Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 3.11.2009 17:54:18

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2A)

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Rubrika: Zakonodajaprint Natisni

1. člen

V Zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08) se v 3. členu v naslovu beseda »organi« nadomesti z besedo »organ«.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V tem zakonu gotovina pomeni:

– prenosljive instrumente, ki se glasijo na prinosnika, vključno z denarnimi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika, kot so potovalni čeki, prenosljive instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so izdani na prinosnika, indosirani brez omejitev, izdani v korist fiktivnega prejemnika ali v drugih oblikah, ki dopuščajo prenos naslova ob predaji, ter nepopolne instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so sicer podpisani, vendar brez navedbe imena prejemnika plačila in

– gotovino (bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo).«.

2. člen

V 6. členu se v naslovu črtata besedi »pogodbeni« in »pogodbenega«.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Menjalec oziroma menjalka (v nadaljnjem besedilu: menjalec) je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost menjalniških poslov.«.

V drugem odstavku se črta beseda »pogodbenega«.

V tretjem odstavku se črtata besedi »pogodbenega« in »pogodbeni«.

3. člen

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Menjalniške posle lahko opravljajo banke in hranilnice, ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, opravljajo storitve trgovanja s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, in rezidenti, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije.«.

4. člen

V prvem odstavku 9. člena se v 1., 2. in 3. točki črta beseda »pogodbenega«.

5. člen

V 10. členu se v napovednem stavku črta beseda »pogodbenemu«, 2. točka pa se spremeni tako, da se glasi:

»2. če niso več izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 8. in iz 9. člena tega zakona.«.

6. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

(nadzorna organa)

Nadzorna organa, ki v okviru svojih pristojnosti opravljata nadzor nad skladnostjo poslovanja s tem zakonom, sta Banka Slovenije in Carinska Uprava Republike Slovenije.«.

7. člen

V prvem odstavku 12. člena se besedilo »Nadzorni organi morajo« nadomesti z besedilom »Nadzorni organ mora«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Nadzorna organa morata drug drugega obveščati o nepravilnostih, ki jih pri opravljanju nadzora ugotovita, če so te ugotovitve pomembne tudi za delo drugega nadzornega organa.«.

Tretji odstavek se črta.

8. člen

V 13. členu se za besedo »hranilnic« doda vejica, za besedo »poslovanje« pa se vejica črta in se doda beseda »pa«.

9. člen

Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Carinski organ zaseže celotno neprijavljeno gotovino, če ta znesek znaša 10.000 eurov ali več, in prevozna sredstva iz 17. člena tega zakona.«.

V tretjem odstavku se črta beseda »začasno«.

10. člen

Naslov oddelka »3.4. Nadzor ministrstva« in 15. člen se črtata.

11. člen

V prvem odstavku 16. člena se besedilo »200 do 1.200« nadomesti z besedilom »500 do 5.000« in se doda nova 3. točka, ki se glasi:

»3. carinskemu organu ob prijavi vnosa ali iznosa gotovine z ozemlja Skupnosti posreduje napačne ali nepopolne podatke.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) V hitrem postopku o prekršku se sme storilcu prekrška iz prejšnjih odstavkov izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane ravni, če je globa predpisana v razponu.«.

12. člen

Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V primerih, ko storilec ne predloži ustreznih dokazil o izvoru gotovine, na podlagi katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti izvor gotovine in njihovo verodostojnost, se za prekrške po tem zakonu poleg globe izreče tudi stranska sankcija odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za storitev prekrška ali so nastali z njegovo storitvijo.«.

V drugem odstavku 17. člena ZDP-2 se beseda »denarja« nadomesti z besedo »gotovine«.«

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o medsebojnem obveščanju organov nadzora (Uradni list RS, št. 54/99).

14. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključne besede:
zakon o deviznem poslovanju
devizno poslovanje
ZDP-C
ZDP

Zadnji članki iz rubrike:

12.10.2020 15:10:27:
Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H)

17.6.2019 16:16:41:
Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb

27.5.2019 20:55:17:
Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

15.4.2019 14:04:03:
Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS)

15.4.2019 13:36:07:
Kaj določa novi Zakon o poslovni skrivnosti?

Najnovejši članki:

27.11.2020 13:32:52:
Popusti pri naročilu vseh e-gradiv!

26.11.2020 16:41:59:
Državni zbor sprejel #PKP6

26.11.2020 17:24:18:
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v času koronavirusa (e-gradivo)

25.11.2020 16:45:36:
Odlaganje davčnih obveznosti v obdobju do začetka veljavnosti PKP6

25.11.2020 11:41:51:
Vlada soglaša z amandmaji k zakonu o ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT