Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 31.12.2004

Iz zadnjih uradnih listov

url

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Iz zadnjih uradnih listov Racunovodja.com

Uradni list 142, 30.12.2004

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

Uredba o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije

Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Pravilnik o podrobnejših kriterijih za odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog plačila davčnemu zavezancu - fizični osebi

Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev statusa kvalificiranega vzajemnega sklada

Pravilnik o primerih, v katerih ni potrebno predložiti davčne številke izplačevalcu dohodkov

Pravilnik o vsebini, načinu in rokih obveščanja Davčne uprave Republike Slovenije in Inšpektorata Republike Slovenije za delo o zaposlitvi dijaka ali študenta na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom ali študentom

Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja posebnega strokovnega izpita za davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca v Davčni upravi Republike Slovenije

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v novembru 2004


Usklajeni zneski družinskih prejemkov v letu 2005

Usklajeni znesek materialnih stroškov za rejenca in plačila dela rejniku v letu 2005

Obrazec za prijavo premoženjskega stanja funkcionarjev PS 01

Popravek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Popravek Pravilnika o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2004

Popravek pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2004

Popravek Pravilnika o priznani obrestni meri

Uradni list 141, 30.12.2004
6151.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava


Uradni list 140, 29.12.2004

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja likvidnosti sistema enot­nega zakladniškega računa

Pravilnik o obrazcu za obračun posebnega davka na določene prejemke

Pravilnik o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca

Pravilnik o primerih, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune


Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 82, o določitvi cene za enoto storitve za Hrvaško, z začetkom veljavnosti 1. novembra 2004

Količnik za preračun katastrskega dohodka

Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

Uradni list 139, 28.12.2004

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1A)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1A)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1A)

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1B)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H)
<
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Kopru in sodbe Okrožnega sodišča v Kopru

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča ter vrnitvi zadeve Upravnemu sodišču v novo sojenje


Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. decembra 2004

Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic

Sklep o najvišji pokojninski osnovi

Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro

Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

Sklep o znesku državne pokojnine

Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic - SKL 2002

Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve

Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

Poročilo o gibanju plač za oktober 2004
Aneks (12/04) k tarifni prilogi kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Zadnji članki iz rubrike:

7.5.2020 14:17:57:
Delo na domu, izolacija, karantena, bolniška, subvencioniranje čakanja na delo, odlog davčnih obveznosti

12.3.2020 16:35:41:
V Sloveniji bo razglašena epidemija, vrtci in šole se začasno zaprejo

25.3.2020 16:28:51:
Ukrepi zaradi vpliva koronavirusa na gospodarstvo

12.3.2020 16:21:17:
Vlada sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze

25.3.2020 16:30:28:
Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Najnovejši članki:

22.5.2020 9:02:44:
Preverjanje višine prejetih povračil nadomestila plače (ZRSZ)

21.5.2020 10:40:06:
Subvencioniranje delovnega časa nadomešča ukrep subvencioniranja čakanja na delo

20.5.2020 14:14:59:
Letni obračun DDPO in DohDej

19.5.2020 16:54:38:
Javni sektor: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od 11. 5. 2020 dalje – epidemija COVID-19

19.5.2020 16:44:08:
Solidarnostna pomoč na podlagi četrte alineje 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND)

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT