Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 14.5.2004

Stališče 3 - revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov

UL št. 47 z dne 30.4.2004

Rubrika: Slovenski računovodski standardiprint Natisni

Stališče 3 - revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov Racunovodja.com

Na podlagi 2. in 18. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01; odslej ZRev-1) je revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut) na 26. redni seji 1. 4. 2004 sprejel

S T A L I Š Č E 3
revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov

UVOD

1. člen

Stališče 3, ki obravnava revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov, določa način revizorjevega pregleda povzetka letnega poročila ter obliko in vsebino revizorjevega poročila o povzetkih računovodskih izkazov s pojasnili (odslej računovodskih izkazov) kot bistvene oziroma edine sestavine povzetka letnega poročila iz osmega odstavka 55. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98-1451, 37/98-1719, 84/98, 6/99, 54/99-2543, 36/00-1687 in 45/01 (popr. 59/01), 50/02-2457 in 93/02-4672; odslej ZGD).


2. člen

Ker v skladu z osmim odstavkom 55. člena ZGD objava povzetka ne sme obsegati revizorjevega mnenja v celotnem besedilu, v njej pa je treba navesti, ali je bilo revizorjevo mnenje pritrdilno, s pridržki ali odklonilno, določa to stališče na podlagi mednarodnega standarda revidiranja (odslej MSR) 800 ( Revizorjevo poročilo o revizijskih poslih za posebne namene, da tudi o povzetkih računovodskih izkazov, pripravljenih na podlagi ZGD in slovenskega računovodskega standarda 30.21 (Uradni list RS, št. 107/01), kot edinem oziroma bistvenem delu povzetka letnega poročila poroča revizor. Namen Stališča 3 je preprečiti, da bi bila javna objava o povzetkih računovodskih izkazov zavajajoča.


PREDMET PREGLEDA IN POROČANJE O PREGLEDU

3. člen

Pri pregledu povzetkov računovodskih izkazov mora revizor smiselno upoštevati prvi odstavek 54. člena ZGD, kar pomeni, da mora v primeru objave povzetka letnega poročila poleg povzetkov računovodskih izkazov pregledati tudi morebitne povzetke poslovnega poročila v obsegu, ki je potreben, da preveri, ali je vsebina povzetkov poslovnega poročila skladna s povzetki računovodskih izkazov. Pri tem smiselno upošteva MSR 720 ( Druge informacije v listinah, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze.


4. člen

Pri pregledu povzetkov računovodskih izkazov mora revizor upoštevati pravila:
– Če ni izrazil mnenja o računovodskih izkazih, na podlagi katerih so bili pripravljeni povzetki, ne more poročati o povzetkih računovodskih izkazov (točka 21 MSR 800).
– Povzetki računovodskih izkazov morajo jasno opozoriti, da gre zgolj za povzetke informacij in da mora bralec, ki želi bolje spoznati finančno stanje družbe in izide njenega poslovanja, skupaj s povzetki računovodskih izkazov prebrati tudi najnovejše revidirane računovodske izkaze, v katerih so vsa razkritja, ki jih zahteva ustrezni okvir računovodskega poročanja (točka 22 MSR 800).
– Povzetki računovodskih izkazov morajo biti ustrezno naslovljeni, da je mogoče ugotoviti, na podlagi katerih revidiranih računovodskih izkazov s pojasnili so bili pripravljeni, na primer »Povzetki računovodskih izkazov, pripravljeni na podlagi revidiranih računovodskih izkazov s pojasnili za leto, končano 31. decembra 20XX« (točka 23 MSR 800).
– Povzetki računovodskih izkazov ne vsebujejo vseh informacij, ki jih zahteva okvir računovodskega poročanja, uporabljen pri letnih računovodskih izkazih. Zaradi tega revizor pri izražanju mnenja o povzetkih računovodskih izkazov ne uporablja besedila, da gre za »resnično in pošteno sliko« ali za »v vseh bistvenih pogledih pošteno predstavitev« (točka 24 MSR 800).
– Če je v skladu s Stališčem 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu – (Uradni list RS, št. 24/03) revizor prilagodil svoje poročilo o računovodskih izkazih zaradi nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, povezanih s poslovnim poročilom, mora to pojasniti tudi v poročilu o povzetkih računovodskih izkazov.

5. člen

Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov mora vsebovati tele temeljne sestavine:
– naslov;
– naslovnika;
– opredelitev revidiranih računovodskih izkazov, na podlagi katerih so bili pripravljeni povzetki računovodskih izkazov;
– sklicevanje na datum revizorjevega poročila o neskrajšanih računovodskih izkazih in vrsto mnenja v tistem poročilu;
– mnenje, ali so informacije v povzetkih računovodskih izkazov v skladu z revidiranimi računovodskimi izkazi, na podlagi katerih so bile pripravljene; če je revizor izdal o neskrajšanih računovodskih izkazih prilagojeno poročilo, vendar je zadovoljen s predstavitvijo v povzetkih računovodskih izkazov, mora revizorjevo poročilo navesti, da so povzetki sicer v skladu z neskrajšanimi računovodskimi izkazi, vendar so bili pripravljeni na podlagi računovodskih izkazov, o katerih je bilo izdano prilagojeno revizorjevo poročilo;
– izjavo ali sklicevanje na pojasnilo v povzetkih računovodskih izkazov, ki zaradi boljšega razumevanja poslovnega izida in finančnega položaja družbe ter področja opravljene revizije napotuje k branju povzetkov računovodskih izkazov v povezavi z neskrajšanimi računovodskimi izkazi in revizorjevim poročilom o njih;
– datum poročila;
– revizorjev naslov ter
– revizorjev podpis.
(Točka 25 MSR 800.)
DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA TEGA STALIŠČA

6. člen

To stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne pri objavi povzetkov računovodskih izkazov za leto 2003. Za pojasnila in tolmačenje posameznih točk tega stališča je pristojen revizijski svet Inštituta oziroma po pooblastilu revizijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.Priloga 1

Zgled revizorjevega poročila o povzetkih računovodskih izkazov s pojasnili, o katerih je revizor izrazil mnenje s pridržki, skladen s točko 25 MSR 800 - Revizorjevo poročilo o revizijskih poslih za posebne namene

REVIZORJEVO POROČILO, NAMENJENO JAVNI OBJAVI POVZETKOV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Revidirali smo računovodske izkaze s pojasnili gospodarske družbe ABCza leto, končano 31. decembra 20XX, iz katerih izhajajo povzetkiračunovodskih izkazov, v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Vnašem poročilu z dne 10. februarja 20XY smo izrazili mnenje, da soračunovodski izkazi s pojasnili, iz katerih izhajajo povzetkiračunovodskih izkazov, resnična in poštena slika (ali "v vseh bistvenihpogledih poštena predstavitev")..., razen zalog; te so prikazane vprevelikem znesku, in sicer za... Pri pregledu poslovnega poročila smougotovili … (Revizor pojasni razloge za prilagoditev svojega poročila vskladu z MSR oziroma Stališčem 1.)

Po našem mnenju so priloženi povzetki računovodskih izkazov v vsehbistvenih pogledih v skladu z računovodskimi izkazi s pojasnili, izkaterih izhajajo in o katerih smo izrazili mnenje s pridržki.

Za boljše razumevanje finančnega stanja gospodarske družbe, njenegaposlovnega in finančnega izida v obdobju ter področja naše revizije jetreba povzetke računovodskih izkazov brati skupaj z računovodskimi izkazis pojasnili, iz katerih izhajajo, in našim poročilom o njih.

Datum

Naslov

REVIZOR


Št. 4/04
Ljubljana, dne 1. aprila 2004.

Predsednik
revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Marjan Mahnič l. r.

Objavljeno v UL št. 47 z dne 30.4.2004


Ključne besede:
revizo
revizija

Zadnji članki iz rubrike:

28.5.2020 22:28:11:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

10.4.2020 18:09:54:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 - Slovenski inštitut za revizijo

23.3.2020 9:24:27:
Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja

15.5.2019 15:10:47:
Spremembe: Slovenski računovodski standard 15 (2019) - Prihodki

15.5.2019 15:05:46:
Spremembe SRS (2016) v letu 2019

Najnovejši članki:

18.9.2020 18:21:47:
Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

17.9.2020 17:42:10:
Novi ukrepi za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic

17.9.2020 16:39:12:
Predlagane spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

17.9.2020 16:06:59:
Pretvornik za pretvorbo eRačunov med standardom eSLOG 1.6 in 2.0

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT