Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.10.2008 12:12:06

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za gospodarske subjekte in fizične osebe - januar 2008

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za gospodarske subjekte in fizične osebe - januar 2008 Racunovodja.com

18. 1. 2008: Popravili smo roke za pravne osebe javnega sektorja in pravne osebe zasebnega prava.

Kdo poroča/plačuje

Datum predložitve in/ali plačila

Komu poročati/plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila

Priloge

PRAVNE OSEBE domačega prava in tujega prava ter drugi zavezanci za davek od dohodka pravnih oseb

PLAČILO:

10.1.2008

(za mesec december in za obdobje okt-dec.)

DURS-u

Plačilo akontacije davka v mesečnem ali trimesečnem obroku.

Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo dejavnost

PLAČILO:

10.1.2008

(za mesec december in za obdobje okt-dec.)

DURS-u

Plačilo akontacije davka v mesečnem ali trimesečnem obroku.

Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

POSAMEZNIK, ki opravlja dopolnilno delo

PREDLOŽITEV:

10.1.2008

(za preteklo trimesečje)

DURS-u

Obrazec

Obrazec o

podatkih o doseženih

prihodkih iz

naslova

osebnega dopolnilnega

dela

LASTNIKI zasebnih podjetij, ki NIMAJO plače, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

PREDLOŽITEV:

15.1.2008

PLAČILO:

15.1.2008

DURS-u

Obračun

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače.

ZASEBNIK, ki izračunava obvezne prispevke za soc. varnost

PREDLOŽITEV:

15.1.2008

PLAČILO:

15.1.2008

DURS-u

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike

DAVČNI ZAVEZANCI, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, kadar je dohodek izplačan od osebe, ki ni plačnik davka v RS.

PREDLOŽITEV:

15.1.2008

(za preteklo trimesečje)

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od… do…

Zavezanec nerezident mora priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države pogodbenice (v smislu pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodkov)

GOSPODARSKI SUBJEKT[1], ki:

- trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU,

skupna vrednost njegovih odprem/prejemkov blaga v/iz države članice EU je v letu 2007 presegla prag 200.000 EUR za odpreme blaga oz. 85.000 EUR za prejeme blaga[2][3]

PREDLOŽITEV:

15.1.2008

Carinski urad Nova Gorica
Oddelek za Intrastat
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
SI-5290 Šempeter pri Gorici
SLOVENIJA

Povezava

INTRASTAT

Statistika blagovne menjave med državami članicami EU

POSAMEZNIKI, FIZIČNE OSEBE, ki oddajajo premoženje za več mesecev v letu oz. za celo leto, dohodek pa izplača oseba, ki ni plačnik davka

PREDLOŽITEV:

15.1.2008

PLAČILO:

30 dni od dneva vročitve[4] odločbe o višini akontacije, ki jo izda davčni organ v 30 dneh od vložitve napovedi.

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

POSAMEZNIKI, FIZIČNE OSEBE, če izplačevalec ni plačnik davka

PREDLOŽITEV:

15.1.2008 (za preteklo trimesečje)

PLAČILO:

Davčni organ v roku 30 dni od napovedi izda odločbo o višini dohodnine. Rok za plačilo je 30 dni od vročitve.

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dividend

PRAVNA OSEBA, ki ima račun v tujini ali kontokorent vzpostavljen z nerezidentom

PREDLOŽITEV:

18.1.2008

Banki

Slovenije

Obrazci

Obrazec C

Poročilo računa v tujini in kontokorentih

PRAVNA OSEBA,

ki posluje s tujino in

jo določi Banka

Slovenije

PREDLOŽITEV:

18.1.2008

Banki

Slovenije

Obrazec BST

Obrazec BST

Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti

VSI IZPLAČEVALCI, ki plačujejo dohodek iz delovnega razmerja, razen fizičnih oseb z dejavnostjo.

PREDLOŽITEV:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.1.2008

PLAČILO:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.1.2008

DURS-u

Obrazec

Obrazec REK-1

Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja

Podatke o nerezidentih in o njim izplačanih dohodkih predloži izplačevalec na obrazcu Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun davčnih odtegljajev.

PRAVNE in FIZIČNE osebe, ki izplačujejo plače in so po posebnih zakonih zavezanci za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za porodniško varstvo in za zaposlovanje.

PREDLOŽITEV:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.1.2008

PLAČILO:

Najkasneje 6 dni po izplačilu plač

DURS-u

Obrazec

Obrazec za obračun davka na izplačane plače

VSAKA FIZIČNA OSEBA, ki opravlja dejavnost in izplačuje dohodke iz delovnega razmerja

PREDLOŽITEV:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.1.2008

PLAČILO:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.1.2008

DURS-u

Obrazec

Podatki iz plačilnih list za zaposlene pri zasebnikih, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA

PREDLOŽITEV:

Mesečno ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje pa do zadnjega dne v mesecu.

AJPES-u

Obrazec

Obrazec 1A

Izplačilo akontacij plač za mesec za zaposlene, za katere ne veljajo določila KP in najvišje plače.

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA

PREDLOŽITEV:

Mesečno ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje pa do zadnjega dne v mesecu.

AJPES-u

Obrazec

Obrazec 1-ZAP/M

Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA

PREDLOŽITEV:

Ob vsakokratnem izplačilu regresa za letni dopust.

AJPES-u

Obrazec

Obrazec - izplačilo regresa za letni dopust

Izplačilo regresa za letni dopust

PRAVNA OSEBA,

ki posluje s tujino in

jo določi Banka Slovenije

PREDLOŽITEV:

31.1.2008

Banki

Slovenije

Obrazec

Obrazec SKV

Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti

PRAVNE OSEBE in SAMOSTOJNI

PODJETNIKI ter:

- investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem obdobju lastniki deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini,

- vlagatelji v investicijske sklade v tujini,

- ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oz. posedujejo nepremičnino v tujini.

Poročanje ni potrebno.[5]

PREDLOŽITEV:

31.1.2008 (v primeru transakcij)

Banki

Slovenije

Obrazec

Obrazec SN11, SN44

Poročilo o

kapitalskih

naložbah rezidentov

v tujini

REZIDENTI, v katerih so v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki deleža v kapitalu ali delnic ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so) ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlji RS ali lastniki investicijskih kuponov oz. delnic investicijske družbe.

Poročanje ni potrebno.[6]

PREDLOŽITEV:

31.1.2008 (v primeru transakcij)

Banki

Slovenije

Obrazec

Obrazec SN22, SN55

Poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji

PRAVNE OSEBE

(razen druge finančne institucije) in SAMOSTOJNI PODJETNIKI, ki imajo začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 EUR

PREDLOŽITEV:

31.1.2008

Banki

Slovenije

Obrazec DVP

Obrazec DVP[7]

Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških VP[8] mimo domačih posrednikov

DAVČNI ZAVEZANEC, identificiran za namene DDV.

PREDLOŽITEV:

31.1.2008

(tudi trimesečni zavezanci)

PLAČILO:

31.1.2008

(tudi trimesečni zavezanci)

DURS-u

Obrazec

Obrazec DDV-O

Obračun davka na dodano vrednost

Podatke o popravkih obračunanega DDV in odbitka DDV v primerih, ki so določeni v Pravilniku o izvajanju ZDDV.

PRAVNE OSEBE, ZDRUŽENJE OSEB, ki so brez pravne osebnosti in FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo dejavnost, …

PREDLOŽITEV:

31.1.2008

DURS-u

in

ZAVEZANCEM ZA DOHODNINO

Program

Program za vnos podatkov je na spletnih straneh DURS

POSAMEZNIK, FIZIČNA OSEBA, ki je zavezanec za dohodnino in med letom ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ALI je olajšavo med letom uveljavljal, pa želi podatke spremeniti

PREDLOŽITEV:

31.1.2008

DURS-u

Obrazec

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2007[1] Na podlagi obvestila CURS Nova Gorica

[2] Podatke o pogojih dobave, vrsti transporta in statistično vrednost mora sporočiti gospodarski subjekt, ki je presegel 9.000.000 EUR za odpreme blaga in 3.000.000 EUR za prejeme blaga.

[3] Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tiste dobave/prejeme blaga, pri katerih je presegla prag vključitve.

[4] Odločba se vroča z navadno vročitvijo. Vročitev je opravljena 20. dan od dneva odpreme (podatek o odpremi je zapisan na kuverti).

[5] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži v tujini manjši od 10 % in so naložbe opravljene preko domačih pooblaščenih udeležencev na trgu VP oz. naložbe opravijo banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni (pokojninski) skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba za svoj in tuj račun,

- za naložbe investicijskih družb, vzajemnih skladov in vzajemnih pokojninskih skladov poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice,...), če so lastniški deleži v tujini večji ali enaki 10 %.

[6] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži manjši od 10 % in so to naložbe v VP, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih VP pri klirinško depotni družbi.

[7] DPV-dolžniški vrednostni papir

[8] VP-vrednostni papir

Zadnji članki iz rubrike:

27.8.2020 16:43:16:
Koledar poročanja - september 2020

6.8.2020 17:34:40:
Koledar poročanja - avgust 2020

3.7.2020 14:45:41:
Koledar poročanja - julij 2020

5.6.2020 15:49:21:
Koledar poročanja v juniju 2020 po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020), ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020) IN ZIUOOPE (veljavnost od 1. 6. 2020)

20.5.2020 15:26:52:
Koledar poročanja - maj 2020 - po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020) in ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020)

Najnovejši članki:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

24.9.2020 15:09:43:
Kako preveriti, kdaj poteče namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov?

24.9.2020 15:10:42:
Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT