Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 31.7.2009 10:54:12

Vlada o seznamu predpisov za izvedbo prve faze programa znižanja administrativnih bremen

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Vlada o seznamu predpisov za izvedbo prve faze programa znižanja administrativnih bremen Racunovodja.com

Vlada se je seznanila z informacijo o seznamu zakonov, ki so potrebni za izvedbo prve faze Akcijskega programa znižanja administrativnih bremen za obdobje do leta 2012.

Vlada je dne 07.05.2009 sprejela Program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 in naložila resornim ministrstvom, da program realizirajo v predpisanih rokih in tako znižajo administrativna bremena v višini 25 odstotkov najkasneje do novembra 2012. Vlada RS je pooblastila Stalno medresorsko delovno skupino za področje priprave boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir, da do 30. junija 2009, na podlagi predlogov resornih ministrstev in zainteresirane javnosti, določi seznam predpisov, ki so potrebni za izvedbo Akcijskega programa, in do 10. julija 2009 o tem seznani Vlado Republike Slovenije.

20.05.2009 je potekal 1. sestanek Koordinacijsko usmerjevalne skupine stalne medresorske delovne skupine za področje priprave boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir, kjer je bilo dogovorjeno, da posamezna ministrstva do 10.06.2009 posredujejo Ministrstvu za javno upravo seznam predpisov na način, da z uporabo baze Registra predpisov Slovenije določijo predpise, ki jih ministrstva predlagajo za izvedbo faze merjenja administrativnih stroškov. Ministrstva so pri pripravi seznama predpisov, ki se bodo izmerili, izbirala tiste predpise, ki so po njihovi oceni najbolj administrativno obremenjujoči za državljane in poslovne subjekte. V pomoč pri pripravi seznama so ministrstva uporabila naslednje kriterije:

  • število postopkov v posameznem predpisu;
  • število subjektov, ki jih posamezni postopki oziroma administrativne aktivnosti zavezujejo;
  • pogostost izvajanja posameznih aktivnosti oziroma postopkov;
  • količina potrebne dokumentacije za izvedbo postopka;
  • odziv javnosti oziroma zbrane informacije državljanov/gospodarstva.

Predloge predpisov je posredovala tudi zainteresirana javnost (OZS, GZS, Notarska zbornica, upravne enote). Strateški svet stalne medresorske delovne skupine za področje priprave boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir je seznam predpisov obravnaval na svoji drugi (dne 10.7.2009) in tretji seji (dne 17.7.2009) in določil seznam zakonov, ki bodo predmet akcijskega programa in sicer bodo izvedene meritve administrativnih stroškov oziroma administrativnih bremen. Seznam vsebuje samo naziv zakona kot celovitega področja, v merjenje administrativnih stroškov oziroma nadaljnje faze postopkov akcijskega programa bodo avtomatsko vključeni tudi vsi pripadajoči podzakonski akti. Končni seznam vsebuje 66 zakonov.

1. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu
2. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
3. Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
4. Zakon o delovnih razmerjih
5. Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji
6. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
7. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
8. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
9. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
10. Zakon o štipendiranju
11. Zakon o socialnem varstvu

OPOMBA št. 1: Vlada je s sklepom št. 01005-2/2007/14, z dne 28.11.2007, sprejela Program sistematičnega zniževanja administrativnih stroškov za 25 % do leta 2010 samo na področju delovno pravne zakonodaje in Prvi Akcijski načrt izvajanja programa v obdobju 2008-2009, ki se je nanašal na delovno področje MDDSZ. Vlada je v letošnjem letu, na svoji 25. redni seji, z dne 7.5.2009, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve zadolžila, da nadaljuje že planirane aktivnosti v smeri realizacije cilja – znižanje administrativnih stroškov za 25 odstotkov do leta 2010.
V okviru prvega Akcijskega načrta zmanjševanja administrativnih bremen za leto 2008-2009, so že bile v celoti izvedene meritve administrativnih stroškov za Zakon o varnosti in zdravju pri delu in Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Ministrstvo za javno upravo je, v sodelovanju z zunanjo zainteresirano javnostjo, že pripravilo predloge za spremembo omenjenih predpisov in jih posredovalo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Pričakujemo, da bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve osnutke oziroma predloge sprememb predpisov pripravili še v letošnjem letu.
Do konca letošnjega leta bodo pripravljena končna poročila še za Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Zakon o Postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v RS, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (URL RS, št. 109/06), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) , (URL RS, št. 40/06) in Zakon o delovnih razmerjih. Aktivnosti v smeri zbiranja predlogov za spremembo predpisov in v smeri spremembe, bi se po pričakovanjih lahko pričele odvijati v začetku leta 2010. Ker se bo v letu 2012 opravila končna analiza prihrankov na področju administrativnih bremen, smo omenjene predpise, kljub drugačnim rokom za realizacijo, uvrstili v seznam.

 

2. MINISTRSTVO ZA FINANCE

1. Zakon o zavarovalništvu
2. Zakon o bančništvu
3. Zakon o trošarinah
4. Zakon o dohodnini
5. Zakon o davku na dediščine in darila
6. Zakon o davku na dodano vrednost

 

3. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

1. Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo
2. Zakon o rudarstvu
3. Energetski zakon
4. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
5. Zakon o varstvu potrošnikov
6. Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
7. Zakon o gospodarskih družbah

 

4. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

1. Zakon o živinoreji
2. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin
3. Zakon o veterinarskih merilih skladnosti
4. Zakon o veterinarstvu
5. Zakon o zaščiti živali

 

5. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

1. Zakon o varstvu okolja
2. Zakon o prostorskem načrtovanju
3. Zakon o graditvi objektov
4. Zakon o vodah
5. Zakon o ohranjanju narave

 

6. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

1. Zakon o brezplačni pravni pomoči
2. Zakon o sodnih taksah
3. Zakon o dedovanju
4. Zakon o zemljiški knjigi

 

7. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
2. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
3. Zakon o osnovni šoli
4. Zakon o vrtcih
5. Zakon o izobraževanju odraslih
6. Zakon o športu
7. Zakon o gimnazijah
8. Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane

 

8. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

1. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
2. Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
3. Zakon o kemikalijah
4. Zakon o zdravstveni dejavnosti
5. Zakon o zdravilih

 

9. MINISTRSTVO ZA PROMET

1. Pomorski zakonik
2. Zakon o žičniški napravah za prevoz oseb
3. Zakon o prevozih v cestnem prometu

 

10. MINISTRSTVO ZA KULTURO

1. Zakon o knjižničarstvu
2. Zakon o varstvu kulturne dediščine
3. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
4. Zakon o obveznem izvodu publikacij

 

11. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1. Zakon o varstvu pred požarom

 

12. MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

1. Zakon o visokem šolstvu
2. Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
3. Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih

 

13. SLUŽBA VLADE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

1. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013

 

14. STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000
2. Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS leta 2002

OPOMBA št. 2: Ministrstvo za notranje zadeve v seznamu ni zajeto, ker je bilo na podlagi dodatnih usklajevanj ugotovljeno, da je bila večina predpisov s področja notranjih zadev v zadnjih petih letih že spremenjena. Tako so bili že izvedeni postopki za administrativne razbremenitve državljanov oziroma gospodarskih subjektov.

Seznam je dostopen na spletni strani MJU.

Vir: UVI

Ključne besede:
seznam predpisov
predpisi
program znižanja administrativnih ovir
administrativne ovire
seznam zakonov

Zadnji članki iz rubrike:

6.8.2020 15:34:15:
Delo na domu, izolacija, karantena, bolniška, subvencioniranje čakanja na delo, odlog davčnih obveznosti

12.3.2020 16:35:41:
V Sloveniji bo razglašena epidemija, vrtci in šole se začasno zaprejo

25.3.2020 16:28:51:
Ukrepi zaradi vpliva koronavirusa na gospodarstvo

12.3.2020 16:21:17:
Vlada sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze

25.3.2020 16:30:28:
Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Najnovejši članki:

14.8.2020 15:22:09:
Zaposlitveni oglas: Poslovodni računovodja (m/ž), Zemanta, Ljubljana

14.8.2020 14:59:14:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2020

13.8.2020 13:07:11:
Naslednje izplačilo za začasno čakanje na delo konec avgusta

11.8.2020 15:17:19:
Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

11.8.2020 13:47:44:
Delavcu je po dopustu odrejena karantena - kaj sedaj?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT