Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 28.3.2012 11:00:22

Veliki koledar poročanja v letu 2012

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Veliki koledar poročanja v letu 2012 Racunovodja.com

Datum predložitve in / ali plačila

Plačilo / predložitev

Kdo poroča / plačuje

Komu poročati / plačati

Obrazec poročanja in / ali namen plačila

Priloge in opombe

Zakonske podlage

Pojasnila

Do 10. 1. (mesečni in trimesečni)

Do 10. 2.

Do 12. 3.

Do 10. 4. (mesečni in trimesečni)

Do 10. 5.

Do 11. 6.

Do 10. 7. (mesečni in trimesečni)

Do 10. 8.

Do 10. 9.

Do 10. 10. (mesečni in trimesečni)

Do 12. 11.

Do 10. 12.

Upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Plačilo Predhodne akontacije

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

DURS

298. člen ZDavP-2:

Predhodna akontacija se plača v mesečnih ali trimesečnih obrokih. Predhodna akontacija se plača v mesečnih obrokih, če znesek predhodne akontacije presega 400 eurov, oziroma trimesečnih obrokih, če znesek predhodne akontacije ne presega 400 eurov. Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

45. člen ZDavP določa:

če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)
Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 10. 1. (mesečni in trimesečni)

Do 10. 2.

Do 12. 3.

Do 10. 4. (mesečni in trimesečni)

Do 10. 5.

Do 11. 6.

Do 10. 7. (mesečni in trimesečni)

Do 10. 8.

Do 10. 9.

Do 10. 10. (mesečni in trimesečni)

Do 12. 11.

Do 10. 12.

Upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Plačilo

Akontacije

Zavezanci za DDPO (davek od dohodka pravnih oseb)

DURS

371. čl. ZDaVP-2: Akontacija davka se plača v mesečnih ali trimesečnih obrokih. Akontacija se plača v mesečnih obrokih, če znesek akontacije presega 400 eurov, oziroma trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 eurov. Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

45. člen ZDavP določa:

če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10)

Pojasnila DURS

Davčni zavezanec rezident mora napoved vložiti do desetega dne v mesecu za dohodke, prejete v preteklem mesecu pri davčnem organu.

Do  10. 1. za december

Do 10. 2. za januar

Do 12. 3. za februar

Do 10. 4. za marec

Do 10. 5. za april

Do 11. 6. za maj

Do 10. 7. za junij

Do 10. 8. za julij

Do 10. 9. za avgust

Do 10. 10. za september

Do 12. 11. za oktober

Do 10. 12. za november

Za dohodke preteklega meseca.

Upoštevaje 45. člen ZdavP-2

Predložitev

(Na podlagi napovedi izda davčni organ v 15 dneh od dneva vložitve napovedi odločbo o višini akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe).

Samo rezidenti Republike Slovenije, kadar dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente

Ustrezna dokazila, s katerimi potrjuje podatke o dohodku iz zaposlitve (pogodba o avtorskem delu in podobno).

Ustrezna dokazila (računi), ki potrjujejo nastanek dejanskih stroškov, če jih zavezanec uveljavlja.

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 101/11) Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Rok za poročanje je od 1. do 15. za predhodni mesec:

Do 13. 1.

Do 15. 2.

Do 15. 3.

Do 13. 4.

Do 15. 5.

Do 15. 6.

Do 13. 7.

Do 14. 8.

Do 14. 9.

Do 15. 10.

Do 15. 11.

Do 14. 12.

Če 15. v mesecu ni delovni dan, je rok za dostavo podatkov zadnji delovni dan pred tem datumom: intrastat

Predložitev

Poročevalske enote, ki jih določi in preverja SURS vsaj enkrat letno, obvesti jih Carinski urad Nova Gorica.

Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti poročanja.

Carinski urad Nova Gorica

Oddelek za Intrastat

Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba

SI-5290 Šempeter pri Gorici

Slovenija

Obrazec

Statistika blagovne menjave med državami članicami EU.

INTRASTAT

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 54/1995, 9/2001, 47/2009

48/2009)

Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council
Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004
Commision Regulation (EC) No 1982/2004
Uredba Komisije (ES) št. 948/2009 (Kombinirana nomenklatura za 2010)

Uredba Komisije (EU) št. 861/2010 (Kombinirana nomenklatura za 2011)

Uredba Komisije (EU) št. 1006/2011 (Kombinirana nomenklatura za 2012)

Več o INTRASTAT

Zasebnik mora obrazec predložiti najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec:

Do 16. 1.

Do 15. 2.

Do 15. 3.

Do 16. 4.

Do 15. 5.

Do 15. 6.

Do 16. 7.

Do 16. 8.

Do 17. 9.

Do 15. 10.

Do 15. 11.

Do 17. 12.

Upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev in plačilo

Zasebniki, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo PIZ, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

DURS

eDavki

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za mesec (_)

Oblika in način pošiljanja podatkov

45. člen ZDavP-2 določa:

če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06, 126/08) Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu:

Do 16. 1.

Do 15. 2.

Do 15. 3.

Do 16. 4.

Do 15. 5.

Do 15. 6.

Do 16. 7.

Do 16. 8.

Do 17. 9.

Do 15. 10.

Do 15. 11.

Do 17. 12.

Upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Plačilo

Zavezanci, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic – pavšalni prispevki

Plačilo pavšalnega prispevka za PIZ in zdravstveno zavarovanje

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06-UPB4)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 91/07, 76/08)

Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 17/02, 22/02, 19/03, 17/04, 17/0523/06, 23/07, 29/07, 21/08, 111/08, 18/09, 24/10, (26/10 popr.), 17/11)

Pojasnila DURS

Lastnik zasebnega podjetja, ki nima plače mora obrazec predložiti najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec:

Do 16. 1.

Do 15. 2.

Do 15. 3.

Do 16. 4.

Do 15. 5.

Do 15. 6.

Do 16. 7.

Do 16. 8.

Do 17. 9.

Do 15. 10.

Do 15. 11.

Do 17. 12.

Upoštevaje 45. člen ZDavP

Predložitev in plačilo

Lastniki zasebnih podjetij, ki nimajo plače, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

DURS

eDavki

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače za mesec (_)

Oblika in način pošiljanja podatkov

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06, 126/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

PLAČILA:

Do 16. 1. (obračun za trimesečje)

Do 15. 2.

Do 15. 3.

Do 16. 4. (obračun za trimesečje)

Do 15. 5.

Do 15. 6.

Do 16. 7. (obračun za trimesečje)

Do 16. 8.

Do 17. 9.

Do 15. 10. (obračun za trimesečje)

Do 15. 11.

Do 17. 12.

Obračuni za trimesečja

Upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev in plačilo

Vse zavarovalnice ter zastopniki oziroma posredniki tujih zavarovalnic, ki opravljajo zavarovalne posle na območju Republike Slovenije.

Obračuni: Agenciji za javna plačila in Ministrstvu za finance.

Plačilo: Agenciji za javna plačila

Obrazec

Obračun požarne takse za obdobje (_)

Uredba o požarni taksi določa:

Nadzor nad obračunavanjem, plačevanjem in izterjavo požarne takse opravlja DURS po davčnih predpisih.

Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06)

Pojasnila DURS

Do 18. 1.

Do 20. 2.

Do 19. 3.

Do 18. 4.

Do 18. 5.

Do 18. 6.

Do 18. 7.

Do 20. 8.

Do 18. 9.

Do 18. 10.

Do 19. 11.

Do 18. 12.

OZIROMA

Na dan izplačila dohodkov

Upoštevaje 134. člen ZDR:

Plača se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja.

Če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan.

Predložitev in plačilo

Vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodek iz delovnega razmerja, tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

DURS

eDavki

REK-1 in i – REK

Oblika in način predložitve podatkov

Tehnična navodila

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 18. 1.

Do 20. 2.

Do 19. 3.

Do 18. 4.

Do 18. 5.

Do 18. 6.

Do 18. 7.

Do 20. 8.

Do 18. 9.

Do 18. 10.

Do 19. 11.

Do 18. 12.

Nakazilo na dan predložitve obračuna

Predložitev obračuna dodatne koncesijske dajatve do 18. v mesecu za pretekli mesec; če je to dela prost dan, pa prvi naslednji delovni dan.

Predložitev in plačilo

Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, predložijo obračun.

DURS

eDavki

Obrazec

Obračun dodatne koncesijske dajatve za mesec (_)

Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07-UPB1)

Navodilo za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve (Uradni list RS, št. 103/06)

Pojasnila DURS

Predložiti davčnemu organu do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja:

Do 20. 1. za december

Do 20. 2. za januar

Do 20. 3. za februar

Do 20. 4. za marec

Do 21. 5. za april

Do 20. 6. za maj

Do 20. 7. za junij

Do 20. 8. za julij

Do 20. 9. za avgust

Do 22. 10. za september

Do 20. 11. za oktober

Do 20. 12. za november

Upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev

Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, če je dobavil osebam (ident.za DDV) blago pod pogoji iz 1. in 4. točke 46. člena ZDDV-1, in če je osebam (ident. za DDV) dobavil blago, ki mu je bilo dobavljeno na način pridobitve blaga znotraj Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZDDV-1

DURS

eDavki  

Obrazec

RP-O

Rekapitulacijsko poročilo

V rekapitulacijskem poročilu davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, izkaže dobave blaga in storitev, ki jih v obdobju poročanja, to je koledarskem mesecu, opravil osebam, identificiranim za DDV v drugih državah članicah EU.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Predložiti davčnemu organu do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja:

Do 20. 1. za december

Do 20. 2. za januar

Do 20. 3. za februar

Do 20. 4. za marec

Do 21. 5. za april

Do 20. 6. za maj

Do 20. 7. za junij

Do 20. 8. za julij

Do 20. 9. za avgust

Do 22. 10. za september

Do 20. 11. za oktober

Do 20. 12. za november

Upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev

Plačilo DDV:

zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (77. člen ZDDV-1)

Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz  90. člena ZDDV-1.

DURS

eDavki

Obrazec

Obrazec DDV-O

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec:

Do 20. 1. za december

Do 20. 2. za januar

Do 20. 3. za februar

Do 20. 4. za marec

Do 18. 5. za april

Do 20. 6. za maj

Do 20. 7. za junij

Do 20. 8. za julij

Do 20. 9. za avgust

Do 19. 10. za september

Do 20. 11. za oktober

Do 20. 12. za november

Predložitev

Vsi rezidenti pravne osebe (razen druge denarne finančne institucije (sektor S.122)) in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo s posli dolžniških VP tujih izdajateljev, začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 evrov.

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec DVP 

Obrazec DVP (dolžniški vrednostni papirji)

Poročilo o kupljenih / prodanih

tujih dolžniških VP (vrednostnih papirjih) mimo domačih posrednikov

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008, št. 36/2009, št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

Najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec:

Do 20. 1. za december

Do 20. 2. za januar

Do 20. 3. za februar

Do 20. 4. za marec

Do 18. 5. za april

Do 20. 6. za maj

Do 20. 7. za junij

Do 20. 8. za julij

Do 20. 9. za avgust

Do 19. 10. za september

Do 20. 11. za oktober

Do 20. 12. za november

Predložitev

Le za mesece, ko so opravljene kapitalske transakcije

Rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) ter investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem mesecu lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.
- za naložbe vzajemnih skladov in investicijskih družb ter vzajemnih pokojninskih skladov v lastniške deleže v tujini, ki so večji ali enaki 10 % poročajo njihovi upravljavci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice …).
Rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki), ki so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini, oziroma posedujejo nepremičnino v tujini razen v primerih naložb, ki jih opravijo rezidenti – banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in Sklad za razgradnjo NEK za svoj in za tuj račun.

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec

Obrazec SN 11-T

Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 108/2008, št. 36/2009, št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

Najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec:

Do 20. 1. za december

Do 20. 2. za januar

Do 20. 3. za februar

Do 20. 4. za marec

Do 18. 5. za april

Do 20. 6. za maj

Do 20. 7. za junij

Do 20. 8. za julij

Do 20. 9. za avgust

Do 19. 10. za september

Do 20. 11. za oktober

Do 20. 12. za november

Predložitev

Le za mesece, ko so opravljene kapitalske transakcije

Rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe.
- rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe. razen v primerih naložb s tistimi vrednostnimi papirji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi

Banki Slovenije

(elekotronsko)

Obrazec

Obrazec SN 22-T

Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008, št. 36/2009, št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

Najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec:

Do 20. 1. za december

Do 20. 2. za januar

Do 20. 3. za februar

Do 20. 4. za marec

Do 18. 5. za april

Do 20. 6. za maj

Do 20. 7. za junij

Do 20. 8. za julij

Do 20. 9. za avgust

Do 19. 10. za september

Do 20. 11. za oktober

Do 20. 12. za november

Predložitev

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije in jo tem obvesti

Banki Slovenije

(elekotronsko)

Obrazec BST 

Obrazec BST

Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008, št. 36/2009, št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

Najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec:

Do 20. 1. za december

Do 20. 2. za januar

Do 20. 3. za februar

Do 20. 4. za marec

Do 18. 5. za april

Do 20. 6. za maj

Do 20. 7. za junij

Do 20. 8. za julij

Do 20. 9. za avgust

Do 19. 10. za september

Do 20. 11. za oktober

Do 20. 12. za november

Predložitev

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije in jo tem obvesti

Banki Slovenije

(elekotronsko)

Obrazec KRD

Obrazec KRD

Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008, št. 36/2009 št. 81/2009 št. 81/2010)

Povezava do BS

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu (6. čl. Navodila o vsebini in načinu sporočanja):

Do 31. 1.

Do 29. 2.

Do 30. 3.

Do 30. 4.

Do 31. 5.

Do 29. 6.

Do 31. 7.

Do 31. 8.

Do 28. 9.

Do 31. 10.

Do 30. 11.

Do 31. 12.

Predložitev

Poročajo pravne osebe javnega sektorja

AJPES

(elektronsko)

Obrazec

Obrazec 1A

Izplačilo akontacij plač za mesec

Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila KP, in o najvišji plači

Če poročevalci izplačujejo v istem mesecu plačo v več delih, poročajo o skupnem izplačilu plače ob zadnjem izplačilu.

Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 93/2007)

Letni program statističnih raziskovanj za leto 2012 (Uradni list RS, št. 92/2011).

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 54/1995, 9/2001, 47/2009, 48/2009)

Povezava do AJPES

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu (6. čl. Navodila o vsebini in načinu sporočanja):

Do  31. 1.

Do 29. 2.

Do 30. 3.

Do 30. 4.

Do 31. 5.

Do 29. 6.

Do 31. 7.

Do 31. 8.

Do 28. 9.

Do 31. 10.

Do 30. 11.

Do 31. 12.

Predložitev

Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja

AJPES

(elektronsko)

Obrazec

Obrazec 1-ZAP/M

Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah

Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 93/2007)

Letni program statističnih raziskovanj za leto 2012 (Uradni list RS, št. 92/2011).

Zakon o državni statistiki ( Uradni list RS, št. 54/1995, 9/2001, 47/2009, 48/2009)

Povezava do AJPES

Predložiti obračun DDV - O do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja:

Do 31. 1. (mesečni in trimesečni)

Do 29. 2. (mesečni)

Do 30. 3. (mesečni)

Do 30. 4. (mesečni in trimesečni)

Do 31. 5. (mesečni)

Do 29. 6. (mesečni)

Do 31. 7. (mesečni in trimesečni)

Do 31. 8. (mesečni)

Do 28. 9. (mesečni)

Do 30. 10. (mesečni in trimesečni)

Do 30. 11. (mesečni)

Do 31. 12. (mesečni)

Upoštevaje 88. čl. ZDDV-1:

Obračun DDV mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

Predložitev in plačilo

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV.

DURS

eDavki.

Obrazec

Obrazec DDV-O

Predložiti tudi podatke (oblika ni predpisana) o popravkih obračunanega DDV in odbitka DDV v primerih, ki so določeni v pravilniku

Obrazec

Priloga A k obrazcu DDV-O

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca:

Do 31. 1.

Do 29. 2.

Do 30. 3.

Do 30. 4.

Do 31. 5.

Do 29. 6.

Do 31. 7.

Do 31. 8.

Do 28. 9.

Do 30. 10.

Do 30. 11.

Do 31. 12.

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga ali storitev, za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s

76. a členom ZDDV-1.

DURS

eDavki.

Obrazec

PD – O Poročilo o dobavah (76. a člen)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec:

Do 31. 1.

Do 29. 2.

Do 30. 3.

Do 30. 4.

Do 31. 5.

Do 29. 6.

Do 31. 7.

Do 31. 8.

Do 28. 9.

Do 31. 10.

Do 30. 11.

Do 31. 12.

Predložitev

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije in jo tem obvesti

Banki Slovenije

(elekotronsko)

Obrazec SKV

Obrazec SKV

Poročilo o kratkoročnih

terjatvah in obveznostih

iz poslovanja z

nerezidenti

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008, št. 36/2009, št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

Zadnji roki za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure:

Od 13. 1. do 20. 1.

Od 10. 2. do 17. 2.

Od 16. 3. do 23. 3.

Od 13. 4. do 20. 4.

Od 18. 5. do 25. 5.

Od 15. 6. do 22. 6.

Od 13. 7. do 20. 7.

Od 17. 8. do 24. 8.

Od 14. 9. do 21. 9.

Od 12. 10. do 19. 10.

Od 16. 11. do 23. 11.

Od 14. 12. do 21. 12.

Obvezni večstranski pobot

Predložitev

Obvezni večstranski pobot se izvaja skladno z določili ZPreZP, ko mora:

- dolžnik po nastanku zamude pri plačilu obvezno prijaviti denarno obveznost v prvi krog večstranskega pobota, ki sledi datumu nastanka zamude (prvi odstavek 16. člena ZPreZP). Ne glede na to dolžnik ni dolžan v obvezni večstranski pobot prijaviti; 1. denarne obveznosti, katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic, za katere se v 18. členu tega zakona zahteva prijava v večstranski pobot, 2. obveznosti, v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s katero poteka izvršilni postopek (drugi odstavek 16. člena ZPreZP),

- menični dolžnik, ki je gospodarski subjekt ali javni organ, obvezno prijaviti denarno obveznost v prvi krog večstranskega pobota, ki sledi datumu nastanka zamude (za menice, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 18. člena ZPreZP). Register protestiranih menic bo vzpostavil AJPES v treh mesecih po uveljavitvi zakona (31. člen ZPreZP),

AJPES

Spletna aplikacija ePOBOT

povezava

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/2011).

Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota (Uradni list RS, št. 27/2011)

Pravilnik o rokih, vsebini, obliki in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za postopek izvzema obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota (Uradni list RS, št. 28/2011)

Pojasnila AJPES

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora davčnemu uradu trimesečno do desetega dne v mesecu dostaviti podatke o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela za pretekle 3 mesece:

Do 10. 1. za okt-dec

Do 10. 4. za jan-mar

Do 10. 7. za apr - jun

Do 10. 10. za jul - sept

Upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo

DURS

Obrazec

Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od _ do_

Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02)

Pojasnila DURS

Do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje

Do 16. 1. (oktober – december)

Do 16. 4. (januar – marec)

Do 16. 7. (april – junij)

Do 15. 10. (julij – september)

Upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev

Davčni zavezanec, kadar dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dividend

Ustrezna dokazila s katerimi se dokazuje podatke o doseženih dohodkih, glede davčne obveznosti izven Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, in o osnovi za plačilo davka o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan.

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 101/11)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje

Do 16. 1. (oktober – december)

Do 16. 4. (januar – marec)

Do 16. 7. (april – junij)

Do 15. 10. (julij – september)

Upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev

Davčni zavezanec vložiti, kadar obresti izplača oseba, ki ni plačnik davka.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU)

Če zavezanec nerezident uveljavlja oprostitev, mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države pogodbenice.
Sestavni del napovedi so lahko tudi ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, in o osnovi za plačilo davka o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan.

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 101/11)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje

Do 16. 1. (oktober – december)

Do 16. 4. (januar – marec)

Do 16. 7. (april – junij)

Do 15. 10. (julij – september)

Upoštevaje 45. člen ZDavP-2

Predložitev

Davčni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, kadar ga izplača oseba, ki ni plačnik davka v Republiki Sloveniji

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem

normiranih odhodkov)

Zavezanec nerezident mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 101/11)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 20. 2. za poročevalsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra predhodnega leta

Do 10. 5. za prvo poročevalsko obdobje od 1. januarja do 31. marca tekočega leta

Do 10. 8. za drugo poročevalsko obdobje od 1. aprila do 30. junija tekočega leta

Do 9.11. za tretje poročevalsko obdobje od 1. julija do 30. septembra tekočega leta

Predložitev

Vse institucionalne enote, ki so uvrščene v sektorje 11, 12 in 13 in v skladu s Sklepom o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov, ki velja od 1.1.2008 dalje, izpolnjujejo kriterije za presojo obveznosti poročanja.

Ali ste zavezanec poročanja?

AJPES

(elektronsko)

Program SFR

Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 102/2010)

Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 113/2007, 51/2008, 46/2009)

Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 13/2006)

Povezava do AJPES

Obračun se predloži do 20. dne meseca, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve:

Do 20. januar za obdobje okt-dec

Do 20. april za obdobje jan – mar

Do 20. julij za obdobje apr – jun

Do 19. oktober za obdobje jul-sep

Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve:

Do 31. januar za obdobje okt-dec

Do 30. april za obdobje jan – mar

Do 31. julij za obdobje apr – jun

Do 30. oktober za obdobje jul-sep

Predložitev in plačilo

Embaler, pridobitelj embaliranega blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga

Carinskemu uradu Jesenice, Oddelku za trošarine

Obrazec EMBALAŽA-OBR

Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/2006, 65/2006, 78/2008, 19/2010)

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007 )

Pojasnila CURS

Predložitev obračuna do 20. dne meseca, ki sledi polletnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve:

Do 20. januarja za obdobje jul-dec

Do 20. julij za obdobje jan – jun

Obračun okoljske dajatve je potrebno predložiti ne glede na to, ali je zavezanec za plačilo okoljske dajatve v predpisanem polletnem obdobju dolžan plačati okoljsko dajatev za EE-opremo, ki je bila dana v promet v RS ali uporabljena v RS, ali ne.

Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi polletnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve:

Do 31. januarja za obdobje jul-dec

Do 31. julij za obdobje jan – jun

Predložitev in plačilo

Zavezanci za plačilo okoljske dajatve so proizvajalci in pridobitelji EE-opreme za EE-opremo, ki jo dajejo v promet v RS ali jo sami uporabijo kot končni uporabniki.
Zavezancem ni treba obračunati in plačati okoljske dajatve v primeru, ko letna količina EE-opreme, ki jo sami uporabijo kot končni uporabniki zaradi izvajanja svoje dejavnosti, ki ni proizvodnja, popravljanje ali vzdrževanje kakršnekoli opreme, ki vsebuje EE-opremo, ne presega 1.500  kg.

Carinskemu uradu Jesenice, Oddelku za trošarine

Obračun EE opreme

Obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Uradni list RS št. 32/2006, 65/2006, 78/2008)

Pojasnila CURS

Do 16. 1.

za preteklo leto

Upoštevaje 45. člen ZDavP-2 (sicer do 15. 1.)

Predložitev

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavod za gozdove Slovenije ter drugi izplačevalci drugih dohodkov iz 70. člena ZDoh-2 

DURS

eDavki

Dostava podatkov

Podatki o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2011 (Uradni list RS, št. 105/2011)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DRUS

Do 16. 1. 2011

V 15 dneh od prejema dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Če se dohodek prejema za več mesecev v letu, vloži napoved v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v najem, vendar najpozneje do 15. 1. tekočega leta za preteklo leto.

Predložitev

Davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 101/11)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 31. 1.

za preteklo leto

Predložitev

Oseba na ime katere se glasi dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila – imetnik dovoljenja.

DURS

Obrazec

DDV-OPN

Obračun pavšalnega nadomestila DDV

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do 31. januarja leta po preteku leta, v katerem so bile te dobave opravljene

Predložitev

Davčni zavezanec iz 148. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1, ki s prodajami blaga na daljavo v druge države članice preseže vrednostni limit, ki se uporablja v posamezni državi članici za namene določanja kraja dobave blaga pri dobavah blaga iz drugih držav članic.

Tudi davčni zavezanec, ki se je odločil za obračunavanje DDV v drugi državi članici po šestem odstavku 20. člena ZDDV-1

DURS

Izključno preko sistema e-davki

Obrazec DDV–PD

bo na voljo na e-davkih

poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Do 31. 1. 2012

za preteklo leto

Predložitev

Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v prvem in drugem odstavku 337. člena, prvem odstavku 338. člena ter v 339. členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2), dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011.

Zavezancem za dohodnino

in

DURS:

eDavki

Program za pripravo podatkov 2011

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011 (Uradni list RS, št. 94/2011)

Priloga:

Oblika in način predložitve podatkov

Pojasnila DURS

Do 6.2. 2012

Za preteklo leto

Predložitev

Zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.

DURS

Obrazec

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2011

Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2011 (Uradni list RS, št. 105/11)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do 6.2. 2012

Za preteklo leto

Predložitev

Zavezanci za dohodnino, ki dosegajo dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ter želijo uveljavljati olajšavo za investiranje v osnovna sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti.

DURS

Obrazec

Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2011

Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2011 (Uradni list RS, št. 105/11)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Do 28. 2.*

tekočega leta za podaritev v preteklem letu za rezidente.

Velja tudi, kadar nerezident napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev v preteklem letu.

Upoštevaje 45. člen ZDavP-2

* Pravilnik navaja do 28. februarja

Predložitev

Davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti.

DURS

Obrazec

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 28. 2.*

Upoštevaje 45. člen ZDavP-2

* Pravilnik navaja do 28. februarja

Predložitev

Izvajalci plačilnega prometa, ki morajo v skladu s 37. členom Zakona o davčnem postopku Generalnemu davčnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GDU DURS) pošiljati podatke o prilivih in odlivih na transakcijskih računih.

Medij z datoteko se pošlje na Generalni davčni urad, Šmartinska 55, p. p. 631, 1001 Ljubljana

Če je izvajalec plačilnega prometa podatke predložil z uporabo sistema eDavki, mora z uporabo sistema eDavki predložiti tudi spremni dopis

Obrazec

PRILOGA 3

Optičnemu ali magnetnemu mediju mora biti priložen spremni dopis, ki mora vsebovati naslednje podatke:

- naziv izvajalca plačilnega prometa;

- davčno številko izvajalca plačilnega prometa;

- matično številko izvajalca plačilnega prometa;

- sedež izvajalca plačilnega prometa;

- število zapisov po posamezni datoteki;

- osebno ime osebe, ki je pripravila podatke, ter njen telefon in elektronski naslov;

- osebno ime pooblaščene osebe izvajalca plačilnega prometa ter njen telefon;

- podpis pooblaščene osebe izvajalca plačilnega prometa in pečat.

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)

Povezava do DURS

Do 28. 2. *

Upoštevaje 45. čl. ZDavP-2

*ZDavP-2 izrecno navaja datum 28. februar

Predložitev

Davčni zavezanec rezident, ki doseže obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, razen, če skupni znesek obresti NE PRESEGA 1.000 EUR

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU

Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno goszdarsko dejavnost za leto 2010 (Uradni list RS, št. 103/10)Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 28. 2. *

Upoštevaje 45. čl. ZDavP-2

Nerezident mora vložiti napoved v 15 dneh od odsvojitve.

Če nerezident napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v preteklem letu lahko vloži napoved do 28. 2.

za preteklo leto.

*ZDavP-2 izrecno navaja datum 28. februar

Predložitev

Davčni zavezanec, ki je odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev ter inv. kuponov

oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo,

doseženo z odsvojitvijo nepremičnine

za leto _____

Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno goszdarsko dejavnost za leto 2010 (Uradni list RS, št. 103/10)Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 28. 2. *

Upoštevaje 45. čl. ZDavP-2

*ZDavP-2 izrecno navaja datum 28. februar

Predložitev

Davčni zavezanec rezident, od 15. 7. 2008 do vključno 31. 12. 2008 odsvojil izvedeni finančni instrument, pridobljen na dan 15. 7. 2008 ali po njem. Zavezanec v napoved ne vpisuje podatkov o odsvojitvi IFI, ki ga je pridobil pred 15. 7. 2008.

DURS

Obrazec

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto ______

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 82/09)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08)

Pojasnila DURS

Do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto:

Do 29. 2.

Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Povezava

Predložitev

Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, politične stranke, sindikati, itd.)

AJPES

(elektronsko)

Program, za vnos letnih poročil

Predložitev letnih poročil za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko.

Pravne osebe zasebnega prava uveljavljajo poenostavitev tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo še:

-    Prilogo s pojasnili k izkazom in poslovno poročilo ter

- Izjavo za uveljavitev poenostavitve, s katero potrdijo, da so ti podatki enaki tudi za namen zagotovitve javnosti podatkov.  

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009, 48/2009)

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 93/1999, 30/2002)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006, 20/2006, 70/2006, 75/2006, 112/2006, 1/2010, 90/2010)

Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009, 109/2010).

Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij-pravnih oseb zasebnega prava (neuradno prečiščeno besedilo) 

Povezava do AJPES

Do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto:

Do 29. 2.

Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Povezava

Predložitev

Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (pravne osebe javnega prava)

AJPES

(elektronsko)

Program za vnos letnih poročil

Predložitev letnih poročil

Izjava o notranjem nadzoru javnih financ je sestavni del poslovnega poročila o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika, ki je del zaključnega računa oziroma letnega poročila proračunskega uporabnika

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 93/1999, 30/2002)

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010)

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/2007, 104/2009)

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/2003)

Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 14/2009, 109/2010)

Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava 

Povezava do AJPES

Do konca meseca marca za preteklo koledarsko leto:

Do 2.4.

sicer do 31. 3.

Na AJPESU je objavljeno sledeče:

Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Povezava

45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP:

Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Povezava

Predložitev

Društva

AJPES

(elektronsko)

Program za vnos letnih poročil_

Letna poročila oziroma podatki iz letnih poročil za državno statistiko in za zagotovitev javnosti podatkov

Pri tem lahko uveljavljajo poenostavitev tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo še:

- prilogo s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva ter

- Izjavo za uveljavitev poenostavitve, s katero potrdijo, da so ti podatki enaki tudi za namen zagotovitve javnosti podatkov.

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32, 48/2009 popr.)

Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006, 91/2008 Odl.US: U-I-57/07-7, 58/2009, 39/2011, 64/2011-UPB2)

Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/2002, 61/2006-ZDru-1)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006 popr., 70/2006, 75/2006, 112/2006 popr., 1/2010, 90/2010 popr.)

Slovenski računovodski standard 33 (2007) (Uradni list RS, št. 3/2007)

Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009, 107/2009, 109/2010)

Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (neuradno prečiščeno besedilo) 

Povezava do AJPES

Gospodarske družbe ter srednji in veliki samostojni podjetniki do zadnjega dne meseca marca za preteklo koledarsko leto:

Do 2.4.

sicer do 31. 3.

Na AJPESU je objavljeno sledeče:

Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Povezava

45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP:

Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Predložitev

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki

AJPES

(elektronsko)

Program za vnos letnih poročil

Letna poročila za državno statistiko.

Za državno statistiko je treba predložiti podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006, (60/2006 popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US: U-I-268/06-35, 42/2009, 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011

Zakon o zadrugah (ZZad) (Uradni list RS, št. 13/1992, 7/1993, 13/1993-ZP-G, 22/1994, 68/1995 Odl.US: U-I-78/93, 35/1996, 41/2007, 62/2007-UPB1, 87/2009)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006 popr., 70/2006, 75/2006, 112/2006 popr., 1/2010, 90/2010 popr. 9/2006, 20/2006, 70/2006, 75/2006, 1/2010)

Slovenski računovodski standard 34 (2008) (Uradni list RS, št. 12/2008)

Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009, 107/2009)

Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave (Uradni list RS, št. 47/2008)

Povezava do AJPES

V treh mesecih po koncu poslovnega leta:

Do 2.4.

sicer do 31. 3.

Na AJPESU je objavljeno sledeče:

Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Povezava

45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP:

Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Predložitev

Majhne gospodarske družbe in majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo, majhne gospodarske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, osebne družbe in samostojni podjetniki

AJPES

(elektronsko)

Program za vnos letnih poročil

Letna poročila za javno objavo.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006, (60/2006 popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US: U-I-268/06-35, 42/2009, 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011

Slovenski računovodski standardi (2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006 popr., 70/2006, 75/2006, 112/2006 popr., 1/2010, 90/2010 popr., 9/2006, 20/2006, 70/2006, 75/2006, 1/2010)

Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009, 107/2009, 109/2010)

Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave (Uradni list RS, št. 47/2008)

Povezava do AJPES

Do zadnjega dne meseca marca tekočega leta za preteklo leto:

Do 2.4.

sicer do 31. 3.

Na AJPESU je objavljeno sledeče:

Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Povezava

45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP:

Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Predložitev

Majhni samostojni podjetniki

AJPES

(elektronsko)

Program za vnos letnih poročil

Letna poročila za javno objavo in državno statistiko.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006, (60/2006 popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US: U-I-268/06-35, 42/2009, 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011

Slovenski računovodski standardi (2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006 popr., 70/2006, 75/2006, 112/2006 popr., 1/2010, 90/2010 popr., 9/2006, 20/2006, 70/2006, 75/2006, 1/2010)

Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009, 107/2009, 109/2010)

Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave (Uradni list RS, št. 47/2008)

Povezava do AJPES

Do 2.4.

Sicer do 31. 3.

tekočega leta za preteklo leto

Upoštevaje 45. člen ZDavP

Predložitev

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, sam izračunava akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v davčnem obračunu.

DURS

eDavki

Program za vnos podatkov za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Obrazec

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje od (_) do (_)

Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 122/08, 16/2009, 103/2010)

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06)

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07)

Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 90/07)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

Najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna davčnega zavezanca, ki je prenehal opravljati dejavnost:

Do 2.4.

Sicer do 31.3.

Upoštevaje 45. člen ZDavP

Predložitev

Oseba, ki preneha opravljati dejavnost, in novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so vložena sredstva.

Kadar oseba preneha opravljati dejavnost zaradi smrti, priglasitev opravi novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so sredstva vložena

DURS

Obrazec

Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi

Bilanco stanja na dan prenehanja opravljanja dejavnosti, iz katere je razvidna vrednost prenesenih sredstev.

Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi (Uradni list RS, št. 119/08, 103/2010)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 2.4.

Sicer do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu.

Upoštevaje 45. člen ZDavP

(Najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto, če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu.)

Predložitev

Pravne osebe domačega prava – rezidenti, pravne osebe tujega prava in družbe oziroma združenja oseb po tujem pravu, vključno z družbo civilnega prava, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec za dohodnino – nerezidenti za dejavnost oziroma posle v poslovni enoti oziroma preko poslovne enote v Sloveniji.

DURS

eDavki

Za banke, hranilnice, zavarovalnice, družbe, ki prirejajo trajne klasične igre na srečo in posebne igre na srečo, ter družbe, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnih salonih, borze, borznoposredniške družbe, investicijske družbe, družbe za upravljanje, pokojninske družbe in klirinško depotne družbe ter gospodarske družbe, katerih skupni prihodki so v preteklem davčnem letu presegli 50.000.000,00 evrov, je pristojen Posebni davčni urad..

Program

Obrazec

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje od (_) do (_)

Metodologija

Metodologija za izpolnjevanje obrazca DDPO

Zavezanec poleg obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca, predloži tudi priloge, ki so sestavni del davčnega obračuna in so objavljene v Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 67/10) ter Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj, ki je določen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06), Obrazec za uveljavljanje davčne regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, ki je določen z Uredbo o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07) in Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje - Pomurje ter Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje - Pomurje, ki je določen z Uredbo o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 (Uradni list RS, št. 3/10).

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 67/10)

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07)

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 60/07)

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 (Uradni list RS, št. 3/10)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10)

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS, št. 87/09)

Pojasnila DURS

Do 20. 4.

(za preteklo leto, ki se zaključi 31.12.)

Če se podatki v letnem poročilu SN za poročevalsko leto po revidiranju bilanc spremenijo ali pa pride do kakršne koli druge spremembe za pretekla poročevalska leta, je potrebno v 30 delovnih dneh po nastali spremembi predložiti popravljena poročila.

Predložitev

Rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) ter investicijske družbe in

vzajemni skladi, ki so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.
- za naložbe vzajemnih skladov in investicijskih družb ter vzajemnih pokojninskih skladov v lastniške deleže v tujini, ki so večji ali enaki 10% poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice …).
- rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki), ki so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki manj kot 10% deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini, oziroma posedujejo nepremičnino v tujini razen v primerih naložb, ki jih opravijo rezidenti - banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in Sklad za razgradnjo NEK za svoj in za tuj račun.

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec SN11, SN44

Obrazec SN11, SN44

Letno poročilo o kapitalskih naložbah v tujini

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008, št. 36/2009, št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

Do 20. 4.

(za preteklo leto, ki se zaključi 31.12.)

Če se podatki v letnem poročilu SN za poročevalsko leto po revidiranju bilanc spremenijo ali pa pride do kakršne koli druge spremembe za pretekla poročevalska leta, je potrebno v 30 delovnih dneh po nastali spremembi predložiti popravljena poročila.

Predložitev

Rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske druže.
- rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe razen v primerih naložb s tistimi vrednostnimi papirji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi.

Banki Slovenije

(elektronsko)

Obrazec SN22, SN55

Obrazec SN22, SN55

Letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji

Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/2006)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008, št. 36/2009, št. 81/2009, št. 81/2010)

Povezava do BS

Do 30. 4.

tekočega leta za preteklo leto.

Davčni zavezanec mora razliko med akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, izračunano v davčnem obračunu, in predhodno akontacijo dohodnine in davčnim odtegljajem, plačati v 30 dneh od dneva predložitve davčnega obračuna.

(301. čl. ZDavP-2)

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2

Doplačilo akontacije davka iz dejavnosti

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov

DURS

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto:

Do 30. 4.

57. čl. Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Predložitev

Poslovni subjekti in fizične osebe, ki imajo po tem zakonu dolžnost sporočanja podatkov (v nadaljnjem besedilu: dajalci podatkov):
– gospodarske družbe, banke, zavarovalnice, agencije, skladi in druge finančne organizacije, zadruge, državni organi, zavodi, sindikati, društva, politične stranke in drugi poslovni subjekti, razen zasebnikov, ki zaposlujejo delavce (v nadaljnjem besedilu: poslovni subjekti);
– zasebniki in druge fizične osebe, ki zaposlujejo delavce (v nadaljnjem besedilu: zasebni delodajalci);
– zavarovanci, ki so sami zavezanci za prispevek;
– upravljavec centralnega registra prebivalstva;
– upravljavci matičnih knjig;
– zavod;
– ZRSZ;
– ZZZS;
– zavodi za prestajanje kazni zapora;
– Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS);
– stečajni upravitelji;
– Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije;
– centri za socialno delo.

ZPIZ

(elektronsko)

Obrazec M4

Povezava do programa

Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja

Navodila

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) (Uradni list RS, št. 81/2000, 111/2007, 25/2011)

Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/2005, 121/2005 popr., 75/2008, 12/2009, 37/2011 (57/2011 popr.))

Povezava do ZPIZ

Do 30. 4. 2011

tekočega leta za preteklo leto.

Davčni zavezanec mora razliko med plačano akontacijo in izračunanim davkom plačati v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna.

(370.čl. ZDavP-2)

DOPLAČILO AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Zavezanci za DDPO

DURS

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10)

Do 29.6.

(V 6 mesecih po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV obračunan).

Predložitev

Davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža svoje dejavnosti, niti stalne poslovne enote, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, niti stalnega ali običajnega prebivališča, in ima ob pogojih, določenih z zakonom, pravico do vračila DDV, zaračunanega za storitve ali za blago, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga v Slovenijo

DURS

Davčni zavezanec predloži zahtevek za vračilo DDV pri Davčnemu uradu Ljubljana.

Obrazec

Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji

S 1. julijem 2012 bo nov obrazec DDV-VTD

Izvirniki računov oziroma uvoznih dokumentov, potrdilo pristojnega organa države, kjer ima zavezanec sedež, da je zavezanec za DDV v tej državi. To potrdilo ne sme biti starejše od enega leta. 

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Pojasnila DURS

VELJA OD 1. JULIJA 2012

Do 29.6.

(V 6 mesecih po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV obračunan).

Predložitev

Davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža svoje dejavnosti, niti stalne poslovne enote, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, niti stalnega ali običajnega prebivališča, in ima ob pogojih, določenih z zakonom, pravico do vračila DDV, zaračunanega za storitve ali za blago, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga v Slovenijo

DURS

Davčni zavezanec predloži zahtevek za vračilo DDV pri Davčnemu uradu Ljubljana.

Obrazec

Obrazec DDV-VTD

Zahtevek za vračilo DDV zavezancu s sedežem v tretji državi.

OD 1. JULIJA 2012

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Do 2.7.

Sicer do 30. 6. tekočega leta

Davčni zavezanci, ki želijo uveljaviti oprostitve za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka v posameznem letu, morajo vlogo vložiti pri davčnem organu najpozneje do 30. junija tekočega leta (2. čl. Pravilnika o obrazcu vloge za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka)

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2

Predložitev

Zavezanec za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za katere se šteje fizična oseba, ki je v zemljiški knjigi oziroma zemljiškem katastru za posamezno kmetijsko ali gozdno zemljišče vpisana kot lastnik ali zakupnik ali je imetnik pravice uporabe zemljišča na podlagi drugega pravnega naslova.

DURS

Obrazec

Vloga za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka

Dokazila, ki dokazujejo

upravičnost do oprostitve, če ta niso javno dostopna

Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 138/06)

73. člen Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št.  51/10 - UPB6)

314. člen Zakona o davčnem postopku - ZDavP- (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 110/09, (1/10 popr.), 43/10, 97/10)

Pojasnila DURS

Do 2.7.

Sicer do 30. 6. tekočega leta

Ker prijava velja do preklica, obrazca ni potrebno predložiti vsako leto, temveč le v primeru morebitnih sprememb.

Predložitev

Pridelovalci oljk, ki se jim davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka.

DURS

Obrazec

Prijava

parcel oljčnikov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo oljčnega olja

iz lastnega pridelka oljk

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 2.7.

Sicer do 30. 6. tekočega leta

Ker prijava velja do preklica, obrazca ni potrebno predložiti vsako leto, temveč le v primeru morebitnih sprememb.

Predložitev

Zavezanci, ki so lastniki, zakupniki ali uporabljajo vinograd na podlagi drugega naslova uporabe, če je bil pridelek iz njihovega vinograda porabljen za pridelavo vina iz lastnega pridelka grozdja in se jim davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka.

DURS

Obrazec

Prijava

parcel vinogradov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo vina

iz lastnega pridelka grozdja

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 31. 8.

(če je poslovno leto enako koledarskemu, drugače 8 mesecev po koncu poslovnega leta)

Predložitev

Gospodarske družbe, ki so zavezane k reviziji letnih poročil in zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo ter majhne družbe, s katerimi vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu

AJPES

Program za vnos letnih poročil

Za javno objavo predložiti letna poročila in konsolidirana letna poročila ter revizorjevo poročilo

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006, (60/2006 popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US: U-I-268/06-35, 42/2009, 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011

Zakon o zadrugah (ZZad) (Uradni list RS, št. 13/1992, 7/1993, 13/1993-ZP-G, 22/1994, 68/1995 Odl.US: U-I-78/93, 35/1996, 41/2007, 62/2007-UPB1, 87/2009)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006 popr., 70/2006, 75/2006, 112/2006 popr., 1/2010, 90/2010 popr. 9/2006, 20/2006, 70/2006, 75/2006, 1/2010)

Slovenski računovodski standard 34 (2008) (Uradni list RS, št. 12/2008)

Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009, 107/2009)

Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave (Uradni list RS, št. 47/2008)

Povezava do AJPES

Do 31. 8.

Do konca meseca avgusta tekočega leta za preteklo koledarsko leto

Predložitev

Društva, ki so zavezana k reviziji letnih poročil

AJPES

Program za vnos letnih poročil

Za zagotovitev javnosti podatkov predložiti letno poročilo skupaj z oceno revizorja

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32, 48/2009 popr.)

Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006, Ur.l. RS, št. 91/2008 Odl.US: U-I-380/06-11, 102/2008 Odl.US: U-I-57/07-7, 58/2009, 39/2011, 64/2011-UPB2)

Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/2002, 61/2006-ZDru-1)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006 popr., 70/2006, 75/2006, 112/2006 popr., 1/2010, 90/2010 popr.. 9/2006, 20/2006, 70/2006, 75/2006, 1/2010)

Slovenski računovodski standard 33 (2007) (Uradni list RS, št. 3/2007)

Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 7/2008, 8/2009, ,107/2009, 109/2010)

Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (neuradno prečiščeno besedilo) 

Povezava do AJPES

Do 1. novembra

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2

Do 31. oktobra leta pred letom, v katerem želijo člani kmečkega gospodinjstva začeti ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Predložitev

Nosilec dejavnosti, ki je eden od zavezancev za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

DURS

Obrazec

Priglasitev

ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske

dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov

in normiranih odhodkov

Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Uradni list RS, št. 85/11)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Do 30. 11.

Vloži se v novembru tekočega leta za naslednje davčno leto

Predložitev

Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje ter se odloči za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov

DURS

Obrazec

Zahtevek

za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURSA

Do 30. 11. tekočega leta za naslednje leto

Najpozneje do konca meseca novembra tekočega leta za naslednje leto.

Predložitev

Nosilec dejavnosti, ki je eden od zavezancev za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

DURS

Obrazec

Zahtevek

za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne

gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Uradni list RS, št. 138/06, 85/2011)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)

Pojasnila DURS

Zadnji članki iz rubrike:

27.8.2020 16:43:16:
Koledar poročanja - september 2020

6.8.2020 17:34:40:
Koledar poročanja - avgust 2020

3.7.2020 14:45:41:
Koledar poročanja - julij 2020

5.6.2020 15:49:21:
Koledar poročanja v juniju 2020 po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020), ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020) IN ZIUOOPE (veljavnost od 1. 6. 2020)

20.5.2020 15:26:52:
Koledar poročanja - maj 2020 - po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020) in ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020)

Najnovejši članki:

22.9.2020 13:50:22:
Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust

21.9.2020 16:46:17:
Prevoz na delo - negospodarstvo

21.9.2020 16:27:25:
Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah

21.9.2020 15:11:33:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2020

21.9.2020 15:07:36:
Slovenija podpira uvedbo posebne identifikacijske številke za davek na dodano vrednost na Severnem Irskem

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT