Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 22.1.2009 13:57:56

Koledar poročanja v januarju 2009

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Datum predložitve in/ ali plačila

PLAČILO/ PREDLOŽITEV/

Komu poročati/ plačati

Kdo poroča/ plačuje

Obrazec poročanja in/ ali namen plačila

Priloge

Pojasnila

Zakonske podlage

Do 9.1. (MESEČNI IN TRIMESEČNI)

Plačilo akontacije

DURS

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Do 9.1. (MESEČNI IN TRIMESEČNI)

PLAČILO

DURS

Zavezanci za DDPO

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08)

Do 9.1.

Predložitev

DURS

Samo rezidenti Republike Slovenije, kadar dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka

Obrazec:
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja)

Priloge:
Ustrezna dokazila, s katerimi potrjuje podatke o dohodku iz zaposlitve (pogodba o avtorskem delu in podobno).
Ustrezna dokazila (računi), ki potrjujejo nastanek dejanskih stroškov, če jih zavezanec uveljavlja.

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Do 9.1

Predložitev

DURS

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo

Obrazec
Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od _ do_

Pojasnila DURS

Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02)

Do 15.1.

Predložitev

DURS

Davčni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, kadar ga izplača oseba, ki ni plačnik davka v Republiki Sloveniji

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov)

Zavezanec nerezident mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Do 15.1.

Predložitev

Carinski urad Nova Gorica
Oddelek za Intrastat
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
SI-5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

Poročevalske enote, ki jih določi in preverja SURS vsaj enkrat letno, obvesti jih Carinski urad Nova Gorica.

Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti

poročanja.

Obrazec

Statistika blagovne menjave med državami članicami EU.
INTRASTAT

Zakon o državni statistiki
Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council
Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004
Commision Regulation (EC) No 1982/2004
Uredba Komisije (ES) št. 1214/2007 (Kombinirana nomenklatura za 2008)
Uredba Komisije (ES) št. 1031/2008 (Kombinirana nomenklatura za 2009)

Do 15.1.

Predložitev

DURS

Davčni zavezanec, kadar dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka.

Obrazec
Napoved za odmero dohodnine od dividend

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Do 15.1.

Predložitev

DURS

Davčni zavezanec vložiti, kadar obresti izplača oseba, ki ni plačnik davka

Obrazec
Napoved za odmero dohodnine od obresti

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Do 15.1.

Predložitev

DURS-u

Davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka.

Obrazec
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanj premoženja v najem

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

PLAČILA:

Do 15.1.

OBRAČUNI ZA TRIMESEČJA

Predložitev in plačilo

Agenciji za javna plačila in Ministrstvu za finance.

Vse zavarovalnice ter zastopniki oziroma posredniki tujih zavarovalnic, ki opravljajo zavarovalne posle na območju Republike Slovenije.

Pojasnila DURS

Obrazec
Obračun požarne takse za obdobje (_)

Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06)

Do 15.1.

Predložitev in plačilo

DURS

Zasebniki, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo PIZ, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

Obrazec
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za mesec (_)

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Do 16.1.

OZIROMA

Na dan izplačila dohodkov

Predložitev in plačilo

DURS
eDavki

Vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodek iz delovnega razmerja, tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Oblika in način predložitve podatkov

Tehnična navodila

REK-1

Pojasnila DURS

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Do 19.1.


Nakazilo na dan predložitve obračuna

Predložitev in plačilo

DURS
eDavki.

Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, predložijo obračun.

Obrazec
Obračun dodatne koncesijske dajatve za mesec (_)

Pojasnila DURS

Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07-UPB1)

Navodilo za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve (Uradni list RS, št. 103/06)

Do 30.1. (MESEČNI IN TRIMESEČNI)

Predložitev in plačilo

DURS
eDavki.
Od 1.1.2009 samo še elektronsko

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV.

Obrazec
Obrazec DDV-O

Predložiti tudi podatke (oblika ni predpisana) o popravkih obračunanega DDV in odbitka DDV v primerih, ki so določeni v pravilniku

Obrazec

Priloga A k obrazcu DDV-O

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji

Pojasnila DURSA

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Do 30.1.

Predložitev

AJPES-u

Poročajo pravne osebe javnega sektorja

Obrazec

Obrazec 1A
Izplačilo akontacij plač za mesec
Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila KP, in o najvišji plači

Pojasnila

Navodilo za predlozitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplacanih placah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.pdf (1.412 kB)

Letni program statističnih raziskovanj 2008 (Uradni list RS, št. 117/2007)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo-UPB7)in ostali predpisi na njegovi podlagi

Do 30.1.

AJPES-u

Predložitev

Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja

Obrazec
Obrazec 1-ZAP/M
Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah

Pojasnila

Navodilo za predlozitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplacanih placah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.pdf (1.412 kB)

Letni program statističnih raziskovanj 2008 (Uradni list RS, št. 117/2007)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo-UPB7)in ostali predpisi na njegovi podlagi

Do 31.1.2009

Predložitev

DURS

Zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti

Obrazec
VLOGA za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2008

Pojasnila DURS

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Do 31. januarja naslednjega leta za preteklo leto

Predložitev

DURS

Oseba na ime katere se glasi dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila.

Obrazec
Obračun pavšalnega nadomestila DDV

Pojasnila DURS

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Do 31. 1. 2009

za leto 2008

Predložitev

DURS

eDavki

Izplačevalci dohodkov, izvajalci pokojninskih načrtov

ter pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in druge osebe, ki so opravljale

prenose imetništva vrednostnih papirjev, drugih deležev in investicijskih kuponov, vključno z njihovimi

unovčitvami

Dostava podatkov

Tabela povezav vrst dohodkov

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list

RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS), v členih od 337 do 342.

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008.

POROČANJE KADARKOLI V LETU OZ. OB NASTANKU DOGODKA (DATUMI NISO DOLOČENI)

Datum predložitve in/ali plačila

PLAČILO/ PREDLOŽITEV

Kdo poroča/ plačuje

Komu poročati/ plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila

Priloge

Zakonske podlage

Pojasnila

Zadnji dan naslednjega meseca po mesecu naravne nesreče (če je bila škoda povzročena v juliju 2008 je rok za vlogo 31.8.2008). Zamuda NE POMENI, da zavezanec ne sme kasneje uveljavljati pravic iz tega naslova.

Predložitev

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost:

DURS

Obrazec

Vloga za odlog oziroma obročno odplačilo davka, zaradi naravne nesreče

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

101 čl. ZDavP-2 (Ur.l.RS, št. 117/06 in 24/08 ZDDKIS)

38.čl. Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur.l.RS, št.141/06, 46/07 in 102/07)

PojasnilaDURS

Zadnji dan naslednjega meseca po mesecu naravne nesreče (če je bila škoda povzročena v juliju 2008 je rok za vlogo 31.8.2008). Zamuda teh rokov NE POMENI, da zavezanec ne sme kasneje uveljavljati pravic iz tega naslova.

Predložitev

Vsi davčni zavezanci, ki so jim naravne nesreče povzročile škodo, ki so jo prijavili oz. je bila ugotovljena s strani pristojnega organa.

DURS

Obrazec

Vloga za odlog plačila, odpis, delni odpis oziroma obročno plačilo davka, zaradi naravne nesreče v mesecu (_) leta (_)

K prijavi je treba priložiti vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

101 čl. ZDavP-2 (Ur.l.RS, št. 117/06 in 24/08 ZDDKIS)

38.čl. Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur.l.RS, št.141/06, 46/07 in 102/07)

Pojasnilo DURS

V 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije

oz. 8 dni po začetku opravljanja dejavnosti[1]

Predložitev

Samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v Poslovni register Slovenije

Druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni vpisana v Poslovni register Slovenije

DURS

Vstopna točka VEM (samo s.p.)

Obrazec

OBRAZEC DR-03

Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2)

Pojasnila DURS

Na dan izplačila dohodkov

Predložitev in plačilo

Plačnik davka, ki izplača dohodek, ki ni dohodek iz delovnega razmerja:

- dohodki iz drugega pogodbenega razmerja,

- dohodki iz dejavnosti,

- dohodki iz oddajanja premoženja v najem,

- dohodki iz prenosa premoženjske pravice,

- drugi dohodki (104. člen ZDoh-2),

- obresti in dividende.

DURS

eDavki

Oblika in način predložitve podatkov

Tehnična navodila

REK-2

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Predložitev na dan izplačila

Plačilo davka najpozneje 3 dni po izplačilu dohodka.

Predložitev in plačilo

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in izplačujejo z Zakonom o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP določene prejemke

DURS

Obrazec

Obračun posebnega davka na določene prejemke

Pravilnik o obrazcu za obračun posebnega davka na določene prejemke (Uradni list RS, št. 140/04)

Zakon o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96, 82/97 – odl. US)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4 in 69/06 – odločba US)

Pojasnila DURS

Na dan izplačila

Predložitev in plačilo

Vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodke vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

DURS

eDavki

Obrazec

REK-1a

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov

Davčni zavezanec, ki se odloči spremeniti stopnjo akontacije, predloži novo obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DURS

in

izplačevalcu

dohodka

Obrazec

Obvestilo

o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURSA

Kadarkoli

Predložitev

Davčni zavezanec-normiranec, ki se odloči spremeniti stopnjo akontacije, predloži novo obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DURS

Obrazec

Obvestilo o poklicu

uporabe znižane stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURSA

Kadarkoli

Predložitev

Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka, rezident, ki:

- samostojno opravlja specializiran poklic na področju kulturne dejavnosti in je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti,

ali

- samostojno opravlja novinarski poklic in je vpisan v razvid samostojnih novinarjev, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in ne opravlja druge dejavnosti

DURS

Obrazec

Obvestilo uveljavljanju posebne osebne olajšave za

samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje

Obrazec

Obvestilo o poklicu

uveljavljanja posebne osebne olajšave za

samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Obvestilo vloži davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka , rezident, ki:

- samostojno opravlja športni poklic in je vpisan v razvid poklicnih športnikov, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti

DURS

Obrazec

Obvestilo uveljavljanju posebne osebne olajšave za

samostojne poklicne športnike

Obrazec

Obvestilo o poklicu

uveljavljanja posebne osebne olajšave za

samostojne poklicne športnike

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva.

Predložitev

Oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, če ni namenjeno nadaljnji prodaji

DURS

Obrazec

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

DDV-NPS-P2

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURSA

V roku 6 mesecev od dneva izdaje obrazca

Predložitev

Kupec, ki v Skupnosti nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja Skupnosti[2]

PRODAJALCU ALI DRUGI OSEBI, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo DDV

(Prodajalec na zahtevo kupca izda obrazec DDV-VP, ki ga overi carinski organ)

Obrazec

Zahtevek za vračilo DDV

DDV VP

Overjeni izvirniki računov

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

Po preteku meseca, v katerem je prodajalec ali druga oseba vrnila DDV kupcu

Predložitev

Davčni zavezanec prodajalec ali od prodajalca pooblaščena oseba za vračilo DDV, ki pri davčnem organu uveljavlja vračilo DDV v potniškem prometu v skladu s 75. členom ZDDV-1.

DURS

Obrazec

DDV Evidenca o vračilu DDV kupcem iz 75. člena ZDDV

Obrazec DDV-VE

Obrazec DDV-VE

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

Najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 25.000 EUR.

PROSTOVOLJNA -KADARKOLI[3]

Predložitev

Davčni zavezanec predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV
Davčni zavezanec se lahko odloči, da se bo identificiral za namene DDV, čeprav vrednost njegovega obdavčljivega prometa verjetno ne bo presegla 25.000 eurov, vendar mora v tem primeru svojo izbiro uporabljati najmanj 60 mesecev.

DURS

eDavki

Obrazec

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

DDV-P2

Pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

Najpozneje 15 dni, preden bo opravil obdavčljivo dobavo

Predložitev

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in bo opravil obdavčljivo dobavo blaga oziroma storitev na ozemlju Slovenije.

DURS

eDavki

Obrazec

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

DDV-P3

Potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi, ali izpis iz sodnega ali drugega registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež, in pogodbo ali predpogodbo ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DRUS

Ob pridobitvi

Predložitev

Oseba, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo.

DURS

Obrazec

Prijava pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

DDV-RPS

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

Vsaj 15 dni pred začetkom uporabe posebne ureditve

Predložitev

Zavezanci, ki že imajo identifikacijsko številko za namene DDV in že delujejo kot zavezanci za DDV po splošni ureditvi ter želijo preiti na posebno ureditev po plačani realizaciji.

DURS

Obrazec

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

131. do 137. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št.

117/06)

NAVODILO

Ob

predložitvi zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV.

Predložitev

Zavezanci, ki predložijo zahtevek za identifikacijo za namene DDV.

DURS

Obrazec

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

131. do 137. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št.

117/06)

NAVODILO

Zadnji dan katerega koli svojega davčnega obdobja

Predložitev

Zavezanci, ki bodo želeli prenehati uporabljati posebno ureditev.

DURS

Obrazec

Obvestilo o prenehanju uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

131. do 137. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št.

117/06)

NAVODILO

V 15 dneh po nastanku davčne obveznosti (na dan sklenitve pogodbe)

Predložitev

Zavezanec je prodajalec ali prodajalka nepremičnine.[4]

DURS

Obrazec

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin

Listine, na podlagi katerih se prenaša lastninska pravica na nepremičninah. Če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora napovedi priložiti tudi dokazilo o načinu pridobitve te nepremičnine.

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davku na promet nepremičnin - ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Zavezanec, ki zahteva vpogled v davčno evidenco, oziroma njegov zastopnik ali pooblaščenec.

DURS

Obrazec

Zahteva za vpogled v davčno evidenco

Pravilnik o vpogledu v davčne evidence (Uradni list RS, št. 84/05)

Pojasnila DURS

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Predložitev

Katerikoli zavezanec, ki predloži zavarovanje, ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register

DURS

NI OBRAZCA

Vloga za dovolitev plačila davka v največ 12 mesečnih obrokih ali odlog za največ 12 mesecev

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

V rokih, ki bodo davčnemu organu omogočali pravilno evidentiranje prejetih plačil v davčnem knjigovodstvu

Predložitev

Zavezanci za davek, ki davčnemu organu sporočijo samoprijavo

DURS

Obrazec

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave

.

Obračun davka oziroma popravljen obračun davka

Pojasnila DURS

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Predložitev

Fizična oseba, tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ampak samo za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti

DURS

Obrazec

Vloga za odpis,

delni odpis, odlog oziroma

obročno plačilo davka

Vsa dokazila, ki dokazujejo resničnost navedb v njej, če jih davčni organ ne more pridobiti iz javnih evidenc.

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07)

Pojasnila DURS

Ob vsakokratnem izplačilu regresa za letni dopust

Predložitev

Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja

AJPES-u

Obrazec

Obrazec – izplačilo regresa za letni dopust

Izplačilo regresa za letni dopust

Navodilo za predlozitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplacanih placah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.pdf (1.412 kB)

Letni program statističnih raziskovanj 2008 (Uradni list RS, št. 117/2007)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo-UPB7)in ostali predpisi na njegovi podlagi

Pojasnila

V 8 dneh po nastanku potrebe

Predložitev

DELODAJALCI[5]

Zavod-u RS za zaposlovanje

Povezava

Obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe

V 8 dneh po sklenitvi pogodbe

Predložitev

DELODAJALCI[6]

Zavod-u RS za zaposlovanje

Povezava

Obvestilo o sklenjeni pogodbi

V 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun

Predložitev

Zavarovalnica in druga pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžna plačati davek ali ne.

DURS

Obrazec

Obračun davka od prometa zavarovalnih poslov za obdobje (_)

Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov – ZDPZP (Uradni list RS, št. 96/05-UPB1)

Pojasnila DURS/

Ni izrecno določen

Predložitev

Fizična oseba, ki ima pravico do ugodnosti za vzdrževane družinske člane. Fizična oseba predloži obrazec ob uveljavljanju pravice do ugodnosti za vzdrževane družinske člane, ki še nimajo davčne številke, in ob prijavi sprememb oziroma dopolnitvi podatkov vzdrževanih družinskih članov.

DURS

Obrazec

Obrazec DR-02 VDČ: Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register

Osebno izkaznico ali potni list oziroma drugo listino, s katero lahko dokaže svojo istovetnost,
Listine, na katerih temeljijo ostali podatki, ki se vpisujejo v davčni register.

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2)

Pojasnila DURS

Ni izrecno določen.

Za spremembe, ko velja 15 dni po nastanku spremembe

Predložitev

Fizična oseba, ki ima v RS stalno oziroma začasno prebivališče, če prijavlja podatke o elektronskem certifikatu, zastopnikih ali naložbah. Prijavo predloži tudi, kadar prijavlja naslov za vročanje.

Fizična oseba, ki v RS nima niti začasnega prebivališča, če na njenem območju dosega obdavčljive dohodke ali je lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja.

Oseba, ki je že vpisana v davčni register, ob prijavi sprememb ali dopolnitvi podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register.[7]

DURS

Obrazec

OBRAZEC DR-02: Prijava za vpis fizične osebe v davčni register

K prijavi je treba priložiti vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2)

Pojasnila DURS

V 30 dneh od vročitve odločbe, in to s posebno položnico, ki je priložena informativnemu izračunu oziroma odločbi

PLAČILO

Zavezanci, ki prejemejo informativni izračun (odločba o odmeri dohodnine)

DURS

NI OBRAZCA

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Fizične in pravne osebe – nerezidenti, ki so v RS dosegli dohodke, od katerih je bil plačan davek na viru.

DURS

Obrazec

Zahtevek za izdajo potrdila o plačanem davku v RS

Pooblastilo

Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Slovenski davčni zavezanci rezidenti (fizične in pravne osebe), ki lahko v tujini uveljavljajo ugodnosti iz konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki jih je z drugimi državami sklenila Republika Slovenija

DURS

Obrazec

Zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu v RS za namene izvajanja konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka

Pooblastilo.

Na zahtevo davčnega organa je treba predložiti tudi dokazila o tem, da so izpolnjena dejstva, ki jih v relevantnem obrazcu potrjuje pristojni davčni organ.

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Pred izplačilom dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, dohodka, ki ga študenti dosegajo v RS, dohodka iz zaposlitve, pokojnin, dohodka profesorjev in raziskovalcev, drugih dohodkov

Predložitev

Plačnik dohodka: dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, dohodek, ki ga študenti dosegajo v RS, iz zaposlitve, pokojnin, dohodka profesorjev in raziskovalcev, drugih dohodkov

(Prejemnik dohodka predloži plačniku dohodka izpolnjeni obrazec, preden je dohodek izplačan.)

DURS IN

Plačniku dohodka

Zahtevki za zmanjšanje oz. oprostitev davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka:

- od dividend:

Obrazec

-od obresti:

Obrazec

- od plačil uporabe premoženjskih pravic:

Obrazec

- od dohodka, ki ga študenti dosegajo v RS:

Obrazec

- od dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin):

Obrazec

- od pokojnin:

Obrazec

- od dohodkov profesorjev in raziskovalcev:

Obrazec

- od drugih dohodkov:

Obrazec

Pooblastilo. Na zahtevo davčnega organa je treba predložiti tudi druga dokazila o upravičenosti do ugodnosti po mednarodni pogodbi.

Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Po vsakem izplačilu dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic in drugih dohodkov

Predložitev

Prejemnik dohodka: dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, drugih dohodkov

DURS

Zahtevek za vračilo davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka

- od dividend:

Obrazec

- od obresti:

Obrazec

- od plačil uporabe premoženjskih pravic:

Obrazec

- od drugih dohodkov:

Obrazec

Izpisek iz registra, kopija delniške knjige, potrdilo o lastništvu za izvajanje 10. člena (dividende) mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (samo za dividende)

Pooblastilo

Druga dokazila o upravičenosti do ugodnosti po mednarodni pogodbi

Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

v 7 dneh od dneva izplačila dohodka

Predložitev

Samo nerezidenti Republike Slovenije, če dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka v Sloveniji

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve

Ustrezna dokazila, s katerimi potrjuje podatke o dohodku iz delovnega razmerja in podatke o pokojnini (pogodba o zaposlitvi, akt o odmeri pokojnine, pogodba o avtorskem delu in podobno).
Zahtevek za oprostitev plačila dohodnine po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Za prvič prejeti vložiti napoved v 7 dneh od dneva pridobitve tega dohodka.

V 7 dneh od dneva, ko je prejel spremenjeno višino dohodka ali ob spremembi drugih pogojev, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine, če ta sprememba znaša več kot 10 %.

Lahko se vloži napoved tudi za vsako novo davčno leto v decembru tekočega leta za naslednje leto.

Predložitev

Samo rezidenti Republike Slovenije, če dohodek iz zaposlitve (dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnina) izplača oseba, ki ni plačnik davka v Sloveniji

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine)

Ustrezna dokazila, s katerimi potrjuje podatke o dohodku iz delovnega razmerja oziroma o pokojnini (pogodba o zaposlitvi, akt o odmeri pokojnine in podobno).

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Kadarkoli v davčnem letu – upošteva se pri naslednjem obračunu dohodka

Predložitev

Davčni zavezanec rezident, ki uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje.

Glavnega delodajalca,

izplačevalca pokojnine in izplačevalca drugega dohodka

Obrazec

Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine

Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Davčni zavezanec, ki prejema nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid po predpisih, ki urejajo PIZ, ali polovico pokojnine kot upravičenec v skladu z drugim odstavkom 178. člena ZPIZ,če se odloči za znižano stopnjo akontacije dohodnine, vendar ne nižjo od 16 odstotkov.

DURS

in izplačevalcu dohodka

Obrazec

Obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08

Pojasnila DURS

Kadarkoli

(pred koncem davčnega leta)

Predložitev

Davčni zavezanec predloži obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine, če se odloči za spremembo višine znižane stopnje akontacije pred koncem davčnega leta.

DURS

Obrazec

Obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08

Pojasnila DURS

Kadarkoli

(pred koncem davčnega leta)

Predložitev

Davčni zavezanec predloži obvestilo o preklicu odločitve za znižano stopnjo akontacije dohodnine, če se odloči za preklic znižane stopnje akontacije dohodnine pred koncem davčnega leta.

DURS

Obrazec

Obvestilo o preklicu odločitve za znižano stopnjo akontacije dohodnine

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08

Pojasnila DURS

V 7 dneh od dneva izplačila dohodka

Predložitev

Davčni zavezanec nerezident, ki mu je plačnik davka izračunal, odtegnil in plačal davčni odtegljaj od dohodka iz zaposlitve iz drugega pogodbenega razmerja

Pristojnemu DURS

Obrazec

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov

Dokazila (račune) o nastanku dejanskih stroškov.

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

(Uporaba prvi dan naslednjega koledarskega leta po letu vročitve odločbe, uporaba najmanj 5 let)

Predložitev

Nosilec dejavnosti, ki je eden od zavezancev za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

DURS

Obrazec

Priglasitev

ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske

dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov

in normiranih odhodkov

Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od prejema dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Če se dohodek prejema za več mesecev v letu, vloži napoved v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v najem, vendar najpozneje do 15. 1. tekočega leta za preteklo leto.

Predložitev

Davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanj premoženja v najem

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od prejema dohodka iz prenosa premoženjske pravice

Predložitev

Davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz prenosa premoženjske pravice izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

V 30 dneh od izplačila dohodka pri davčnem organu ali v 30 dneh od zadnjega izplačila dohodka, če prejema dohodke iz naslova oddajanja premičnega in nepremičnega premoženja v najem za več mesecev v letu

Predložitev

Davčni zavezanec nerezident, kadar navedeni stroški vzdrževanja presegajo normirane stroške v višini 40 odstotkov, ki jih je plačnik davka upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

DURS

Obrazec

Zahtevek

za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja,

ki ohranja uporabno vrednost premoženja

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (za nerezidente) (Uradni list RS, št. 138/06)
Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Ob sklenitvi pogodbe o vezavi oziroma varčevanju, vendar najpozneje do konca davčnega leta, v katerem je bila pogodba sklenjena.

Predložitev

Davčni zavezanec (rezident), ki uveljavlja

davčno osnovo po 84. členu Zakona o dohodnini od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja.

Banki ali hranilnici

Obrazec

Obvestilo

o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih

denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah

Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od odsvojitve nepremičnine.

Predložitev

Davčni zavezanci, ki so odsvojili nepremičnino, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju.

(Napovedi ni treba oddati, če je bila nepremičnina pridobljena pred 1. 1. 2002.)

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Za nepremičnino v 15 dneh od podaritve.

Za vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu.

Nerezident, ki podari vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, v 15 dneh od podaritve. Nerezident

do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu, kadar napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev v preteklem letu.

Predložitev

Davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. [8]

DURS

Obrazec

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

V 7 dneh od dneva izplačila dohodka

Predložitev

Davčni zavezanec pri davčnem organu, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

(Potrdilo davčnega organa velja za obdobje davčnega leta) Enako velja tudi za preklic

Predložitev

Davčni zavezanec, ki prejema drugi dohodek iz 105. člena tega zakona redno za mesečno obdobje

DURS in izplačevalcu dohodka

Obrazec

Obvestilo

o uporabi stopenj in lestvice ter davčnih olajšav

pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Posameznik, ki želi urediti svoj rezidentski status (vpis spremembe statusa v davčni register) ali pridobiti mnenje davčnega organa o svojem rezidentskem statusu.

DURS

Obrazec

Vprašalnik: ugotovitev rezidentskega statusa – prihod v RS

Obrazec

Vprašalnik: ugotovitev rezidentskega statusa – odhod iz RS

vprašalnik "Ugotovitev rezidentskega statusa (odhod iz RS)" ali vprašalnik "Ugotovitev rezidentskega statusa (prihod v RS)".

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

Pojasnila DURS

Pred začetkom opravljanja dela oz. v 8 dneh od spremembe oziroma prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Predložitev

Posameznik, kadar osebno sam opravlja dela iz prvega odstavka 12. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00), pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače.

DURS

Obrazec

Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02)

Pojasnila DURS

V 15 dneh po nastanku davčne obveznosti. (Davčna obveznost nastane na dan sklenitve pogodbe, na podlagi katere se prenese nepremičnina ali ustanovi oziroma prenese stavbna pravica ali s pravnomočnostjo sodne odločbe)

Predložitev

Prodajalec ali prodajalka nepremičnine.[9]

DURS

Obrazec

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davku na promet nepremičnin - ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti, ki nastane:

- pri darilih na dan sprejema darila[10].

- pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju in pri darilnih pogodbah za primer smrti na dan smrti preživljanca ali darovalke.

Predložitev

Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek

DURS

Obrazec

Napoved

za odmero davka od prejetega darila

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od prejetega darila (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davku na dediščine in darila - ZDDD (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti

V 15 dneh od dneva spremembe

Predložitev

Napoved vloži fizična oseba, ki je lastnik poslovnih prostorov

DURS

Obrazec

Napoved za odmero davka od premoženja-poslovni prostori

Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 –UPB in 7/93)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti

V 15 dneh od dneva spremembe

Predložitev

Fizična oseba (lastnik ali uživalec), ki je lastnik stavb, delov stavb, stanovanj in garaž in prostorov za počitek oziroma rekreacijo.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero davka od premoženja-stanovanjski prostori, prostori za počitek oz. rekreacijo in garaže

Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 –UPB in 7/93)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Pojasnila DURS

Najkasneje prvi delovni dan po izplačilu dobitka

Predložitev

Prireditelj klasičnih iger na srečo

DURS

Obrazec

Obračun davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo

Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS, št. 134/03 – UPB1)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

V roku 30 dni po nabavi plovila

V roku 30 dni od datuma nastale spremembe

Predložitev

Rezidenti, lastniki plovil, ki so daljša od 5 m (razen plovil v gradnji), ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil ALI v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

DURS

Obrazec

Prijava podatkov o vodnem plovilu

oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu

Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov o vodnem plovilu oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davku na vodna plovila - ZDVP (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

Do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.

Predložitev

Davčni zavezanec:

- proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi motorno vozilo iz druge države članice EU, ki še ni bilo registrirano v drugi državi, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne

DURS

Obrazec

Obračun davka na motorna vozila za obdobje

Zakon o davku na motorna vozila – ZDMV (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB2)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od dneva pridobitve prevoznega sredstva

Predložitev

Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice

DURS

Obrazec

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, ki ni identificirana za namene DDV

DDV NPS P1

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

V 8 dneh od dneva opravljene dobave

Predložitev

Davčni zavezanec, ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico katerikoli osebi, ki ni identificirana za namene DDV

DURS

Obrazec

Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico

DDV NPS D1

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Zavezanec, ki želi uveljavljati pravico do pavšalnega nadomestila vstopnega DDV

DURS

Obrazec

Vloga za pridobitev dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila kot odbitka DDV za obdobje od ____ do ____

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

V 6 mesecih od dneva potrditve carinskega organa

Predložitev

Kupec, ki v Skupnosti nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja Skupnosti.

PRODAJALCU ALI DRUI OSEBI, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo DDV

(Prodajalec na zahtevo kupca izda obrazec DDV-VP, ki ga overi carinski organ)

Obrazec

Zahtevek za vračilo DDV

DDV VP

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od dneva vnosa motornega vozila na ozemlje RS

Predložitev

Fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik in uvozi motorno vozilo ali pridobi motorno vozilo v drugi državi članici EU ter ga vnese na ozemlje RS.

DURS

Obrazec

Prijava pridobitve motornega vozila iz druge države članice EU, ki jo opravi fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05, 118/05)

Pojasnila DURS

V 60 dneh po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo okoljske dajatve

Predložitev

Proizvajalec, ki je motorna vozila oplemenitil, pridobitelj, uvoznik ali druga pravna in fizična oseba, ki motorna vozila iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi

DURS

(carinski organ)

Obrazec

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve

Ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da so bila motorna vozila iznesena iz območja RS ali izvožena iz območja EU

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05, 118/05)

Pojasnila DURS

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Predložitev

Fizična oseba, tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ampak samo za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti

Pristojnemu DURS

Obrazec

Vloga za odpis,

delni odpis, odlog oziroma

obročno plačilo davka

Vsa dokazila, ki dokazujejo resničnost navedb v njej, če jih davčni organ ne more pridobiti iz javnih evidenc.

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07)

Pojasnila DURS

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Predložitev

Fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti, če davka ni zmožna plačati v enkratnem znesku in ne more zagotoviti zavarovanja.

DURS

Obrazec

Vloga za obročno odplačilo davka

(3 obroki)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Predložitev

Katerikoli zavezanec, ki predloži zavarovanje, ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register

DURS

NI OBRAZCA

Vloga za dovolitev plačila davka v največ 12 mesečnih obrokih ali odlog za največ 12 mesecev

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Pojasnila DURS

V rokih, ki bodo davčnemu organu omogočali pravilno evidentiranje prejetih plačil v davčnem knjigovodstvu

Predložitev

Zavezanci za davek, ki davčnemu organu sporočijo samoprijavo

DURS

Obrazec

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave

.

Obračun davka oziroma popravljen obračun davka

Pojasnila DURS


[1] Velja za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ oziroma druga predpisana evidenca

[2] Pri vračilu DDV iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- da je vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV na enem računu, izdanem istemu kupcu pri istem prodajalcu, višja od 50 eurov;

- da je prodajalec za prodano blago izpolnil in izdal obrazec DDV-VP ali drug dokument, katerega vsebina ustreza obrazcu DDV-VP (v nadaljevanju: obrazec DDV-VP). Obrazcu mora biti priložen izvirnik računa oziroma računov iz prejšnje alineje;

- da je kupec iznesel blago iz Skupnosti pred pretekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa. Kot iznos blaga se šteje tudi pošiljanje blaga po pošti ali na drug primeren način pod pogojem, da kupljeno blago zapusti carinsko območje Skupnosti;

- da je kupljeno blago dano na vpogled mejnemu carinskemu organu, ki po pregledu overi izvirnik obrazca DDV-VP in izvirnike priloženih računov in vpiše datum iznosa blaga iz Skupnosti.

[3]

[4] Napoved vloži zavezanec za davek na promet nepremičnin:

- pri prodaji prodajalec oziroma prodajalka nepremičnine (pri prodaji idealnih deležev nepremičnine je davčni zavezanec vsak prodajalec posebej);

- pri ustanovitvi stavbne pravice je davčni zavezanec ustanovitelj ali ustanoviteljica;

- pri prenosu stavbne pravice pa prenositelj ali prenostiteljica stavbne pravice;

- pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji;

- pri finančnem najemu je davčni zavezanec najemodajalec;

- pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi priposestvovanja je davčni zavezanec priposestvovalec.

Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin ni potrebno vložiti, če je bil pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah obračunan davek na dodano vrednost.
Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin ni potrebno vložiti, če je bil od ustanovitve ali prenosa stavbne pravice plačan davek na dodano vrednost.

[5] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost

[6] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

[7] Če jih davčni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.

[8] Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zakonec ali otrok

[9] Vložitev napovedi je potrebna po opravljenem prometu nepremičnin ter pri odplačni ustanovitvi in odplačnem prenosu ali oddajanju v najem stavbne pravice po zakonu, ki ureja stvarnopravna razmerja.
Napoved vloži zavezanec za davek na promet nepremičnin:

- pri prodaji prodajalec oziroma prodajalka nepremičnine (pri prodaji idealnih deležev nepremičnine je davčni zavezanec vsak prodajalec posebej);

- pri ustanovitvi stavbne pravice je davčni zavezanec ustanovitelj ali ustanoviteljica;

- pri prenosu stavbne pravice pa prenositelj ali prenostiteljica stavbne pravice;

- pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji;

- pri finančnem najemu je davčni zavezanec najemodajalec;

- pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi priposestvovanja je davčni zavezanec priposestvovalec.

Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin ni potrebno vložiti, če je bil pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah obračunan davek na dodano vrednost.
Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin ni potrebno vložiti, če je bil od ustanovitve ali prenosa stavbne pravice plačan davek na dodano vrednost

[10] Darilo velja za sprejeto ob podpisani darilni pogodbi, izročilni pogodbi, pogodbi o preužitku oziroma ob dejanskem sprejemu darila

Ključne besede:
koledar
koledar obveznosti
poročanje
januar
2009

Zadnji članki iz rubrike:

30.9.2020 19:35:36:
Koledar poročanja - oktober 2020

27.8.2020 16:43:16:
Koledar poročanja - september 2020

6.8.2020 17:34:40:
Koledar poročanja - avgust 2020

3.7.2020 14:45:41:
Koledar poročanja - julij 2020

5.6.2020 15:49:21:
Koledar poročanja v juniju 2020 po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020), ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020) IN ZIUOOPE (veljavnost od 1. 6. 2020)

Najnovejši članki:

30.10.2020 11:12:59:
Inšpektorat opozarja: izplačajte regres do 1. novembra

29.10.2020 14:30:44:
Izvajanje 20. člena ZZUUP - razlog 13-bolezen-3 dni in novi zahtevki COVID-19 (29. 10. 2020)

29.10.2020 17:41:00:
Pojasnila glede posameznih odsotnosti z dela - izolacija, poškodba pri delu, nega otroka, delo od doma (29. 10. 2020)

30.10.2020 10:10:40:
Odpravnina: pravica do odpravnine po ZDR-1 in njena davčna obravnava (e-gradivo)

28.10.2020 16:26:17:
Kmetijstvo: časovne omejitve, dokazila za prehod med regijami, temeljni dohodek

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT