Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.10.2008 12:10:29

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za gospodarske subjekte in fizične osebe - april 2008

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Kdo poroča/plačuje

Datum predložitve in/ali plačila

Komu poročati/plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila

Priloge

PRAVNE OSEBE domačega prava in tujega prava ter drugi zavezanci za davek od dohodka pravnih oseb

PLAČILO: 10.4.2008

(za mesec marec in za obdobje marec 2008 in jan-mar 08)

Op. Do 10.4. je potrebno doplačati morebitno davčno obveznost.

DURS-u

Plačilo akontacije davka v mesečnem ali trimesečnem obroku.

Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo dejavnost

PLAČILO: 10.4.2008

(za mesec marec in za obdobje marec 2008 in jan-mar 08)

Op. Do 10.4. je potrebno doplačati morebitno davčno obveznost.

DURS-u

Plačilo akontacije davka v mesečnem ali trimesečnem obroku.

Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

POSAMEZNIK, ki opravlja dopolnilno delo

PREDLOŽITEV: 10.4.2008

(za preteklo trimesečje)

DURS-u

Obrazec Obrazec o podatkih o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela

LASTNIKI zasebnih podjetij, ki NIMAJO plače, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

PREDLOŽITEV: 15.4.2008 PLAČILO: 15.4.2008

DURS-u

Obračun

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače.

ZASEBNIK, ki izračunava obvezne prispevke za soc. varnost

PREDLOŽITEV: 15.4.2008 PLAČILO: 15.4.2008

DURS-u

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike

DAVČNI ZAVEZANCI, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, kadar je dohodek izplačan od osebe, ki ni plačnik davka v RS.

PREDLOŽITEV: 15.4.2008

(za preteklo trimesečje)

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od… do…

Zavezanec

nerezident mora priložiti

potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države

pogodbenice (v

smislu pogodbe o izogibanju

dvojnega obdavčenja

dohodkov)

GOSPODARSKI SUBJEKT[1], ki:

- trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU,

skupna vrednost njegovih odprem/prejemkov blaga v/iz države članice EU je v letu 2007 presegla prag 200.000 EUR za odpreme blaga oz. 85.000 EUR za prejeme blaga[2],[3]

PREDLOŽITEV: 15.4.2008

Carinski urad Nova Gorica
Oddelek za Intrastat
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
SI-5290 Šempeter pri Gorici
SLOVENIJA

Povezava

INTRASTAT

Statistika blagovne menjave med državami članicami EU

POSAMEZNIKI, FIZIČNE OSEBE, če izplačevalec ni plačnik davka

PREDLOŽITEV: 15.4.2008 (za preteklo trimesečje)

PLAČILO:

Davčni organ v roku 30 dni od napovedi izda odločbo o višini dohodnine. Rok za plačilo je 30 dni od vročitve.

DURS-u

Obrazec
Napoved za odmero dohodnine od dividend

PRAVNA OSEBA,

ki ima račun v tujini ali kontokorent vzpostavljen z nerezidentom

PREDLOŽITEV: 18.4.2008

Banki Slovenije

Obrazci

Obrazec C

Poročilo računa v tujini in kontokorentih

PRAVNA OSEBA,

ki posluje s tujino in

jo določi Banka Slovenije

PREDLOŽITEV: 18.4.2008

Banki Slovenije

Obrazec BST

Obrazec BST

Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti

VSI IZPLAČEVALCI, ki plačujejo dohodek iz delovnega razmerja, razen fizičnih oseb z dejavnostjo.

PREDLOŽITEV: Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje 18.4.2008 PLAČILO: Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje 18.4.2008

DURS-u

Obrazec

Obrazec REK-1 Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja

Podatke o nerezidentih in o njim izplačanim dohodkih predloži izplačevalec na obrazcu Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun davčnih odtegljajev.

PRAVNE in FIZIČNE osebe, ki izplačujejo plače in so po posebnih zakonih zavezanci za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za porodniško varstvo in za zaposlovanje.

PREDLOŽITEV: Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje 18.4.2008 PLAČILO: Najkasneje 6 dni po izplačilu plač

DURS-u

Obrazec

Obrazec za obračun davka na izplačane plače

VSAKA FIZIČNA OSEBA, ki opravlja dejavnost in izplačuje dohodke iz delovnega razmerja

PREDLOŽITEV: Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje 18.4.2008 PLAČILO: Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje 18.4.2008

DURS-u

Obrazec

Podatki iz plačilnih list za zaposlene pri zasebnikih, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA

PREDLOŽITEV:

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu

AJPES-u

Obrazec

Obrazec 1A Izplačilo akontacij plač za mesec

Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila KP, in o najvišji plači

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu

AJPES-u

Obrazec

Obrazec 1-ZAP/M

Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

Ob vsakokratnem izplačilu regresa za letni dopust

AJPES-u

Obrazec

Obrazec - izplačilo regresa za letni dopust

Izplačilo regresa za letni dopust

REZIDENTI, v katerih so v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki deleža v kapitalu ali delnic ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so) ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlji RS ali lastniki investicijskih kuponov oz. delnic investicijske družbe.

Poročanje ni potrebno.[4]

PREDLOŽITEV: 18.4.2008 (letno poročilo)

Banki Slovenije

Obrazec

Obrazec SN22, SN55

Poročilo o kapitalskih naložbah

nerezidentov v Sloveniji

PRAVNE OSEBE in SAMOSTOJNI PODJETNIKI ter:

- investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem obdobju lastniki deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, - vlagatelji v investicijske sklade v tujini,

- ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oz. posedujejo nepremičnino v tujini.

Poročanje ni potrebno.[5]

PREDLOŽITEV: 18.4.2008 (letno poročilo)

Banki Slovenije

Obrazec

Obrazec SN11, SN44

Poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini

PRAVNA OSEBA,

ki posluje s tujino in

jo določi Banka Slovenije

PREDLOŽITEV: 30.4.2008

Banki Slovenije

Obrazec

Obrazec SKV

Poročilo o kratkoročnih

terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti

PRAVNE OSEBE in SAMOSTOJNI PODJETNIKI ter:

- investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem obdobju lastniki deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, - vlagatelji v investicijske sklade v tujini,

- ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oz. posedujejo nepremičnino v tujini.

Poročanje ni potrebno.[6]

PREDLOŽITEV: 30.4.2008 (v primeru transakcij)

Banki Slovenije

Obrazec

Obrazec SN22-T

Poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v tujini

PRAVNE OSEBE in SAMOSTOJNI PODJETNIKI ter:

- investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem obdobju lastniki deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, - vlagatelji v investicijske sklade v tujini,

- ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oz. posedujejo nepremičnino v tujini.

Poročanje ni potrebno.[7]

PREDLOŽITEV: 30.4.2008 (v primeru transakcij)

Banki Slovenije

Obrazec

Obrazec SN11-T

Poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini

PRAVNE OSEBE

(razen druge finančne institucije) in SAMOSTOJNI PODJETNIKI, ki imajo začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 EUR

PREDLOŽITEV: 30.4.2008

Banki Slovenije

Obrazec DVP

Obrazec DVP[8]

Poročilo o kupljenih/

prodanih tujih dolžniških VP[9] mimo domačih

posrednikov

DAVČNI ZAVEZANEC, identificiran za namene DDV.

PREDLOŽITEV: 30.4.2008

(tudi trimesečni zavezanci)

PLAČILO: 30.4.2008

(tudi trimesečni zavezanci)

DURS-u

Obrazec

Obrazec DDV-O

Obračun davka na dodano vrednost

Podatke o

popravkih obračunanega

DDV in odbitka DDV v primerih, ki so določeni v Pravilniku o izvajanju ZDDV.

PRAVNA in FIZIČNA OSEBA (s.p.) za zaposlene delavce in vajence in za udeležence javnih del.

STEČAJNI (LIKVIDACIJSKI UPRAVITELJ) za delavce, ki ostanejo v delovnem razmerju po uvedbi stečajnega oziroma likvidacijskega postopka in za zaposlene delavce do uvedbe stečajnega oziroma likvidacijskega postopka

Ostali obvezniki poročanja: DURS CSD, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS

PREDLOŽITEV:

30.4.2008

ZPIZ-u

Obrazec

Obrazec M4/M8

Podatki in spremembe podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja

 


[1] Na podlagi obvestila CURS Nova Gorica

[2] Podatke o pogojih dobave, vrsti transporta in statistično vrednost mora sporočiti gospodarski subjekt, ki je presegel 9.000.000 EUR za odpreme blaga in 3.000.000 EUR za prejeme blaga.

[3] Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tiste dobave/prejeme blaga, pri katerih je presegla prag vključitve.

[4] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži manjši od 10 % in so to naložbe v VP, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih VP pri klirinško depotni družbi.

[5] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži v tujini manjši od 10 % in so naložbe opravljene preko domačih pooblaščenih udeležencev na trgu VP oz. naložbe opravijo banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni (pokojninski) skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba za svoj in tuj račun,

- za naložbe investicijskih družb, vzajemnih skladov in vzajemnih pokojninskih skladov poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice,...), če so lastniški deleži v tujini večji ali enaki 10 %.

[6] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži v tujini manjši od 10 % in so naložbe opravljene preko domačih pooblaščenih udeležencev na trgu VP oz. naložbe opravijo banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni (pokojninski) skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba za svoj in tuj račun,

- za naložbe investicijskih družb, vzajemnih skladov in vzajemnih pokojninskih skladov poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice,...), če so lastniški deleži v tujini večji ali enaki 10 %.

[7] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži v tujini manjši od 10 % in so naložbe opravljene preko domačih pooblaščenih udeležencev na trgu VP oz. naložbe opravijo banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni (pokojninski) skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba za svoj in tuj račun,

- za naložbe investicijskih družb, vzajemnih skladov in vzajemnih pokojninskih skladov poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice,...), če so lastniški deleži v tujini večji ali enaki 10 %.

[8] DPV-dolžniški vrednostni papir

[9] VP-vrednostni papir

Zadnji članki iz rubrike:

30.9.2020 19:35:36:
Koledar poročanja - oktober 2020

27.8.2020 16:43:16:
Koledar poročanja - september 2020

6.8.2020 17:34:40:
Koledar poročanja - avgust 2020

3.7.2020 14:45:41:
Koledar poročanja - julij 2020

5.6.2020 15:49:21:
Koledar poročanja v juniju 2020 po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020), ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020) IN ZIUOOPE (veljavnost od 1. 6. 2020)

Najnovejši članki:

30.10.2020 11:12:59:
Inšpektorat opozarja: izplačajte regres do 1. novembra

29.10.2020 14:30:44:
Izvajanje 20. člena ZZUUP - razlog 13-bolezen-3 dni in novi zahtevki COVID-19 (29. 10. 2020)

29.10.2020 17:41:00:
Pojasnila glede posameznih odsotnosti z dela - izolacija, poškodba pri delu, nega otroka, delo od doma (29. 10. 2020)

30.10.2020 10:10:40:
Odpravnina: pravica do odpravnine po ZDR-1 in njena davčna obravnava (e-gradivo)

28.10.2020 16:26:17:
Kmetijstvo: časovne omejitve, dokazila za prehod med regijami, temeljni dohodek

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT