Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 10.7.2009 17:20:39

Sistem registracije in identifikacije gospodarskih subjektov (EORI)

Rubrika: Carina, intrastat, trošarine, uvoz in izvozprint Natisni

Sistem registracije in identifikacije gospodarskih subjektov (EORI) Racunovodja.com

S 1. 7. 2009 je začel delovati sistem, ki uvaja uporabo številke EORI za vse carinske operacije v EU.

Sistem registracije in identifikacije gospodarskih subjektov (EORI – Economic Operators' Registration and Identification system)

 

Kdo je gospodarski subjekt oziroma kdo se registrira

Carinska definicija gospodarskega subjekta iz 12. točke 1. člena izvedbene uredbe Carinskega zakonika (uredba 2454/93):
Gospodarski subjekt je oseba, ki je v okviru svojega poslovanja udeležena v dejavnostih, ki jih ureja carinska zakonodaja.
Carinska definicija osebe iz 1. točke 4. člena Carinskega zakonika (uredba 2913/92):
"Oseba" pomeni:

 • fizično osebo,
 • pravno osebo,
 • združenje oseb, ki jim je priznana sposobnost izvajanja pravnih aktov, a nimajo pravnega statusa pravne osebe, če je taka možnost predvidena v veljavnih predpisih.

V nadaljevanju uporabljamo izraz “osebe”.
Vse navedene osebe so lahko registrirane.

 

Ozadje razvoja sistema EORI oziroma sistema EOS

Skladno z evropskim večletnim strateškim načrtom e-carine (MASP – Electronic Customs Multi-Annual Strategic Plan) je sistem registracije in identifikacije oseb (sistem EORI) eden izmed t. i. carinskih orodij. Cilj je na evropski ravni vzpostaviti tak sistem EORI, ki bo omogočal registracijo in identifikacijo oseb, vključenih v poslovanje na carinskem področju. Bistvo ideje je, da bo oseba z eno identifikacijsko številko (t. i. številko EORI) razpoznana v celotni Evropski uniji (v nadaljevanju: EU); oseba bo uporabljala eno samo številko EORI za vse carinske operacije v EU. Številka EORI bo nadomestila vse dosedanje identifikacijske oznake oseb.
Sistem EORI se je med razvojem na evropski ravni "zlil" s sistemom za pooblaščene gospodarske subjekte (AEO). V bodoče se jima bo pridružil še sistem enotnih dovoljenj za poenostavljene postopke (SASP – Single Authorisation for Simplified Procedures). Skupno ime teh sistemov je sistem EOS (Economic Operators' System).

 

Pravna podlaga

Pravna podlaga za izgradnjo sistema EORI je v spremenjeni izvedbeni uredbi Carinskega zakonika (evropska uredba 312/2009).

Poudarki iz pravne podlage:

1. Vsaka država članica (v nadaljevanju: DČ) pošilja v centralni sistem EOS številke EORI oseb, ki imajo sedež na območju zadevne države, in številke EORI tretjih oseb (tj. oseb, ki niso ustanovljene na območju EU), ki se registrirajo v zadevni DČ.
2. Struktura številke EORI: šifra DČ + nacionalna identifikacijska oznaka (a2 + an..15).
3. V omejenem obsegu se DČ lahko odločijo za uporabo t. i. ad hoc številk ali drugih številk, predpisanih v zakonodaji zadevne DČ.
4. Nabor podatkov, ki se poleg številke EORI obdelujejo v centralnem sistemu EOS, je predpisan. Predpisan je tudi minimalni obvezni nabor teh podatkov. DČ mora v centralni sistem poslati vse podatke v okviru predpisanega nabora, če jih ima v svojem sistemu.
5. Posamezna DČ ima lahko v svojem nacionalnem sistemu večji nabor podatkov od predpisanega, vendar se ti podatki ne pošiljajo v centralni sistem EOS.
6. DČ morajo sodelovati s Komisijo pri razvoju informacijskega in komunikacijskega sistema ter pri obdelavi in izmenjavi registracijskih in identifikacijskih podatkov oseb, zagotoviti morajo ustrezne nacionalne sisteme ter po začetnem (inicialnem) polnjenju centralnega sistema EOS redno pošiljati v ta sistem vse spremembe podatkov v okviru obstoječih številk EORI in vse nove številke EORI s pripadajočimi podatki.
7. V posameznih DČ se posameznim organom (davčnim, tržnim, statističnim, sanitarnim, veterinarskim …) lahko z določenim namenom omogoči neposreden dostop do nekaterih podatkov v nacionalni zbirki EORI.
8. Pri obdelavi podatkov je treba upoštevati predpise s področja varstva osebnih podatkov.
9. Sistem EOS bo začel delovati 1. julija 2009.

Za čim enotnejšo implementacijo pravnih določb v posameznih DČ je Komisija pripravila t. i. smernice EORI (SL [PDF-365KB], EN [PDF-344KB]).

Določbe uredbe 312/2009 in priporočila smernic EORI so upoštevani v spremembah in dopolnitvah nacionalnega Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 46/2009, z dne 19. 6. 2009.

 

Registracija oseb, dodeljevanje številk EORI

Osebe, ustanovljene na carinskem območju Skupnosti, na podlagi predhodne registracije pridobijo številko EORI v tisti DČ, v kateri imajo sedež. Tretje osebe (tj. osebe, ki niso ustanovljene na območju Skupnosti) se lahko registrirajo in pridobijo številko EORI v kateri koli DČ.
Odločitev o registraciji fizičnih oseb je v pristojnosti posamezne DČ.
Vsaka oseba ima lahko eno samo številko EORI, ki jo uporablja v carinskem poslovanju v celotni EU.
Podrobnejše informacije so v smernicah EORI (SL [PDF-365KB], EN [PDF-344KB]).

REGISTRACIJSKI ORGAN IN DODELJEVALEC ŠTEVILK EORI V SLOVENIJI

Registracijski organ za slovenske osebe (tj. osebe, ustanovljene na območju Republike Slovenije; v nadaljevanju: SI-osebe) je Davčna uprava RS, na podlagi davčne številke pa Carinska uprava RS dodeli številko EORI.
Registracijski organ in obenem dodeljevalec številk EORI za tretje osebe je Carinska uprava RS.

POSTOPEK REGISTRACIJE OSEB IN DODELJEVANJE ŠTEVILK EORI V SLOVENIJI

SI-OSEBE

Vse SI-osebe so registrirane v Davčnem registru Republike Slovenije in imajo davčno številko. Na podlagi davčne številke Carinska uprava dodeli številko EORI.

Struktura številke EORI za SI-osebe je enaka strukturi identifikacijske številke, ki se do 30. 6. 2009 uporablja v carinskih deklaracijah. Edina razlika je pri fizičnih osebah, pri katerih je dodana črka "O".

Struktura številke EORI za SI-osebe:

 • pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost: SI (a2) + davčna številka (n8),
 • fizične osebe: SI (a2) + davčna številka (n8) + O (a1).

Pogoji in pravila za dodelitev številk EORI SI-osebam

Dodeljevanje številk EORI in pošiljanje le-teh v centralni evropski sistem EOS je avtomatizirano; vse osebe (razen fizičnih oseb), ki so od vstopa Slovenije v EU carinsko poslovale, so že v centralnem sistemu EOS. Ostalim osebam, ki bodo po 1. 7. 2009 navedene v carinskih deklaracijah, vloženih v Sloveniji, s svojo identifikacijsko številko (SI + davčna številka oziroma SI + davčna številka + O), bo številka EORI dodeljena avtomatsko. Po nadgradnji nacionalne aplikacije z novimi funkcionalnostmi bo možna tudi "samoaktivacija". Obveščanje o nadgradnjah nacionalne aplikacije bo potekalo preko te spletne strani.

Posameznega obveščanja oseb o dodeljenih številkah EORI ne bo.

TRETJE OSEBE (osebe, ki niso ustanovljene na območju Skupnosti)

Tretje osebe se lahko registrirajo v kateri koli državi članici.
Pristojni organ za registracijo tretjih oseb v Republiki Sloveniji in dodeljevanje številk EORI:

Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice, Center za TARIC in kvote
Spodnji Plavž 6c
SI - 4270 Jesenice
T: +386 4 297 44 70
F: +386 4 297 44 72
E: eori.curs(at)gov.si.

Na podlagi predhodne registracije zadevni organ dodeli tretji osebi številko EORI. Obvestilo o dodeljeni številki EORI se pošlje na kontaktni naslov zadevne osebe.

Struktura številke EORI za tretje osebe:
pravne osebe: SI (a2) + šifra tretje države (a2) + šifra registracijskega carinskega urada (an6) + sekvenca (an7).

Fizičnih tretjih oseb v Sloveniji ne bomo registrirali.

Pogoji in pravila za registracijo tretjih oseb

Podatki in izjave, ki se zahtevajo ob registraciji:

 • polno ime;
 • naslov;
 • datum ustanovitve;
 • vrsta osebe;
 • identifikacijska številka oziroma številke, ki jih je tretji osebi za carinske namene dodelil pristojni organ iz tretje države, s katero velja sporazum o medsebojni upravni pomoči pri carinskih zadevah;
 • morebitna(e) DDV številka(e), ki so bile tretji osebi dodeljene v kateri od DČ;
 • kontaktne informacije (ime kontaktne osebe, naslov, telefon / faks / elektronski naslov);
 • morebitno soglasje za objavo določenih podatkov (številke EORI, imena in naslova) na spletu;
 • izjava, da je oseba seznanjena, da objava podatkov na spletu ni obvezna in da zavrnitev objave ne vpliva na potek registracije ali na carinske formalnosti, ki vključujejo zadevno osebo;
 • izjava, da osebi še ni bila dodeljena številka EORI v drugi DČ oziroma da oseba ni vložila zahteve za dodelitev številke EORI v drugi DČ;
 • izjava, da bo oseba pristojnemu registracijskemu organu v najkrajšem možnem času sporočila vse morebitne spremembe podatkov.

Zahtevane podatke in izjave tretja oseba vpiše oziroma podpiše na obrazcu, ki ga skupaj z dokumenti, ki dokazujejo resničnost navedb, pošlje pristojnemu registracijskemu organu po pošti.

Zahtevani dokumenti:

 • izvirni dokumenti pristojnih organov tretjih držav (ki niso starejši od treh mesecev) s podatki; ime, naslov, datum ustanovitve, vrsta osebe, dodeljena identifikacijska številka ali številke za carinske namene;
 • uradni prevod teh dokumentov v angleški jezik, če registracijski organ to zahteva;
 • pooblastilo za zastopanje.

Informacije za tretje osebe v angleškem jeziku in obrazec vloge za dodelitev številke EORI tretji osebi so na angleški spletni strani CURS.

 

Uporaba številke EORI in ad hoc številk

Ko je številka EORI dodeljena, se ta številka uporabi v vseh carinskih transakcijah in dejavnostih v Skupnosti, kadar koli se zahteva identifikacijska oznaka.
Podrobnejše informacije so v smernicah EORI (SL [PDF-365KB], EN [PDF-344KB]).

Skladno z zakonodajo se bodo v Sloveniji lahko uporabljale ad hoc številke, ki so predpisane v tretji spremembi pravilnika o EUL v novem nacionalnem šifrantu za določene skupine oseb NS-5_(2).
Ad hoc številka se lahko uporabi v posameznih primerih za deklaracijo, ko oseba (še) nima dodeljene številke EORI.

SI-osebe:

 • Vsem SI-osebam, ki bodo carinsko poslovale, bo avtomatsko dodeljena številka EORI.
 • Potrebe po uporabi ad hoc številke za SI-osebe ni.

Osebe iz drugih DČ:

 • Pravnim osebam mora številko EORI dodeliti DČ, v kateri so ustanovljene. V Sloveniji se jim ad hoc številk ne bodo dodeljevale. Če je vpis identifikacijske številke v deklaracijo obvezen, oseba pa številke EORI nima, deklaracija ne bo sprejeta. Prehodno obdobje: Zaradi zamika implementacije sistema EORI v posameznih DČ [PDF-229BK] bo do trenutka implementacije tega sistema v vseh DČ možno uporabljati v deklaracijah, vloženih v Sloveniji, obstoječe identifikacijske oznake tudi po 1. 7. 2009.
 • Fizičnim osebam lahko številko EORI dodeli DČ, v kateri imajo stalno prebivališče. Če bo fizična oseba v Sloveniji vložila pisno carinsko deklaracijo, v kateri je obvezen vpis identifikacijske številke, številke EORI pa ne bo imela, se bo za vse fizične osebe iz drugih DČ uporabljala enotna ad hoc številka (SIA2222222).

Tretje osebe:

 • Če pravna oseba v času vložitve deklaracije nima številke EORI, se ji za zadevno deklaracijo lahko dodeli enotna ad hoc številka SIA3333333; hkrati se pozove k registraciji in pridobitvi številke EORI.
 • Fizičnim tretjim osebam Slovenija ne bo dodeljevala številk EORI. Če bo fizična oseba v Sloveniji vložila pisno carinsko deklaracijo, v kateri je obvezen vpis identifikacijske številke, številke EORI pa ne bo imela, se bo za vse fizične osebe iz tretjih držav uporabljala enotna ad hoc številka (SIA1111111).

 

Preverjanje obstoja številke EORI

Na spletni strani Komisije je mogoče preveriti obstoj neke številke EORI. V primeru, da je oseba dala soglasje za objavo podatkov (številke EORI, imena in naslova) na spletu, bo mogoče na spletu preveriti vse te podatke.

Objavljeno na straneh Carine.

Ključne besede:
carina
EORI
eori številka

Zadnji članki iz rubrike:

27.3.2020 13:02:02:
Popis cigaret na dan 1. 4. 2020

2.12.2019 9:52:28:
Začetek veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med EU in Republiko Singapur

12.9.2019 9:20:43:
Uporaba aplikacije SIEMCS za spremljanje gibanj v režimu odloga plačila trošarine v Sloveniji

11.6.2019 11:07:07:
Popis zalog cigaret na dan 17. 6. 2019

29.5.2019 9:50:52:
Zvišanje trošarine za tobačne izdelke od 1. junija 2019

Najnovejši članki:

11.8.2020 15:17:19:
Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

11.8.2020 13:47:44:
Delavcu je po dopustu odrejena karantena - kaj sedaj?

10.8.2020 16:21:00:
Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2020

7.8.2020 16:13:54:
Vlada sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

7.8.2020 16:05:26:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT