Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 8.9.2008 12:19:01

3. del: Pomen gotovinskega toka

Izdelava investicijskega elaborata:

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

3. del: Pomen gotovinskega toka Racunovodja.com

a) Vrste investicijskih izdatkov

Pri ocenjevanju donosnosti naložb je gotovinski tok bistveno pomembnejši od knjigovodskih izkazov uspeha. Organizacija potrebuje gotovino za plačilo naložbe, za plačilo obresti in ostalih obveznosti. Zato je potrebno pri načrtovanju gotovinskega toka upoštevati ne samo izdatke za osnovna sredstva ampak tudi morebitne izdatke za obratna sredstva, npr. za povečanje zalog, terjatev do kupcev ipd. Obenem pa je potrebno upoštevati tudi obveznosti, iz katerih se financirajo obratna sredstva. Sredstva so naslednja:

terjatve do kupcev,

zaloge (materiala, polproizvodov, nedokončane proizvodnje, got. proizvodov in blaga).

Viri financiranja pa so

obveznosti do dobaviteljev,

obveznosti za neizplačane plače,

neporabljena amortizacija,

vkalkuliran dobiček v terjatvah do kupcev.

Pri tem je potrebno upoštevati, da so navedene (prve štiri) kategorije funkcije obsega poslovanja in števila dni vezave. Tako je formula za izračun obsega terjatev do kupcev

terjatve do kupcev=prodaja*št. dni vezave (plačilni rok)/30

obveznosti do dobaviteljev=(sprememba zalog+poraba zalog+prejete storitve)*št. dni vezave/30

Zato je potrebno upoštevati, da se s povečanjem prodaje pri nespremenjenih ostalih okoliščinah poveča obseg terjatev do kupcev, poveča se obseg zalog (če so zaloge), poveča se obseg obveznosti do dobaviteljev, s katerimi se (praviloma delno) financira povečanje navedenih sredstev.

b) Življenjska doba projekta

Življenjska doba projekta v principu ne more biti daljša, kot je življenjska doba osnovnih sredstev, v katere se investira. Čeprav amortizacijska doba v principu odraža življenjsko dobo osnovnih sredstev, pa lahko investitor v skladu z davčno zakonodajo in računovodskimi standardi načrtuje in uporablja višjo amortizacijsko stopnjo, kot bi jo uporabil, če bi realno ocenjeval življenjsko dobo osnovnih sredstev. Zato je kriterij dejanska življenjska doba in ne življenjska doba, ki jo izračunamo iz amortizacijske stopnje.

Življenjska doba projekta vpliva na donosnost projekta, pri predpostavki, da so neto donosi pozitivni, tako da je višja stopnja donosnosti pri ostalih nespremenjenih okoliščinah, če je daljša življenjska doba projekta. Izjema nastopi v primeru, če je ostanek vrednosti projekta višji od investicijskega vložka (npr. pri naložbah v nepremičnine, kjer pričakujemo spremembo cen nepremičnin).

c) Princip diferenčnega gotovinskega toka

Ko ocenjujemo investicijski projekt, računamo donosnost iz gotovinskega toka. Pri tem upoštevamo samo tisti tok, ki je posledica naložbe. V bistvu vedno računamo tako, da primerjamo gotovinski tok z naložbo z gotovinskim tokom brez naložbe, iz razlike pa računamo donosnost naložbe.

Tabela št. 4 : Primer naložbe v opremo za proizvod, ki ga še ne proizvajamo

Leto

D o n o s

Z naložbo

Brez naložbe

Razlika

1

3000

3000

2

3000

3000

3

3000

3000

Skupaj

9000

9000

Če se proizvod ali storitev brez naložbe ne proizvajata, potem je celoten gotovinski tok (donos) z naložbo enak tudi razliki med gotovinskim tokom z naložbo in brez naložbe, kar je predstavljeno v tabeli št. 4. Tak primer je tipičen pri ustanovitvi nove organizacije. V tabeli št. 5 pa je predstavljen gotovinski tok (donos), če organizacija že obstoja.

Tabela št. 5: Primer naložbe v obstoječi organizaciji

Leto

D o n o s

Z naložbo

Brez naložbe

Razlika

1

10000

7000

3000

2

10000

7000

3000

3

10000

7000

3000

Skupaj

30000

21000

9000

Posledica naložb, predvsem v gospodarstvu, je v velikem številu primerov povečanje obsega prodaje. Zmanjšanje stroškov in donosnost naložbe računamo iz gotovinskega toka, ki je posledica teh sprememb. Obstajajo pa tudi naložbe, kjer je posledica enak obseg prodaje in povečan obseg stroškov, pa vendar so neobhodno potrebne. Tak primer je npr. naložba v opremo, ki zagotavlja ekološke standarde. Tudi pri taki naložbi računamo donos na enak način iz razlike gotovinskega toka. Le upoštevati je potrebno, da bo v primeru, če investicija v ekološko opremo ne bo izvedena, obseg prodaje zaradi administrativnih ovir (zakonov, odlokov itd.) manjši.

V tabeli št. 6 je predstavljen primer organizacije, ki ima letni neto donos 7.000 D.E., če pa ne bo investirala v opremo, se ji bo prodaja letno zmanjševala za 20 %.

Leto

D o n o s

Z naložbo

Brez naložbe

Razlika

1

7000

5600

1400

2

7000

4480

2520

3

7000

3584

3416

Skupaj

21000

13664

7336

d) Ostanek vrednosti projekta (rezidualna vrednost)

Gotovinski tok praviloma povečamo za ostanek vrednosti naložbe na koncu življenjske dobe investicijskega projekta.

Ostanek vrednosti projekta je sestavljen iz ostanka vrednosti naložbe v osnovna sredstva na koncu življenjske dobe projekta in ostanka vrednosti obratnih sredstev.

Pri ostanku vrednosti naložbe v osnovna sredstva se upošteva tržna vrednost osnovnih sredstev ne glede na uporabljeno amortizacijsko stopnjo v načrtovanih izkazih uspeha. Ostanek vrednosti obratnih sredstev pa ugotovimo tako, da predvidimo vnovčitev terjatev, prodajo zalog ter poplačilo obveznosti. Ostanek vrednosti obratnih sredstev je torej enak

terjatvi do kupcev,

vrednosti zalog,

- obveznosti do dobaviteljev,

- obveznosti za plače.

e) Vpliv obresti na gotovinski tok in donosnost

Ker se pri obeh dinamičnih metodah gotovinski tok diskontira, se obresti ne vključujejo v gotovinski tok, iz katerega se računata NSV in interna stopnja donosa. Diskontirana vrednost gotovinskega toka jih praktično že vključuje. Ne glede na to pa obresti vplivajo na donosnost naložbe preko davkov. Višji znesek obresti pomeni manjšo davčno obremenitev, ker je osnova za obračun davka manjša.

f) Vpliv davkov na gotovinski tok in donosnost

Davki so sestavni del neto gotovinskega toka (odliv), zato jih je potrebno vključiti v gotovinski tok za izračun donosnosti naložbe tako kot druge odlive. Davki zmanjšujejo donosnost naložbe, davčne olajšave delujejo v nasprotni smeri.

g) Inflacija in načrtovanje neto gotovinskega toka

Nekateri avtorji3 zagovarjajo tezo, da je potrebno načrtovati gotovinski tok po tekočih cenah. Kar pomeni, da je potrebno predvideti gibanje cen in ga vključiti v gotovinske tokove. Ker se inflacijska pričakovanja odražajo tudi na obrestnih merah, ni potrebno diskontne stopnje posebej prilagajati inflaciji.

Če gre za investicije s kratko življenjsko dobo in če gre za relativno nizko inflacijo, potem lahko to tezo sprejmemo in uporabljamo tekoče cene. Pri investicijskih projektih z daljšo dobo pa je tak pristop že problematičen. Inflacija je celo v državah z zelo stabilnim gospodarstvom trajen pojav. Pri 3% letni inflaciji, kakršna je uradna v Evropski skupnosti, se cene blaga, ki slede inflaciji, v 10 letih povečajo za 34,3 %. Načrtovanje po tekočih cenah torej pomeni izredno težavno nalogo, saj je potrebno tako za izhodne kot za vhodne cene predvideti spremembe za vrsto let in spremembe se potencirano odražajo na donosnosti. Donosnost naložbe je prikazana previsoko, ker vključuje nominalne in ne realne donose. Pri NSV diskontirane vrednosti po letih niso seštevljive, skratka rezultat že pri nizki inflaciji ne zagotavlja ustrezne osnove za odločanje. Če pa je inflacijska stopnja višja, je rezultat kakršnih koli izračunov povsem neuporaben.

Računalniški program INVESTICIJSKI ELABORAT

Ključne besede:
investicijski elaborat
investicijski projekti

Zadnji članki iz rubrike:

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

15.9.2020 15:23:06:
Obvestilo za koncesionarje zdravstvene dejavnosti glede uveljavljanja pravic po 76. členu ZIUOOPE

10.9.2020 15:10:15:
Informacija o poteku začasnega naslova v tujini

10.9.2020 16:18:54:
Ali moram vrniti temeljni mesečni dohodek in plačila oproščene prispevke?

9.9.2020 15:37:12:
Stečajni postopek nad pravno osebo

Najnovejši članki:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 15:09:43:
Kako preveriti, kdaj poteče namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov?

24.9.2020 15:10:42:
Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno?

23.9.2020 13:11:18:
Odrejanje drugega dela ali na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT
dohodnina 2008 dnevnice amortizacija potni nalogi OBRAZCI dnevnica IZRAČUN PLAČE potni stroški KONTNI PLAN zamudne obresti dnevnice tujina TESTNI IZRAČUN DOHODNINE REGRES kilometrina dnevnice minimalna plača informativni izračun dohodnine prehrana povprečna plača dohodninska lestvica dohodnina DDV podatki za obračun plač PLAČE podjemna pogodba kolektivna pogodba odpravnina avtorski honorar obračun plač računovodska tarifa

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress

Pridružite se nam na Facebooku:
Všečkajte portal Računovodja.com na Facebooku

Sledite nam na Twittru