Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 17.12.2003

Vlada potrdila predlog zakona o dohodnini in predlog zakona o davku od dobička pravnih oseb

Uvi

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Vlada potrdila predlog zakona o dohodnini in predlog zakona o davku od dobička pravnih oseb Racunovodja.com

Vlada Republike Slovenije je na torkoviseji sprejela predloga zakonov o dohodnini in o davku od dobička pravnih oseb.

S sprejetim predlogom zakona o dohodnini se dopolnjuje in bistveno spreminja zakon iz leta 1994. Zakon se ob po predlogu začel uporabljati 1. januarja 2005, določbe členov, ki so povezani s pravnim redom EU, pa se bodo začele uporabljati s 1. majem 2004, torej z dnem vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Kot osnovni koncept oziroma izhodišče je ohranjena sintetična oziroma globalna obdavčitev vseh dohodkov fizičnih oseb z enim davkom, to je dohodnino. Uveljavljeno je načelo obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku in nerezidentov po viru dohodka v Sloveniji. V skladu s predlogom zakona se širi davčna osnova na ta način, da so v obdavčitev načeloma zajeti vsi dohodki fizičnih oseb. Prav tako so določena tudi nekatera pravila, ki bodo onemogočala izogibanje plačilu davka.

Inflacijski mehanizmi se spreminjajo tako, da je zaradi predvidenega zmanjšanja inflacije ukinjena indeksacija lestvice in olajšav znotraj posameznega leta in je predlagana za leto vnaprej določena fiksna lestvica za odmero dohodnine, tako da bodo zavezanci lahko že med davčnim letom ugotovili svojo davčno obveznost za tekoče leto.

Lestvica za odmero dohodnine se spreminja tako, da se število davčnih razredov zmanjšano s sedanjih 6 na 5 davčnih razredov, najnižja stopnja dohodnine pa je znižana s sedanjih 17 na 16 odstotkov, najvišja stopnja pa ostaja nespremenjena v višini 50 odstotkov.

Po predlogu zakona sta splošna olajšava in posebna olajšava za otroke pomembno povečani, in sicer sta določeni na ravni minimalnih življenjskih stroškov za odraslo osebo oziroma otroka. Sedanja 3 odstotna olajšava bo preoblikovana v smislu zmanjšanja in zoženja namenov. Razlog za navedeno preoblikovanje je v povečani splošni olajšavi. Poleg standardnih olajšav so v zakonu predlagane tudi olajšave, ki so povezane z dejanskim vlaganjem fizične osebe v določene namene. Navedene olajšave nadomeščajo sedanjo 3%-no olajšavo. Olajšava za vlaganja v namene, navedene v drugi do sedmi alinei je določena v višini 2% letne osnove za dohodnino zavezanca.

Predlog zakona o davku od dobička pravnih oseb

S sprejetim predlogom zakona se bistveno spreminja in dopolnjuje zakon o davku od dobička pravnih oseb, ki je bil sprejet v letu 1993 in se uporablja od 1. januarja 1994. V skladu s predlogom bodo zavezanci za plačilo davka od dohodka rezidenti Republike Slovenije, ki imajo vir v Sloveniji in od dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije. Pri tem se bo odprava dvojne obdavčitve za tuje dohodke zagotavljala z odbitkom plačanega tujega davka na te dohodke, v skladu s pogoji in omejitvami. Zavezanci, ki niso rezidenti Republike Slovenije, bodo na podlagi omejene davčne zaveze zavezani za davek od dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, to je za davek od dohodkov, ki jih dosega z aktivnostmi v poslovni enoti ali preko poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji in od drugih dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Davka bodo oproščeni le subjekti, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti po posebnem zakonu, če v skladu z namenom takega zakona tudi delujejo.

V skladu s sprejetim predlogom se a) razširja in ščiti davčna osnova, b) vzpostavlja davčni sistem, ki bo subjekte, ki nastopajo na trgu, obravnaval enako, ne glede na njihovo organizacijsko obliko, ter s tem zagotavljal enake pogoje za nastopanje na trgu (nevtralnost davčnega sistema zaradi zagotavljanja konkurence pri nastopanju na trgu) ter c) vzpostavlja sistem za odpravo mednarodne pravne dvojne obdavčitve dohodkov rezidenta.

Predlog zakona vsebuje instrumente za širitev in zaščito davčne osnove, ki se zagotovi npr. tako, da se ustrezno definira zavezanec, se določi obseg njegove davčne zaveze, predmet obdavčitve in davčna osnova, uvede ustrezna pravila o davčnem izogibanju.

Predlog zakona podrobneje kot sedaj veljavni zakon ureja davčno obravnavo transfernih cen. Opredeljene so povezane osebe, določene metode za ugotavljanje davčne osnove, upoštevaje cene takega ali primerljivega blaga, neopredmetenih sredstev in drugega premoženja ter storitev, ki se v primerljivih okoliščinah dosežejo ali bi se dosegle na trgu med nepovezanimi osebami.

Zaradi preprečevanja neobdavčenega oziroma davčno ugodnejšega prelivanja dobičkov v poslih med rezidenti Slovenije, bo predlagana uvedba podobnih pravil za ugotavljanje davčne osnove tudi v primeru poslov med rezidenti. V ta namen bodo posebej opredeljene povezane osebe in pogoji, pod katerimi ni potrebno opravljati prilagoditve davčne osnove.

Ker je učinkovitost davčne službe pri nadziranju poslovanja med povezanimi osebami odvisna v veliki meri od podatkov, ki jih zagotavlja davčni zavezanec, bo davčni zavezanec moral zagotavljati in hraniti določene podatke o povezanih osebah in poslovanju z njimi ter o politiki transfernih cen in določene podatke tudi predlagati davčnemu organu in jih dajati na razpolago v času nadzora, kar bo po predlogu tega zakona podrobneje določeno z zakonom, ki ureja davčni postopek.

V skladu s predlogom zakona se prejete dividende in drugi deleži iz dobička pod določenimi pogoji ne obdavčijo (se izvzamejo iz davčne osnove). V zvezi z davčno oprostitvijo dividend je upoštevana tudi obveznost Slovenije, da uskladi svoj pravni red s pravnim redom EU. Gre za prenos rešitev iz Direktive 90/435/EEC o skupnem sistemu obdavčenja, ki se uporablja v primeru za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic, z dopolnitvami, v naše pravo. Navedena direktiva ureja sistem neobdavčitve dividend med družbami iz različnih držav članic EU. V skladu s to direktivo bodo posebej opredeljene lastnosti, ki jih mora imeti izplačevalec dividende, da se ta dividenda pri prejemniku ne obdavči (lastnosti se nanašajo na obliko, rezidentstvo za davčne namene ter zavezanost za davek).

Ugoden davčni režim neobdavčitve prejetih dividend bo, pod predpisanimi pogoji, veljal za prejemnika rezidenta in prejemnika nerezidenta, če bo njegova udeležba v kapitalu povezana z aktivnostmi v poslovni enoti v Sloveniji oziroma preko poslovne enote v Sloveniji. Načeloma se bodo priznali le odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu, posebej pa bodo predpisani odhodki, ki se ne bodo priznali ter odhodki, ki se bodo priznali z omejitvami oziroma pod določenimi pogoji ali v določenem odstotku. Tako bodo kot nepriznani odhodki veljali naložbe, delitev dobička, davek od dohodkov pravnih oseb, pokrivanje izgub iz preteklih let, stroški privatne narave (za družbenike, delavce, povezane osebe), donacije, podkupnine, obresti na posojila, prejeta od oseb, ki imajo sedež ali prebivališče v državah z nižjo stopnjo obdavčitve dobička kot 12,5 odstotka (v ta krog se ne bodo štele države članice EU) in drugi.

Predlog zakona ne spreminja že sedaj veljavne splošne davčne stopnje (25%).

V predlogu so predlagane investicijska olajšava, olajšava za zaposlovanje, olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in olajšava za donacije.

Zadnji članki iz rubrike:

7.5.2020 14:17:57:
Delo na domu, izolacija, karantena, bolniška, subvencioniranje čakanja na delo, odlog davčnih obveznosti

12.3.2020 16:35:41:
V Sloveniji bo razglašena epidemija, vrtci in šole se začasno zaprejo

25.3.2020 16:28:51:
Ukrepi zaradi vpliva koronavirusa na gospodarstvo

12.3.2020 16:21:17:
Vlada sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze

25.3.2020 16:30:28:
Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Najnovejši članki:

26.5.2020 17:05:32:
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2020

26.5.2020 10:51:38:
Še slab teden časa za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019

26.5.2020 10:12:23:
Besedilo predloga tretjega interventnega zakona

25.5.2020 20:21:17:
Banke lahko pri izračunavanju kreditne sposobnosti izločijo začasno znižanje dohodkov zaradi epidemije

25.5.2020 13:01:40:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT