Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 22.5.2008 12:12:38

Javni razpis za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Namen razpisa je povečanje števila zaposlenih invalidov.

Predmet razpisa so finančne vzpodbude delodajalcem za:
A) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za določen čas.
B) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za nedoločen čas.
C) Neposreden prehod invalida iz javnih del v redno delovno razmerje za nedoločen čas.
D) Samozaposlitev invalida za nedoločen čas.
E) Prehod zaposlenega invalida iz delovnega razmerja sklenjenega za določen čas, v delovno razmerje za nedoločen čas.

Pogodba iz kategorije A mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev. Če katerakoli stranka pogodbo odpove prej kot v 12 mesecih od njene sklenitve, gre za predčasno odpoved pogodbe.
Pogodba iz kategorije B, C, D, E mora biti sklenjena za nedoločen čas. Če katerakoli stranka pogodbo odpove prej kot v 36 mesecih od njene sklenitve, gre za predčasno odpoved pogodbe.
V primeru predčasne prekinitve pogodbe mora delodajalec Skladu vrniti sorazmerni delež prejete vzpodbude ne glede na odpovedni razlog.
Za zaposlitev invalida iz kategorije A in E znaša vzpodbuda 4.000,00 EUR, za zaposlitve iz kategorij B, C, D pa 12.000,00 EUR.
Pri zaposlitvi, pri kateri je delovni čas krajši od polnega, se vzpodbuda zmanjša za polovico. Izjema je zaposlitev invalida v njegovi maksimalni delovni obremenitvi, kot je določena z ustrezno odločbo o invalidnosti.

Pogoji za dodelitev finančne vzpodbude:
1. Da je pogodba o zaposlitvi sklenjena med 1.10.2007 in 30.9.2008.
2. Da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za najmanj 20 ur tedensko.
3. Da ima invalid ustrezno odločbo o invalidnosti.
4. Da je invalid pravilno prijavljen v zdravstveno zavarovanje pri ZZZS, tako da je v obrazcu M1/M2 izpolnjena rubrika 37.
5. Da je bil invalid pri Zavodu RS za zaposlovanje vsaj en mesec neposredno pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi v evidenci brezposelnih oseb, oseb vključenih v javna dela ali oseb na usposabljanju na delovnem mestu (ta pogoj ne velja za kategoriji zaposlitve D in E).
6. Da ne gre za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z istim invalidom, za katerega je isti delodajalec kadarkoli v preteklosti že prejel sredstva za zaposlitev invalida od Sklada (ta pogoj ne velja za kategorijo zaposlitve E).
7. Da delodajalec ob sklenitvi pogodbe jamči, da bo Skladu povrnil sorazmerni delež prejetih sredstev, če invalid pri njem ne bo zaposlen vsaj 12 mesecev za kategorijo zaposlitve A oziroma 36 mesecev za ostale kategorije zaposlitve.
8. Da ne gre za sklenitev pogodbe o zaposlitvi invalida pri delodajalcu ali povezani družbi, pri kateri je invalidu prenehalo delovno razmerje v zadnjih 12 mesecih (ta pogoj ne velja za kategorijo zaposlitve E).
9. Da delodajalec ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji.
10. Da delodajalec nima neplačanih davkov in prispevkov.
11. Da delodajalec za zaposlitev brezposelnega invalida od ZRSZ ni prejel sredstev, ki predstavljajo državne pomoči za zaposlitev brezposelnega invalida.
12. Da delodajalec izpolnjuje pogoje pravila »de minimis«, po katerem do sredstev niso upravičene pravne osebe iz sektorja ribištva, ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (ta priloga je del razpisne dokumentacije). Nadalje velja, da podjetja v cestnoprometnem sektorju finančne spodbude ne smejo uporabiti za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. Sredstva, dodeljena posameznemu upravičencu v zadnjih treh proračunskih letih ne smejo presegati 200.000 EUR, v primeru podjetij v cestnoprometnem sektorju pa ne smejo presegati 100.000 EUR.

Kdo lahko kandidira na razpisu?
Na razpis se lahko prijavijo delodajalci (pravne in fizične osebe ali samozaposleni invalidi), ki so registrirani v Republiki Sloveniji, izpolnjujejo razpisne pogoje in so v času med 1.10.2007 in 30.9.2008 zaposlili enega ali več invalidov.
Samozaposleni invalidi imajo iz tega razpisa enake dolžnosti in pravice kot delodajalci.

Način in rok prijave
Popolna vloga v skladu s prejetimi navodili mora biti poslana po pošti - priporočeno s povratnico ali oddana osebno na naslov: Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo: »Ne odpiraj – javni razpis za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov v letu 2008« in s polnim naslovom pošiljatelja.
Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo na Sklad prispele najkasneje do 06.10.2008, do 12. ure.
Nepravočasne ali nepravilno označene vloge bodo vrnjene prijaviteljem. Iz nadaljnjega postopka obravnave bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih.

Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zainteresirani naslovijo na elektronski naslov srsvzi-info@gov.si, v času uradnih ur (v ponedeljek in petek od 9.00 do 12.00 ter v sredo od 9.00 do 12.00 in 14.00 do 16.00 ure) tudi na tel. št.: 01/230 94 82 in 01/230 94 83 ali osebno na sedežu Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Zemljemerska 12, 6. nadstropje, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija

Ključne besede:
javni razpis
zaposlovanje invalidov
finančna vzpodbuda
delodajalec
brezposelni invalid

Zadnji članki iz rubrike:

17.11.2020 14:55:41:
Objava Javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

12.11.2020 18:23:40:
Podaljšana tri javna povabila za subvencionirano zaposlovanje brezposelnih

5.11.2020 11:57:22:
Zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

15.9.2020 15:28:43:
Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

18.8.2020 17:17:05:
Slovenski podjetniški sklad razpisuje spodbude za digitalno transformacijo MSP

Najnovejši članki:

26.11.2020 16:41:59:
Državni zbor sprejel #PKP6

25.11.2020 17:41:56:
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v času koronavirusa (e-gradivo)

25.11.2020 16:45:36:
Odlaganje davčnih obveznosti v obdobju do začetka veljavnosti PKP6

25.11.2020 11:41:51:
Vlada soglaša z amandmaji k zakonu o ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije

25.11.2020 11:39:34:
Prehod na novo verzijo podpisne komponente na portalu SPOT

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT