Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 18.1.2011 11:20:24

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (17.1.2011)

Rubrika: Predlogi zakonovprint Natisni

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (17.1.2011) Racunovodja.com

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (17.1.2011).

Poglavitne rešitve novega zakon
Predlaga se črtanje določbe člen daje, ki daje DURS pooblastilo za poveritev izterjave terjatev drţave in lokalnih samoupravnih skupnosti, ki niso davki, izvršiteljem, ki opravljajo te naloge v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje. Z zadnjo novelo (ZDS-1C) je bila izterjava teh obveznosti v določenem delu ţe prenesena na CURS, v določenem delu pa še bo prenesena na CURS, zato je določba, da DURS lahko poveri izterjavo teh obveznosti drugim subjektom, nepotrebna.
S predlogom zakona se ustanavlja URF, ki je notranja organizacijska enota Generalnega davčnega urada. Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih omogoča DURS oblikovanje uprave v okviru Generalnega davčnega urada za izvajanje nalog na širšem zaokroţenem delovnem področju.
Po predlogu je URF notranje organizacijska enota Generalnega davčnega urada, ustanovljena z namenom zagotavljanja enotnega in celovitega opravljanja vseh računovodskih in finančnih nalog na področju pobiranja davkov na enem mestu.
URF bo opravljal računovodske in finančne naloge s področja pobiranja davkov, ki vključujejo tudi izvedbo vračil preveč plačanih davkov, določene naloge pred uvedbo davčne izvršbe (na primer telefonsko in pisno opominjanje davčnih zavezancev in pripravo podatkov za davčno izvršbo), prav tako bo izvajal nadzor nad delom davčnih uradov v zvezi z davčno izvršbo, skrbel za enotno ter celovito izvajanje sprejete strategije na področju davčne izvršbe in dajal navodila in usmeritve za delo ter odločal v davčnem postopku na prvi stopnji, to je ugotavljal zastaranje pravice do vračila preveč plačanega davka in odpis davka na tej podlagi, zastaranje pravice do izterjave davka zaradi poteka absolutnega zastaralnega roka in odpis davka na tej podlagi in odločal o obročnem plačilu davka na podlagi drugega odstavka 103. člena ZDavP-2.
Naloge, ki se zaradi nepovezanih informacijskih sistemov ponavljajo na različnih lokacijah (davčnih uradih), se bodo v URF s pomočjo novega, prenovljenega, informacijskega sistema izvajale na enem mestu, zato ne bo več podvajanja nalog. S centralizacijo računovodskih in finančnih nalog bo zagotovljena celovitost knjigovodskih evidenc. S knjigovodskimi evidencami se z vidika davčne obravnave zagotavljajo podatki o davčnih obveznostih, plačilih, vračilih in dolgovih davčnega zavezanca. Ti podatki so pomembni za izvajanje izterjave, davčnega nadzora, načrtovanja in spremljanja javnofinančnih prihodkov in izvajanje proračuna.

Z novo organizacijo sluţbe in prenovo informacijskega sistema bo: organizirana finančno računovodska sluţba v skladu z računovodskimi načeli in standardi, zagotovljena zdruţitev evidenc na centralnem nivoju in s tem celovitejši nadzor nad temeljnimi evidencami in procesi neposrednega evidentiranja, pobiranja (izterjava), vračanja, razkrivanja, analiziranja in načrtovanja davčnih obveznosti. doseţena večja učinkovitost izvajanja knjigovodskih opravil na enem mestu, doseţena učinkovitejša davčna izvršba, zagotovljen nadzor nad izvajanjem občutljivih nalog na področju upravljanja terjatev in obveznosti ter plačil in vračil davčnih obveznosti ter nadzor nad postopki davčne izvršbe, zagotovljena enotna obravnava vseh davčnih zavezancev, zagotovljeno enostavnejše skrbništvo nad procesi znotraj nove uprave, zagotovljeno enostavnejše in celovitejše vzdrţevanje knjigovodskega modula v novem davčnem informacijskem sistemu, URF vodi direktor, ki ima namestnika. Direktor je za svoje delo in delo uprave odgovoren generalnemu direktorju. Direktor izdaja pravne akte v posameznih zadevah iz pristojnosti URF, opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali drug predpis, odloča v davčnem postopku na prvi stopnji v zadevah ugotavljanja zastaranja pravice do vračila preveč plačanega davka in odpisa davka na tej podlagi, ugotavljanja zastaranja pravice do izterjave davka zaradi poteka absolutnega zastaralnega roka in odpis davka na tej podlagi, odločanja o obročnem plačilu davka na podlagi drugega odstavka 103. člena ZDavP-2.
Veljavna pooblastila davčnega inšpektorja ne zadoščajo za učinkovito vodenje davčnega inšpekcijskega nadzora, če davčni zavezanec ne omogoči davčnemu organu dostopa do podatkov, ki jih potrebuje v postopku nadzora. Davčni inšpektor po veljavni ureditvi lahko npr. reproducira listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente (12. točka četrtega odstavka 18. člena ZDS-1), v primeru računalniških baz podatkov pa davčni inšpektor nima pravne podlage za opravo nalog, ki so predlagane, zato se mu po predlogu omogoči, da bo lahko pregledoval podatke v elektronski obliki in zahteval izdelavo njihove kopije ter če zavezanec ne bo izdelal kopije, sam kopiral določene podatke.
Po veljavni ureditvi davčni organ pošilja obvestila o knjigovodskem stanju terjatev in obveznosti do davkov vsem zavezancem rezidentom ne glede na to, ali izkazujejo obveznost oziroma terjatev do davkov oziroma ali opravljajo dejavnost ali ne, na presečni dan, ki je 31. avgust. Večina obvestil je takšnih, ki izkazujejo stanje nič. Po veljavni ureditvi sta lahko dva davčna urada krajevno pristojna za davčnega zavezanca fizično osebo – samostojnega podjetnika posameznika, in sicer en urad zanj kot fizično osebo glede na prebivališče, drug urad pa zanj kot fizično osebo, ki opravlja dejavnost, glede na sedeţ dejavnosti. Z namenom ekonomičnosti postopkov, preglednosti in celovite obravnave davčnega zavezanca se predlaga, da je davčni urad, pri katerem je davčni zavezanec kot fizična oseba vpisan v davčni register, pristojen za davčnega zavezanca v celoti, ne glede na sedeţ fizične osebe kot samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Če se za zavezanca na podlagi tega kriterija ne da določiti krajevne pristojnosti, se ta določi po sedeţu njegove dejavnosti.

Ključne besede:
zakon o davčni službi
davčna služba

Zadnji članki iz rubrike:

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

2.7.2020 19:10:43:
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 - 30. 6. 2020

30.5.2020 15:09:22:
Besedilo predloga tretjega interventnega zakona - 29. 5. 2020

19.5.2020 16:07:26:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

30.4.2020 15:38:33:
ZIUZEOP-A Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Najnovejši članki:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

24.9.2020 15:09:43:
Kako preveriti, kdaj poteče namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov?

24.9.2020 15:10:42:
Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT