Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 12.8.2011 9:51:46

Veliki koledar poročanja v letu 2011

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Veliki koledar poročanja v letu 2011 Racunovodja.com

Datum predložitve in / ali plačila

Plačilo / predložitev

Kdo poroča / plačuje

Komu poročati / plačati

Obrazec poročanja in / ali namen plačila

Priloge in opombe

Zakonske podlage

Pojasnila

MESEČNO POROČANJE (DATUMI SO ZNANI)

Do 10. 1. (mesečni in trimesečni)

Do 10. 2.

Do 10. 3.

Do 11. 4. (mesečni in trimesečni)

Do 10. 5.

Do 10. 6.

Do 11. 7. (mesečni in trimesečni)

Do 10. 8.

Do 12. 9.

Do 10. 10. (mesečni in trimesečni)

Do 10. 11.

Do 11. 12.

upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Plačilo predhodne akontacije

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

DURS

298. člen ZDavP-2:

Predhodna akontacija se plača v mesečnih ali trimesečnih obrokih. Predhodna akontacija se plača v mesečnih obrokih, če znesek predhodne akontacije presega 400 eurov, oziroma trimesečnih obrokih, če znesek predhodne akontacije ne presega 400 eurov. Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

45. člen ZDavP določa:

če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do 10. 1. (mesečni in trimesečni)

Do 10. 2.

Do 10. 3.

Do 11. 4. (mesečni in trimesečni)

Do 10. 5.

Do 10. 6.

Do 11. 7. (mesečni in trimesečni)

Do 10. 8.

Do 12. 9.

Do 10. 10. (mesečni in trimesečni)

Do 10. 11.

Do 11. 12.

upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Plačilo akontacije

Zavezanci za DDPO (davek od dohodka pravnih oseb)

DURS

371. čl. ZDaVP-2: Akontacija davka se plača v mesečnih ali trimesečnih obrokih. Akontacija se plača v mesečnih obrokih, če znesek akontacije presega 400 eurov, oziroma trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 eurov. Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

45. člen ZDavP določa:

če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10)

Pojasnila DURS

Davčni zavezanec rezident mora napoved vložiti do desetega dne v mesecu za dohodke, prejete v preteklem mesecu pri davčnem organu.

Do 10. 1.

Do 10. 2.

Do 10. 3.

Do 11. 4.

Do 10. 5.

Do 10. 6.

Do 11. 7.

Do 10. 8.

Do 12. 9.

Do 10. 10.

Do 10. 11.

Do 11. 12.

Za dohodke preteklega meseca.

upoštevaje 45. člen ZdavP-2

Predložitev

(Na podlagi napovedi izda davčni organ v 15 dneh od dneva vložitve napovedi odločbo o višini akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe).

Samo rezidenti Republike Slovenije, kadar dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente

Ustrezna dokazila, s katerimi potrjuje podatke o dohodku iz zaposlitve (pogodba o avtorskem delu in podobno).

Ustrezna dokazila (računi), ki potrjujejo nastanek dejanskih stroškov, če jih zavezanec uveljavlja.

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09, 114/09, 26/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Rok za poročanje je od 1. do 15. za predhodni mesec:

Do 14. 1.

Do 15. 2.

Do 15. 3.

Do 15. 4.

Do 13. 5.

Do 15. 6.

Do 15. 7.

Do 12. 8.

Do 15. 9.

Do 14. 10.

Do 15. 11.

Do 15. 12.

Če 15. v mesecu ni delovni dan, je rok za dostavo podatkov zadnji delovni dan pred tem datumom: Intrastat

Predložitev

Poročevalske enote, ki jih določi in preverja SURS vsaj enkrat letno, obvesti jih Carinski urad Nova Gorica.

Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti poročanja.

Carinski urad Nova Gorica

Oddelek za Intrastat

Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba

SI-5290 Šempeter pri Gorici

Slovenija

Obrazec

Statistika blagovne menjave med državami članicami EU.

Intrastat

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 54/1995,

9/2001, 47/2009

48/2009)

Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council
Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004
Commision Regulation (EC) No 1982/2004
Uredba Komisije (ES) št. 948/2009 (Kombinirana nomenklatura za 2010)

Uredba Komisije (EU) št. 861/2010 (Kombinirana nomenklatura za 2011)

Več o Intrastat

Zasebnik mora obrazec predložiti najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec:

Do 17. 1.

Do 15. 2.

Do 15. 3.

Do 15. 4.

Do 16. 5.

Do 15. 6.

Do 15. 7.

Do 16. 8.

Do 15. 9.

Do 17. 10.

Do 15. 11.

Do 15. 12.

upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev in plačilo

Zasebniki, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo PIZ, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

DURS

eDavki

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za mesec (_)

Oblika in način pošiljanja podatkov

45. člen ZDavP-2 določa:

če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06, 126/08) Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu:

Do 17. 1.

Do 15. 2.

Do 15. 3.

Do 15. 4.

Do 16. 5.

Do 15. 6.

Do 15. 7.

Do 16. 8.

Do 15. 9.

Do 17. 10.

Do 15. 11.

Do 15.12.

upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Plačilo

Zavezanci, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic – pavšalni prispevki

Plačilo pavšalnega prispevka za PIZ in zdravstveno zavarovanje

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06-UPB4)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 91/07, 76/08)

Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 17/02, 22/02, 19/03, 17/04, 17/05, 23/06, 23/07, 29/07, 21/08, 111/08, 18/09, 24/10, (26/10 popr.), 17/11)

Pojasnila DURS

Lastnik zasebnega podjetja, ki nima plače mora Obrazec predložiti najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec:

Do 17. 1.

Do 15. 2.

Do 15. 3.

Do 15. 4.

Do 16. 5.

Do 15. 6.

Do 15. 7.

Do 16. 8.

Do 15. 9.

Do 17. 10.

Do 15. 11.

Do 15. 12.

upoštevaje 45. člen ZDavP

Predložitev in plačilo

Lastniki zasebnih podjetij, ki nimajo plače, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

DURS

eDavki

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače za mesec (_)

Oblika in način pošiljanja podatkov

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06, 126/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Plačila:

Do 17. 1. (obračun za trimesečje)

Do 15. 2.

Do 15. 3.

Do 15. 4. (obračun za trimesečje)

Do 16. 5.

Do 15. 6.

Do 15. 7. (obračun za trimesečje)

Do 16. 8.

Do 15. 9.

Do 17. 10. (obračun za trimesečje)

Do 15. 11.

Do 15. 12.

Obračuni za trimesečja

upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev in plačilo

Vse zavarovalnice ter zastopniki oziroma posredniki tujih zavarovalnic, ki opravljajo zavarovalne posle na območju Republike Slovenije.

Obračuni: Agenciji za javna plačila in Ministrstvu za finance.

Plačilo: Agenciji za javna plačila

Obrazec

Obračun požarne takse za obdobje (_)

Uredba o požarni taksi določa:

Nadzor nad obračunavanjem, plačevanjem in izterjavo požarne takse opravlja DURS po davčnih predpisih.

Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06)

Pojasnila DURS

Do 18. 1.

Do 18. 2.

Do 18. 3.

Do 18. 4.

Do 18. 5.

Do 20. 6.

Do 18. 7.

Do 18. 8.

Do 19. 9.

Do 18. 10.

Do 18. 11.

Do 19. 12.

OZIROMA

Na dan izplačila dohodkov

upoštevaje 134. člen ZDR:

Plača se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja.

Če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan.

predložitev in plačilo

Vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodek iz delovnega razmerja, tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

DURS

eDavki

REK-1 in i - REK

Oblika in način predložitve podatkov

Tehnična navodila

134. čl. ZDR določa:

če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10).

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4).

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 18. 1.

Do 18. 2.

Do 18. 3.

Do 18. 4.

Do 18. 5.

Do 20. 6.

Do 18. 7.

Do 18. 8.

Do 19. 9.

Do 18. 10.

Do 18. 11.

Do 19. 12.

Nakazilo na dan predložitve obračuna

predložitev obračuna dodatne koncesijske dajatve do 18. v mesecu za pretekli mesec; če je to dela prost dan, pa prvi naslednji delovni dan.

predložitev in plačilo

Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, predložijo obračun.

DURS

eDavki

Obrazec

Obračun dodatne koncesijske dajatve za mesec (_)

Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07-UPB1)

Navodilo za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve (Uradni list RS, št. 103/06)

Pojasnila DURS

Predložiti davčnemu organu do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja:

Do 20. 1. za december

Do 21. 2. za januar

Do 21. 3. za februar

Do 20. 4. za marec

Do 20. 5. za april

Do 20. 6. za maj

Do 20. 7. za junij

Do 20. 8. za julij

Do 20. 9. za avgust

Do 20. 10. za september

Do 21. 11. za oktober

Do 20. 12. za november

upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev

Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, če je dobavil osebam (ident.za DDV) blago pod pogoji iz 1. in 4. točke 46. člena ZDDV-1, in če je osebam (ident. za DDV) dobavil blago, ki mu je bilo dobavljeno na način pridobitve blaga znotraj Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZDDV-1

DURS

eDavki

Obrazec

RP-O

Rekapitulacijsko poročilo

V rekapitulacijskem poročilu davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, izkaže dobave blaga in storitev, ki jih v obdobju poročanja, to je koledarskem mesecu, opravil osebam, identificiranim za DDV v drugih državah članicah EU.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 110/10)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do 20. 1. za december

Do 21. 2. za januar

Do 21. 3. za februar

Do 20. 4. za marec

Do 20. 5. za april

Do 20. 6. za maj

Do 20. 7. za junij

Do 20. 8. za julij

Do 20. 9. za avgust

Do 20. 10. za september

Do 21. 11. za oktober

Do 20. 12. za november

upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev

Plačilo DDV:

zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (77. člen ZDDV-1)

Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena ZDDV-1.

DURS

eDavki

Obrazec

Obrazec DDV-O

88. člen ZDDV-1:

Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena tega zakona, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

Če opravlja transakcije znotraj Skupnosti in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena tega zakona je davčno obdobje koledarski mesec.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec:

Do 20. 1.

Do 18. 2.

Do 18. 3.

Do 20. 4.

Do 20. 5.

Do 20. 6.

Do 20. 7.

Do 19. 8.

Do 20. 9.

Do 20. 10.

Do 18. 11.

Do 20. 12.

Predložitev

Vsi rezidenti pravne osebe (razen druge denarne finančne institucije (sektor S.122)) in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo s posli dolžniških VP tujih izdajateljev, začetno in / ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 evrov.

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec DVP

Obrazec DVP (dolžniški vrednostni papirji)

Poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških VP (vrednostnih papirjih) mimo domačih posrednikov

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008, št. 36/2009 , št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

Najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec:

Do 20. 1.

Do 18. 2.

Do 18. 3.

Do 20. 4.

Do 20. 5.

Do 20. 6.

Do 20. 7.

Do 19. 8.

Do 20. 9.

Do 20. 10.

Do 18. 11.

Do 20. 12.

Predložitev

Le za mesece, ko so opravljene kapitalske transakcije

Rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) ter investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem mesecu lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.
- za naložbe vzajemnih skladov in investicijskih družb ter vzajemnih pokojninskih skladov v lastniške deleže v tujini, ki so večji ali enaki 10 % poročajo njihovi upravljavci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice …).
Rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki), ki so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini, oziroma posedujejo nepremičnino v tujini razen v primerih naložb, ki jih opravijo rezidenti – banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in Sklad za razgradnjo NEK za svoj in za tuj račun.

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec

Obrazec SN 11-T

Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 108/2008, št. 36/2009 , št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

Najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec:

Do 20. 1.

Do 18. 2.

Do 18. 3.

Do 20. 4.

Do 20. 5.

Do 20. 6.

Do 20. 7.

Do 19. 8.

Do 20. 9.

Do 20. 10.

Do 18. 11.

Do 20. 12.

Predložitev

Le za mesece, ko so opravljene kapitalske transakcije

Rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe.
- rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe. razen v primerih naložb s tistimi vrednostnimi papirji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec

Obrazec SN 22-T

Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008, št. 36/2009 , št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

Najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec:

Do 20. 1.

Do 18. 2.

Do 18. 3.

Do 20. 4.

Do 20. 5.

Do 20. 6.

Do 20. 7.

Do 19. 8.

Do 20. 9.

Do 20. 10.

Do 18. 11.

Do 20. 12.

Predložitev

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije in jo tem obvesti

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec BST

Obrazec BST

Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008, št. 36/2009 , št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

Najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec:

Do 20. 1.

Do 18. 2.

Do 18. 3.

Do 20. 4.

Do 20. 5.

Do 20. 6.

Do 20. 7.

Do 19. 8.

Do 20. 9.

Do 20. 10.

Do 18. 11.

Do 20. 12.

Predložitev

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije in jo tem obvesti

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec KRD

Obrazec KRD

Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008, št. 36/2009 , št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu (6. čl. Navodila o vsebini in načinu sporočanja):

Do 31. 1.

Do 28. 2.

Do 31. 3.

Do 29. 4.

Do 31. 5.

Do 30. 6.

Do 29. 7.

Do 31. 8.

Do 30. 9.

Do 28. 10.

Do 30. 11.

Do 30. 12.

Predložitev

Poročajo pravne osebe javnega sektorja

AJPES

(elektronsko)

Obrazec

Obrazec 1A

Izplačilo akontacij plač za mesec

Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila KP, in o najvišji plači

Če poročevalci izplačujejo v istem mesecu plačo v več delih, poročajo o skupnem izplačilu plače ob zadnjem izplačilu.

Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (Uradni list RS, št.93/2007)

Letni program statističnih raziskovanj za leto 2010 (Uradni list RS, št. 93/2009 , 19/2010, 50/2010 , 72/2010).

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 54/1995,

9/2001, 47/2009

48/2009)

Povezava do AJPES

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu (6. čl. Navodila o vsebini in načinu sporočanja):

Do 31. 1.

Do 28. 2.

Do 31. 3.

Do 29. 4.

Do 31. 5.

Do 30. 6.

Do 29. 7.

Do 31. 8.

Do 30. 9.

Do 28. 10.

Do 30. 11.

Do 30. 12.

Predložitev

Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja

AJPES

(elektronsko)

Obrazec

Obrazec 1-ZAP/M

Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah

Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (Uradni list RS, št.93/2007)

Letni program statističnih raziskovanj za leto 2010 (Uradni list RS, št. 93/2009 , 19/2010, 50/2010 , 72/2010).

Zakon o državni statistiki ( Uradni list RS, št. 54/1995,

9/2001, 47/2009

48/2009)

Povezava do AJPES

Predložiti obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja:

Do 31. 1. (mesečni in trimesečni)

Do 28. 2. (mesečni)

Do 31. 3. (mesečni)

Do 29. 4. (mesečni in trimesečni)

Do 31. 5. (mesečni)

Do 30. 6. (mesečni)

Do 29. 7. (mesečni in trimesečni)

Do 31. 8. (mesečni)

Do 30. 9. (mesečni)

Do 28. 10. (mesečni in trimesečni)

Do 30. 11. (mesečni)

Do 30. 12. (mesečni)

upoštevaje 88. čl. ZDDV-1:

Obračun DDV mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

predložitev in plačilo

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV.

DURS

eDavki

Obrazec

Obrazec DDV-O

Predložiti tudi podatke (oblika ni predpisana) o popravkih obračunanega DDV in odbitka DDV v primerih, ki so določeni v pravilniku

Obrazec

Priloga A k obrazcu DDV-O

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca:

Do 31. 1. za december

Do 28. 2. za januar

Do 31. 3. za februar

Do 29. 4. za marec

Do 31. 5. za april

Do 30. 6. za maj

Do 29. 7. za junij

Do 31. 8. za julij

Do 30. 9. za avgust

Do 28. 10. za september

Do 30. 11. za oktober

Do 30. 12. za november

predložitev

Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga ali storitev, za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s

76. a členom ZDDV-1.

Dobave blaga in storitev, za katere je kot plačnik DDV na podlagi 76. a člena ZDDV-1 določen prejemnik, so:

a) gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami

b) posredovanje osebja, vključenega v dejavnosti iz prejšnje točke

c) dobava nepremičnin iz 7. in 8. točke 44. člena ZDDV-1, če se je dobavitelj odločil za obdavčenje v< skladu s 45. členom ZDDV-1

d) dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a, ki je Priloga ZDDV-1 in njegov sestavni del

DURS

eDavki

Obrazec

Poročilo o dobavah (76. a člen)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec:

Do 31. 1.

Do 28. 2.

Do 31. 3.

Do 29. 4.

Do 31. 5.

Do 30. 6.

Do 29. 7.

Do 31. 8.

Do 30. 9.

Do 28. 10.

Do 30. 11.

Do 30. 12.

Predložitev

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije in jo tem obvesti

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec SKV

Obrazec SKV

Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008, št. 36/2009 , št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

POROČANJE VEČKRAT LETNO (DATUMI SO ZNANI)

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora davčnemu uradu trimesečno do desetega dne v mesecu dostaviti podatke o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela za pretekle 3 mesece:

Do 10. 1.

Do 11. 4.

Do 11. 7.

Do 10. 10.

upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo

DURS

Obrazec

Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od _ do_

Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02)

Pojasnila DURS

Do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje

Do 17. 1. (oktober – december)

Do 15. 4. (januar – marec)

Do 15. 7. (april – junij)

Do 17. 10. (julij – september)

upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev

Davčni zavezanec, kadar dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dividend

Ustrezna dokazila s katerimi se dokazuje podatke o doseženih dohodkih, glede davčne obveznosti izven Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, in o osnovi za plačilo davka o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan.

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09, 114/09, 26/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje

Do 17. 1. (oktober – december)

Do 15. 4. (januar – marec)

Do 15. 7. (april – junij)

Do 17. 10. (julij – september)

upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev

Davčni zavezanec vložiti, kadar obresti izplača oseba, ki ni plačnik davka.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU)

Če zavezanec nerezident uveljavlja oprostitev, mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države pogodbenice.
Sestavni del napovedi so lahko tudi ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, in o osnovi za plačilo davka o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan.

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09, 114/09, 26/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Napoved je treba vložiti pri davčnem organu do 15. v mesecu za prihodke, dosežene v preteklem trimesečju:

Do 17. 1. (za oktober do december)

Do 15. 4. (za januar do marec)

Do 15. 7. (za maj do junij)

Do 17. 10. (za julij do september)

upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev

Davčni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, kadar ga izplača oseba, ki ni plačnik davka v Republiki Sloveniji

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem

normiranih odhodkov)

Zavezanec nerezident mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09, 114/09, 26/10)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 18. 2. za poročevalsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra predhodnega leta

Do 10. 5. za prvo poročevalsko obdobje od 1. januarja do 31. marca tekočega leta

Do 10. 8. za drugo poročevalsko obdobje od 1. aprila do 30. junija tekočega leta

Do 10.11. za tretje poročevalsko obdobje od 1. julija do 30. septembra tekočega leta

Predložitev

Vse institucionalne enote, ki so uvrščene v sektorje 11, 12 in 13 in v skladu s Sklepom o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov, ki velja od 1.1.2008 dalje, izpolnjujejo kriterije za presojo obveznosti poročanja.

Ali ste zavezanec poročanja?

AJPES

(elektronsko)

Program SFR

Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 113/2007)

Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št.

113/2007)
Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 13/2006)

Povezava do AJPES

Obračun se predloži do 20. dne meseca, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve:

Do 20. januar za obdobje okt-dec

Do 20. april za obdobje jan – mar

Do 20. julij za obdobje apr – jun

Do 20. oktober za obdobje jul-sep

Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve:

Do 31. januar za obdobje okt-dec

Do 29. april za obdobje jan – mar

Do 29. julij za obdobje apr – jun

Do 29. oktober za obdobje jul-sep

PREDLOŽITEV IN PLAČILO

Embaler, pridobitelj embaliranega blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga

Carinskemu uradu Jesenice, Oddelku za trošarine

Obrazec EMBALAŽA-OBR

Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/2006, 65/2006, 78/2008, 19/2010)

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007 )

Povezava do CURS

Predložitev obračuna do 20. dne meseca, ki sledi polletnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve:

Do 20. julij za obdobje jan – jun

Do 20. januarja za obdobje jul-dec

Obračun okoljske dajatve je potrebno predložiti ne glede na to, ali je zavezanec za plačilo okoljske dajatve v predpisanem polletnem obdobju dolžan plačati okoljsko dajatev za EE-opremo, ki je bila dana v promet v RS ali uporabljena v RS, ali ne.

Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi polletnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve:

Do 29. julij za obdobje jan – jun

Do 31. januarja za obdobje jul-dec

PREDLOŽITEV IN PLAČILO

Zavezanci za plačilo okoljske dajatve so proizvajalci in pridobitelji EE-opreme za EE-opremo, ki jo dajejo v promet v RS ali jo sami uporabijo kot končni uporabniki.
Zavezancem ni treba obračunati in plačati okoljske dajatve v primeru, ko letna količina EE-opreme, ki jo sami uporabijo kot končni uporabniki zaradi izvajanja svoje dejavnosti, ki ni proizvodnja, popravljanje ali vzdrževanje kakršnekoli opreme, ki vsebuje EE-opremo, ne presega 1.500 kg.

Carinskemu uradu Jesenice, Oddelku za trošarine

Obračun EE opreme

Obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme
(Uradni list RS št. 32/2006, 65/2006, 78/2008)

Pojasnila CURS

POROČANJE ENKRAT LETNO (DATUMI SO ZNANI)

Do 17. 1.

za preteklo leto

upoštevaje 45. člen ZDavP-2 (sicer do 15. 1.)

Predložitev

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavod za gozdove Slovenije ter drugi izplačevalci drugih dohodkov iz 70. člena ZDoh-2

DURS

eDavki

Dostava podatkov

Podatki o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2010 (Uradni list RS, št. 104/2010)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 31. 1.

za preteklo leto

Predložitev

Oseba na ime katere se glasi dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila.

DURS

Obrazec

Obračun pavšalnega nadomestila DDV

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10,

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1(Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2, 85/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do 31. 1. 2011

za preteklo leto

Predložitev

Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v prvem, drugem in šestem odstavku 337. člena, prvem odstavku 338. člena ter v 339. členu Zakon o davčnem postopku (Ur.l. RS, št. 117/2006, Ur.l. RS, št. 24/2008-ZDDKIS, 125/2008, 20/2009-ZDoh-2D, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 110/2009 (1/2010 popr.), 43/2010, 97/2010)

Zavezancem za dohodnino:

Ne glede na to, da izplačevalci davčni upravi za leto 2010 ne bodo več posredovali podatkov o izplačanih dohodkih in dohodkih, ki se povprečijo, na letni ravni, pa morajo te podatke pripraviti za prejemnike dohodkov.

DURS:

Obveznost dajanja podatkov, potrebnih za odmero dohodnine, ki niso vključeni v obračun davčnih odtegljajev, še naprej ostaja določena na letni ravni.

Progam za dostavo podatkov 2010

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2010 (Uradni list RS, št. 103/2010)

Priloga:

Oblika in način dostave podatkov

Pojasnila DURS

Tabela vrst dohodkov je v prilogi Pravilnika

Do 7.2.

Za preteklo leto

Predložitev

Zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.

DURS

Obrazec

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2010

Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno goszdarsko dejavnost za leto 2010 (Uradni list RS, št. 103/10)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7), 106/10)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do 7.2.

Za preteklo leto

Predložitev

Zavezanci za dohodnino, ki dosegajo dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ter želijo uveljavljati olajšavo za investiranje v osnovna sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti.

DURS

Obrazec

Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2010

Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2010 (Uradni list RS, št. 103/10)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7), 106/10)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do 28. 2.

tekočega leta za podaritev v preteklem letu za rezidente.

Velja tudi, kadar nerezident napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev v preteklem letu.

upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev

Davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti.

DURS

Obrazec

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7))

Pojasnila DURS

Do 28. 2.

upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev

Izvajalci plačilnega prometa, ki morajo v skladu s 37. členom Zakona o davčnem postopku Generalnemu davčnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GDU DURS) pošiljati podatke o prilivih in odlivih na transakcijskih računih.

Medij z datoteko se pošlje na Generalni davčni urad, Šmartinska 55, p. p. 631, 1001 Ljubljana

Če je izvajalec plačilnega prometa podatke predložil z uporabo sistema eDavki, mora z uporabo sistema eDavki predložiti tudi spremni dopis

Obrazec

Priloga 3

Optičnemu ali magnetnemu mediju mora biti priložen spremni dopis, ki mora vsebovati naslednje podatke:

- naziv izvajalca plačilnega prometa;

- davčno številko izvajalca plačilnega prometa;

- matično številko izvajalca plačilnega prometa;

- sedež izvajalca plačilnega prometa;

- število zapisov po posamezni datoteki;

- osebno ime osebe, ki je pripravila podatke, ter njen telefon in elektronski naslov;

- osebno ime pooblaščene osebe izvajalca plačilnega prometa ter njen telefon;

- podpis pooblaščene osebe izvajalca plačilnega prometa in pečat.

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)

Povezava do DURS

Do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto:

Do 28. 2.

Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, se rok za predložitevletnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Povezava

Predložitev

Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, politične stranke, sindikati, itd.)

AJPES

(elektronsko)

Program, za vnos letnih poročil

predložitevletnih poročil za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko.

Pravne osebe zasebnega prava uveljavljajo poenostavitev tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo še:

- Prilogo s pojasnili k izkazom in poslovno poročilo ter

- Izjavo za uveljavitev poenostavitve, s katero potrdijo, da so ti podatki enaki tudi za namen zagotovitve javnosti podatkov.

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995,

9/2001, 47/2009,

48/2009)

Zakon o računovodstvu

(Uradni list RS, št.

93/1999, 30/2002)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Uradni list RS, št.

118/2005, 9/2006, 10/2006, 20/2006, 70/2006, 75/2006, 112/2006, 1/2010,

90/2010)

Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009).
Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij-pravnih oseb zasebnega prava (neuradno prečiščeno besedilo) (426 kB)

Povezava do AJPES

Do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto:

Do 28. 2.

Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, se rok za predložitevletnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Povezava

Predložitev

Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (pravne osebe javnega prava)

AJPES

(elektronsko)

Program za vnos letnih poročil

predložitevletnih poročil

Izjava o notranjem nadzoru javnih financ je sestavni del poslovnega poročila o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika, ki je del zaključnega računa oziroma letnega poročila proračunskega uporabnika

Zakon o računovodstvu

(Uradni list RS, št.

93/1999, 30/2002)

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr.))

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa
(Uradni list RS, št. 120/2007, 104/2009)

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, št. 46/2003)

Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 14/2009)

Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (neuradno prečiščeno besedilo)

Povezava do AJPES

Do 28. 2.

upoštevaje 45. čl. ZDavP-2

Predložitev

Davčni zavezanec rezident, ki doseže obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, razen, če skupni znesek obresti NE PRESEGA 1.000 EUR

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09, 114/09, 26/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 28. 2.

upoštevaje 45. čl. ZDavP-2

Nerezident mora vložiti napoved v 15 dneh od odsvojitve.

Če nerezident napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v preteklem letu lahko vloži napoved do 28. 2. za preteklo leto.

Predložitev

Davčni zavezanec, ki je odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev ter inv. kuponov oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto _____

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09, 114/09, 26/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 28. 2.

upoštevaje 45. čl. ZDavP-2

Predložitev

Davčni zavezanec rezident, od 15. 7. 2008 do vključno 31. 12. 2008 odsvojil izvedeni finančni instrument, pridobljen na dan 15. 7. 2008 ali po njem. Zavezanec v napoved ne vpisuje podatkov o odsvojitvi IFI, ki ga je pridobil pred 15. 7. 2008.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto ______

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 82/09)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08)

Pojasnila DURS

Do konca meseca marca za preteklo koledarsko leto:

Do 31. 3.

Predložitev

Društva

AJPES

(elektronsko)

Program za vnos letnih poročil_

Letna poročila oziroma podatki iz letnih poročil za državno statistiko in za zagotovitev javnosti podatkov

Pri tem lahko uveljavljajo poenostavitev tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo še:

- prilogo s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva ter

- Izjavo za uveljavitev poenostavitve, s katero potrdijo, da so ti podatki enaki tudi za namen zagotovitve javnosti podatkov.

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32, 48/2009 popr.)

Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006, 91/2008 Odl.US: U-I-380/06-11, 102/2008 Odl.US: U-I-57/07-7, 58/2009)

Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/2002, 61/2006-ZDru-1)

Slovenski računovodski standardi (2006)
(Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006 popr., 70/2006, 75/2006, 112/2006 popr., 1/2010, 90/2010 popr.)

Slovenski računovodski standard 33 (2007) (Uradni list RS, št. 3/2007)

Navodilo o predložitvi letnih poročil društev
(Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009, 107/2009)

Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (neurdano prečiščeno besedilo)

Povezava do AJPES

Gospodarske družbe ter srednji in veliki samostojni podjetniki do zadnjega dne meseca marca za preteklo koledarsko leto:

Do 31. 3.

Predložitev

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki

AJPES

(elektronsko)

Program za vnos letnih poročil

Letna poročila za državno statistiko.

Za državno statistikoje treba predložiti podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006, (60/2006 popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US: U-I-268/06-35, 42/2009, 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8

Zakon o zadrugah (ZZad) (Uradni list RS, št. 13/1992, 7/1993, 13/1993-ZP-G, 22/1994, 68/1995 Odl.US: U-I-78/93, 35/1996, 41/2007, 62/2007-UPB1, 87/2009)

Slovenski računovodski standardi (2006)
(Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006 popr., 70/2006, 75/2006, 112/2006 popr., 1/2010, 90/2010 popr.)

Slovenski računovodski standard 34 (2008) (Uradni list RS, št. 12/2008)

Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009, 107/2009)

Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave
(Uradni list RS, št. 47/2008)

Povezava do AJPES

V treh mesecih po koncu poslovnega leta:

Do 31. 3.

Predložitev

Majhne gospodarske družbe in majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo, majhne gospodarske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, osebne družbe in samostojni podjetniki

AJPES

(elektronsko)

Program za vnos letnih poročil

Letna poročila za javno objavo.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006, (60/2006 popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US: U-I-268/06-35, 42/2009, 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8

Zakon o zadrugah (ZZad) (Uradni list RS, št. 13/1992, 7/1993, 13/1993-ZP-G, 22/1994, 68/1995 Odl.US: U-I-78/93, 35/1996, 41/2007, 62/2007-UPB1, 87/2009)

Slovenski računovodski standardi (2006)
(Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006 popr., 70/2006, 75/2006, 112/2006 popr., 1/2010, 90/2010 popr.)

Slovenski računovodski standard 34 (2008) (Uradni list RS, št. 12/2008)

Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009, 107/2009)

Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave
(Uradni list RS, št. 47/2008)

Povezava do AJPES

Do zadnjega dne meseca marca tekočega leta za preteklo leto:

Do 31. 3.

Predložitev

Majhni samostojni podjetniki

AJPES

(elektronsko)

Program za vnos letnih poročil

Letna poročila za javno objavo in državno statistiko.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006, (60/2006 popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US: U-I-268/06-35, 42/2009, 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8

Zakon o zadrugah (ZZad) (Uradni list RS, št. 13/1992, 7/1993, 13/1993-ZP-G, 22/1994, 68/1995 Odl.US: U-I-78/93, 35/1996, 41/2007, 62/2007-UPB1, 87/2009)

Slovenski računovodski standardi (2006)
(Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006 popr., 70/2006, 75/2006, 112/2006 popr., 1/2010, 90/2010 popr.)

Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave
(Uradni list RS, št. 47/2008)

Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009, 107/2009)

Povezava do AJPES

Do 31. 3.

tekočega leta za preteklo leto

Predložitev

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, sam izračunava akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v davčnem obračunu.

DURS

eDavki

Program za vnos podatkov za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Obrazec

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje od (_) do (_)

Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 122/08, 16/09)

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06)

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07)

Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 90/07)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna davčnega zavezanca, ki je prenehal opravljati dejavnost:

Do 31.3.

Predložitev

Oseba, ki preneha opravljati dejavnost, in novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so vložena sredstva.

Kadar oseba preneha opravljati dejavnost zaradi smrti, priglasitev opravi novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so sredstva vložena

DURS

Obrazec

Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi

Bilanco stanja na dan prenehanja opravljanja dejavnosti, iz katere je razvidna vrednost prenesenih sredstev.

Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi (Uradni list RS, št. 119/08)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu.

(Najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto, če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu.)

Predložitev

Pravne osebe domačega prava – rezidenti, pravne osebe tujega prava in družbe oziroma združenja oseb po tujem pravu, vključno z družbo civilnega prava, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec za dohodnino – nerezidenti za dejavnost oziroma posle v poslovni enoti oziroma preko poslovne enote v Sloveniji.

DURS

eDavki

Za banke, hranilnice, zavarovalnice, družbe, ki prirejajo trajne klasične igre na srečo in posebne igre na srečo, ter družbe, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnih salonih, borze, borznoposredniške družbe, investicijske družbe, družbe za upravljanje, pokojninske družbe in klirinško depotne družbe ter gospodarske družbe, katerih skupni prihodki so v preteklem davčnem letu presegli 50.000.000,00 evrov, je pristojen Posebni davčni urad..

Program

Obrazec

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje od (_) do (_)

Metodologija

Metodologija za izpolnjevanje obrazca DDPO

Zavezanec poleg obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca, predloži tudi priloge, ki so sestavni del davčnega obračuna in so objavljene v Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 67/10) ter Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj, ki je določen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06), Obrazec za uveljavljanje davčne regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, ki je določen z Uredbo o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07) in Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje - Pomurje ter Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje - Pomurje, ki je določen z Uredbo o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 (Uradni list RS, št. 3/10).

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 67/10)

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07)

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 60/07)

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 (Uradni list RS, št. 3/10)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10)

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS, št. 87/09)

Pojasnila DURS

Do 31. 3.

(od 1. 3. 2011 do 31.3. 2011)

Predložitev

Predložiti pravne osebe in njihove enote v sestavi, samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ki jih v vzorec določi SURS.

AJPES

(elektronsko)

ZAP-SP/4L

(ni obrazca – elektronsko)

Letni program statističnih raziskovanj za 2011 (Ur.l. RS, št. 93/2010)

Povezava do AJPES

Do 20. 4.

(za preteklo leto, ki se zaključi 31.12.)

Če se podatki v letnem poročilu SN za poročevalsko leto po revidiranju bilanc spremenijo ali pa pride do kakršne koli druge spremembe za pretekla poročevalska leta, je potrebno v 30 delovnih dneh po nastali spremembi predložiti popravljena poročila.

Predložitev

Rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) ter investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.
- za naložbe vzajemnih skladov in investicijskih družb ter vzajemnih pokojninskih skladov v lastniške deleže v tujini, ki so večji ali enaki 10% poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice …).
- rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki), ki so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki manj kot 10% deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini, oziroma posedujejo nepremičnino v tujini razen v primerih naložb, ki jih opravijo rezidenti - banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in Sklad za razgradnjo NEK za svoj in za tuj račun.

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec SN11, SN44

Obrazec SN11, SN44

Letno poročilo o kapitalskih naložbah v tujini

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008, št. 36/2009 , št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

Do 20. 4.

(za preteklo leto, ki se zaključi 31.12.)

Če se podatki v letnem poročilu SN za poročevalsko leto po revidiranju bilanc spremenijo ali pa pride do kakršne koli druge spremembe za pretekla poročevalska leta, je potrebno v 30 delovnih dneh po nastali spremembi predložiti popravljena poročila.

Predložitev

Rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske druže.
- rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe razen v primerih naložb s tistimi vrednostnimi papirji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi.

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec SN22, SN55

Obrazec SN22, SN55

Letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008, št. 36/2009 , št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

Do 3. 5. 2011 tekočega leta za preteklo leto.

upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2

(sicer do 30. 4.)

Davčni zavezanec mora razliko med akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, izračunano v davčnem obračunu, in predhodno akontacijo dohodnine in davčnim odtegljajem, plačati v 30 dneh od dneva predložitve davčnega obračuna.

(301. čl. ZDavP-2)

Doplačilo akontacije davka iz dejavnosti

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov

DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto:

Do 29. 4.

57. čl. Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Predložitev

Poslovni subjekti in fizične osebe, ki imajo po tem zakonu dolžnost sporočanja podatkov (v nadaljnjem besedilu: dajalci podatkov):
– gospodarske družbe, banke, zavarovalnice, agencije, skladi in druge finančne organizacije, zadruge, državni organi, zavodi, sindikati, društva, politične stranke in drugi poslovni subjekti, razen zasebnikov, ki zaposlujejo delavce (v nadaljnjem besedilu: poslovni subjekti);
– zasebniki in druge fizične osebe, ki zaposlujejo delavce (v nadaljnjem besedilu: zasebni delodajalci);
– zavarovanci, ki so sami zavezanci za prispevek;
– upravljavec centralnega registra prebivalstva;
– upravljavci matičnih knjig;
– zavod;
– ZRSZ;
– ZZZS;
– zavodi za prestajanje kazni zapora;
– Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS);
– stečajni upravitelji;
– Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije;
– centri za socialno delo.

ZPIZ

(elektronsko)

Obrazec M4

Povezava do programa

Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja

Navodila

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) (Uradni list RS, št. 81/2000, 111/07)

Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/2005 ,

121/2005 popr., 75/2008, 12/2009)

Povezava do ZPIZ

Do 3. 5. 2011 tekočega leta za preteklo leto.

upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2

(sicer do 30. 4.)

Davčni zavezanec mora razliko med plačano akontacijo in izračunanim davkom plačati v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna.

(370.čl. ZDavP-2)

Doplačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb

Zavezanci za DDPO

DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10)

Do 30.6.

(V 6 mesecih po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV obračunan)

Predložitev

Davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža svoje dejavnosti, niti stalne poslovne enote, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, niti stalnega ali običajnega prebivališča, in ima ob pogojih, določenih z zakonom, pravico do vračila DDV, zaračunanega za storitve ali za blago, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga v Slovenijo

DURS

Davčni zavezanec predloži zahtevek za vračilo DDV pri Davčnemu uradu Ljubljana.

Obrazec

Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji

Izvirniki računov oziroma uvoznih dokumentov, potrdilo pristojnega organa države, kjer ima zavezanec sedež, da je zavezanec za DDV v tej državi. To potrdilo ne sme biti starejše od enega leta.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10 – UPB2)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do 30. 6. tekočega leta

Davčni zavezanci, ki želijo uveljaviti oprostitve za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka v posameznem letu, morajo vlogo vložiti pri davčnem organu najpozneje do 30. junija tekočega leta (2. čl. Pravilnika o obrazcu vloge za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka)

upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2

Predložitev

Zavezanec za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za katere se šteje fizična oseba, ki je v zemljiški knjigi oziroma zemljiškem katastru za posamezno kmetijsko ali gozdno zemljišče vpisana kot lastnik ali zakupnik ali je imetnik pravice uporabe zemljišča na podlagi drugega pravnega naslova.

DURS

Obrazec

Vloga za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka

Dokazila, ki dokazujejo upravičnost do oprostitve, če ta niso javno dostopna

Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 138/06)

73. člen Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/10 - UPB6)

314. člen Zakona o davčnem postopku - ZDavP- (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do 30. 6. tekočega leta

Ker prijava velja do preklica, obrazca ni potrebno predložiti vsako leto, temveč le v primeru morebitnih sprememb.

Predložitev

Pridelovalci oljk, ki se jim davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka.

DURS

Obrazec

Prijava parcel oljčnikov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 30. 6. tekočega leta

Ker prijava velja do preklica, obrazca ni potrebno predložiti vsako leto, temveč le v primeru morebitnih sprememb.

Predložitev

Zavezanci, ki so lastniki, zakupniki ali uporabljajo vinograd na podlagi drugega naslova uporabe, če je bil pridelek iz njihovega vinograda porabljen za pridelavo vina iz lastnega pridelka grozdja in se jim davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka.

DURS

Obrazec

Prijava parcel vinogradov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo vina iz lastnega pridelka grozdja

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 31. 8.

(če je poslovno leto enako koledarskemu, drugače 8 mesecev po koncu poslovnega leta)

Predložitev

Gospodarske družbe, ki so zavezane k reviziji letnih poročil in zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo ter majhne družbe, s katerimi vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu

AJPES

Program za vnos letnih poročil

Za javno objavo predložiti letna poročila in konsolidirana letna poročila ter revizorjevo poročilo

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006, (60/2006 popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US: U-I-268/06-35, 42/2009, 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8

Zakon o zadrugah (ZZad) (Uradni list RS, št. 13/1992, 7/1993, 13/1993-ZP-G, 22/1994, 68/1995 Odl.US: U-I-78/93, 35/1996, 41/2007, 62/2007-UPB1, 87/2009)

Slovenski računovodski standardi (2006)
(Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006 popr., 70/2006, 75/2006, 112/2006 popr., 1/2010, 90/2010 popr.)

Slovenski računovodski standard 34 (2008) (Uradni list RS, št. 12/2008)

Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009, 107/2009)

Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave
(Uradni list RS, št. 47/2008)

Povezava do AJPES

Do 31. 8.

Do konca meseca avgusta tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Predložitev

Društva, ki so zavezana k reviziji letnih poročil

AJPES

Program za vnos letnih poročil

Za zagotovitev javnosti podatkov predložiti letno poročilo skupaj z oceno revizorja

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32, 48/2009 popr.)

Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006, 91/2008 Odl.US: U-I-380/06-11, 102/2008 Odl.US: U-I-57/07-7, 58/2009)

Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/2002, 61/2006-ZDru-1)

Slovenski računovodski standardi (2006)
(Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006 popr., 70/2006, 75/2006, 112/2006 popr., 1/2010, 90/2010 popr.)

Slovenski računovodski standard 33 (2007) (Uradni list RS, št. 3/2007)

Navodilo o predložitvi letnih poročil društev
(Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009, 107/2009)

Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (neurdano prečiščeno besedilo)

Povezava do AJPES

Do 30. 11.

Vloži se v novembru tekočega leta za naslednje davčno leto

Predložitev

Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje ter se odloči za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov

DURS

Obrazec

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 30. 11. tekočega leta za naslednje leto

Najpozneje do konca meseca novembra tekočega leta za naslednje leto.

Predložitev

Nosilec dejavnosti, ki je eden od zavezancev za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

DURS

Obrazec

Zahtevek

za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

POROČANJE KADARKOLI V LETU OZ. OB NASTANKU DOGODKA (DATUMI NISO DOLOČENI)

Datum predložitve in / ali plačila

Plačilo / predložitev

Kdo poroča / plačuje

Komu poročati / plačati

Obrazec poročanja in / ali namen plačila

Priloge

Zakonske podlage

Pojasnila

V 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije

oz. 8 dni po začetku opravljanja dejavnosti

Predložitev

Samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v Poslovni register Slovenije

Druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni vpisana v Poslovni register Slovenije

DURS

Vstopna točka VEM (samo s.p.)

Obrazec

Obrazec DR-03

Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07, 31/10)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09)

Pojasnila DURS

Na dan izplačila dohodkov

predložitev in plačilo

Plačnik davka, ki izplača dohodek, ki ni dohodek iz delovnega razmerja:

dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, dohodki iz dejavnosti, dohodki iz oddajanja premoženja v najem,

dohodki iz prenosa premoženjske pravice, drugi dohodki (104. člen ZDoh-2), obresti in dividende.

DURS

eDavki

REK–2 in i-REK

Oblika in način predložitve podatkov

Tehnična navodila

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

predložitevna dan izplačila

Plačilo davka najpozneje 3 dni po izplačilu dohodka.

predložitev in plačilo

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in izplačujejo z Zakonom o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP določene prejemke

DURS

eDavki,

Obrazec

Obračun posebnega davka na določene prejemke

Pravilnik o obrazcu za obračun posebnega davka na določene prejemke (Uradni list RS, št. 140/04)

Zakon o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96, 82/97 – odl. US)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4 in 69/06 – odločba US)

Pojasnila DURS

Na dan izplačila dohodkov

predložitev in plačilo

Vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodke vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

DURS

eDavki,

REK-1a in i-REK

Oblika in način predložitve podatkov

Tehnična navodila

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Kadarkoli v davčnem letu

Predložitev

Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov

Davčni zavezanec, ki se odloči spremeniti stopnjo akontacije, predloži novo obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DURS

in

izplačevalcu dohodka

Obrazec

Obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Kadarkoli v davčnem letu

Predložitev

Davčni zavezanec-normiranec, ki se odloči spremeniti stopnjo akontacije, predloži novo obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DURS

Obrazec

Obvestilo o preklicu uporabe znižane stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Kadarkoli v davčnem letu

Predložitev

Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka, rezident, ki:

- samostojno opravlja specializiran poklic na področju kulturne dejavnosti in je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti,

ali

- samostojno opravlja novinarski poklic in je vpisan v razvid samostojnih novinarjev, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in ne opravlja druge dejavnosti

DURS

Obrazec

Obvestilo uveljavljanju posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje

Obrazec

Obvestilo o preklicu uveljavljanja posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Kadarkoli v davčnem letu

Predložitev

Obvestilo vloži davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka, rezident, ki:

- samostojno opravlja športni poklic in je vpisan v razvid poklicnih športnikov, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti

DURS

Obrazec

Obvestilo uveljavljanju posebne osebne olajšave za samostojne poklicne športnike

Obrazec

Obvestilo o preklicu uveljavljanja posebne osebne olajšave za samostojne poklicne športnike

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva.

Predložitev

Oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, če ni namenjeno nadaljnji prodaji

DURS

Obrazec

DDV-NPS-P2

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1(Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2, 85/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

V roku 6 mesecev od dneva izdaje obrazca

Predložitev

Kupec, ki v Skupnosti nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja Skupnosti

Prodajalcu ali drugi osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo DDV

(Prodajalec na zahtevo kupca izda Obrazec DDV-VP, ki ga overi carinski organ)

Obrazec

Zahtevek za vračilo DDV

DDV VP

Overjeni izvirniki računov

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1(Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2, 85/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Po preteku meseca, v katerem je prodajalec ali druga oseba vrnila DDV kupcu

Predložitev

Davčni zavezanec prodajalec ali od prodajalca pooblaščena oseba za vračilo DDV, ki pri davčnem organu uveljavlja vračilo DDV v potniškem prometu v skladu s 75. členom ZDDV-1.

DURS

Obrazec

Obrazec DDV-VE

DDV Evidenca o vračilu DDV kupcem iz 75. člena ZDDV

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 25.000 EUR.

PROSTOVOLJNA -KADARKOLI

Predložitev

Davčni zavezanec predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV
Davčni zavezanec se lahko odloči, da se bo identificiral za namene DDV, čeprav vrednost njegovega obdavčljivega prometa verjetno ne bo presegla 25.000 eurov, vendar mora v tem primeru svojo izbiro uporabljati najmanj 60 mesecev.

DURS

eDavki

Obrazec

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

DDV-P2

Pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Najpozneje 15 dni, preden bo opravil obdavčljivo dobavo

Predložitev

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in bo opravil obdavčljivo dobavo blaga oziroma storitev na ozemlju Slovenije.

DURS

eDavki

Obrazec

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

DDV-P3

Potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi, ali izpis iz sodnega ali drugega registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež, in pogodbo ali predpogodbo ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Ob pridobitvi

Predložitev

Oseba, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo.

DURS

Obrazec

DDV-RPS

Prijava pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Vsaj 15 dni pred začetkom uporabe posebne ureditve

Predložitev

Zavezanci, ki že imajo identifikacijsko številko za namene DDV in že delujejo kot zavezanci za DDV po splošni ureditvi ter želijo preiti na posebno ureditev po plačani realizaciji.

DURS

Obrazec

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

Navodilo

131. do 137. člen Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Pojasnila DURS

Ob predložitvi zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV.

Predložitev

Zavezanci, ki predložijo zahtevek za identifikacijo za namene DDV.

DURS

Obrazec

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

Navodilo

131. do 137. člen Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Pojasnila DURS

Zadnji dan katerega koli svojega davčnega obdobja

Predložitev

Zavezanci, ki bodo želeli prenehati uporabljati posebno ureditev.

DURS

Obrazec

Obvestilo o prenehanju uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

Navodilo

131. do 137. člen Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

NAVODILO

V 15 dneh po nastanku davčne obveznosti (davčna obveznost nastane na dan sklenitve pogodbe)

Predložitev

Zavezanec je prodajalec ali prodajalka nepremičnine.

DURS

(kjer nepremičnina leži)

Obrazec

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin

Listine, na podlagi katerih se prenaša lastninska pravica na nepremičninah. Če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora napovedi priložiti tudi dokazilo o načinu pridobitve te nepremičnine.

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/09)

Zakon o davku na promet nepremičnin - ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Zavezanec, ki zahteva vpogled v davčno evidenco, oziroma njegov zastopnik ali pooblaščenec.

DURS

Obrazec

Zahteva za vpogled v davčno evidenco

Pravilnik o vpogledu v davčne evidence (Uradni list RS, št. 84/05)

Pojasnila DURS

V rokih, ki bodo davčnemu organu omogočali pravilno evidentiranje prejetih plačil v davčnem knjigovodstvu

Predložitev

Zavezanci za davek, ki davčnemu organu sporočijo samoprijavo

DURS

Obrazec

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave

.

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)

Pojasnila DURS

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Predložitev

Fizična oseba, tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ampak samo za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti

DURS

Obrazec

Vloga za odpis,

delni odpis, odlog oziroma

obročno plačilo davka

Vsa dokazila, ki dokazujejo resničnost navedb v njej, če jih davčni organ ne more pridobiti iz javnih evidenc.

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)

Pojasnila DURS

Ob vsakokratnem izplačilu regresa za letni dopust

Predložitev

Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja

AJPES

Obrazec

Izplačilo regresa za letni dopust

Navodilo za predložitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplačanih plačah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 93/2007)

Letni program statističnih raziskovanj 2010 (Uradni list RS, št. 93/2009, 19/2010, 50/2010, 72/2010)

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.))

Povezava do AJPES

V 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun

Predložitev

Zavarovalnica in druga pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžna plačati davek ali ne.

DURS

eDavki

Obrazec

Obračun davka od prometa zavarovalnih poslov za obdobje (_)

Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov – ZDPZP (Uradni list RS, št. 96/05-UPB1)

Pojasnila DURS

Ni izrecno določen

Predložitev

Fizična oseba, ki ima pravico do ugodnostiza vzdrževane družinske člane. Fizična oseba predloži obrazecob uveljavljanju pravice do ugodnosti za vzdrževanedružinske člane, ki še nimajo davčne številke, in ob prijavi sprememb oziroma dopolnitvi podatkov vzdrževanih družinskih članov.

DURS

Obrazec

Obrazec DR-02 VDČ: Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register

Osebno izkaznico ali potni list oziroma drugo listino, s katero lahko dokaže svojo istovetnost,
Listine, na katerih temeljijo ostali podatki, ki se vpisujejo v davčni register.

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07, 31/10)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09)

Pojasnila DURS

Ni izrecno določen.

Za spremembe velja 15 dni po nastanku spremembe

Predložitev

Fizična oseba, ki ima v RS stalno oziroma začasno prebivališče, če prijavlja podatke o elektronskem certifikatu, zastopnikih ali naložbah. Prijavo predloži tudi, kadar prijavlja naslov za vročanje.

Fizična oseba, ki v RS nima niti začasnega prebivališča, če na njenem območju dosega obdavčljive dohodke ali je lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja.

Oseba, ki je že vpisana v davčni register, ob prijavi sprememb ali dopolnitvi podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register.

DURS

Obrazec

Obrazec DR-02: Prijava za vpis fizične osebe v davčni register

K prijavi je treba priložiti vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07, 31/10)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09)

Pojasnila DURS

V 30 dneh od vročitve odločbe, in to s posebno položnico, ki je priložena informativnemu izračunu oziroma odločbi

Plačilo

Zavezanci, ki prejemejo informativni izračun (odločba o odmeri dohodnine)

DURS

NI OBRAZCA

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2(Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Fizične in pravne osebe – nerezidenti, ki so v RS dosegli dohodke, od katerih je bil plačan davek na viru.

DURS

Obrazec

Zahtevek za izdajo potrdila o plačanem davku v RS

Pooblastilo

Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Slovenski davčni zavezanci rezidenti (fizične in pravne osebe), ki lahko v tujini uveljavljajo ugodnosti iz konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki jih je z drugimi državami sklenila Republika Slovenija

DURS

Obrazec

Zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu v RS za namene izvajanja konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka

Pooblastilo.

Na zahtevo davčnega organa je treba predložiti tudi dokazila o tem, da so izpolnjena dejstva, ki jih v relevantnem obrazcu potrjuje pristojni davčni organ.

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Pred izplačilom dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, dohodka, ki ga študenti dosegajo v RS, dohodka iz zaposlitve, pokojnin, dohodka profesorjev in raziskovalcev, drugih dohodkov

Predložitev

Plačnik dohodka: dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, dohodek, ki ga študenti dosegajo v RS, iz zaposlitve, pokojnin, dohodka profesorjev in raziskovalcev, drugih dohodkov

(Prejemnik dohodka predloži plačniku dohodka izpolnjeni obrazec, preden je dohodek izplačan.)

DURS

in

plačniku dohodka

Zahtevki za zmanjšanje oz. oprostitev davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka:

- od dividend:

Obrazec

- od obresti:

Obrazec

- od plačil uporabe premoženjskih pravic:

Obrazec

- od dohodka, ki ga študenti dosegajo v RS:

Obrazec

- od dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin):

Obrazec

- od pokojnin:

Obrazec

- od dohodkov profesorjev in raziskovalcev:

Obrazec

- od drugih dohodkov:

Obrazec

Pooblastilo. Na zahtevo davčnega organa je treba predložiti tudi druga dokazila o upravičenosti do ugodnosti po mednarodni pogodbi.

Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Po vsakem izplačilu dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic in drugih dohodkov

Predložitev

Prejemnik dohodka: dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, drugih dohodkov

DURS

Zahtevek za vračilo davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka

- od dividend:

Obrazec

- od obresti:

Obrazec

- od plačil uporabe premoženjskih pravic:

Obrazec

- od drugih dohodkov:

Obrazec

Izpisek iz registra, kopija delniške knjige, potrdilo o lastništvu za izvajanje 10. člena (dividende) mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (samo za dividende)

Pooblastilo

Druga dokazila o upravičenosti do ugodnosti po mednarodni pogodbi

Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

v 7 dneh od dneva izplačila dohodka

Predložitev

Samo nerezidenti Republike Slovenije, če dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka v Sloveniji

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve

Ustrezna dokazila, s katerimi potrjuje podatke o dohodku iz delovnega razmerja in podatke o pokojnini (pogodba o zaposlitvi, akt o odmeri pokojnine, pogodba o avtorskem delu in podobno).
Zahtevek za oprostitev plačila dohodnine po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09, 114/09, 26/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Za prvič prejeti vložiti napoved v 7 dneh od dneva pridobitve tega dohodka.

V 7 dneh od dneva, ko je prejel spremenjeno višino dohodka ali ob spremembi drugih pogojev, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine, če ta sprememba znaša več kot 10 %.

Lahko se vloži napoved tudi za vsako novo davčno leto v decembru tekočega leta za naslednje leto.

Predložitev

Samo rezidenti Republike Slovenije, če dohodek iz zaposlitve (dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnina) izplača oseba, ki ni plačnik davka v Sloveniji

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine)

Ustrezna dokazila, s katerimi potrjuje podatke o dohodku iz delovnega razmerja oziroma o pokojnini (pogodba o zaposlitvi, akt o odmeri pokojnine in podobno).

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09, 114/09, 26/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Kadarkoli v davčnem letu – upošteva se pri naslednjem obračunu dohodka

Predložitev

Davčni zavezanec rezident, ki uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje.

Glavnega delodajalca,

izplačevalca pokojnine in izplačevalca drugega dohodka

Obrazec

Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine

Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Davčni zavezanec, ki prejema nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid po predpisih, ki urejajo PIZ, ali polovico pokojnine kot upravičenec v skladu z drugim odstavkom 178. člena ZPIZ,če se odloči za znižano stopnjo akontacije dohodnine, vendar ne nižjo od 16 odstotkov.

DURS

in

izplačevalcu dohodka

Obrazec

Obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja in od delne pokojnine

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

(pred koncem davčnega leta)

Predložitev

Davčni zavezanec predloži obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine, če se odloči za spremembo višine znižane stopnje akontacije pred koncem davčnega leta.

DURS

Obrazec

Obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

(pred koncem davčnega leta)

Predložitev

Davčni zavezanec predloži obvestilo o preklicu odločitve za znižano stopnjo akontacije dohodnine, če se odloči za preklic znižane stopnje akontacije dohodnine pred koncem davčnega leta.

DURS

Obrazec

Obvestilo o preklicu odločitve za znižano stopnjo akontacije dohodnine

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

V 7 dneh od dneva izplačila dohodka

Predložitev

Davčni zavezanec nerezident, ki mu je plačnik davka izračunal, odtegnil in plačal davčni odtegljaj od dohodka iz zaposlitve iz drugega pogodbenega razmerja

DURS

Obrazec

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov

Dokazila (račune) o nastanku dejanskih stroškov.

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

(Uporaba prvi dan naslednjega koledarskega leta po letu vročitve odločbe, uporaba najmanj 5 let)

Predložitev

Nosilec dejavnosti, ki je eden od zavezancev za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

DURS

Obrazec

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 17. 1. 2011

V 15 dneh od prejema dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Če se dohodek prejema za več mesecev v letu, vloži napoved v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v najem, vendar najpozneje do 15. 1. tekočega leta za preteklo leto.

Predložitev

Davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09, 114/09, 26/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od prejema dohodka iz prenosa premoženjske pravice

Predložitev

Davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz prenosa premoženjske pravice izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09, 114/09, 26/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

V 30 dneh od izplačila dohodka pri davčnem organu ali v 30 dneh od zadnjega izplačila dohodka, če prejema dohodke iz naslova oddajanja premičnega in nepremičnega premoženja v najem za več mesecev v letu

Predložitev

Davčni zavezanec nerezident, kadar navedeni stroški vzdrževanja presegajo normirane stroške v višini 40 odstotkov, ki jih je plačnik davka upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

DURS

Obrazec

Zahtevek

za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja,

ki ohranja uporabno vrednost premoženja

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (za nerezidente) (Uradni list RS, št. 138/06)
Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Ob sklenitvi pogodbe o vezavi oziroma varčevanju, vendar najpozneje do konca davčnega leta, v katerem je bila pogodba sklenjena.

Predložitev

Davčni zavezanec (rezident), ki uveljavlja

davčno osnovo po 84. členu Zakona o dohodnini od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja.

Banki ali hranilnici

Obrazec

Obvestilo

o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih

denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah

Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od odsvojitve nepremičnine.

Predložitev

Davčni zavezanci, ki so odsvojili nepremičnino, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju.

(Napovedi ni treba oddati, če je bila nepremičnina pridobljena pred 1. 1. 2002.)

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09, 114/09, 26/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Za nepremičnino v 15 dneh od podaritve.

Za vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu.

Nerezident, ki podari vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, v 15 dneh od podaritve.

Nerezident

do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu, kadar napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev v preteklem letu.

Predložitev

Davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. [1]

DURS

Obrazec

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

V 7 dneh od dneva izplačila dohodka

Predložitev

Davčni zavezanec pri davčnem organu, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09, 114/09, 26/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

(Potrdilo davčnega organa velja za obdobje davčnega leta) Enako velja tudi za preklic

Predložitev

Davčni zavezanec, ki prejema drugi dohodek iz 105. člena tega zakona redno za mesečno obdobje

DURS in izplačevalcu dohodka

Obrazec

Obvestilo o uporabi stopenj in lestvice ter davčnih olajšav pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Pred začetkom opravljanja dela oz.v 8 dneh od spremembe oziroma prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Predložitev

Posameznik, kadar osebno sam opravlja dela iz prvega odstavka 12. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00), pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače.

DURS

Obrazec

Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti, ki nastane:

- pri darilih na dan sprejema darila.

- pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju in pri darilnih pogodbah za primer smrti na dan smrti preživljanca ali darovalke.

Predložitev

Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek

DURS

Obrazec

Napoved

za odmero davka od prejetega darila

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od prejetega darila (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davku na dediščine in darila - ZDDD (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti

V 15 dneh od dneva spremembe

Predložitev

Napoved vloži fizična oseba, ki je lastnik poslovnih prostorov

DURS

Obrazec

Napoved za odmero davka od premoženja-poslovni prostori

Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 –UPB in 7/93)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti

V 15 dneh od dneva spremembe

Predložitev

Fizična oseba (lastnik ali uživalec), ki je lastnik stavb, delov stavb, stanovanj in garaž in prostorov za počitek oziroma rekreacijo.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero davka od premoženja-stanovanjski prostori, prostori za počitek oz. rekreacijo in garaže

Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 –UPB in 7/93)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Najkasneje prvi delovni dan po izplačilu dobitka

Predložitev

Prireditelj klasičnih iger na srečo

DURS

eDavki

Obrazec

Obračun davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo

Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 67/08)

Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo – ZDDKIS (Uradni list RS, št. 24/08)

Zakon o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS, št. 134/03 – UPB1, 10/10)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

V roku 30 dni po nabavi plovila

V roku 30 dni od datuma nastale spremembe

Predložitev

Rezidenti, lastniki plovil, ki so daljša od 5 m (razen plovil v gradnji), ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil ALI v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

DURS

Obrazec

Prijava podatkov o vodnem plovilu

oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu

Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov o vodnem plovilu oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davku na vodna plovila - ZDVP (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.

Predložitev

Davčni zavezanec:

- proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi motorno vozilo iz druge države članice EU, ki še ni bilo registrirano v drugi državi, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne

DURS

Obrazec

Obračun davka na motorna vozila za obdobje

Zakon o davku na motorna vozila – ZDMV Uradni list RS, št. 72/06 – UPB2, 9/10)
Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila (Uradni list RS, št. 31/10)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od dneva pridobitve prevoznega sredstva

Predložitev

Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice

DURS

Obrazec

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, ki ni identificirana za namene DDV

DDV NPS P1

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

V 8 dneh od dneva opravljene dobave

Predložitev

Davčni zavezanec, ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico katerikoli osebi, ki ni identificirana za namene DDV

DURS

Obrazec

Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico

DDV NPS D1

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Kadarkoli

Predložitev

Zavezanec, ki želi uveljavljati pravico do pavšalnega nadomestila vstopnega DDV

DURS

Obrazec

Vloga za pridobitev dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila kot odbitka DDV za obdobje od ____ do ____

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

V 6 mesecih od dneva potrditve carinskega organa

Predložitev

Kupec, ki v Skupnosti nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja Skupnosti.

PProdajalcu ali drugi osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo DDV

(Prodajalec na zahtevo kupca izda Obrazec DDV-VP, ki ga overi carinski organ)

Obrazec

Zahtevek za vračilo DDV

DDV VP

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

V 15 dneh od dneva vnosa motornega vozila na ozemlje RS

Predložitev

Fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik in uvozi motorno vozilo ali pridobi motorno vozilo v drugi državi članici EU ter ga vnese na ozemlje RS.

DURS

Obrazec

Prijava pridobitve motornega vozila iz druge države članice EU, ki jo opravi fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05, 118/05)

Pojasnila DURS

V 60 dneh po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo okoljske dajatve

Predložitev

Proizvajalec, ki je motorna vozila oplemenitil, pridobitelj, uvoznik ali druga pravna in fizična oseba, ki motorna vozila iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi

DURS

(carinski organ)

Obrazec

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve

Ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da so bila motorna vozila iznesena iz območja RS ali izvožena iz območja EU

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05, 118/05)

Pojasnila DURS

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Predložitev

Fizična oseba, tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ampak samo za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti

DURS

Obrazec

Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka

Vsa dokazila, ki dokazujejo resničnost navedb v njej, če jih davčni organ ne more pridobiti iz javnih evidenc.

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)

Pojasnila DURS

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Predložitev

Fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti, če davka ni zmožna plačati v enkratnem znesku in ne more zagotoviti zavarovanja.

DURS

Obrazec

Vloga za obročno odplačilo davka

(3 obroki)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Predložitev

Katerikoli zavezanec, ki predloži zavarovanje, ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register

DURS

NI OBRAZCA

Vloga za dovolitev plačila davka v največ 12 mesečnih obrokih ali odlog za največ 12 mesecev

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

V rokih, ki bodo davčnemu organu omogočali pravilno evidentiranje prejetih plačil v davčnem knjigovodstvu

Predložitev

Zavezanci za davek, ki davčnemu organu sporočijo samoprijavo

DURS

Obrazec

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave

Obrazec o samoprijavi mora biti predložen skupaj z obračunom davka oziroma popravljenim obračunom davka. Obrazec o samoprijavi je sestavni del tako predloženega obračuna davka.

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)

Pojasnila DURS

Zahtevek predložiti v 120 dneh po poteku meseca, v katerem je bila embalaža oziroma embalirano blago izneseno z ozemlja RS ali izvoženo z območja EU.

Oseba, ki embalažo ali embalirano blago, za katero je bila dajatev že plačana, iznese v drugo državo članico EU ali izvozi z območja EU.

Carinskemu uradu Jesenice, Oddelku za trošarine

Obrazec embalaža vračilo

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/2006, 65/2006, 78/2008, 19/2010)

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007 )

Povezava do CURS

Predložitev zahtevka v roku 60 dni po dnevu iznosa iz RS ali izvoza iz območja EU.

PREDLOŽITEV

Oseba, ki EE-opremo, za katero je bila dajatev že plačana, iznese v drugo državo članico EU ali jo izvozi z območja EU.

Carinskemu uradu Jesenice, Oddelku za trošarine

Vračilo EE opreme

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme
(Uradni list RS št. 32/2006, 65/2006, 78/2008)

Pojasnila CURS


[1] Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zakonec ali otrok

Ključne besede:
koledar obveznosti
koledar poročanja
poročanje
koledar obveznosti v letu 2011

Zadnji članki iz rubrike:

27.8.2020 16:43:16:
Koledar poročanja - september 2020

6.8.2020 17:34:40:
Koledar poročanja - avgust 2020

3.7.2020 14:45:41:
Koledar poročanja - julij 2020

5.6.2020 15:49:21:
Koledar poročanja v juniju 2020 po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020), ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020) IN ZIUOOPE (veljavnost od 1. 6. 2020)

20.5.2020 15:26:52:
Koledar poročanja - maj 2020 - po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020) in ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020)

Najnovejši članki:

18.9.2020 18:21:47:
Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

17.9.2020 17:42:10:
Novi ukrepi za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic

17.9.2020 16:39:12:
Predlagane spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

17.9.2020 16:06:59:
Pretvornik za pretvorbo eRačunov med standardom eSLOG 1.6 in 2.0

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT