Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.12.2007 16:26:30

Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj

Rubrika: Davkiprint Natisni

Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj Racunovodja.com

Pojasnilo DURS, št. 4200-73/2007, 28. 8. 2007

Zavezanec, ki je gospodarsko interesno združenje (GIZ), prevzema usklajevanje izvedbe raziskovalnih in razvojnih projektov za skupino podjetij (rezidentov RS). Skupina se s konzorcijsko pogodbo zaveže za izvedbo financiranja za člane konzorcija pomembnih skupnih raziskovalnih in razvojno-tehnoloških projektov, to je: dogovorijo se, da financiranje opravlja posrednik (GIZ), ki uskljajuje izvedbo projektov, plačuje izvajalce in za člane konzorcija obračunava izvajanje projektov. Skupaj pripravijo program le-teh, posamezni projekti pa so del razvojnih načrtov ali programov podjetij samih. Po naravi so projekti različni, nekateri vključujejo raziskovalne dejavnosti (kot izvajalci sodelujejo raziskovalne organizacije), nekateri pa so razvojni, aplikativni (razvoj novega ali bistveno izboljšanega proizvoda, tehnologije). Zavezanec v zvezi z uveljavljanjem olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj sprašuje:

  1. Ali lahko podjetja v skladu z ZDDPO-2, in pod kakšnimi pogoji, nakup raziskovalno-razvojnih storitev, izveden na opisani posredni način, uveljavljajo kot davčno olajšavo za vlaganje v RR?
  2. Ali poleg ZDDPO-2, po katerem prejšnji pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v RR ne velja več, obstaja kak drug predpis, ki to podrobneje določa?
  3. Kadar GIZ kot posrednik obračuna članom konzorcija sofinanciranje več projektov z enim obračunom, na katerem posebej označi, kateri del obračuna je nakup storitev RR in kateri ne – ali lahko posamezni člani vključijo v davčno olajšavo samo sorazmerni del računa?
  4. Kadar konzorcij za posamezen projekt pridobi sofinanciranje iz proračuna RS ali EU, pod kakšnimi pogoji lahko podjetja sovlaganje v ta projekt vključijo v davčno olajšavo za RR?
  5. Če podjetje z lastnim delom in drugim vlaganjem (material, oprema in druge lastne zmogljivosti) sodeluje pri izvedbi projekta kot soizvajalec, ali se to upošteva kot vlaganje v notranje dejavnosti RR podjetja (projekt je vključen v razvojni program podjetja)?

Pojasnjujemo:

K 1 in 2:

Olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj določa 55. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06) in na tej podlagi izdani Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06). Navedeni pravilnik ureja način uveljavljanja davčnih olajšav v skladu s prvim stavkom prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2, podrobneje opredeljuje vrste naložb, ki veljajo za vlaganje v raziskave in razvoj, določa obrazec za uveljavljanje teh davčnih olajšav, metodologijo za izpolnjevanje obrazca in način njegove predložitve davčnemu organu.

Zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj kot zmanjšanje davčne osnove v davčnem obračunu, in to v višini 20 odstotkov zneska za raziskovalno-razvojne naložbe. V posameznem obdobju je uveljavljanje olajšave za to vlaganje omejeno z višino davčne osnove, vendar lahko zavezanec neizkoriščeni del olajšave prenaša in izkoristi v naslednjih petih davčnih obdobjih (vsakokrat največ do višine davčne osnove davčnega obdobja).

Naložbe po tej določbi vključujejo vlaganje v notranjeraziskovalne dejavnosti zavezanca (vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca) in nakup raziskovalno-razvojnih storitev, ki jih izvajajo druge osebe (vključno s povezanimi osebami) oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije. Pri tem se upoštevajo zneski za vlaganje v raziskave in razvoj, ki so v skladu z določbami ZDDPO-2 o določanju davčne osnove, to pa pomeni, da se pri razmerjih s povezanimi osebami upoštevajo zneski, ugotovljeni po določbah ZDDPO-2 o določanju davčne osnove pri poslovanju med povezanimi osebami.

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj v 5., 6. in 7. členu določa podrobnejša merila za vsebinsko opredelitev naložb v raziskave in razvoj in navedbo vrst naložb, ki veljajo za vlaganje v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca oziroma v nakup raziskovalno-razvojnih storitev. Natančnejši primeri za razlikovanje oziroma razmejitev med raziskavami in razvojem ter drugimi dejavnostmi v podjetju zavezanca pa so opisani v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Izpolnjevanje navedenih meril se ugotavlja in presoja v vsakem primeru posebej.

K 3:

V zvezi z uveljavljanjem davčne olajšave za naložbe v raziskave in razvoj, tako pa z zagotavljanjem dokumentacije in ustreznih evidenc je treba upoštevati zlasti naslednje zahteve in omejitve:

  • temeljni pogoj za uveljavljanje navedene davčne olajšave je, da je vlaganje v raziskave in razvoj v skladu z ZDDPO-2 predhodno opredeljeno v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu zavezanca, tako da je mogoče pozneje spremljati in preverjati skladnost z njima; minimalne zahteve glede vsebine poslovnega načrta, posebnega razvojnega projekta oziroma programa so navedene v 8. členu navedenega pravilnika;
  • zavezanec uveljavlja davčno olajšavo na obrazcu za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (ki je priloga 1 navedenega pravilnika), in to ločeno po posameznih projektih oziroma programih;
  • na obrazcu za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj morajo biti za vsak projekt oziroma program posebej prikazani podatki o stroških naložb v notranje raziskovalne dejavnosti zavezanca, stroških naložb v notranje razvojne dejavnosti zavezanca, zneskih naložb v opremo, ki jo uporablja zavezanec pri notranji raziskovalni in razvojni dejavnosti, ter o stroških za nakup raziskovalno-razvojnih storitev;
  • posamezne vrste stroškov se na obrazec vpisujejo v skladu s predpisano razčlenitvijo stroškov in po metodologiji za izpolnjevanje obrazca, ki je priloga 2 navedenega pravilnika.

K 4:

Zavezanec ne more uveljavljati olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj v delu, ki je financiran iz sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če so ta sredstva nepovratna.

To pomeni, da se 20 odstotkov zneska vlaganja v raziskave in razvoj, ki se lahko uveljavlja kot davčna olajšava, računa od zneska vlaganja v raziskave in razvoj, ki ne vključuje zneska naložb, za katere je zavezanec prejel nepovratna sredstva iz proračuna RS oziroma proračuna EU.

K 5:

Odgovor je pritrdilen. Vlaganje v notranje raziskovalne in razvojne dejavnosti zavezanca vključuje: stroške dela oseb, ki delajo pri konkretnih raziskovalnih oziroma razvojnih projektih v podjetju v danem obdobju, nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, stroške za material in storitve, povezane z raziskovalno-razvojno dejavnostjo, ki vključujejo tudi stroške podpornih storitev za to dejavnost, stroške izobraževanja izključno za raziskovalne oziroma razvojne projekte, ki se izvajajo v podjetju, in stroške, povezane z zaščito intelektualne lastnine, ki neposredno izhaja iz raziskovalnih in razvojnih dejavnosti zavezanca. Vlaganje v nakup raziskovalno-razvojnih storitev pa vključuje: stroške pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo pri raziskovalno-razvojnem projektu oziroma programu, ter stroške pogodb za izvajanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti, sklenjenih z raziskovalno-razvojnimi organizacijami in drugimi osebami, ki so registrirane za te dejavnosti. Nakup licenc se ne všteva med naložbe v nakup raziskovalno-razvojnih storitev.

Ključne besede:
pojasnilo DURS
olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj

Zadnji članki iz rubrike:

7.7.2020 13:10:47:
Odpisi, odlogi in obročno plačevanje davkov po 20. 6. 2020

2.7.2020 19:13:15:
Predvidena odložitev rokov za poročanje o čezmejnih aranžmajih

19.6.2020 11:52:13:
Izpolnjevanje davčnih obveznosti po prenehanju interventnih ukrepov

11.5.2020 15:49:30:
Poenostavitev eDavkov za zakonite zastopnike podjetij

22.4.2020 12:50:19:
eDavki - Razlog za pozitivna stanja na eKartici

Najnovejši članki:

10.7.2020 15:13:06:
PKP4: Podaljšanje ukrepa čakanja na delo in karantena

10.7.2020 14:13:23:
Konec julija zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za začasno čakanje in višjo silo po ZIUZEOP in ZIUZEOP-A

8.7.2020 13:46:39:
Poračun regresa za javni sektor za leto 2020

7.7.2020 13:30:34:
Poročilo o gibanju plač za april 2020

7.7.2020 13:27:34:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT