Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 8.10.2011 9:45:39

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1A)

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Rubrika: Besedila zakonov, pravilnikiprint Natisni

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1A) Racunovodja.com

1. člen

V Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) se v prvem odstavku 2. člena v 9. točki za besedo »ki« črta besedilo »v poslih po tem zakonu.«.

2. člen

V prvem odstavku 3. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:

»4. kreditne pogodbe, ki določajo odplačilo kredita v treh mesecih, s plačilom skupnih stroškov, ki ne presegajo 0,1 % skupnega zneska kredita, vendar hkrati največ 10 eurov.«.

3. člen

Za šestim odstavkom 10. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v primeru, kadar potrošnik ustanovi hipoteko ali zemljiški dolg na svoji nepremičnini za zavarovanje kredita.«.

4. člen

V prvem odstavku 14. člena se za besedo »petim« doda vejica in črta beseda »in«, za besedo »šestim« pa se dodata besedi »in sedmim«.

5. člen

V drugem odstavku 18. člena se beseda »zavrnitvi« nadomesti z besedo »zavrnitev«, beseda »ugovore« pa se nadomesti z besedo »pravice«.

6. člen

V petem odstavku 22. člena se številka »24.« nadomesti s številko »23.«.

7. člen

Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Dovoljenje izda ali podaljša ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na zahtevo vlagatelja po pravilih splošnega upravnega postopka.«.

Beseda »urad« v različnih sklonih se v tretjem odstavku 27. člena, v drugem, tretjem in četrtem odstavku 30. člena, v prvem odstavku 31. člena, v naslovu, prvem in drugem odstavku 32. člena ter v prvem, drugem in tretjem odstavku 37. člena nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.

8. člen

V prvem odstavku 34. člena se beseda »urad« nadomesti z besedo »ministrstvo«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Tržni inšpektor pri nadzoru nad dajalcem kredita z odločbo prepove sklepanje kreditnih pogodb po tem zakonu, če ugotovi, da dajalec kredita v nasprotju s tem zakonom odobrava kredite brez dovoljenja (29. člen).«.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »urad« nadomesti z besedo »ministrstvo«, 7. točka se črta, dosedanja 8. točka pa postane 7. točka.

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«, beseda »urad« pa se nadomesti z besedo »ministrstvo«.

Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.

9. člen

V prvem odstavku 39. člena se za 7. točko doda nova 8. točka, ki se glasi:

»8. kreditna pogodba, v kateri potrošnik ustanovi zemljiški dolg ali hipoteko na svoji nepremičnini, ni sklenjena v obliki notarskega zapisa (sedmi odstavek 10. člena);«.

Dosedanje 8., 9., 10. in 11. točka postanejo 9., 10., 11. in 12. točka.

Za dosedanjo 12. točko, ki postane 13. točka, se dodajo nove 14., 15. in 16. točka, ki se glasijo:

»14. dajalec kreditov odstopi terjatev tretji osebi prevzemniku, ki ni dajalec kreditov in ne izpolnjuje vseh pogojev po tem zakonu (tretji odstavek 20. člena);

15. dajalec kreditov o odstopu terjatve potrošnika ne obvesti v skladu s petim odstavkom 20. člena tega zakona;

16. dajalec kredita pri odstopu terjatve ne hrani kopije sklenjene kreditne pogodbe (šesti odstavek 20. člena);«.

Dosedanje 13. do 22. točka postanejo 17. do 26. točka.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

Upravni postopki v zvezi s podeljevanjem dovoljenj, ki so se začeli pred dnem uveljavitve tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.

11. člen

Minister, pristojen za gospodarstvo, uskladi Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Uradni list RS, št. 102/10), Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 13/11) in Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah (Uradni list RS, št. 13/11) s tem zakonom v roku treh mesecev od njegove uveljavitve.

12. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključne besede:
Zakon o potrošniških kreditih
kredit
potrošniški kredit
ZPotK-1A
ZPotK

Zadnji članki iz rubrike:

5.1.2020 11:44:54:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A)

22.11.2019 8:56:20:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V)

27.11.2019 19:42:59:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M)

27.11.2019 19:53:45:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R)

22.11.2019 8:35:31:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A)

Najnovejši članki:

18.9.2020 18:21:47:
Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

17.9.2020 17:42:10:
Novi ukrepi za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic

17.9.2020 16:39:12:
Predlagane spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

17.9.2020 16:06:59:
Pretvornik za pretvorbo eRačunov med standardom eSLOG 1.6 in 2.0

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT