Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 19.10.2009 16:47:07

Vlada obravnavala Poročilo o zadolženosti občin na dan 30.6.2009

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Vlada obravnavala Poročilo o zadolženosti občin na dan 30.6.2009 Racunovodja.com

Vlada je na redni seji, 15. oktobra 2009, obravnavala Poročilo o zadolženosti občin na dan 30.6.2009. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je pozvala Vlado naj pripravi poročilo o zadolženosti občin na dan 30. 6. 2009, ga obravnava in ugotovi prikrite načine zadolžitve občin. V odgovoru Komisiji Državnega zbora za nadzor javnih financ Vlada posreduje razpoložljive podatke o višini zadolžitve občin na dan 30.6.2009 z ustreznimi obrazložitvami.

Vlade je med drugim, v obravnavanem gradivu izpostavila, da podatke, ki jih posredujejo občine Ministrstvu za finance na podlagi Pravilnika o poročanju in ki izkazujejo stanje zadolženosti ob koncu preteklega leta primerja s podatki, ki so zajeti v premoženjskih bilancah občin, ki jih le-te prav tako pošljejo ministrstvu. Primerjava podatkov, zbranih na podlagi Pravilnika o poročanju in podatkov iz premoženjskih bilanc je bila prvič opravljena v letu 2006, kar se je izkazalo za zelo pozitivno, saj so bile ugotovljene precejšnje razlike pri prikazovanju teh podatkov. Vsem občinam pri katerih so bile ugotovljene napake je vsako leto poslano pisno opozorilo s prošnjo, da jih odpravijo.

Ministrstvo za Finance je na podlagi prejetih podatkov o stanju odplačila dolga občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine povzelo v poročilu o zadolženosti občin stanje zadolžitve občine in pravnih oseb na dan 30.6.2009. Iz zbranih podatkov je razvidno, da je še vedno 47 občin takšnih, ki nimajo nikakršne obveznosti iz naslova zadolžitev, kar predstavlja 22 odstotni delež, 163 občin pa ima vsaj eno obveznost iz tega naslova.

Če primerjamo stanje zadolženosti pravnih oseb na lokalni ravni je razvidno, da v 119 občinah nobena od pravnih oseb ne izkazuje zadolženosti iz naslova javnega dolga, kar pomeni, da je 57 odstotni delež nezadolženosti pravnih oseb. Iz tabele je tudi razvidno, da v 91 občinah pravne osebe o svojem stanju dolga redno četrtletno poročajo svoji matični občini. Podatki, ki jih občina ministrstvu posreduje na podlagi Pravilnika o poročanju, ne izkazujejo dejanske višine obveznosti, ki jih morajo občine in pravne osebe na ravni občine poravnati v tekočem proračunskem letu, saj le-ti ne izkazujejo obresti, ampak samo odplačilo glavnice, torej stanje glavnice ob koncu leta. Na podlagi poslanih podatkov po pravilniku o poročanju tako MF ne more trditi, da je posamezna občina prezadolžena. To MF lahko ugotovi samo na podlagi podatkov, ko občina uradno predloži zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja. Vse te ugotovitve so seveda ob predpostavki, da občina v svoji vlogi zajame vse podatke o svoji dejanski zadolženosti.

Občina se lahko zadolži tudi likvidnostno, vendar se pri tem lahko zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Pri tem je pomembno, da je potrebno sredstva kratkoročne zadolžitve vrniti do 31.12 tekočega leta. Praksa preteklih let je pokazala, da posamezne občine sredstev iz naslova kratkoročnih zadolžitev niso mogle povrniti v tekočem letu, hkrati pa tudi niso zaprosile MF za izdajo soglasja k zadolžitvi, kar jim posledično povzročilo dodatne težave pri financiranju v naslednjih proračunskih letih. Določene občine so rešitev tega problema našle po zadnjih spremembah ZFO-1 in to v obliki zadolževanja, ki omogoča upravljanje z dolgom občinskega proračuna. Ta člen zakona tudi določa, da mora občina za vsako novo zadolžitev, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Način, postopek in rok za izdajo soglasja pa je opredeljeno v pravilniku o zadolževanju.

MF lahko ugotavlja dejansko zadolženost občin le za tiste občine, ki pošljejo na ministrstvo zahtevo za izdajo soglasja za začetek zadolževanja. Ali ima lokalna skupnost kako dejansko prikrito zadolženost MF iz dokumentacije, ki jo pošiljajo občine ne more ugotoviti, niti nima zakonskih pooblastil za opravljanje dejanskih kontrol. Ustrezen nadzor in kontrolo zadolženosti lahko opravi na nivoju občine nadzorni odbor, ki je tudi je najvišji nadzorni organ javnih financ v občini. Z državne ravni pa ima pristojnost nadziranja javnih financ na lokalni ravni Računsko sodišče Republike Slovenije, ki lahko opravi ustrezno kontrolo zadolženosti občine tudi skozi računovodske evidence. Ta je v okviru svojega programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti v letu 2008 uvrstilo tudi revizijo zadolževanja po stanju 31.12.2006 in 31.12.2007 po posameznih občinah med katerimi so bile tudi Gornji Grad, Gornji Petrovci in Štore. Ugotovitve so razvidne iz revizijskega poročila, ki ga je RS podalo revidiranim občinam.

Arhivska dokumentacija kaže, da je v lanskem letu MF izdalo 71 občinam soglasje k začetku postopku zadolževanja, kar pomeni, da je MF s tem hkrati tudi preverilo, da 34 odstotkov občin v proračunskem letu 2008 z novo zadolžitvijo ni preseglo največjega obsega možnega zadolževanja občine izračunanega skladno z ZFO-1. Postopek zadolževanja je nadaljevalo 66 občin, soglasje k zadolžitvi pa je prejelo 65 občin (ena občina je odstopila od postopka zadolževanja) v skupni višini 112.300.342 EUR.

V preteklih letih je bila velikokrat izpostavljena prezadolženost občin. Iz podatkov, ki so bili poslani MF to ni bilo vedno razvidno, dokler ni sistemski zakon jasno opredelil kaj se upošteva v dovoljeni obseg zadolževanja. Takrat se je lahko ugotovilo, da so se posamezne občine ob že izdanem soglasju ministrstva kasneje zadolžile pri posameznih bankah z najemom kratkoročnih kreditov nad zakonsko dovoljenim obsegom, sklenile pogodbe o finančnem najemu ali blagovnem kreditu in drugimi oblikami pogodbenih razmerij, ki so pomenile dejansko zadolžitev in katerih posledica je bila plačilo obveznosti iz občinskega proračuna, vendar obveznosti, ki so zapadle v poplačilo v posameznem proračunskem letu niso bile sposobne poplačati (Občine Dobrovnik, Gornji Petrovci, Podlehnik in Žetale). Težave so se pojavile tudi v občinah, ki še po več letih od zaključka investicije niso uspele poravnati račune do posameznega izvajalca za opravljeno delo (Občina Gornji Petrovci). Dodatne težave v občinah so nastale, ko so banke na podlagi izdanih poroštev občin po pravnomočnih sodbah sodišč posameznim občinam začele rubiti finančna sredstva in je prišlo do blokade njihovih računov pri Upravi za javna plačila (Občine Gornji Grad, Gornji Petrovci in Štore).

Celotno obravnavano gradivo je dostopno na spletnih straneh Ministrstva za finance, kakor tudi tabelarni pregled zadolženosti občin na dan 30.06.2009.

Vir: UVI

Ključne besede:
zadolženost občin
občina

Zadnji članki iz rubrike:

7.5.2020 14:17:57:
Delo na domu, izolacija, karantena, bolniška, subvencioniranje čakanja na delo, odlog davčnih obveznosti

12.3.2020 16:35:41:
V Sloveniji bo razglašena epidemija, vrtci in šole se začasno zaprejo

25.3.2020 16:28:51:
Ukrepi zaradi vpliva koronavirusa na gospodarstvo

12.3.2020 16:21:17:
Vlada sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze

25.3.2020 16:30:28:
Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Najnovejši članki:

26.5.2020 17:05:32:
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2020

26.5.2020 10:51:38:
Še slab teden časa za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019

26.5.2020 10:12:23:
Besedilo predloga tretjega interventnega zakona

25.5.2020 20:21:17:
Banke lahko pri izračunavanju kreditne sposobnosti izločijo začasno znižanje dohodkov zaradi epidemije

25.5.2020 13:01:40:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT