Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.10.2008 14:27:12

Koledar ostalih obveznosti poročanja in plačevanja za poslovne subjekte - oktober 2008

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Koledar ostalih obveznosti poročanja in plačevanja za poslovne subjekte - oktober 2008

Kdo poroča/plačuje

Datum predložitve in/ali plačila

Komu poročati/plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila

Priloge

POSAMEZNIK, ki opravlja dopolnilno delo

PREDLOŽITEV:

Do 10. v mesecu za pretekle 3 mesece.

DURS-u

edavki.

Obrazec

Obrazec o podatkih o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela

DAVČNI ZAVEZANCI, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, kadar je dohodek izplačan od osebe, ki ni plačnik davka v RS.

PREDLOŽITEV:

Do 15. v mesecu za prihodke, dosežene v preteklem trimesečju (npr. jan-mar: 15.4.)

DURS-u

edavki.

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od… do…

Zavezanec nerezident mora priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države pogodbenice (v smislu pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodkov)

DAVČNI ZAVEZANEC, ki v Sloveniji nima sedeža svoje dejavnosti, niti stalne poslovne enote, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, niti stalnega ali običajnega prebivališča, in ima ob pogojih, določenih z ZDDV.

PREDLOŽITEV:

(Najpozneje 6 mesecev po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV obračunan)

DURS-u

edavki.

Obrazec DDV-VP

Priloga VP

Zahtevek za vračilo DDV

davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji.

PRAVNA OSEBA, in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register oz. evidenco.

PREDLOŽITEV:

8 dni po vpisu v

sodni register,

Poslovni register

Slovenije ali drug register oz. evidenco

ALI

PREDLOŽITEV:

8 dni po začetku

opravljanja dejavnosti

DURS-u

edavki.

Obrazec

Obrazec DR-04

Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Vsa dokazila,

ki potrjujejo

resničnost

navedb v

njej.

OSEBA, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v RS ter združenje oseb po tujem pravu,

ki so brez pravne osebnosti.

PREDLOŽITEV:

Pred pričetkom opravljanja dejavnosti na območju RS.

DURS-u

edavki.

Obrazec

Obrazec DR-04

Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej

OSEBA, ki je že vpisana v davčni register.

PREDLOŽITEV:

15 dni po nastanku spremembe razen, če DURS pridobi spremembe po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.

DURS-u

edavki.

Obrazec

Obrazec DR-04

Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Vsa dokazila,

ki potrjujejo

resničnost

navedb v

njej.

PRAVNE OSEBE domačega prava (rezidenti), PRAVNE OSEBE tujega prava in DRUŽBE oz. ZDRUŽENJA po tujem pravu, vključno z družbo civilnega prava, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec za dohodnino – nerezidenti za dejavnost oz. posle v poslovni enoti oz. preko poslovne enote v Sloveniji

PREDLOŽITEV:

Do 31.3. tekočega leta za preteklo leto

Op.: Če se poslovno leto razlikuje od koledarskega je potrebno obrazec oddati najpozneje v treh mesecih od začetka poslovnega leta

PLAČILO:

Akontacije se plačujejo mesečno ali trimesečno in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Op. Do 10.4. je potrebno doplačati morebitno davčno obveznost.

DURS-u

edavki.

Obrazec DDPO

Priloge k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Vse priloge, ki so sestavni del davčnega obračuna objavljene v Pravilniku o davčnem obračunu (Ur.l.RS, št.46/07).

PRAVNA OSEBA, plačnik davka

PREDLOŽITEV:

Najpozneje na dan plačila dohodkov

DURS-u

edavki.

Obrazec ODO-1

Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu Zakona o davčnem postopku od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v povezavi z 260. členom Zakona o davčnem postopku

OSEBA, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice[9].

PREDLOŽITEV:

15 dni od dneva pridobitve novega

prevoznega sredstva

DURS-u

edavki.

Obrazec DDV-NPS-P1

Obrazec DDV-

NPS-P1

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice (v 3 izvodih)

OSEBA, ki je identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice in ni namenjeno nadaljnji prodaji[10].

PREDLOŽITEV:

15 dni od dneva pridobitve novega

prevoznega sredstva

DURS-u

edavki.

Obrazec DDV-NPS-P2

Obrazec DDV-

NPS-P2

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo) (v 3 izvodih)

DAVČNI ZAVEZANEC, ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico katerikoli osebi, ki ni identificirana za namene DDV.

OSEBA, ki priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo, ki ga kupcu odpošlje ali odpelje prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun na ozemlje Skupnosti.

PREDLOŽITEV:

8 dni od opravljene dobave

DURS-u

edavki.

Obrazec DDV-NPS-D1

Obrazec DDV-NPS-D1

Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico.

PRAVNA in FIZIČNA OSEBA

PREDLOŽITEV:

Najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 25.000 EUR.

ALI

S prvimi vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti.

DURS-u

edavki.

Obrazec DDV-P2

Obrazec DDV-

P2

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

Pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd.

DAVČNI ZAVEZANEC, ki nima sedeža v Sloveniji in bo opravil obdavčeno dobavo blaga oz. storitev.

PREDLOŽITEV:

Najpozneje 15 dni pred obdavčeno dobavo.

DURS-u

edavki.

Obrazec DDV-P3

Obrazec DDV-

P3

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

Potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi ali izpis iz sodnega (ali drugega registra), ki dokazuje, da opravlja dejavnost v države, v kateri ima sedež.

Predpogodbo ali pogodbo ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.

OSEBA, identificirana za DDV v Sloveniji, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo od prodajalca, ki je identificiran za DDV v drugi državi članici.

PREDLOŽITEV:

Ob pridobitvi

DURS-u

edavki.

Obrazec DDV-RPS

Obrazec DDV-

RPS

Prijava pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

DAVČNI ZAVEZANEC, identificiran za namene DDV, ki dobavlja blago pod pogoji iz 1.in 4. točke 46. čl. ZDDV ali v skladu s 4. o

dstavkom 23.čl. ZDDV

PREDLOŽITEV:

Do 10. dne drugega

meseca, ki sledi koledarskemu trimesečju

DURS-u

edavki.

Obrazec RP-O

Obrazec RP-O

Rekapitulacijsko poročilo

PRAVNE OSEBE, ZDRUŽENJE OSEB, ki so brez

pravne osebnosti in FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo dejavnost, …

PREDLOŽITEV:

SAMO ŠE ZA LETO 2008

Do 31.1. 2009

tekočega leta za preteklo leto.[11]

DURS-u

edavki.

in

ZAVEZANCEM ZA DOHODNINO

Program

Program za vnos podatkov je na spletnih straneh DURS

PRAVNE in FIZIČNE OSEBE, ki izplačujejo prejemke, obdavčene po ZPDDP.

PREDLOŽITEV:

Najpozneje na dan izplačila z ZPDDP določenih prejemkov.

PLAČILO:

Najpozneje na dan izplačila z ZPDDP določenih prejemkov

DURS-u

edavki.

Obrazec

Obračun posebnega davka na določene prejemke

Tudi v prilogi REK 2

VSI PLAČNIKI DAVKA, ki

izplačujejo dohodke vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo tudi, če je davčni odtegljaj nič.

PREDLOŽITEV:

Na dan izplačila dohodkov

PLAČILO:

Na dan izplačila dohodkov

DURS-u

edavki.

REK-1a

Obrazec REK-1a

Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

iREK

Individualni REK

VSI PLAČNIKI DAVKA, ki izplačujejo dohodke, ki ne sodijo med dohodke iz delovnega razmerja

PREDLOŽITEV:

Na dan izplačila dohodkov

PLAČILO:

Na dan izplačila dohodkov

DURS-u

edavki.

REK-2

Obrazec REK-2

Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja.

iREK

Individualni REK

Priglasitev opravita oseba, ki preneha opravljati dejavnost, in novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so vložena sredstva.

PREDLOŽITEV:

Do roka za predložitev davčnega obračuna zavezanca, ki je prenehal opravljati dejavnost.

DURS-u

edavki.

Obrazec

Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanje po drugi osebi.

Ob prenehanju dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi:

- bilanco stanja na dan prenehanja dejavnosti (vrednost prenesenih sredstev)

SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK in DRUGA FIZIČNA OSEBA, ki opravlja dejavnost.

PREDLOŽITEV:

8 dni po vpisu v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register oz. evidenco

ALI

8 dni po začetku opravljanja dejavnosti

DURS-u

edavki.

ali na vstopni točki VEM

Obrazec DR-03

Obrazec DR-03

Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register.

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

DAVČNI ZAVEZANEC, ki je vpisan v razvid:

- samostojni kulturni delavec,

- samostojni novinar.

PREDLOŽITEV:

Kadarkoli v davčnem letu.

Op.: Enako velja za preklic

DURS-u

edavki.

Obrazec

Obvestilo o uveljavljanju posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje.

Preklic

Obvestilo o preklicu uveljavljanja posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje.

DAVČNI ZAVEZANEC, ki izpolnjuje pogoje:

- ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih (ne davčnih),

- njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih, vključno z oktobrom tekočega leta ne presegajo 42.000 EUR,

- ne zaposluje delavcev.

PREDLOŽITEV:

V novembru tekočega leta za naslednje leto.

DURS-u

edavki.

Obrazec

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

POSAMEZNIK, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo

PREDLOŽITEV:

Pred pričetkom opravljanja dela

UE

Obrazec

Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

POSAMEZNIK, ki opravlja dopolnilno delo

PREDLOŽITEV:

8 dni od spremembe ali prenehanja

UE

Obrazec

Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

SAMOSTOJNI PODJETNIKI

PREDLOŽITEV:

3 mesece po koncu poslovnega leta (31.3.)

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida ...)

PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA

PREDLOŽITEV:

Do konca meseca februarja

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida ...)

NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE – PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA

PREDLOŽITEV:

Do konca meseca februarja

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida ...)

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

Najkasneje do 31.10.2008 oz. do konca novembra (enkrat letno)

AJPES-u

Obrazec

Obrazec ZAP/STRU/L

Zaposlene osebe po višini bruto plače

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA,

PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA,

SAMOSTOJNI PODJETNIKI in druge FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo registrirano dejavnost

PREDLOŽITEV:

16.4.-15.5. 2007

Na štiri leta

AJPES-u

Obrazec

Obrazec ZAP-SP/4L

Anketa o strukturi plače

S11 – NEFINANČNE GOSPODARSKE DRUŽBE, katerih vrednost aktive je bila ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katero se poročajo podatki, večja od 1 milijon EUR

S13 – INSTITUCIONALNE ENOTE CENTRALNE IN LOKALNE RAVNI DRŽAVE, če imajo vrednost aktive ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katero se poroča večjo od 8 milijonov EUR

PREDLOŽITEV:

Do 10.5. za 1. četrtletje.

Do 10.8. za 2. četrtletje. Do 10.11. za 3. četrtletje. Do 10.2. za 4. četrtletje.

AJPES-u

Program

Statistika finančnih računov

GOSPODARSKE DRUŽBE

PREDLOŽITEV:

3 mesece po koncu poslovnega leta (31.3.) oz. 8 mesecev po koncu poslovnega leta za revidirana in konsolidirana letna poročila[12]

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida ...)

ZADRUGE

PREDLOŽITEV:

8 mesecev po koncu poslovnega leta[13]

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida ...)

DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

3 mesece po koncu poslovnega leta (31.3.) oz. 8 mesecev po koncu poslovnega leta za revidirana letna poročila[14]

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida ...)

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA,

PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

(Ob vsakokratnem izplačilu regresa za letni dopust)

AJPES-u

Obrazec

Obrazec – izplačilo regresa za letni dopust

Izplačilo regresa za letni dopust

DELODAJALCI[15]

PREDLOŽITEV:

V 8 dneh po nastanku potrebe

Zavod-u RS za zaposlovanje

Povezava

Obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe

DELODAJALCI[16]

PREDLOŽITEV:

V 8 dneh po sklenitvi pogodbe

Zavod-u RS za zaposlovanje

Povezava

Obvestilo o sklenjeni pogodbi


[9] Brez dokazila o plačilu DDV se novo prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

[10] Brez dokazila o plačilu DDV se novo prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

[11] Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oz. fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacije, v 1 mesecu po prenehanju.

[12] Za državno statistiko do konca meseca marca.

[13] Za državno statistiko do konca meseca marca

[14] Za državno statistiko do konca meseca marca.

[15] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

[16] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Ključne besede:
koledar obveznosti
obveznosti poročanja
obveznosti plačevanja
oktober 2008

Zadnji članki iz rubrike:

26.9.2019 16:01:04:
Koledar poročanja - oktober 2019

2.9.2019 13:39:08:
Koledar poročanja - september 2019

31.7.2019 12:49:12:
Koledar poročanja - avgust 2019

2.7.2019 14:50:23:
Koledar poročanja - julij 2019

3.6.2019 14:27:14:
Koledar poročanja - junij 2019

Najnovejši članki:

15.10.2019 15:43:34:
Vlada se je seznanila z Informacijo o poteku priprav Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

15.10.2019 15:40:17:
Zaostritev ukrepov Banke Slovenije na področju kreditiranja prebivalstva

15.10.2019 15:29:48:
Zaposlitveni oglas: Računovodja m/ž, Ljubljana

10.10.2019 16:05:12:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K)

10.10.2019 15:20:55:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT