Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 5.2.2010 16:08:08

Veliki koledar poročanja v letu 2010

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Veliki koledar poročanja v letu 2010 Racunovodja.com

VELIKI KOLEDAR POROČANJA V LETU 2010

ENKRAT ALI VEČKRAT LETNO (DATUMI SO ZNANI)

Datum predložitve in / ali plačila

Plačilo / Predložitev

Kdo poroča / plačuje

Komu poročati / plačati

Obrazec poročanja in / ali namen plačila

Priloge in opombe

Zakonske podlage

Pojasnila

Do 11. 1.

Do 10.2.

Do 10.3.

Do 12.4.

Do 10.5.

Do 10.6.

Do 12.7.

Do 10.8.

Do 10.9.

Do 11.10.

Do 10.11.

Do 10. 12.

OP: Če zamudite rok, bo izplačilo lahko izvršeno v naslednjem mesecu

Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Po ZUP

(Uradni list RS, št. 24/2006)

Predložitev

Delodajalci, ki imajo z Zavodom RS za zaposlovanje sklenjeno pogodbo o subvencioniranju

Zavodu RS za zaposlovanje

Zahtevek za izplačilo subvencije

(povezava)

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa

(Uradni list RS, št.5/09)

Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-A)

(Uradni list RS, št. 40/2009)

Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-B)

(Uradni list RS, št. 57/2009)Pojasnila ZRSZ _

Do 18.1.

Do 18.2.

Do 18.3.

Do 19.4.

Do 18.5.

Do 18.6.

Do 19.7.

Do 18.8.

Do 20.9.

Do 18.10.

Do 18.11.

Do 20.12.

oziroma

Na dan izplačila dohodkov

Upoštevaje 134. člen ZDR

Predložitev in plačilo

Vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodek iz delovnega razmerja, tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

DURS

eDavki

REK-1

Oblika in način predložitve podatkov

Tehnična navodila

134. čl. ZDR določa:

če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni danPravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Do 18.1.

Do 18.2.

Do 18.3.

Do 19.4.

Do 18.5.

Do 18.6.

Do 19.7.

Do 18.8.

Do 20.9.

Do 18.10.

Do 18.11.

Do 20.12.


Nakazilo na dan predložitve obračuna

Predložijo obračun dodatne koncesijske dajatve do 18. v mesecu za pretekli mesec; če je to dela prost dan, pa prvi naslednji delovni dan.

Predložitev in plačilo

Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, predložijo obračun.

DURS

eDavki

Obrazec

Obračun dodatne koncesijske dajatve za mesec (_)

Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07-UPB1)

Navodilo za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve (Uradni list RS, št. 103/06)Pojasnila DURS

Do 15.1.

Do 15.2.

Do 15.3.

Do 15.4.

Do 17.5.

Do 15.6.

Do 15.7.

Do 16.8.

Do 15.9.

Do 15.10.

Do 15.11.

Do 15.12.

Upoštevaje 45. člen ZDavP

Predložitev in plačilo

Zasebniki, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo PIZ, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

DURS

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za mesec (_)

45. člen ZDavP določa:

če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06, 126/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Do 15.1.

Do 15.2.

Do 15.3.

Do 15.4.

Do 17.5.

Do 15.6.

Do 15.7.

Do 16.8.

Do 15.9.

Do 15.10.

Do 15.11.

Do 15.12.

Upoštevaje 45. člen ZDavP

Predložitev in plačilo

Lastniki zasebnih podjetij, ki nimajo plače, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

DURS

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače za mesec (_)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06, 126/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Plačila:

Do 15.1.

Do 15.2.

Do 15.3.

Do 15.4.

Do 17.5.

Do 15.6.

Do 15.7.

Do 16.8.

Do 15.9.

Do 15.10.

Do 15.11.

Do 15.12.

Obračuni za trimesečja

Upoštevaje 45. člen ZDavP

Predložitev in plačilo

Vse zavarovalnice ter zastopniki oziroma posredniki tujih zavarovalnic, ki opravljajo zavarovalne posle na območju Republike Slovenije.

Obračuni: Agenciji za javna plačila in Ministrstvu za finance.

Plačilo: Agenciji za javna plačila

Obrazec

Obračun požarne takse za obdobje (_)Uredba o požarni taksi določa:

Nadzor nad obračunavanjem, plačevanjem in izterjavo požarne takse opravlja DURS po davčnih predpisih.

Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06)Pojasnila DURS

Do 11. 1. (mesečni in trimesečni)

Do 10.2.

Do 10.3.

Do 12.4. (mesečni in trimesečni)

Do 10.5.

Do 10.6.

Do 12.7. (mesečni in trimesečni)

Do 10.8.

Do 10.9.

Do 11.10. (mesečni in trimesečni)

Do 10.11.

Do 10. 12.

Upoštevaje 45. člen ZDavP

Plačilo akontacije

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

DURS

45. člen ZDavP določa:

če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Do 11. 1. (mesečni in trimesečni)

Do 10.2.

Do 10.3.

Do 12.4. (mesečni in trimesečni)

Do 10.5.

Do 10.6.

Do 12.7. (mesečni in trimesečni)

Do 10.8.

Do 10.9.

Do 11.10. (mesečni in trimesečni)

Do 10.11.

Do 10. 12.

Upoštevaje 45. člen ZDavP

Plačilo akontacije

Zavezanci za DDPO

DURS

45. člen ZDavP določa:

če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08,5/09, 96/09)

Do 11. 1.

Do 10.2.

Do 10.3.

Do 12.4.

Do 10.5.

Do 10.6.

Do 12.7.

Do 10.8.

Do 10.9.

Do 11.10.

Do 10.11.

Do 10. 12.

Za dohodke preteklega meseca.

Upoštevaje 45. člen ZDavP

Predložitev

Samo rezidenti Republike Slovenije, kadar dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja)

Ustrezna dokazila, s katerimi potrjuje podatke o dohodku iz zaposlitve (pogodba o avtorskem delu in podobno).

Ustrezna dokazila (računi), ki potrjujejo nastanek dejanskih stroškov, če jih zavezanec uveljavlja.Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Do 11.1

Do 12.4.

Do 12.7.

Do 11.10.

Upoštevaje 45. člen ZDavP

Predložitev

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo

DURS

Obrazec

Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od _ do_

Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02)Pojasnila DURS

Do 22.2.

Do 22.3.

Do 20.4.

Do 20.5.

Do 21.6.

Do 20.7.

Do 20.8.

Do 20.9.

Do 20.10.

Do 22.11.

Do 20.12.

Upoštevaje 45. člen ZDavP

Predložitev

Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV

DURS-u

http://edavki.durs.si.

Od 1.1.2009 samo še elektronsko

Obrazec

RP-O
Rekapitulacijsko poročilo

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Do 22.2.

Do 22.3.

Do 20.4.

Do 20.5.

Do 21.6.

Do 20.7.

Do 20.8.

Do 20.9.

Do 20.10.

Do 22.11.

Do 20.12.

Upoštevaje 45. člen ZDavP

Predložitev

Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena ZDDV-1.

DURS-u

http://edavki.durs.si.

Od 1.1.2009 samo še elektronsko

Obrazec

Obrazec DDV-O

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Do 29.1. (mesečni in trimesečni)

Do 26.2. (mesečni)

Do 31.3. (mesečni)

Do 30.4. (mesečni in trimesečni)

Do 31.5. (mesečni)

Do 30.6. (mesečni)

Do 30.7. (mesečni in trimesečni)

Do 31.8. (mesečni)

Do 30.9. (mesečni)

Do 29.10. (mesečni in trimesečni)

Do 30.11. (mesečni)

Do 31.12. (mesečni)

Upoštevaje 88.čl ZDDV:

Obračun DDV mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

Predložitev in plačilo

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV.

DURS

eDavki

Od 1.1.2009 samo še elektronsko

Obrazec

Obrazec DDV-O

Predložiti tudi podatke (oblika ni predpisana) o popravkih obračunanega DDV in odbitka DDV v primerih, ki so določeni v pravilniku

Obrazec

Priloga A k obrazcu DDV-O

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizacijiPravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Do 26.2.

Do 31.3.

Do 30.4.

Do 31.5.

Do 30.6.

Do 30.7.

Do 31.8.

Do 30.9.

Do 29.10.

Do 30.11.

Do 31.12.

Upoštevaje 92a. ZDDV-1B:

Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka mora davčnemu organu predložiti poročilo o dobavah do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca.

Predložitev in plačilo

Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga ali storitev, za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s 76. a členom ZDDV-1.

Dobave blaga in storitev, za katere je kot plačnik DDV na podlagi 76. a člena ZDDV-1 določen prejemnik, so:
a) gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami
b) posredovanje osebja, vključenega v dejavnosti iz prejšnje točke
c) dobava nepremičnin iz 7. in 8. točke 44. člena ZDDV-1, če se je dobavitelj odločil za obdavčenje v skladu s 45. členom ZDDV-1
d) dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a, ki je priloga ZDDV-1 in njegov sestavni del

DURS-u

http://edavki.durs.si.

Obrazec

Poročilo o dobavah (76.a člen)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Do 15.1.

Do 15.2.

Do 15.3.

Do 15.4.

Do 14.5.

Do 15.6.

Do 15.7.

Do 13.8.

Do 15.9.

Do 15.10.

Do 15.11.

Do 15.12.

Če 15. v mesecu ni delovni dan, je rok za dostavo podatkov zadnji delovni dan pred tem datumom: http://intrastat-surs.gov.si/intrastat.html

Predložitev

Poročevalske enote, ki jih določi in preverja SURS vsaj enkrat

letno, obvesti jih

Carinski urad Nova Gorica.

Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti

poročanja.

Carinski urad Nova Gorica

Oddelek za Intrastat

Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba

SI-5290 Šempeter pri Gorici

Slovenija

Obrazec

Statistika blagovne menjave med državami članicami EU.

INTRASTAT

Zakon o državni statistiki
Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council
Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004
Commision Regulation (EC) No 1982/2004
Uredba Komisije (ES) št. 1214/2007 (Kombinirana nomenklatura za 2008)
Uredba Komisije (ES) št. 1031/2008 (Kombinirana nomenklatura za 2009)

Do 15.1.

Do 15.4.

Do 15.7.

Do 15.10.

Do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje

Predložitev

Davčni zavezanec, kadar dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dividend

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Do 15.1.

Do 15.4.

Do 15.7.

Do 15.10.

Do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje

Predložitev

Davčni zavezanec vložiti, kadar obresti izplača oseba, ki ni plačnik davka.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od obresti

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Do 20.1.

Do 19.2.

Do 19.3.

Do 20.4.

Do 20.5.

Do 18.6.

Do 20.7.

Do 20.8.

Do 20.9.

Do 20.10.

Do 19.11.

Do 20.12.

Najkasneje do 20. v mesecu.

Predložitev

Vsi rezidenti pravne osebe (razen druge denarne finančne institucije (sektor S.122)) in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo s posli dolžniških VP tujih izdajateljev, začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 evrov

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec

Obrazec DVP[1]

Poročilo o kupljenih/

prodanih

tujih dolžniških

VP[2] mimo

domačih

posrednikov

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

Do 20.1.

Do 19.2.

Do 19.3.

Do 20.4.

Do 20.5.

Do 18.6.

Do 20.7.

Do 20.8.

Do 20.9.

Do 20.10.

Do 19.11.

Do 20.12.

Najkasneje do 20. v mesecu.

Predložitev

Le za mesece, ko so opravljene kapitalske transakcije

Rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) ter investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem mesecu lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.
- za naložbe vzajemnih skladov in investicijskih družb ter vzajemnih pokojninskih skladov v lastniške deleže v tujini, ki so večji ali enaki 10 % poročajo njihovi upravljavci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice …).
- rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki), ki so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini, oziroma posedujejo nepremičnino v tujini razen v primerih naložb, ki jih opravijo rezidenti – banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in Sklad za razgradnjo NEK za svoj in za tuj račun.

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec

Obrazec SN 11T

Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

Do 20.1.

Do 19.2.

Do 19.3.

Do 20.4.

Do 20.5.

Do 18.6.

Do 20.7.

Do 20.8.

Do 20.9.

Do 20.10.

Do 19.11.

Do 20.12.

Najkasneje do 20. v mesecu.

Predložitev

Le za mesece, ko so opravljene kapitalske transakcije

rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe.
- rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe. razen v primerih naložb s tistimi vrednostnimi papirji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec

Obrazec SN 22T

'Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije, SN22-T

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

Do 20.1.

Do 19.2.

Do 19.3.

Do 20.4.

Do 20.5.

Do 18.6.

Do 20.7.

Do 20.8.

Do 20.9.

Do 20.10.

Do 19.11.

Do 20.12.

Najkasneje do 20. v mesecu.

Predložitev

Določi Banka Slovenije in o tem obvesti

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec

Obrazec BST

Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

Do 20.1.

Do 19.2.

Do 19.3.

Do 20.4.

Do 20.5.

Do 18.6.

Do 20.7.

Do 20.8.

Do 20.9.

Do 20.10.

Do 19.11.

Do 20.12.

Najkasneje do 20. v mesecu.

Predložitev

Določi Banka Slovenije in o tem obvesti

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec

Obrazec KRD

Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

Do 29.1.

Do 26.2.

Do 31.3.

Do 30.4.

Do 31.5.

Do 30.6.

Do 30.7.

Do 31.8.

Do 30.9.

Do 29.10.

Do 30.11.

Do 31.12.

(Ob vsakokratnem izplačilu plač najpozneje do zadnjega v mesecu)

6. čl. Navodila o vsebini in načinu sporočanja…

Predložitev

Poročajo pravne osebe javnega sektorja

AJPES

Obrazec

Obrazec 1A

izplačilo akontacij plač za mesec

Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila KP, in o najvišji plači

Če poročevalci izplačujejo v istem mesecu plačo v več delih, poročajo o skupnem izplačilu plače ob zadnjem izplačilu.Navodilo za predlozitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplacanih placah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.pdf (1.412 kB)

Letni program statističnih raziskovanj 2008 (Uradni list RS, št. 117/09, 35/09, 51/09)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo-UPB7)in ostali predpisi na njegovi podlagi,

Spremembe ZSPJS:

povezavapovezava do AJPES

Do 29.1.

Do 26.2.

Do 31.3.

Do 30.4.

Do 31.5.

Do 30.6.

Do 30.7.

Do 31.8.

Do 30.9.

Do 29.10.

Do 30.11.

Do 31.12.

(Ob vsakokratnem izplačilu plač najpozneje do zadnjega v mesecu)

6. čl. Navodila o vsebini in načinu sporočanja…

Predložitev

Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja

AJPES

Obrazec

Obrazec 1-ZAP/M

Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah

Navodilo za predlozitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplacanih placah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.pdf (1.412 kB)

Letni program statističnih raziskovanj 2008 (Uradni list RS, št. 117/09, 35/09, 51/09)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo-UPB7)in ostali predpisi na njegovi podlagi,

Spremembe ZSPJS:

povezavapovezava do AJPES

Do 29.1.

Do 26.2.

Do 31.3.

Do 30.4.

Do 31.5.

Do 30.6.

Do 30.7.

Do 31.8.

Do 30.9.

Do 29.10.

Do 30.11.

Do 31.12.

Do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.

Predložitev

Določi Banka Slovenije in o tem obvesti

Banki Slovenije (elektronsko)

Obrazec

Obrazec SKV

Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

Do 15.1. (za oktober do december)

Do 15.4. (za januar do marec)

Do 15.7. (za maj do junij)

Do 15.10. (za julij do september)

(za dohodke, dosežene v trimesečju)

Predložitev

Davčni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, kadar ga izplača oseba, ki ni plačnik davka v Republiki Sloveniji

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov)

Zavezanec nerezident mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvuPravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Do 19. 2. za poročevalsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra predhodnega leta

Do 10. 5. za prvo poročevalsko obdobje od 1. januarja do 31. marca tekočega leta

Do 10. 8. za drugo poročevalsko obdobje od 1. aprila do 30. junija tekočega leta

Do 10.11. za tretje poročevalsko obdobje od 1. julija do 30. septembra tekočega leta

Predložitev

Vse institucionalne enote, ki so uvrščene v sektorje 11, 12 in 13 in v skladu s Sklepom o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov, ki velja od 1.1.2008 dalje, izpolnjujejo kriterije za presojo obveznosti poročanja.

AJPES

Program SFR

Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Ur. l. RS 113/2007)

Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Ur. l. RS, št. 113/2007)
Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Ur.l. RS, št. 13/2006)Povezava do AJPES

Do 31. januarja naslednjega leta za preteklo leto

Predložitev

Oseba na ime katere se glasi dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila.

DURS

Obrazec

Obračun pavšalnega nadomestila DDV

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Do 1.2.2010 za leto 2009 Predložitev Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v prvem, drugem in šestem odstavku 337. člena, prvem odstavku 338. člena ter v 339. členu Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D in 110/09, v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2 DURS-u IN ZAVEZANCEM ZA DOHODNINO DOSTAVA PODATKOV

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/2009)

Priloga: Vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine za leto 2009

Tabela povezav vrst dohodkov

Do 5.2.2010 za leto 2009 Predložitev Zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti DURS-u Obrazec

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2009

Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno goszdarsko dejavnost za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/09)
Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)
Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 110/09)

Pojasnila DURS

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2

Do 1.3. 2010

tekočega leta za podaritev v preteklem letu, kadar nerezident napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev v preteklem letu.

(sicer do 28.2.)

Predložitev

Davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. [3]

DURS

Obrazec

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2 do 1.3. 2010

(sicer do 28.2.)

Predložitev

Izvajalci plačilnega prometa, ki morajo v skladu s 37. členom Zakona o davčnem postopku Generalnemu davčnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GDU DURS) pošiljati podatke o prilivih in odlivih na transakcijskih računih:

Medij z datoteko se pošlje na Generalni davčni urad, Šmartinska 55, p. p. 631, 1001 Ljubljana

Če je izvajalec plačilnega prometa podatke predložil z uporabo sistema eDavki, mora z uporabo sistema eDavki predložiti tudi spremni dopis

Obrazec

PRILOGA 3

Optičnemu ali magnetnemu mediju mora biti priložen spremni dopis, ki mora vsebovati naslednje podatke:

- naziv izvajalca plačilnega prometa;

- davčno številko izvajalca plačilnega prometa;

- matično številko izvajalca plačilnega prometa;

- sedež izvajalca plačilnega prometa;

- število zapisov po posamezni datoteki;

- osebno ime osebe, ki je pripravila podatke, ter njen telefon in elektronski naslov;

- osebno ime pooblaščene osebe izvajalca plačilnega prometa ter njen telefon;

- podpis pooblaščene osebe izvajalca plačilnega prometa in pečat.Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)

Do 1.3. 2010

Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, se rok za Predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Povezava

(sicer do 28.2.)

Do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto

Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, politične stranke, sindikati, itd.)

AJPES

Program, za vnos poročil

za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložiti letna poročila

Pravne osebe zasebnega prava uveljavljajo poenostavitev tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo še:

- Prilogo s pojasnili k izkazom in poslovno poročilo ter

- IZJAVO za uveljavitev poenostavitve, s katero potrdijo, da so ti podatki enaki tudi za namen zagotovitve javnosti podatkov.Zakon o državni statistiki (Register predpisov RS)

Zakon o računovodstvu (Register predpisov RS)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Register predpisov RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava (Register predpisov RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij-pravnih oseb zasebnega prava (neuradno prečiščeno besedilo) (426 kB)Povezava do AJPES

Do 1.3. 2010

Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, se rok za Predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Povezava

(sicer do 28.2.)

Do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto

Predložitev

Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava)

AJPES

Program za vnos poročil

Predložitev letnih poročil

Izjava o notranjem nadzoru javnih financ je sestavni del poslovnega poročila o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika, ki je del zaključnega računa oziroma letnega poročila proračunskega uporabnika

<

Zakon o računovodstvu (Register predpisov RS)

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Register predpisov RS)

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zaključnega računa
(Register predpisov RS)

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Register predpisov RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (neuradno prečiščeno besedilo)Povezava dso AJPES

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2 do 1.3. 2010

(Sicer do 28.2.)

Predložitev

Davčni zavezanec rezident, ki doseže obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, razen, če skupni znesek obresti NE PRESEGA 1.000 EUR

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2

(Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2 do 1.3. 2010

tekočega leta za preteklo leto.

(sicer do 28.2.)

Nerezident mora vložiti napoved v 15 dneh od odsvojitve.

Če nerezident napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v preteklem letu lahko vloži napoved do 28. 2.

za preteklo leto.

Predložitev

Davčni zavezanec, ki je odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone[4]

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev ter inv. kuponov

oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo,

doseženo z odsvojitvijo nepremičnine

za leto

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2 do 1.3. 2010

tekočega leta za preteklo leto.

(sicer do 28.2.)

Predložitev

Davčni zavezanec rezident, od 15. 7. 2008 do vključno 31. 12. 2008 odsvojil izvedeni finančni instrument, pridobljen na dan 15. 7. 2008 ali po njem. Zavezanec v napoved ne vpisuje podatkov o odsvojitvi IFI, ki ga je pridobil pred 15. 7. 2008.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 82/09)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08)Pojasnila DURS

Do 31.3.

tekočega leta za preteklo koledarsko leto

Društva

AJPES

Program za vnos poročil

Letna poročila oziroma podatki iz letnih poročil za državno statistiko in za zagotovitev javnosti podatkov

Pri tem lahko uveljavljajo poenostavitev tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo še:

- prilogo s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva ter - IZJAVO za uveljavitev poenostavitve, s katero potrdijo, da so ti podatki enaki tudi za namen zagotovitve javnosti podatkov.Zakon o državni statistiki (Register predpisov RS)

Zakon o društvih (Register predpisov RS)

Zakon o invalidskih organizacijah (Register predpisov RS)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Register predpisov RS)

Slovenski računovodski standard 33 (2007) (Register predpisov RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (Register predpisov RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (neuradno prečiščeno besedilo)Povezava do AJPES

Do 31.3.

tekočega leta za preteklo koledarsko leto

Predložitev

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki

AJPES

Program za vnos letnih poročil

Za državno statistiko predložiti podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 (60/2006 - popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 - popr.),10/2008, 68/2008) (Register predpisov RS)
Zakon o zadrugah (ZZad-UPB1) (Uradni list RS, št. 62/07) (Register predpisov RS)

Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih (Uradni list RS, št. 15/07) (Uradni list RS)

Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave (Uradni list RS, št. 47/08) (Uradni list RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/08) (Uradni list RS)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Slovenski inštitut za revizijoPovezava do AJPES

Do 31. 3.

tekočega leta za preteklo leto

Predložitev

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, sam izračunava akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v davčnem obračunu.

DURS

eDavki

Program za vnos podatkov za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Obrazec

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje od (_) do (_)

Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 122/08, 16/09)

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06)

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07)

Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 90/07)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Do 31.3.

(v 3 mesecih po koncu poslovnega leta)

Predložitev

Majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo, majhne gospodarske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, osebne družbe in samostojni podjetniki

AJPES

Program za vnos letnih poročil

Letna poročila oziroma podatke iz letnih poročil za državno statistiko

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 (60/2006 - popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 - popr.),10/2008, 68/2008) (Register predpisov RS)
Zakon o zadrugah (ZZad-UPB1) (Uradni list RS, št. 62/07) (Register predpisov RS)

Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih (Uradni list RS, št. 15/07) (Uradni list RS)

Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave (Uradni list RS, št. 47/08) (Uradni list RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/08) (Uradni list RS)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Slovenski inštitut za revizijoPovezava do AJPES

Do 31.3. oziroma

Najpozneje do roka za Predložitev davčnega obračuna davčnega zavezanca, ki je prenehal opravljati dejavnost

Predložitev

Oseba, ki preneha opravljati dejavnost, in novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so vložena sredstva.

Kadar oseba preneha opravljati dejavnost zaradi smrti, priglasitev opravi novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so sredstva vložena

DURS

Obrazec

Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi

Bilanco stanja na dan prenehanja opravljanja dejavnosti, iz katere je razvidna vrednost prenesenih sredstev.Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi (Uradni list RS, št. 119/08)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu.

(Najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto, če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu.)

Predložitev

Pravne osebe domačega prava – rezidenti, pravne osebe tujega prava in družbe oziroma združenja oseb po tujem pravu, vključno z družbo civilnega prava, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec za dohodnino – nerezidenti za dejavnost oziroma posle v poslovni enoti oziroma preko poslovne enote v Sloveniji. [5]

DURS oz. Posebnemu davčnem uradu.[6].

edavki.durs.si.

Program

Obrazec

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje od (_) do (_)

Metodologija

Metodologija za izpolnjevanje obrazca DDPO

Zavezanec poleg obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca, predloži tudi priloge, ki so sestavni del davčnega obračuna in so objavljene v Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 12/09) ter Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj, ki je določen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06), in Obrazec za uveljavljanje davčne regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, ki je določen z Uredbo o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07).Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 12/09)

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07)

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 60/07)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2(Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09)Pojasnila DURS

Do 31. 3.

OP: Če zamudite rok, bo izplačilo lahko izvršeno v naslednjem mesecu

Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Po ZUP

(Uradni list RS, št. 24/2006)

Predložitev

Delodajalci

Zavodu RS za zaposlovanje

Vloga za delno subvencioniranje polnega delovnega časa

(povezava)

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa

(Uradni list RS, št.5/09)

Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-A)

(Uradni list RS, št. 40/2009)

Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-B)

(Uradni list RS, št. 57/2009)Pojasnila ZRSZ. _

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2 do 12.4. 2010

tekočega leta za preteklo leto.

(sicer do 10.4.)

Davčni zavezanec mora razliko med akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, izračunano v davčnem obračunu, in predhodno akontacijo dohodnine in davčnim odtegljajem, plačati v 30 dneh od dneva predložitve davčnega obračuna.

(301.čl.ZDavP-2)

Doplačilo akontacije

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov

DURS

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2 do 12.4. 2010

tekočega leta za preteklo leto.

(sicer do 10.4.)

Davčni zavezanec mora razliko med plačano akontacijo in izračunanim davkom plačati v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna.

(370.čl. ZDavP-2)

Doplačilo akontacije

Zavezanci za DDPO

DURS

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09)

Do 20.4

(za preteklo leto, ki se zaključi 31.12.)

Če se podatki v letnem poročilu SN za poročevalsko leto po revidiranju bilanc spremenijo ali pa pride do kakršne koli druge spremembe za pretekla poročevalska leta, je potrebno v 30 delovnih dneh po nastali spremembi predložiti popravljena poročila.

Predložitev

Rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) ter investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.
- za naložbe vzajemnih skladov in investicijskih družb ter vzajemnih pokojninskih skladov v lastniške deleže v tujini, ki so večji ali enaki 10% poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice …).
- rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki), ki so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki manj kot 10% deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini, oziroma posedujejo nepremičnino v tujini razen v primerih naložb, ki jih opravijo rezidenti - banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in Sklad za razgradnjo NEK za svoj in za tuj račun.

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec

Obrazec SN11, SN44

Poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

Do 20.4

(za preteklo leto, ki se zaključi 31.12.)

Če se podatki v letnem poročilu SN za poročevalsko leto po revidiranju bilanc spremenijo ali pa pride do kakršne koli druge spremembe za pretekla poročevalska leta, je potrebno v 30 delovnih dneh po nastali spremembi predložiti popravljena poročila.

Predložitev

Rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske druže.
- rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe razen v primerih naložb s tistimi vrednostnimi papirji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi.

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec

Obrazec SN22, SN55

Letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 107/2008)

Do 30.4.

Predložitev

Poslovni subjekti in fizične osebe, ki imajo po tem zakonu dolžnost sporočanja podatkov (v nadaljnjem besedilu: dajalci podatkov):
– gospodarske družbe, banke, zavarovalnice, agencije, skladi in druge finančne organizacije, zadruge, državni organi, zavodi, sindikati, društva, politične stranke in drugi poslovni subjekti, razen zasebnikov, ki zaposlujejo delavce (v nadaljnjem besedilu: poslovni subjekti);
– zasebniki in druge fizične osebe, ki zaposlujejo delavce (v nadaljnjem besedilu: zasebni delodajalci);
– zavarovanci, ki so sami zavezanci za prispevek;
– upravljavec centralnega registra prebivalstva;
– upravljavci matičnih knjig;
– zavod;
– ZRSZ;
– ZZZS;
– zavodi za prestajanje kazni zapora;
– Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS);
– stečajni upravitelji;
– Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije;
– centri za socialno delo.

ZPIZ-u (elektronsko)

Obrazec M4

Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja

Povezava

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) (Uradni list RS, št. 81/00)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-A) (Uradni list RS, št.

111/07)

Do 2.8.2010

Predložitev

Zavezanec pa mora vložiti napoved za odmero dohodnine, če mu informativni izračun
ni bil vročen do 15. junija 2010
, pa je imel v letu 2009 obdavčljive dohodke višje od
3.051,35 evrov oziroma je poleg pokojnine, od katere ni bila odtegnjena ali plačana
akontacija dohodnine in davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal
posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, dosegel dohodke, ki presegajo 80
evrov.

DURS-u

Povezava do obrazcev

Napoved za odmero dohodnine za leto 2009

Dokumentacije, s katero se potrjuje resničnost navedb v napovedi, ni treba prilagati, razen kadar je to pri posamezni vrsti dohodka posebej navedeno (npr. pri tujih davkih; pri uveljavljanju dejanskih stroškov).

Dokumentacijo, ki ima vpliv na davčno obveznost zavezanca, je treba hraniti najmanj pet let po poteku leta, za katerega se nanaša.Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 (Uradni list RS, št. 109/08, 38/09)

Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07)

Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2008 (Uradni list RS, št. 77/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Do 30.6.

(V 6 mesecih po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV obračunan)

Predložitev

Davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža svoje dejavnosti, niti stalne poslovne enote, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, niti stalnega ali običajnega prebivališča, in ima ob pogojih, določenih z zakonom, pravico do vračila DDV, zaračunanega za storitve ali za blago, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga v Slovenijo

DURS-u

Davčni zavezanec predloži zahtevek za vračilo DDV pri Davčnemu uradu Ljubljana.

Obrazec

Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji

Izvirniki računov oziroma uvoznih dokumentov, potrdilo pristojnega organa države, kjer ima zavezanec sedež, da je zavezanec za DDV v tej državi. To potrdilo ne sme biti starejše od enega leta.Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Do 30.6. tekočega leta

Predložitev

Zavezanec za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za kare se šteje fizična oseba, ki je v zemljiški knjigi oziroma zemljiškem katastru za posamezno kmetijsko ali gozdno zemljišče vpisana kot lastnik ali zakupnik ali je imetnik pravice uporabe zemljišča na podlagi drugega pravnega naslova.

DURS

Obrazec

Vloga za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka

Dokazila, ki dokazujejo upravičnost do oprostitve, če ta niso javno dostopnaPravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 138/06)

73. člen Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

314. člen Zakona o davčnem postopku - ZDavP- (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Do 30.6. tekočega leta

Ker prijava velja do preklica, obrazca ni potrebno predložiti vsako leto, temveč le v primeru morebitnih sprememb.

Predložitev

Pridelovalci oljk, ki se jim davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka.

DURS

Obrazec

Prijava

parcel oljčnikov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Do 30.6. tekočega leta

Ker prijava velja do preklica, obrazca ni potrebno predložiti vsako leto, temveč le v primeru morebitnih sprememb.

Predložitev

Zavezanci, ki so lastniki, zakupniki ali uporabljajo vinograd na podlagi drugega naslova uporabe, če je bil pridelek iz njihovega vinograda porabljen za pridelavo vina iz lastnega pridelka grozdja in se jim davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka.

DURS

Obrazec

Prijava

parcel vinogradov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo vina

iz lastnega pridelka grozdja

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Do 31.8.

(če je poslovno leto enako koledarskemu, drugače 8 mesecev po koncu poslovnega leta)

Predložitev

Gospodarske družbe, ki so zavezane k reviziji letnih poročil in zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo ter majhne družbe, s katerimi vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu

AJPES

Program za vnos

Za javno objavo predložiti letna poročila in konsolidirana letna poročila ter revizorjevo poročilo

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Zakon o zadrugah (ZZad)

Slovenski računovodski standardi (2006)

Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave

Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov

Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov GD, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (neuradno prečiščeno besedilo)Povezava do AJPES

Do 31.8.

tekočega leta za preteklo koledarsko leto

Društva, ki so zavezana k reviziji letnih poročil

AJPES

za zagotovitev javnosti podatkov predložiti letno poročilo skupaj z oceno revizorja

Zakon o državni statistiki

Zakon o društvih

Zakon o invalidskih organizacijah

Slovenski računovodski standardi (2006)

Slovenski računovodski standard 33 (2007)

Navodilo o predložitvi letnih poročil društev

Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (neuradno prečiščeno besedilo)Povezava do AJPES

Do 30.11.

Vloži se v novembru tekočega leta za naslednje davano leto

Predložitev

Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje ter se odloči za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov

DURS

Obrazec

Zahtevek

za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Do 30.11. tekočega leta za naslednje leto

Predložitev

Nosilec dejavnosti, ki je eden od zavezancev za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

DURS

Obrazec

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

POROČANJE KADARKOLI V LETU OZ. OB NASTANKU DOGODKA (DATUMI NISO DOLOČENI)

Datum predložitve in / ali plačila

Plačilo / predložitev

Kdo poroča / plačuje

Komu poročati / plačati

Obrazec poročanja in / ali namen plačila /Priloge

Zakonske podlage /Pojasnila

V 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije

oz. 8 dni po začetku opravljanja dejavnosti[7]

Predložitev

Samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v Poslovni register Slovenije

Druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni vpisana v Poslovni register Slovenije

DURS

Vstopna točka VEM (samo s.p.)

Obrazec

OBRAZEC DR-03

Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njejPravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09)Pojasnila DURS

Na dan izplačila dohodkov

Predložitev in plačilo

Plačnik davka, ki izplača dohodek, ki ni dohodek iz delovnega razmerja:

-dohodki iz drugega pogodbenega razmerja,

-dohodki iz dejavnosti,

-dohodki iz oddajanja premoženja v najem,

-dohodki iz prenosa premoženjske pravice,

-drugi dohodki (104. člen ZDoh-2),

-obresti in dividende.

DURS

eDavki

Oblika in način predložitve podatkov

Tehnična navodila

REK-2

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Predložitev na dan izplačila

Plačilo davka najpozneje 3 dni po izplačilu dohodka.

Predložitev in plačilo

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in izplačujejo z Zakonom o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP določene prejemke

DURS

Obrazec

Obračun posebnega davka na določene prejemke

Pravilnik o obrazcu za obračun posebnega davka na določene prejemke (Uradni list RS, št. 140/04)

Zakon o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96, 82/97 – odl. US)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4 in 69/06 – odločba US)Pojasnila DURS

Na dan izplačila dohodkov

Predložitev in plačilo

Vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodke vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

DURS

eDavki

Obrazec

REK-1a

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Kadarkoli v davčnem letu

Predložitev

Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov

Davčni zavezanec, ki se odloči spremeniti stopnjo akontacije, predloži novo obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DURS

in

izplačevalcu

dohodka

Obrazec

Obvestilo

o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Kadarkoli v davčnem letu

Predložitev

Davčni zavezanec-normiranec, ki se odloči spremeniti stopnjo akontacije, predloži novo obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DURS

Obrazec

Obvestilo o poklicu

uporabe znižane stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Kadarkoli v davčnem letu

Predložitev

Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka, rezident, ki:

- samostojno opravlja specializiran poklic na področju kulturne dejavnosti in je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti,

ali

- samostojno opravlja novinarski poklic in je vpisan v razvid samostojnih novinarjev, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in ne opravlja druge dejavnosti

DURS

Obrazec

Obvestilo uveljavljanju posebne osebne olajšave za

samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje

Obrazec

Obvestilo o poklicu

uveljavljanja posebne osebne olajšave za

samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Kadarkoli v davčnem letu

Predložitev

Obvestilo vloži davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka , rezident, ki:

- samostojno opravlja športni poklic in je vpisan v razvid poklicnih športnikov, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti

DURS

Obrazec

Obvestilo uveljavljanju posebne osebne olajšave za

samostojne poklicne športnike

Obrazec

Obvestilo o poklicu

uveljavljanja posebne osebne olajšave za

samostojne poklicne športnike

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

V 15 dneh od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva.

Predložitev

Oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, če ni namenjeno nadaljnji prodaji

DURS

Obrazec

DDV-NPS-P2

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

DDV-NPS-P2

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

V roku 6 mesecev od dneva izdaje obrazca

Predložitev

Kupec, ki v Skupnosti nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja Skupnosti[8]

PRODAJALCU ALI DRUGI OSEBI, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo DDV

(Prodajalec na zahtevo kupca izda obrazec DDV-VP, ki ga overi carinski organ)

Obrazec

Zahtevek za vračilo DDV

DDV VP

Overjeni izvirniki računovPravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Po preteku meseca, v katerem je prodajalec ali druga oseba vrnila DDV kupcu

Predložitev

Davčni zavezanec prodajalec ali od prodajalca pooblaščena oseba za vračilo DDV, ki pri davčnem organu uveljavlja vračilo DDV v potniškem prometu v skladu s 75. členom ZDDV-1.

DURS

Obrazec

Obrazec DDV-VE

DDV Evidenca o vračilu DDV kupcem iz 75. člena ZDDV

Obrazec DDV-VE

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 25.000 EUR.

PROSTOVOLJNA -KADARKOLI[9]

Predložitev

Davčni zavezanec predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV
Davčni zavezanec se lahko odloči, da se bo identificiral za namene DDV, čeprav vrednost njegovega obdavčljivega prometa verjetno ne bo presegla 25.000 eurov, vendar mora v tem primeru svojo izbiro uporabljati najmanj 60 mesecev.

DURS

eDavki

Obrazec

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

DDV-P2

Pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipdPravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Najpozneje 15 dni, preden bo opravil obdavčljivo dobavo

Predložitev

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in bo opravil obdavčljivo dobavo blaga oziroma storitev na ozemlju Slovenije.

DURS

eDavki

Obrazec

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

DDV-P3

Potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi, ali izpis iz sodnega ali drugega registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež, in pogodbo ali predpogodbo ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DRUS

Ob pridobitvi

Predložitev

Oseba, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo.

DURS

Obrazec

DDV-RPS

Prijava pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Vsaj 15 dni pred začetkom uporabe posebne ureditve

Predložitev

Zavezanci, ki že imajo identifikacijsko številko za namene DDV in že delujejo kot zavezanci za DDV po splošni ureditvi ter želijo preiti na posebno ureditev po plačani realizaciji.

DURS

Obrazec

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

131. do 137. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)NAVODILO

Ob

predložitvi zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV.

Predložitev

Zavezanci, ki predložijo zahtevek za identifikacijo za namene DDV.

DURS

Obrazec

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

131. do 137. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)NAVODILO

Zadnji dan katerega koli svojega davčnega obdobja

Predložitev

Zavezanci, ki bodo želeli prenehati uporabljati posebno ureditev.

DURS

Obrazec

Obvestilo o prenehanju uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

131. do 137. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)NAVODILO

V 15 dneh po nastanku davčne obveznosti (davčna obveznost nastane na dan sklenitve pogodbe)

Predložitev

Zavezanec je prodajalec ali prodajalka nepremičnine.[10]

DURS, kjer nepremičnina leži

Obrazec

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin

Listine, na podlagi katerih se prenaša lastninska pravica na nepremičninah. Če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora napovedi priložiti tudi dokazilo o načinu pridobitve te nepremičnine.Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/09)

Zakon o davku na promet nepremičnin - ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Zavezanec, ki zahteva vpogled v davčno evidenco, oziroma njegov zastopnik ali pooblaščenec.

DURS

Obrazec

Zahteva za vpogled v davčno evidenco

Pravilnik o vpogledu v davčne evidence (Uradni list RS, št. 84/05)Pojasnila DURS

V rokih, ki bodo davčnemu organu omogočali pravilno evidentiranje prejetih plačil v davčnem knjigovodstvu

Predložitev

Zavezanci za davek, ki davčnemu organu sporočijo samoprijavo

DURS

Obrazec

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave

.Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)Pojasnila DURS

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Predložitev

Fizična oseba, tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ampak samo za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti

DURS

Obrazec

Vloga za odpis,

delni odpis, odlog oziroma

obročno Plačilo davka

Vsa dokazila, ki dokazujejo resničnost navedb v njej, če jih davčni organ ne more pridobiti iz javnih evidenc.Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)Pojasnila DURS

Ob vsakokratnem izplačilu regresa za letni dopust

Predložitev

Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja

AJPES

Obrazec

Obrazec – izplačilo regresa za letni dopust

izplačilo regresa za letni dopust

Navodilo za predlozitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplacanih placah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.pdf (1.412 kB)

Letni program statističnih raziskovanj 2008 (Uradni list RS, št. 117/09, 35/09, 51/09)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo-UPB7)in ostali predpisi na njegovi podlagi,

Spremembe ZSPJS:

povezavapovezava do AJPES

V 8 dneh po nastanku potrebe

Predložitev

DELODAJALCI[11]

Zavod-u RS za zaposlovanje

Povezava

Obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe

V 8 dneh po sklenitvi pogodbe

Predložitev

DELODAJALCI[12]

Zavod-u RS za zaposlovanje

Povezava

Obvestilo o sklenjeni pogodbi

V 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun

Predložitev

Zavarovalnica in druga pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžna plačati davek ali ne.

DURS

Obrazec

Obračun davka od prometa zavarovalnih poslov za obdobje (_)

Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov – ZDPZP (Uradni list RS, št. 96/05-UPB1)Pojasnila DURS/

Ni izrecno določen

Predložitev

Fizična oseba, ki ima pravico do ugodnosti za vzdrževane družinske člane. Fizična oseba predloži obrazec ob uveljavljanju pravice do ugodnosti za vzdrževane družinske člane, ki še nimajo davčne številke, in ob prijavi sprememb oziroma dopolnitvi podatkov vzdrževanih družinskih članov.

DURS

Obrazec

Obrazec DR-02 VDČ: Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register

Osebno izkaznico ali potni list oziroma drugo listino, s katero lahko dokaže svojo istovetnost,
Listine, na katerih temeljijo ostali podatki, ki se vpisujejo v davčni register.Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09)Pojasnila DURS

Ni izrecno določen.

Za spremembe, ko velja 15 dni po nastanku spremembe

Predložitev

Fizična oseba, ki ima v RS stalno oziroma začasno prebivališče, če prijavlja podatke o elektronskem certifikatu, zastopnikih ali naložbah. Prijavo predloži tudi, kadar prijavlja naslov za vročanje.

Fizična oseba, ki v RS nima niti začasnega prebivališča, če na njenem območju dosega obdavčljive dohodke ali je lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja.

Oseba, ki je že vpisana v davčni register, ob prijavi sprememb ali dopolnitvi podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register.[13]

DURS

Obrazec

OBRAZEC DR-02: Prijava za vpis fizične osebe v davčni register

K prijavi je treba priložiti vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09)Pojasnila DURS

V 30 dneh od vročitve odločbe, in to s posebno položnico, ki je priložena informativnemu izračunu oziroma odločbi

Plačilo

Zavezanci, ki prejemejo informativni izračun (odločba o odmeri dohodnine)

DURS

NI OBRAZCA

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Fizične in pravne osebe – nerezidenti, ki so v RS dosegli dohodke, od katerih je bil plačan davek na viru.

DURS

Obrazec

Zahtevek za izdajo potrdila o plačanem davku v RS

PooblastiloZakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Slovenski davčni zavezanci rezidenti (fizične in pravne osebe), ki lahko v tujini uveljavljajo ugodnosti iz konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki jih je z drugimi državami sklenila Republika Slovenija

DURS

Obrazec

Zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu v RS za namene izvajanja konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka

Pooblastilo.

Na zahtevo davčnega organa je treba predložiti tudi dokazila o tem, da so izpolnjena dejstva, ki jih v relevantnem obrazcu potrjuje pristojni davčni organ.Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Pred izplačilom dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, dohodka, ki ga študenti dosegajo v RS, dohodka iz zaposlitve, pokojnin, dohodka profesorjev in raziskovalcev, drugih dohodkov

Predložitev

Plačnik dohodka: dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, dohodek, ki ga študenti dosegajo v RS, iz zaposlitve, pokojnin, dohodka profesorjev in raziskovalcev, drugih dohodkov

(Prejemnik dohodka predloži plačniku dohodka izpolnjeni obrazec, preden je dohodek izplačan.)

DURS IN

Plačniku dohodka

Zahtevki za zmanjšanje oz. oprostitev davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka:

- od dividend:

Obrazec

-od obresti:

Obrazec

- od plačil uporabe premoženjskih pravic:

Obrazec

- od dohodka, ki ga študenti dosegajo v RS:

Obrazec

- od dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin):

Obrazec

- od pokojnin:

Obrazec

- od dohodkov profesorjev in raziskovalcev:

Obrazec

- od drugih dohodkov:

Obrazec

Pooblastilo. Na zahtevo davčnega organa je treba predložiti tudi druga dokazila o upravičenosti do ugodnosti po mednarodni pogodbi.Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Po vsakem izplačilu dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic in drugih dohodkov

Predložitev

Prejemnik dohodka: dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, drugih dohodkov

DURS

Zahtevek za vračilo davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka

- od dividend:

Obrazec

- od obresti:

Obrazec

- od plačil uporabe premoženjskih pravic:

Obrazec

- od drugih dohodkov:

Obrazec

Izpisek iz registra, kopija delniške knjige, potrdilo o lastništvu za izvajanje 10. člena (dividende) mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (samo za dividende)

Pooblastilo

Druga dokazila o upravičenosti do ugodnosti po mednarodni pogodbiPravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

v 7 dneh od dneva izplačila dohodka

Predložitev

Samo nerezidenti Republike Slovenije, če dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka v Sloveniji

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve

Ustrezna dokazila, s katerimi potrjuje podatke o dohodku iz delovnega razmerja in podatke o pokojnini (pogodba o zaposlitvi, akt o odmeri pokojnine, pogodba o avtorskem delu in podobno).
Zahtevek za oprostitev plačila dohodnine po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja.Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Za prvič prejeti vložiti napoved v 7 dneh od dneva pridobitve tega dohodka.

V 7 dneh od dneva, ko je prejel spremenjeno višino dohodka ali ob spremembi drugih pogojev, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine, če ta sprememba znaša več kot 10 %.

Lahko se vloži napoved tudi za vsako novo davčno leto v decembru tekočega leta za naslednje leto.

Predložitev

Samo rezidenti Republike Slovenije, če dohodek iz zaposlitve (dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnina) izplača oseba, ki ni plačnik davka v Slove niji

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine)

Ustrezna dokazila, s katerimi potrjuje podatke o dohodku iz delovnega razmerja oziroma o pokojnini (pogodba o zaposlitvi, akt o odmeri pokojnine in podobno).Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Kadarkoli v davčnem letu – upošteva se pri naslednjem obračunu dohodka

Predložitev

Davčni zavezanec rezident, ki uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje.

Glavnega delodajalca,

izplačevalca pokojnine in izplačevalca drugega dohodka

Obrazec

Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine

Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Davčni zavezanec, ki prejema nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid po predpisih, ki urejajo PIZ, ali polovico pokojnine kot upravičenec v skladu z drugim odstavkom 178. člena ZPIZ,če se odloči za znižano stopnjo akontacije dohodnine, vendar ne nižjo od 16 odstotkov.

DURS

in izplačevalcu dohodka

Obrazec

Obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Kadarkoli

(pred koncem davčnega leta)

Predložitev

Davčni zavezanec predloži obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine, če se odloči za spremembo višine znižane stopnje akontacije pred koncem davčnega leta.

DURS

Obrazec

Obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Kadarkoli

(pred koncem davčnega leta)

Predložitev

Davčni zavezanec predloži obvestilo o preklicu odločitve za znižano stopnjo akontacije dohodnine, če se odloči za preklic znižane stopnje akontacije dohodnine pred koncem davčnega leta.

DURS

Obrazec

Obvestilo o preklicu odločitve za znižano stopnjo akontacije dohodnine

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

V 7 dneh od dneva izplačila dohodka

Predložitev

Davčni zavezanec nerezident, ki mu je plačnik davka izračunal, odtegnil in plačal davčni odtegljaj od dohodka iz zaposlitve iz drugega pogodbenega razmerja

Pristojnemu DURS

Obrazec

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov

Dokazila (račune) o nastanku dejanskih stroškov.Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Kadarkoli

(Uporaba prvi dan naslednjega koledarskega leta po letu vročitve odločbe, uporaba najmanj 5 let)

Predložitev

Nosilec dejavnosti, ki je eden od zavezancev za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

DURS

Obrazec

Priglasitev

ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske

dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov

in normiranih odhodkov

Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Do 15.1. 2010

V 15 dneh od prejema dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Če se dohodek prejema za več mesecev v letu, vloži napoved v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v najem, vendar najpozneje do 15. 1. tekočega leta za preteklo leto.

Predložitev

Davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanj premoženja v najem

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

V 15 dneh od prejema dohodka iz prenosa premoženjske pravice

Predložitev

Davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz prenosa premoženjske pravice izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

V 30 dneh od izplačila dohodka pri davčnem organu ali v 30 dneh od zadnjega izplačila dohodka, če prejema dohodke iz naslova oddajanja premičnega in nepremičnega premoženja v najem za več mesecev v letu

Predložitev

Davčni zavezanec nerezident, kadar navedeni stroški vzdrževanja presegajo normirane stroške v višini 40 odstotkov, ki jih je plačnik davka upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

DURS

Obrazec

Zahtevek

za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja,

ki ohranja uporabno vrednost premoženja

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (za nerezidente) (Uradni list RS, št. 138/06)
Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Ob sklenitvi pogodbe o vezavi oziroma varčevanju, vendar najpozneje do konca davčnega leta, v katerem je bila pogodba sklenjena.

Predložitev

Davčni zavezanec (rezident), ki uveljavlja

davčno osnovo po 84. členu Zakona o dohodnini od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja.

Banki ali hranilnici

Obrazec

Obvestilo

o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih

denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah

Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

V 15 dneh od odsvojitve nepremičnine.

Predložitev

Davčni zavezanci, ki so odsvojili nepremičnino, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju.

(Napovedi ni treba oddati, če je bila nepremičnina pridobljena pred 1. 1. 2002.)

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Za nepremičnino v 15 dneh od podaritve.

Za vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu.

Nerezident, ki podari vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, v 15 dneh od podaritve.

Nerezident

do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu, kadar napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev v preteklem letu.

Predložitev

Davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. [14]

DURS

Obrazec

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

V 7 dneh od dneva izplačila dohodka

Predložitev

Davčni zavezanec pri davčnem organu, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Kadarkoli

(Potrdilo davčnega organa velja za obdobje davčnega leta) Enako velja tudi za preklic

Predložitev

Davčni zavezanec, ki prejema drugi dohodek iz 105. člena tega zakona redno za mesečno obdobje

DURS in izplačevalcu dohodka

Obrazec

Obvestilo

o uporabi stopenj in lestvice ter davčnih olajšav

pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)Pojasnila DURS

Pred začetkom opravljanja dela oz. v 8 dneh od spremembe oziroma prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Predložitev

Posameznik, kadar osebno sam opravlja dela iz prvega odstavka 12. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00), pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače.

DURS

Obrazec

Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02)Pojasnila DURS

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti, ki nastane:

- pri darilih na dan sprejema darila[15].

- pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju in pri darilnih pogodbah za primer smrti na dan smrti preživljanca ali darovalke.

Predložitev

Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek

DURS

Obrazec

Napoved

za odmero davka od prejetega darila

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od prejetega darila (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davku na dediščine in darila - ZDDD (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti

V 15 dneh od dneva spremembe

Predložitev

Napoved vloži fizična oseba, ki je lastnik poslovnih prostorov

DURS

Obrazec

Napoved za odmero davka od premoženja-poslovni prostori

Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 –UPB in 7/93)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti

V 15 dneh od dneva spremembe

Predložitev

Fizična oseba (lastnik ali uživalec), ki je lastnik stavb, delov stavb, stanovanj in garaž in prostorov za počitek oziroma rekreacijo.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero davka od premoženja-stanovanjski prostori, prostori za počitek oz. rekreacijo in garaže

Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 –UPB in 7/93)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Najkasneje prvi delovni dan po izplačilu dobitka

Predložitev

Prireditelj klasičnih iger na srečo

DURS

Obrazec

Obračun davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo

Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 67/08)

Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo – ZDDKIS (Uradni list RS, št. 24/08)

Zakon o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS, št. 134/03 – UPB1)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

V roku 30 dni po nabavi plovila

V roku 30 dni od datuma nastale spremembe

Predložitev

Rezidenti, lastniki plovil, ki so daljša od 5 m (razen plovil v gradnji), ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil ALI v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

DURS

Obrazec

Prijava podatkov o vodnem plovilu

oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu

Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov o vodnem plovilu oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davku na vodna plovila - ZDVP (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.

Predložitev

Davčni zavezanec:

- proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi motorno vozilo iz druge države članice EU, ki še ni bilo registrirano v drugi državi, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne

DURS

Obrazec

Obračun davka na motorna vozila za obdobje

Zakon o davku na motorna vozila – ZDMV (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB2)Pojasnila DURS

V 15 dneh od dneva pridobitve prevoznega sredstva

Predložitev

Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice

DURS

Obrazec

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, ki ni identificirana za namene DDV

DDV NPS P1

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

V 8 dneh od dneva opravljene dobave

Predložitev

Davčni zavezanec, ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico katerikoli osebi, ki ni identificirana za namene DDV

DURS

Obrazec

Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico

DDV NPS D1

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Zavezanec, ki želi uveljavljati pravico do pavšalnega nadomestila vstopnega DDV

DURS

Obrazec

Vloga za pridobitev dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila kot odbitka DDV za obdobje od ____ do ____

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

V 6 mesecih od dneva potrditve carinskega organa

Predložitev

Kupec, ki v Skupnosti nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja Skupnosti.

PRODAJALCU ALI DRUI OSEBI, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo DDV

(Prodajalec na zahtevo kupca izda obrazec DDV-VP, ki ga overi carinski organ)

Obrazec

Zahtevek za vračilo DDV

DDV VPPravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)Pojasnila DURS

V 15 dneh od dneva vnosa motornega vozila na ozemlje RS

Predložitev

Fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik in uvozi motorno vozilo ali pridobi motorno vozilo v drugi državi članici EU ter ga vnese na ozemlje RS.

DURS

Obrazec

Prijava pridobitve motornega vozila iz druge države članice EU, ki jo opravi fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05, 118/05)Pojasnila DURS

V 60 dneh po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo okoljske dajatve

Predložitev

Proizvajalec, ki je motorna vozila oplemenitil, pridobitelj, uvoznik ali druga pravna in fizična oseba, ki motorna vozila iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi

DURS

(carinski organ)

Obrazec

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve

Ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da so bila motorna vozila iznesena iz območja RS ali izvožena iz območja EUUredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05, 118/05)Pojasnila DURS

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Predložitev

Fizična oseba, tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ampak samo za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti

Pristojnemu DURS

Obrazec

Vloga za odpis,

delni odpis, odlog oziroma

obročno Plačilo davka

Vsa dokazila, ki dokazujejo resničnost navedb v njej, če jih davčni organ ne more pridobiti iz javnih evidenc.Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)Pojasnila DURS

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Predložitev

Fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti, če davka ni zmožna plačati v enkratnem znesku in ne more zagotoviti zavarovanja.

DURS

Obrazec

Vloga za obročno odPlačilo davka

(3 obroki)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D), člen 103. in 104.Pojasnila DURS

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Predložitev

Katerikoli zavezanec, ki predloži zavarovanje, ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register

DURS

NI OBRAZCA

Vloga za dovolitev plačila davka v največ 12 mesečnih obrokih ali odlog za največ 12 mesecevZakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D), člen 103. in 104.Pojasnila DURS

V rokih, ki bodo davčnemu organu omogočali pravilno evidentiranje prejetih plačil v davčnem knjigovodstvu

Predložitev

Zavezanci za davek, ki davčnemu organu sporočijo samoprijavo

DURS

Obrazec

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave

Obrazec o samoprijavi mora biti predložen skupaj z obračunom davka oziroma popravljenim obračunom davka. Obrazec o samoprijavi je sestavni del tako predloženega obračuna davka.Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)Pojasnila DURS


[1] DPV-dolžniški vrednostni papir

[2] VP-vrednostni papir

[3] Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zakonec ali otrok

[4]

Napovedi ne vložijo zavezanci, ki so:

- odsvojili dolžniške vrednostne papirje

- odsvojili kapital (ki ni dolžniški vrednostni papir) po 20 letih imetništva

- dosegli dobiček ali izgubo pri prvi odsvojitvi delnic ali deležev v kapitalu, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij. Za prvo odsvojitev velja tudi prva odsvojitev podedovanih delnic ali deležev v kapitalu, ki jih je zapustnik pridobil v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij

- dosegli dobiček pri odsvojitvi investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe, ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad, in to v roku ter po predpisih, ki urejajo to področje, pod pogojem, da je zavezanec odsvojil investicijske kupone, ki jih je pridobil z zamenjavo delnic iz lastninskega preoblikovanja podjetij za te investicijske kupone.

[5] RS, samoupravne lokalne skupnosti in Banka Slovenije niso zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in jim torej ni treba predložiti obračuna.

[6] Za banke, hranilnice, zavarovalnice, družbe, ki prirejajo trajne klasične igre na srečo in posebne igre na srečo, ter družbe, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnih salonih, borze, borznoposredniške družbe, investicijske družbe, družbe za upravljanje, pokojninske družbe in klirinško depotne družbe ter gospodarske družbe, katerih skupni prihodki so v preteklem davčnem letu presegli 50.000.000,00 evrov

[7] Velja za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ oziroma druga predpisana evidenca

[8] Pri vračilu DDV iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- da je vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV na enem računu, izdanem istemu kupcu pri istem prodajalcu, višja od 50 eurov;

- da je prodajalec za prodano blago izpolnil in izdal obrazec DDV-VP ali drug dokument, katerega vsebina ustreza obrazcu DDV-VP (v nadaljevanju: obrazec DDV-VP). Obrazcu mora biti priložen izvirnik računa oziroma računov iz prejšnje alineje;

- da je kupec iznesel blago iz Skupnosti pred pretekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa. Kot iznos blaga se šteje tudi pošiljanje blaga po pošti ali na drug primeren način pod pogojem, da kupljeno blago zapusti carinsko območje Skupnosti;

- da je kupljeno blago dano na vpogled mejnemu carinskemu organu, ki po pregledu overi izvirnik obrazca DDV-VP in izvirnike priloženih računov in vpiše datum iznosa blaga iz Skupnosti.

[9] Davčni zavezanec se lahko odloči, da se bo identificiral za namene DDV, čeprav vrednost njegovega obdavčljivega prometa verjetno ne bo presegla 25.000 eurov, vendar mora v tem primeru svojo izbiro uporabljati najmanj 60 mesecev

[10] Napoved vloži zavezanec za davek na promet nepremičnin:

- pri prodaji prodajalec oziroma prodajalka nepremičnine (pri prodaji idealnih deležev nepremičnine je davčni zavezanec vsak prodajalec posebej);

- pri ustanovitvi stavbne pravice je davčni zavezanec ustanovitelj ali ustanoviteljica;

- pri prenosu stavbne pravice pa prenositelj ali prenostiteljica stavbne pravice;

- pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji;

- pri finančnem najemu je davčni zavezanec najemodajalec;

- pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi priposestvovanja je davčni zavezanec priposestvovalec.

Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin ni potrebno vložiti, če je bil pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah obračunan davek na dodano vrednost.
Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin ni potrebno vložiti, če je bil od ustanovitve ali prenosa stavbne pravice plačan davek na dodano vrednost.

[11] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost

[12] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

[13] Če jih davčni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.

[14] Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zakonec ali otrok

[15] Darilo velja za sprejeto ob podpisani darilni pogodbi, izročilni pogodbi, pogodbi o preužitku oziroma ob dejanskem sprejemu darila

Ključne besede:
koledar
koledar obveznosti
koledar poročanja
2010
veliki koledar poročanj
koledar poročanja za leto 2010

Zadnji članki iz rubrike:

27.8.2020 16:43:16:
Koledar poročanja - september 2020

6.8.2020 17:34:40:
Koledar poročanja - avgust 2020

3.7.2020 14:45:41:
Koledar poročanja - julij 2020

5.6.2020 15:49:21:
Koledar poročanja v juniju 2020 po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020), ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020) IN ZIUOOPE (veljavnost od 1. 6. 2020)

20.5.2020 15:26:52:
Koledar poročanja - maj 2020 - po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020) in ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020)

Najnovejši članki:

22.9.2020 13:50:22:
Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust

21.9.2020 16:46:17:
Prevoz na delo - negospodarstvo

21.9.2020 16:27:25:
Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah

21.9.2020 15:11:33:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2020

21.9.2020 15:07:36:
Slovenija podpira uvedbo posebne identifikacijske številke za davek na dodano vrednost na Severnem Irskem

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT