Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 26.3.2008 15:49:12

Davčna obravnava dohodkov iz kapitala, ki jih rezident Slovenije dosega v Veliki Britaniji

Rubrika: Davkiprint Natisni

Davčna obravnava dohodkov iz kapitala, ki jih rezident Slovenije dosega v Veliki Britaniji Racunovodja.com

Pojasnilo DURS, št. 42152-2/2008-2, 15. 2. 2008

V letu 2005 in 2006 je več davčnih zavezancev na podlagi dediščine v Veliki Britaniji ustvarilo dohodke, ki so obdavčljivi v skladu s slovensko davčno zakonodajo in sicer iz naslova odsvojitve nepremičnine, obresti, dividend. Napovedi za odmero dohodnine za pretekla leta, brez vpisa dohodkov prejetih iz tujine, so zavezanci oddali nepravočasno, po izteku roka za oddajo napovedi. Zavezanci naprošajo za davčno obravnavo navedenih dohodkov ter za pojasnilo, kako naj postopajo v bodoče, da ne bodo kršili slovenske zakonodaje.

Uvodoma pojasnjujemo:

Rezidenti Republike Slovenije so od leta 2005 zavezani za plačilo dohodnine po t.i. »načelu obdavčitve po svetovnem dohodku«, kar pomeni, da so obdavčeni z dohodnino za vse dohodke ne glede na to, ali jih dosežejo v Sloveniji oziroma zunaj nje, nerezidenti pa od dohodkov, ki so pridobljeni v Sloveniji.

1. Davčna obravnava dohodkov iz tujine skladno z določbami mednarodne pogodbe

Glede na to, da so rezidenti Slovenije v letu 2005 in 2006 na podlagi dediščine v tujini ustvarili dohodke, ki so obdavčljivi v skladu s slovensko zakonodajo, in sicer iz naslova odsvojitve nepremičnine, obresti in dividend, v nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo posameznih dohodkov iz tujine:

  1.1. Kapitalski dobički iz odtujitve nepremičnine, ki je v drugi državi pogodbenici

Za obdavčljivo odsvojitev nepremičnine se šteje tudi odsvojitev nepremičnine, ki leži v tujini. Davčni zavezanec rezident mora vložiti Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine * v 15 dneh od odsvojitve nepremičnine.

V prvem odstavku 13. člena Sporazuma med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (Uradni list SFRJ, št. 7/82; v nadaljevanju: sporazum), ki ga je Slovenija v svoj pravni red prevzela z aktom o nasledstvu sporazumov je določeno, da se sme dobiček iz odtujitve nepremičnega premoženja obdavčiti v tisti državi, v kateri se to premoženje nahaja. Gre za prednostno in ne izključno pravico države situsa (t.j. Velike Britanije). To pomeni, da je dohodek lahko obdavčen na viru, kakor tudi v državi rezidentstva prejemnika dohodka zaradi načela obdavčitve po svetovnem dohodku.

V zvezi z odpravo dvojnega obdavčevanja je v 22. členu Sporazuma določeno, da v primeru, ko rezident Slovenije dosega dohodek, ki se lahko po tem sporazumu obdavči v Veliki Britaniji, Slovenija oprosti takšen dohodek davka, vendar pa sme ob obračunavanju davka od preostalega dohodka te osebe uporabiti davčno stopnjo, ki bi jo uporabila, če dohodek ne bi bil oproščen davka (t.i. metoda oprostitve s progresijo).**

Glede na navedene določbe Sporazuma se dobiček iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine, ki ga je zavezanec dosegel v Veliki Britaniji, v Sloveniji ne obdavči.

Ne glede na to, da se v konkretnem primeru dobiček iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine, ki ga je zavezanec dosegel v Veliki Britaniji, v Sloveniji ne obdavči, je zavezanec dolžan v 15 dneh od odtujitve nepremičnine, vložiti ustrezno napoved. Ugodnost iz sporazuma, t.j. oprostitev plačila davka v Sloveniji, bo upoštevana v odmernem postopku.

  1.2. Dividende in obresti iz tujine

Če dividende / obresti izplača oseba (tuj izplačevalec), ki ni plačnik davka, dohodnino od dividend / obresti ugotovi davčni organ na podlagi napovedi,*** ki mora biti pri pristojnem davčnem uradu vložena do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje (326. člen Zakona o davčnem postopku, Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljevanju: ZDavP-2).

V tej napovedi lahko davčni zavezanec uveljavlja tudi morebitni v tujini plačani davek. V tem primeru je potrebno k napovedi priložiti tudi ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, o osnovi za plačilo davka in o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan.

Če davčni zavezanec do roka za vložitev napovedi za odmero dohodnine od dividend / obresti še ne razpolaga z ustreznimi dokazili, lahko ustrezna dokazila predloži naknadno. Če zavezanec ne predloži dokazil do roka za izdajo odločbe, izda davčni organ začasno odločbo. Davčni organ začasno odločbo razveljavi in nadomesti z novo odločbo v 15 dneh po predložitvi dokazil. Če davčni zavezanec ne predloži dokazil po preteku petih let po letu, za katero je uveljavljal odbitek davka, plačanega v tujini, se šteje, da je začasna odločba glavna.

Ker je z Veliko Britanijo sklenjen sporazum, se smejo, v skladu z določbo 10. člena Sporazuma dividende, ki jih rezident Slovenije doseže v tujini (t.j. v Veliki Britaniji) obdavčiti na viru po stopnji 15 %. V skladu z določbo 11. člena Sporazuma, se smejo obresti obdavčiti na viru po stopnji 10 %.

V navedenem sporazumu je v 22. členu določeno, da se v primeru, kadar rezident Slovenije doseže dohodek iz naslova dividend / obresti, ki se sme po tem sporazumu obdavčiti v drugi državi pogodbenici, odprava dvojne obdavčitve istovrstnega dohodka rezidentu Slovenije zagotovi tako, da se zavezancu dovoli odbitek v tujini plačanega davka v znesku, ki je enak davku od tujih dohodkov, ki je bil dokončen in dejansko plačan, pri tem pa tak odbitek ne sme preseči zneska dohodnine, ki bi ga bilo treba plačati po ZDoh-2 od tujih dohodkov, če odbitek ne bi bil možen.

   1.2.1 Obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v drugih državah članicah EU

Če davčni zavezanec rezident prejme tudi obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v drugih državah članicah EU (npr. v Veliki Britaniji), mora le-te napovedati v Napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in v drugih državah članicah EU ,**** in sicer do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

2. Predložitev davčne napovedi na podlagi samoprijave

Iz navedenega je razvidno, da so obravnavani zavezanci dolžni vložiti napoved v predpisanih rokih. Zavezancem, ki napovedi ne vložijo oziroma jo ne vložijo v predpisanem roku, ZDavP-2 omogoča, da napoved predložijo na podlagi samoprijave. V skladu s 63. členom ZDavP-2 lahko davčni zavezanec, ki ni vložil napovedi, napoved predloži po poteku roka za vložitev napovedi in tako doseže izjemo od kaznovanja za prekršek. Vendar pa je pri tem potrebno upoštevati omejitve, določene v tem členu. Zavezanec lahko napoved na podlagi samoprijave predloži najpozneje:

 • do izdaje odmerne odločbe, oziroma
 • do vročitve sklepa o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora, oziroma
 • do začetka postopka o prekršku, oziroma
 • do začetka kazenskega postopka.

V primeru, da želi zavezanec vložiti novo davčno napoved, ker podatki v že vloženi napovedi niso bili pravilni ali popolni ali resnični, lahko vloži novo davčno napoved na podlagi samoprijave, tudi po izdaji odmerne odločbe, ostale omejitve pa veljajo tudi za ta primer. Davčni organ v teh primerih poleg odmerjenega davka obračuna tudi obresti po medbančni obrestni meri, povečani za predpisane kazenske točke.

* Obrazec napovedi je kot Priloga 11 objavljen v Pravilniku o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06 ; v nadaljevanju: Pravilnik) in ga lahko najdete tudi na: http://www.durs.gov.si/si/fizicne_osebe/dohodnina_za_fizicne_osebe_obrazci/dohodek_iz_kapitala/napoved_za_odmero_dohodnine_od_dobicka_iz_kapitala_pri_odsvojitvi_nepremicnine/

** V konkretnem primeru zgolj oprostitev, ker gre za enotno – 20 % davčno stopnjo. Metoda oprostitve s pridržkom progresije ima pomen samo pri tistih davkih, za katere je stopnja določena progresivno.

*** Napoved za odmero dohodnine od dividend je kot Priloga 9 objavljena v predhodno navedenem Pravilniku in jo lahko najdete tudi na spletni strani DURS: http://www.durs.gov.si/si/fizicne_osebe/dohodnina_za_fizicne_osebe_obrazci/dohodek_iz_kapitala/napoved_za_odmero_dohodnine_od_dividend/

Napoved za odmero dohodnine od obresti je kot Priloga 7 objavljena v predhodno navedenem Pravilniku (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) in jo lahko najdete na: http://www.durs.gov.si/si/fizicne_osebe/dohodnina_za_fizicne_osebe_obrazci/dohodek_iz_kapitala/napoved_za_odmero_dohodnine_od_obresti_razen_od_obresti_na_denarne_depozite_pri_bankah_in_hranilnicah_ustanovljenih_v_sloveniji_ter_v_drugih_drzavah_clanicah_eu/

**** Obrazec napovedi je v omenjenem Pravilniku objavljen kot Priloga 8 in ga lahko najdete tudi na spletni strani DURS: http://www.durs.gov.si/si/fizicne_osebe/dohodnina_za_fizicne_osebe_obrazci/dohodek_iz_kapitala/napoved_za_odmero_dohodnine_od_obresti_na_denarne_depozite_pri_bankah_in_hranilnicah_ustanovljenih_v_sloveniji_ter_v_drugih_drzavah_clanicah_eu/

Ključne besede:
pojasnilo DURS
dohodki iz kapitala
odsvojitev nepremičnin
Velika Britanija
načelo obdavčitve po svetovnem dohodku
dediščina
odtujitev nepremičnin
dvojno obdavčenje
dividende iz tujine
obresti iz tujine

Zadnji članki iz rubrike:

18.8.2020 16:28:48:
Plačevanje davkov je po novem možno kar iz eDavkov (če uporabljate Abanet ali NLB klik)

18.8.2020 16:23:34:
Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže?

11.8.2020 15:17:19:
Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

7.8.2020 16:05:26:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

21.7.2020 15:36:44:
Plačilo prispevkov za socialno varnost pred potekom odloga

Najnovejši članki:

18.9.2020 18:21:47:
Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

17.9.2020 17:42:10:
Novi ukrepi za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic

17.9.2020 16:39:12:
Predlagane spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

17.9.2020 16:06:59:
Pretvornik za pretvorbo eRačunov med standardom eSLOG 1.6 in 2.0

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT