Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 28.10.2008 14:23:54

Koledar ostalih obveznosti poročanja in plačevanja za poslovne subjekte v letu 2008

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

OSTALE OBVEZNOSTI POROČANJA IN PLAČEVANJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE V LETU 2008

Kdo poroča/plačuje

Datum predložitve in/ali

plačila

Komu poročati/plačati

Obrazec poročanja in/ali

namen plačila

Priloge

POSAMEZNIK, ki opravlja dopolnilno delo

PREDLOŽITEV: Do 10. v mesecu za pretekle 3 mesece.

DURS-u

edavki

Obrazec

Obrazec o podatkih o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela

DAVČNI ZAVEZANCI, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, kadar je dohodek izplačan od osebe, ki ni plačnik davka v RS.

PREDLOŽITEV: Do 15. v mesecu za prihodke, dosežene v preteklem trimesečju (npr. jan-mar: 15.4.)

DURS-u

edavki

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od… do…

Zavezanec nerezident mora priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države pogodbenice (v smislu pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodkov)

DAVČNI ZAVEZANEC, ki v Sloveniji nima sedeža svoje dejavnosti, niti stalne poslovne enote, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, niti stalnega

ALI

običajnega prebiv

ALI

šča, in ima ob pogojih, določenih z ZDDV.

PREDLOŽITEV: (Najpozneje 6 mesecev po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV obračunan)

DURS-u

edavki

Obrazec DDV-VP

Priloga VP

Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji.

PRAVNA OSEBA, in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije

ALI

drug register oz. evidenco.

PREDLOŽITEV: 8 dni po vpisu v sodni register, Poslovni register Slovenije

ALI

drug register oz. evidenco

ALI

PREDLOŽITEV: 8 dni po začetku opravljanja dejavnosti

DURS-u

edavki

Obrazec

Obrazec DR-04

Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

OSEBA, ki nima sedeža

ALI

druge oblike registracije v RS ter združenje oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti.

PREDLOŽITEV: Pred pričetkom opravljanja dejavnosti na območju RS.

DURS-u

edavki

Obrazec

Obrazec DR-04

Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej

OSEBA, ki je že vpisana v davčni register.

PREDLOŽITEV: 15 dni po nastanku spremembe

razen, če DURS pridobi spremembe po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.

DURS-u

edavki

Obrazec

Obrazec DR-04

Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

PRAVNE OSEBE domačega prava (rezidenti), PRAVNE OSEBE tujega prava in DRUŽBE oz. ZDRUŽENJA po tujem pravu, vključno z družbo civilnega prava, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec za dohodnino – nerezidenti za dejavnost oz. posle v poslovni enoti oz. preko poslovne enote v Sloveniji

PREDLOŽITEV: Do 31.3. tekočega leta za preteklo leto Op.: Če se poslovno leto razlikuje od koledarskega je potrebno obrazec oddati najpozneje v treh mesecih od začetka poslovnega leta PLAČILO: Akontacije se plačujejo mesečno

ALI

trimesečno in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec. Op. Do 10.4. je potrebno doplačati morebitno davčno obveznost.

DURS-u

edavki

Obrazec DDPO Priloge k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Vse priloge, ki so sestavni del davčnega obračuna objavljene v Pravilniku o davčnem obračunu (Ur.l.RS, št.46/07).

PRAVNA OSEBA, plačnik davka

PREDLOŽITEV: Najpozneje na dan plačila dohodkov

DURS-u

edavki

Obrazec ODO-1 Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu Zakona o davčnem postopku od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v povezavi z 260. členom Zakona o davčnem postopku

OSEBA, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice[9].

PREDLOŽITEV: 15 dni od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva

DURS-u

edavki

Obrazec DDV-NPS-P1

Obrazec DDV- NPS-P1

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice (v 3 izvodih)

OSEBA, ki je identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice in ni namenjeno nadaljnji prodaji[10].

PREDLOŽITEV: 15 dni od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva

DURS-u

edavki

Obrazec DDV-NPS-P2

Obrazec DDV- NPS-P2

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi davčni zavezanec

ALI

pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo) (v 3 izvodih)

DAVČNI ZAVEZANEC, ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico katerikoli osebi, ki ni identificirana za namene DDV.

OSEBA, ki priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo, ki ga kupcu odpošlje

ALI

odpelje prodajalec

ALI

kupec

ALI

druga oseba za njun račun na ozemlje Skupnosti.

PREDLOŽITEV: 8 dni od opravljene dobave

DURS-u

edavki

Obrazec DDV-NPS-D1

Obrazec DDV- NPS-D1

Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico.

PRAVNA in FIZIČNA OSEBA

PREDLOŽITEV: Najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 25.000 EUR.

ALI

S prvimi vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti.

DURS-u

edavki

Obrazec DDV-P2

Obrazec DDV- P2

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

Pogodbe

ALI

predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd.

DAVČNI ZAVEZANEC, ki nima sedeža v Sloveniji in bo opravil obdavčeno dobavo blaga oz. storitev.

PREDLOŽITEV: Najpozneje 15 dni pred obdavčeno dobavo.

DURS-u

edavki

Obrazec DDV-P3

Obrazec DDV- P3

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

Potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi

ALI

izpis iz sodnega (

ALI

drugega registra), ki dokazuje, da opravlja dejavnost v države, v kateri ima sedež. Predpogodbo

ALI

pogodbo

ALI

drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.

OSEBA, identificirana za DDV v Sloveniji, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo od prodajalca, ki je identificiran za DDV v drugi državi članici.

PREDLOŽITEV: Ob pridobitvi

DURS-u

edavki

Obrazec DDV-RPS

Obrazec DDV- RPS

Prijava pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

PRAVNE OSEBE, ZDRUŽENJE OSEB, ki so brez pravne osebnosti in

FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo dejavnost, …

PREDLOŽITEV: SAMO ŠE ZA LETO 2008 Do 31.1. 2009 tekočega leta za preteklo leto.[11]

DURS-u

edavki

in

ZAVEZANCEM ZA DOHODNINO

Program

Program za vnos podatkov je na spletnih straneh DURS

PRAVNE in FIZIČNE OSEBE,

ki izplačujejo prejemke, obdavčene po ZPDDP.

PREDLOŽITEV: Najpozneje na dan izplačila z ZPDDP določenih prejemkov.

PLAČILO: Najpozneje na dan izplačila z ZPDDP določenih prejemkov

DURS-u

edavki

Obrazec

Obračun posebnega davka na določene prejemke

Tudi v prilogi REK 2

VSI PLAČNIKI DAVKA, ki izplačujejo dohodke vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo tudi, če je davčni odtegljaj nič.

PREDLOŽITEV: Na dan izplačila dohodkov

PLAČILO: Na dan izplačila dohodkov

DURS-u

edavki

REK-1a

Obrazec REK-1a Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo. iREK

Individualni REK

VSI PLAČNIKI DAVKA,

ki izplačujejo dohodke, ki ne sodijo med dohodke iz delovnega razmerja

PREDLOŽITEV: Na dan izplačila dohodkov

PLAČILO: Na dan izplačila dohodkov

DURS-u

edavki

REK-2

Obrazec REK-2

Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja. iREK

Individualni REK

Priglasitev opravita oseba, ki preneha opravljati dejavnost, in novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so vložena sredstva.

PREDLOŽITEV: Do roka za predložitev davčnega obračuna zavezanca, ki je prenehal opravljati dejavnost.

DURS-u

edavki

Obrazec

Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanje po drugi osebi.

Ob prenehanju dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi: - bilanco stanja na dan prenehanja dejavnosti (vrednost prenesenih sredstev)

SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK in DRUGA FIZIČNA OSEBA, ki opravlja dejavnost.

PREDLOŽITEV: 8 dni po vpisu v sodni register, Poslovni register Slovenije

ALI

drug register oz. evidenco

ALI

8 dni po začetku opravljanja dejavnosti

DURS-u

edavki

ALI

na vstopni točki VEM

Obrazec DR-03

Obrazec DR-03

Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register.

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

DAVČNI ZAVEZANEC, ki je vpisan v razvid:

- samostojni kulturni delavec,

- samostojni novinar.

PREDLOŽITEV: Kadarkoli v davčnem letu. Op.: Enako velja za preklic

DURS-u

edavki

Obrazec

Obvestilo o uveljavljanju posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje.

Preklic

Obvestilo o preklicu uveljavljanja posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje.

POSAMEZNIK, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo

PREDLOŽITEV: Pred pričetkom opravljanja dela

UE

Obrazec

Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

POSAMEZNIK, ki opravlja dopolnilno delo

PREDLOŽITEV: 8 dni od spremembe

ALI

prenehanja

UE

Obrazec

Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

SAMOSTOJNI PODJETNIKI

PREDLOŽITEV: 3 mesece po koncu poslovnega leta (31.3.)

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida …)

PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA

PREDLOŽITEV: Do konca meseca februarja

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida …)

NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE – PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA

PREDLOŽITEV: Do konca meseca februarja

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida …)

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA, SAMOSTOJNI PODJETNIKI in druge FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo registrirano dejavnost

PREDLOŽITEV: 16.4.-15.5. 2007 Na štiri leta

AJPES-u

Obrazec

Obrazec ZAP-SP/4L Anketa o strukturi plače

GOSPODARSKE DRUŽBE

PREDLOŽITEV: 3 mesece po koncu poslovnega leta (31.3.) oz. 8 mesecev po koncu poslovnega leta za revidirana in konsolidirana letna poročila[12]

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida …)

ZADRUGE

PREDLOŽITEV: 8 mesecev po koncu poslovnega leta[13]

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida …)

DRUŠTVA

PREDLOŽITEV: 3 mesece po koncu poslovnega leta (31.3.) oz. 8 mesecev po koncu poslovnega leta za revidirana letna poročila[14]

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida …)

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV: (Ob vsakokratnem izplačilu regresa za letni dopust)

AJPES-u

Obrazec

Obrazec – izplačilo regresa za letni dopust

Izplačilo regresa za letni dopust

DELODAJALCI[15]

PREDLOŽITEV: V 8 dneh po nastanku potrebe

Zavod-u RS za zaposlovanje

Povezava

Obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe

DELODAJALCI[16]

PREDLOŽITEV: V 8 dneh po sklenitvi pogodbe

Zavod-u RS za zaposlovanje

Povezava

Obvestilo o sklenjeni pogodbi


[9] Brez dokazila o plačilu DDV se novo prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

[10] Brez dokazila o plačilu DDV se novo prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

[11] Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oz. fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacije, v 1 mesecu po prenehanju.

[12] Za državno statistiko do konca meseca marca.

[13] Za državno statistiko do konca meseca marca

[14] Za državno statistiko do konca meseca marca.

[15] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu,

ALI

na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

[16] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu,

ALI

na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Ključne besede:
koledar obveznosti
obveznosti poročanja
obveznosti plačevanja
2008

Zadnji članki iz rubrike:

30.9.2020 19:35:36:
Koledar poročanja - oktober 2020

27.8.2020 16:43:16:
Koledar poročanja - september 2020

6.8.2020 17:34:40:
Koledar poročanja - avgust 2020

3.7.2020 14:45:41:
Koledar poročanja - julij 2020

5.6.2020 15:49:21:
Koledar poročanja v juniju 2020 po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020), ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020) IN ZIUOOPE (veljavnost od 1. 6. 2020)

Najnovejši članki:

23.10.2020 17:17:01:
Nadomestilo, temeljni dohodek (PKP 5)

23.10.2020 17:05:11:
Karantenske odločbe nadomeščajo potrdila

23.10.2020 16:57:02:
Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

21.10.2020 17:18:06:
Zaposlitveni oglas: Računovodja m/ž, Ljubljana

23.10.2020 17:12:48:
Kaj prinaša PKP5?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT