dohodke, ki so jih v letu 2006 prejeli v tolarjih. V postopku odmere bo davčni organ preračunal znesek obveznosti ali vračila v evre. Doplačilo ali vračilo se bo izvedlo v evrih. Izplačevalci dohodkov morajo do konca januarja posredovati kontrolne podatke za leto 2006 v tolarjih. Zavezanci bodo izpolnjevali obračune in napovedi v evrih šele za dohodke in transakcije v letu 2007.

Davki in prispevki od osebnih prejemkov

Davke in obvezne prispevke, ki se plačujejo od osebnih prejemkov, obračuna, odtegne in plača izplačevalec dohodka, od katerega se plačujejo davki in obvezni prispevki (plačnik davka oziroma prispevka). V teh primerih mora plačnik davka isti dan tudi zavarovancu predložiti obračun davkov in prispevkov, plačanih od bruto plače, od nadomestila ali drugega prejemka, v njegovem imenu in za njegov račun.

V skladu s temi pravili morajo izplačevalci izpolniti obračune (REK) in plačati davek in prispevke v valuti, ki je veljala na dan izplačila prejemkov. Tako morajo biti vsi obračuni za plače in druge prejemke za december 2006 (ali za prejšnje mesece), ki so izplačani po 31. 12. 2006, izpolnjeni v evrih. Vsa ta izplačila bodo izvedena že v evrih. Plačila dajatev v 2007 so možna samo v evrih. Seveda je možno v času dvojnega obtoka (do 14. 1. 2007) plačevati v bankah tudi z bankovci in kovanci v tolarjih, vendar bo plačilni promet potekal izključno v evrih, to pomeni, da bo davčna uprava tudi v teh primerih dobila podatke o plačilih v evrih.

Podobno velja za davek na izplačane plače in za obračun posebnega davka na določene prejemke. Za izplačila v evrih morajo biti obračuni izpolnjeni v evrih.

Zavezanci za prispevke za socialno varnost pa izračunavajo prispevke za socialno varnost v obračunu prispevkov za socialno varnost na posebnem obrazcu. Ti zavezanci morajo predložiti obračun prispevkov za socialno varnost in plačati prispevke za socialno varnost najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. V januarju 2007 bodo tako izpolnili obrazec še v tolarjih, saj je osnova za obračun prispevkov bruto zavarovalna osnova iz decembra 2006, ki je določena v tolarjih. Plačila prispevkov pa se pretvorijo v evre po tečaju zamenjave.

Zneski in lestvice v davčnih predpisih, ki niso določeni v evrih (lestvica davka na izplačane plače, pavšalni prispevki …), se preračunajo po tečaju zamenjave in zaokrožijo na dve decimalki.

Davek na dodano vrednost

Obračun davka na dodano vrednost za december 2006 (tudi trimesečni ali polletni obračuni s končnim obdobje december 2006), ki ima rok za predložitev 31. 1. 2007, se izpolni v tolarjih na podlagi knjige prejetih in izdanih računov, ki so v tolarjih. Plačilo oziroma možno vračilo se izvede v evrih.

Rekapitulacijsko poročilo (VIES) za zadnje četrtletje 2006, ki ima rok oddaje 10. 2. 2007, se izpolni v tolarjih. Vsi popravki za nazaj za obračunska obdobja v letu 2006 (ali za prejšnja leta) se izpolnijo v tolarjih.

Letni obračuni

Bilančni podatki in drugi podatki, ki so sestavni del davčnega obračuna in jih morajo zavezanci priložiti k obračunom davka od dohodkov pravnih oseb in k obračunom akontacije davka od dohodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, so za davčno leto, ki se konča v letu 2006, izpolnjeni v tolarjih. Sam obračun je tudi izpolnjen v tolarjih, obveznost za plačilo in akontacije davka pa se preračunajo v evre. Zavezanci morajo poprej obračunano akontacijo, ki so jo plačevali v letu 2007 v evrih, preračunati v tolarje po tečaju zamenjave in seštevek vseh akontacij odšteti v tolarjih od osnove za določitev davka.

vir:Navodilo zavezancem za prehod na evro

Ključne besede:
evro
davčni obračun

Zadnji članki iz rubrike:

27.5.2019 15:44:28:
Novi bankovci za 100 € in 200 €

30.3.2017 15:37:04:
Nov bankovec za 50 EUR

3.11.2014 14:30:21:
Litva od 1. januarja 2015 v euroobmočju

17.10.2014 14:59:05:
Litva se bo 1. januarja 2015 pridružila euroobmočju in enotnemu mehanizmu nadzora

9.7.2014 14:19:54:
Druga serija evrobankovcev - serija "Evropa" - novi bankovec za 10 €

Najnovejši članki:

18.9.2020 18:21:47:
Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

17.9.2020 17:42:10:
Novi ukrepi za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic

17.9.2020 16:39:12:
Predlagane spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

17.9.2020 16:06:59:
Pretvornik za pretvorbo eRačunov med standardom eSLOG 1.6 in 2.0

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT