Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.10.2008 12:09:34

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za gospodarske subjekte in fizične osebe - maj 2008

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za gospodarske subjekte in fizične osebe - maj 2008 Racunovodja.com

Kdo poroča/plačuje

Datum predložitve in/ali plačila

Komu poročati/plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila

Priloge

PRAVNE OSEBE domačega prava in tujega prava ter drugi zavezanci za davek od dohodka pravnih oseb

PLAČILO:

9.5.2008

(za mesec april)

DURS-u

Plačilo akontacije davka v mesečnem ali trimesečnem obroku.

Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo dejavnost

PLAČILO:

9.5.2008

(za mesec april)

DURS-u

Plačilo akontacije davka v mesečnem ali trimesečnem obroku.

Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

S11 – NEFINANČNE GOSPODARSKE DRUŽBE, katerih vrednost aktive je bila ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katero se poročajo podatki, večja od 834.585 EUR

S12 – FINANČNE DRUŽBE

S13 – INSTITUCIONALNE ENOTE CENTRALNE IN LOKALNE RAVNI DRŽAVE, če imajo aktivo ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katero se poroča večjo od 8.345.852 EUR

PREDLOŽITEV:

Do 10.5.2008

(za 1. četrtletje)

AJPES-u

Program

Statistika finančnih računov

DAVČNI ZAVEZANEC, identificiran za namene DDV, ki dobavlja blago pod pogoji iz 1.in 4. točke 46. čl. ZDDV ali v skladu s 4. odstavkom 23.čl. ZDDV

PREDLOŽITEV:

Do 10.5.2008

(za 1. trimesečje)

DURS-u

Obrazec

Obrazec RP-O
Rekapitulacijsko poročilo

LASTNIKI zasebnih podjetij, ki NIMAJO plače, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

PREDLOŽITEV:

15.5.2008

PLAČILO:

15.5.2008

DURS-u

Obračun

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače.

ZASEBNIK, ki izračunava obvezne prispevke za soc. varnost

PREDLOŽITEV:

15.5.2008

PLAČILO:

15.5.2008

DURS-u

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike

GOSPODARSKI SUBJEKT[1], ki:

- trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU,

skupna vrednost njegovih odprem/prejemkov blaga v/iz države članice EU je v letu 2007 presegla prag 200.000 EUR za odpreme blaga oz. 85.000 EUR za prejeme blaga[2],[3]

PREDLOŽITEV:

15.5.2008

Carinski urad Nova Gorica
Oddelek za Intrastat
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
SI-5290 Šempeter pri Gorici
SLOVENIJA

Povezava

INTRASTAT

Statistika blagovne menjave med državami članicami EU

VSI IZPLAČEVALCI, ki plačujejo dohodek iz delovnega razmerja, razen fizičnih oseb z dejavnostjo.

PREDLOŽITEV:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.5.2008

PLAČILO:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.5.2008

DURS-u

Obrazec

Obrazec REK-1

Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja

Podatke onerezidentih in o njim izplačanih dohodkih predloži izplačevalec na obrazcu

Poročilo odohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračundavčnih odtegljajev.

PRAVNE in FIZIČNE osebe, ki izplačujejo plače in so po posebnih zakonih zavezanci za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za porodniško varstvo in za zaposlovanje.

PREDLOŽITEV:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.5.2008

PLAČILO:

Najkasneje 6 dni po izplačilu plač

DURS-u

Obrazec

Obrazec za obračun davka na izplačane plače

VSAKA FIZIČNA OSEBA, ki opravlja dejavnost in izplačuje dohodke iz delovnega razmerja

PREDLOŽITEV:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.5.2008

PLAČILO:

Na dan izplačila dohodka oz. najkasneje

18.5.2008

DURS-u

Obrazec

Podatki iz plačilnih list za zaposlene pri zasebnikih,

ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA

PREDLOŽITEV:

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu

AJPES-u

Obrazec

Obrazec 1AIzplačilo akontacij plač za mesec

Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila KP, in o najvišji plači

PRAVNA OSEBA,

ki ima račun v tujini ali kontokorent vzpostavljen z nerezidentom

PREDLOŽITEV:

20.5.2008

Banki

Slovenije

Obrazci

Obrazec C

Poročilo računa v tujini in kontokorentih

PRAVNA OSEBA,

ki posluje s tujino in

jo določi Banka Slovenije

PREDLOŽITEV:

20.5.2008

Banki

Slovenije

Obrazec BST

Obrazec BST

Poročilo o storitvenimenjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA,

PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu

AJPES-u

Obrazec

Obrazec 1-ZAP/M

Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA,

PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

Ob vsakokratnem izplačilu regresa za letni dopust

AJPES-u

Obrazec

Obrazec - izplačilo regresa za letni dopust

Izplačilo regresa za letni dopust

PRAVNA OSEBA,

ki posluje s tujino in

jo določi Banka Slovenije

PREDLOŽITEV:

30.5.2008

Banki

Slovenije

Obrazec

Obrazec SKV

Poročilo o kratkoročnihterjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti

PRAVNE OSEBE in SAMOSTOJNI

PODJETNIKI ter:

- investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem obdobju lastniki deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini,

- vlagatelji v investicijske sklade v tujini,

- ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oz. posedujejo nepremičnino v tujini.

Poročanje ni potrebno.[4]

PREDLOŽITEV:

30.5.2008

(v primeru transakcij)

Banki

Slovenije

Obrazec

Obrazec SN11, SN44

Poročilo o kapitalskih aložbah rezidentov v tujini

REZIDENTI, v katerih so v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki deleža v kapitalu ali delnic ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so) ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlji RS ali lastniki investicijskih kuponov oz. delnic investicijske družbe.

Poročanje ni potrebno.[5]

PREDLOŽITEV:

30.5.2008 (v primeru transakcij)

Banki

Slovenije

Obrazec

Obrazec SN22, SN55

Poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji

PRAVNE OSEBE

(razen druge finančne institucije) in

SAMOSTOJNI PODJETNIKI,

ki imajo začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 EUR

PREDLOŽITEV:

30.5.2008

Banki

Slovenije

Obrazec DVP

Obrazec DVP[6]

Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških VP[7] mimo domačih posrednikov

DAVČNI ZAVEZANEC,

identificiran za namene DDV.

PREDLOŽITEV:

30.5.2008

PLAČILO:

30.5.2008

DURS-u

Obrazec

Obrazec DDV-O

Obračun davka na dodano vrednost

Podatke opopravkih obračunanega DDV in odbitka DDV v primerih, ki so določeni v Pravilniku o izvajanju ZDDV.[1] Na podlagi obvestila CURS Nova Gorica

[2] Podatke o pogojih dobave, vrsti transporta in statistično vrednost mora sporočiti gospodarski subjekt, ki je presegel 9.000.000 EUR za odpreme blaga in 3.000.000 EUR za prejeme blaga.

[3] Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tiste dobave/prejeme blaga, pri katerih je presegla prag vključitve.

[4] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži v tujini manjši od 10 % in so naložbe opravljene preko domačih pooblaščenih udeležencev na trgu VP oz. naložbe opravijo banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni (pokojninski) skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba za svoj in tuj račun,

- za naložbe investicijskih družb, vzajemnih skladov in vzajemnih pokojninskih skladov poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice,...), če so lastniški deleži v tujini večji ali enaki 10 %.

[5] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži manjši od 10 % in so to naložbe v VP, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih VP pri klirinško depotni družbi.

[6] DPV-dolžniški vrednostni papir

[7] VP-vrednostni papir

Ključne besede:
koledar
obveznosti
poročanje
pomembni datumi

Zadnji članki iz rubrike:

27.8.2020 16:43:16:
Koledar poročanja - september 2020

6.8.2020 17:34:40:
Koledar poročanja - avgust 2020

3.7.2020 14:45:41:
Koledar poročanja - julij 2020

5.6.2020 15:49:21:
Koledar poročanja v juniju 2020 po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020), ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020) IN ZIUOOPE (veljavnost od 1. 6. 2020)

20.5.2020 15:26:52:
Koledar poročanja - maj 2020 - po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020) in ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020)

Najnovejši članki:

22.9.2020 13:50:22:
Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust

21.9.2020 16:46:17:
Prevoz na delo - negospodarstvo

21.9.2020 16:27:25:
Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah

21.9.2020 15:11:33:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2020

21.9.2020 15:07:36:
Slovenija podpira uvedbo posebne identifikacijske številke za davek na dodano vrednost na Severnem Irskem

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT