Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 28.10.2008 13:59:06

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za poslovne subjekte - november 2008

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Kdo poroča/plačuje

Datum predložitve in/ali plačila

Komu poročati/plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila

Priloge

PRAVNE OSEBE domačega prava (rezidenti), PRAVNE OSEBE tujega prava in DRUŽBE oz. ZDRUŽENJA po tujem pravu, vključno z družbo civilnega prava, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec za dohodnino – nerezidenti za dejavnost oz. posle v poslovni enoti oz. preko poslovne enote v Sloveniji

PLAČILO:

10.11. za mesečne zavezance

(Akontacije se plačujejo mesečno ali trimesečno in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec).

Op. Do 10.4. je potrebno doplačati morebitno davčno obveznost.

DURS-u

edavki.

Plačilo akontacije davka v mesečnem ali trimesečnem obroku.

Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo dejavnost

PLAČILO:

10.11. za mesečne zavezance

DURS-u

edavki.

Plačilo akontacije davka v mesečnem ali trimesečnem obroku.

Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

S11 – NEFINANČNE GOSPODARSKE DRUŽBE, katerih vrednost aktive je bila ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katero se poročajo podatki, večja od 1 milijon EUR S13 – INSTITUCIONALNE ENOTE CENTRALNE IN LOKALNE RAVNI DRŽAVE, če imajo vrednost aktive ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katero se poroča večjo od 8 milijonov EUR

PREDLOŽITEV: 10.11. za 3. četrtletje

Do 10.5. za 1. četrtletje.

Do 10.8. za 2. četrtletje. Do 10.11. za 3. četrtletje. Do 10.2. za 4. četrtletje.

AJPES-u

Program

Statistika finančnih računov

DAVČNI ZAVEZANEC, identificiran za namene DDV, ki dobavlja blago pod pogoji iz 1.in 4. točke 46. čl. ZDDV ali v skladu s 4. odstavkom 23.čl. ZDDV

PREDLOŽITEV: 10.11. Do 10. dne drugega meseca, ki sledi koledarskemu trimesečju

DURS-u

edavki

Obrazec RP-O

Obrazec RP-O

Rekapitulacijsko poročilo

LASTNIKI zasebnih podjetij, ki NIMAJO plače, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

PREDLOŽITEV:

14.11.

(Do 15. v mesecu za pretekli mesec)

PLAČILO:

14.11.

(Do 15. v mesecu za pretekli mesec)

DURS-u

edavki.

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače.

ZASEBNIK, ki izračunava obvezne prispevke za soc. varnost

PREDLOŽITEV:

14.11.

Najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec

PLAČILO:

14.11.

Najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec

DURS-u

edavki.

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike

GOSPODARSKI SUBJEKT[1], ki:

- trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU,

- skupna vrednost njegovih odprem/prejemkov blaga v/iz države članice EU je v letu 2007 presegla prag 200.000 EUR za odpreme blaga oz. 85.000 EUR za prejeme blaga[2],[3]

PREDLOŽITEV:

14.11.

(Do 15. v mesecu za pretekli mesec)

Carinski urad Nova Gorica
Oddelek za Intrastat
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
SI-5290 Šempeter pri Gorici
SLOVENIJA

Povezava

INTRASTAT

Statistika blagovne menjave med državami članicami EU

PRAVNA OSEBA,

ki posluje s tujino in

jo določi Banka Slovenije

PREDLOŽITEV:

20.11. za Oktober

(Do 20. v mesecu

za pretekli mesec)

Banki Slovenije

Obrazec BST

Obrazec BST

Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti

PRAVNA OSEBA,

ki ima račun v tujini ali kontokorent[4] vzpostavljen z nerezidentom

PREDLOŽITEV:

20.11. za Oktober

(Do 20. v mesecu

za pretekli mesec)

Banki Slovenije

Obrazec

Obrazec C

Poročilo računa v tujini in kontokorentih

VSI IZPLAČEVALCI, ki plačujejo dohodek iz delovnega razmerja.

PREDLOŽITEV:

18.11.

(Na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu.)

PLAČILO:

18.11.

(Na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu)

DURS-u

edavki.

REK-1 iREK

Obrazec REK-1 Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja

Obrazec iREK

PRAVNE in FIZIČNE osebe, ki izplačujejo plače in so po posebnih zakonih zavezanci za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za porodniško varstvo in za zaposlovanje.

PREDLOŽITEV:

18.11.

(Na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu)

PLAČILO:

24.11.

(Najkasneje 6 dni po izplačilu plač.)

Op.: Pred ugotovitvijo dobička.

DURS-u

edavki.

Obrazec

Obrazec za obračun davka na izplačane plače

Tudi v prilogi REK-1

PRAVNA OSEBA,

ki posluje s tujino in

jo določi Banka Slovenije

PREDLOŽITEV:

28.11. za Oktober

(Do zadnjega v

mesecu za pretekli mesec)

Banki Slovenije

Obrazec

Obrazec SKV

Poročilo o kratkoročnih

terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti

PRAVNE OSEBE in SAMOSTOJNI PODJETNIKI ter:

- investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem obdobju lastniki deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, - vlagatelji v investicijske sklade v tujini,

- ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oz. posedujejo nepremičnino v tujini.

Poročanje ni potrebno.[5]

PREDLOŽITEV:

38.11. za Oktober

(Mesečno - do zadnjega v mesecu za pretekli mesec (v primeru transakcij))

(Letno - do 20. 4. za preteklo leto)

Banki Slovenije

Obrazec

Obrazec SN11, SN44

Poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini

REZIDENTI, v katerih so v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki deleža v kapitalu ali delnic ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so) ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlji RS ali lastniki investicijskih kuponov oz. delnic investicijske družbe.

Poročanje ni potrebno.[6]

PREDLOŽITEV:

28.11. za Oktober

Mesečno - do zadnjega v mesecu za pretekli mesec (v primeru transakcij)

Letno - do 20. 4. za preteklo leto

Banki Slovenije

Obrazec

Obrazec SN22, SN55

Poročilo o kapitalskih naložbah

nerezidentov v Sloveniji

PRAVNE OSEBE

(razen druge finančne institucije) in SAMOSTOJNI PODJETNIKI, ki imajo začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 EUR

PREDLOŽITEV:

28.11. za Oktober

(Do zadnjega v

mesecu za pretekli mesec)

Banki Slovenije

Obrazec DVP

Obrazec DVP[7]

Poročilo o kupljenih/

prodanih tujih dolžniških VP[8] mimo domačih

posrednikov

DAVČNI ZAVEZANEC, identificiran za namene DDV.

PREDLOŽITEV:

28.11.

(Do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, ne glede na to, ali izkazuje davčno obveznost v mesečnem ali trimesečnem

obračunu DDV)

PLAČILO:

28.11.

(Do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja)

DURS-u

edavki.

Obrazec DDV-O

Obrazec DDV-O

Obračun davka na dodano vrednost

Podatke o popravkih obračunanega DDV in odbitka DDV v primerih, ki so določenih v Pravilniku o izvajanju ZDDV.

Priloga A k obrazcu DDV-O (preložijo samo zavezanci, ki uporabljajo posebno ureditev po plačani realizaciji)

DAVČNI ZAVEZANEC, ki izpolnjuje pogoje:

- ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih (ne davčnih), - njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih, vključno z oktobrom tekočega leta ne presegajo 42.000 EUR, - ne zaposluje delavcev.

PREDLOŽITEV: 28.11. V novembru tekočega leta za naslednje leto.

DURS-u

edavki

Obrazec

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA

PREDLOŽITEV:

28.11.

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu

AJPES-u

Obrazec

Obrazec 1A

Izplačilo akontacij plač za mesec

Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila KP, in o najvišji plači

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA,

PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

28.11.

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu

AJPES-u

Obrazec

Obrazec 1-ZAP/STRU/L

Zaposlene osebe po višini bruto plače

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA,

PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

28.11.

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu

AJPES-u

Obrazec

Obrazec 1-ZAP/M

Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah


[1] Na podlagi obvestila CURS Nova Gorica

[2] Podatke o pogojih dobave, vrsti transporta in statistično vrednost mora sporočiti gospodarski subjekt, ki je presegel 9.000.000 EUR za odpreme blaga in 3.000.000 EUR za prejeme blaga.

[3] Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tiste dobave/prejeme blaga, pri katerih je presegla prag vključitve.

[4] Kontokorent je tekoči računi

[5] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži v tujini manjši od 10 % in so naložbe opravljene preko domačih pooblaščenih udeležencev na trgu VP oz. naložbe opravijo banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni (pokojninski) skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba za svoj in tuj račun,

- za naložbe investicijskih družb, vzajemnih skladov in vzajemnih pokojninskih skladov poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice,...), če so lastniški deleži v tujini večji ali enaki 10 %.

[6] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži manjši od 10 % in so to naložbe v VP, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih VP pri klirinško depotni družbi.

[7] DPV-dolžniški vrednostni papir

[8] VP-vrednostni papir

Ključne besede:
koledar obveznosti
obveznosti poročanja
obveznosti plačevanja
november 2008

Zadnji članki iz rubrike:

30.9.2020 19:35:36:
Koledar poročanja - oktober 2020

27.8.2020 16:43:16:
Koledar poročanja - september 2020

6.8.2020 17:34:40:
Koledar poročanja - avgust 2020

3.7.2020 14:45:41:
Koledar poročanja - julij 2020

5.6.2020 15:49:21:
Koledar poročanja v juniju 2020 po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020), ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020) IN ZIUOOPE (veljavnost od 1. 6. 2020)

Najnovejši članki:

30.10.2020 11:12:59:
Inšpektorat opozarja: izplačajte regres do 1. novembra

29.10.2020 14:30:44:
Izvajanje 20. člena ZZUUP - razlog 13-bolezen-3 dni in novi zahtevki COVID-19 (29. 10. 2020)

29.10.2020 17:41:00:
Pojasnila glede posameznih odsotnosti z dela - izolacija, poškodba pri delu, nega otroka, delo od doma (29. 10. 2020)

30.10.2020 10:10:40:
Odpravnina: pravica do odpravnine po ZDR-1 in njena davčna obravnava (e-gradivo)

28.10.2020 16:26:17:
Kmetijstvo: časovne omejitve, dokazila za prehod med regijami, temeljni dohodek

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT