Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 8.3.2012 11:56:25

Društva: Pravne podlage za vodenje finančnega in materialnega poslovanja (2011, 2012)

Majda Lukner

Rubrika: Društvaprint Natisni

Pravne podlage za vodenje finančnega in materialnega poslovanja društev in zvez so v osnovi opredeljene v Zakonu o društvih in Slovenskem računovodskem standardu 33.

Zakon o društvih

V Zakonu o društvih je v okviru poglavja premoženje društva in finančno poslovanje posebej opredeljeno kaj sestavlja premoženje društva, kaj se šteje za pridobitno dejavnost, da mora le-ta biti določena v temeljnem aktu in potrebo po zagotavljanju podatkov o finančnem in materialnem poslovanju.

Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig so opredeljene v 26. členu zakona o društvih, ki določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim ali posebnim aktom, v skladu s tem zakonom in računovodskim standardom za društva. Glede na izpolnjevanje pogojev lahko društvo samo sprejme odločitev o vodenju poslovnih knjig.

Zakon o društvih opredeljuje tudi, kdaj je potrebno revidiranje izkazov ter predložitev letnega poročila.

Slovenski računovodski standard 33

Slovenski računovodski standard 33 ureja računovodstvo v društvih in zvezah društev ter posebnosti pri izkazovanju odhodkov, prihodkov in poslovnega izida tistih društev, ki so na podlagi zakona o invalidskih organizacijah pridobila status invalidske organizacije. Pri računovodskem obravnavanju poslovnih dogodkov, glede katerih ta standard ne določa pravil, uporabljajo društva pravila, določena s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi.

Slovenski računovodski standard 33 določa tudi način vodenja poslovnih knjig, sestavljanje letnih poročil, obdeluje ugotavljanje in obravnavanje presežka prihodkov in presežka odhodkov ter določa tudi nekatera pravila, pripoznavanja in vrednotenja bilančnih postavk.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Na podlagi določb zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je društvo zavezanec, ki ne plača davka po tem zakonu, če je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Ne glede na to določbo pa društvo, kot zavezanec plača davek po tem zakonu od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

Minister za finance je na podlagi te določbe zakona izdal pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu, št. 109/2007 in 68/2009. Ta pravilnik podrobneje opredeljuje kaj se šteje za pridobitno ali nepridobitno dejavnost oz. za dohodke iz opravljanja pridobitne ali nepridobitne dejavnosti.

Davek na dodano vrednost

Zakon o davku na dodano vrednost določa, da je davčni zavezanec oproščen obračunavanja DDV, če v obdobju zadnjih dvanajst mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 25.000,00 evrov obdavčljivega prometa. Ne glede na to določbo se lahko davčni zavezanec odloči za obračunavanje DDV v skladu s tem zakonom, vendar mora izbiro v naprej priglasiti pristojnemu davčnemu uradu in jo uporabljati najmanj 60 mesecev. Društva in zveze morajo na podlagi tega zakona natančno poznati, kaj se šteje za obdavčljivi promet, da bodo lahko opredelile ali sodijo med male davčne zavezance in oprostitev obračuna DDV ali pa med zavezance, ki so dolžni obračunavati DDV.

Na podlagi zakona o DDV je izdal Minister za finance tudi Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, ki podrobneje ureja izvajanje zakona, opredeljuje natančneje davčne zavezance, obdavčljive transakcije, kraj le-teh, obračun DDV, davčno osnovo, stopnjo DDV, oprostitve, odbitek DDV, obveznosti zavezancev in določenih oseb, ki niso davčni zavezanci ter evidence.

Zakon o davčnem postopku

Društva morajo ob vodenju poslovnih knjig poznati tudi zakon o davčnem postopku. Ta zakon urejuje obračunavanje, odmero, plačevanje, vračilo, nadzor in izvršbo davkov, pravice in obveznosti zavezancev za davek ter druge določbe. Med drugim zakon opredeljuje tudi informacije in dokumentacijo oziroma obveznost dokumentiranja, dajanja podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov, hranjenje in vodenje dokumentacije, uporabo davčne številke ter obveznosti nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune, kar je pomembno tudi za društva.

Na podlagi zakona o davčnem postopku je minister za finance izdal pravilnik o izvajanju zakona o davčnem postopku, ki ureja izvajanje zakona. Na podlagi tega pravilnika je potrebno spoštovati določbe o plačilih za dobavljeno blago in opravljene storitve, ki se ne nakazujejo na transakcijske račune.

Zakon o dohodnini

Za poznavanje izplačil dohodkov iz zaposlitve predvsem pa drugih dohodkov fizičnim osebam, ki vključujejo nagrade, darila, dobitke v nagradnih igrah, štipendije in druge dohodke, mora društvo poznati določbe zakona o dohodnini.

Na podlagi zakona o dohodnini je Vlada RS izdala uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ta uredba določa višine povračil stroškov v zvezi z delom, povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov do katerih se ti ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. To uredbo lahko upoštevajo tudi društva, seveda ob opredelitvi o takih izplačilih s sklepi organov ali zapisom v internem aktu.

V primeru, da društvo obračunava in izplačuje povračila stroškov za službena potovanja v tujino je potrebno, da pozna določbe uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Vlada RS je na podlagi zakona o dohodnini sprejela tudi uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije s katero ureja določitev seznama upravičenec do donacij, nakazovanje donacij upravičencem ter obveščanje javnosti, sprejela pa je tudi sklep o objavi seznama upravičencev do donacij. Pomembnost poznavanja teh predpisov je predvsem pri obravnavi in upoštevanju olajšav po zakonu davka od dohodka pravnih oseb.

Drugi predpisi

Društva opravljajo različne dejavnosti, ki jih imajo opredeljene v svojem temeljnem aktu. Glede na to, da veliko društev poleg nepridobitne dejavnosti opravlja tudi različne pridobitne dejavnosti (opravljanje storitev, proizvodnja, trgovina idr.) mora glede na opravljanje vrste pridobitne dejavnosti spoštovati tudi druge predpise. V primeru zaposlitev delavcev je potrebno spoštovati delovno pravno zakonodajo, v primeru opravljanja trgovinske dejavnosti zakon o trgovini ipd.

Iz eseminarja Vodenje finančno materialnega poslovanja v društvih in zvezah 2011-2012

Ključne besede:
društva
društvo
računovodstvo društva
davki društva

Zadnji članki iz rubrike:

12.10.2020 14:56:19:
Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020

13.3.2020 14:47:14:
Društva - sprejem letnega poročila

5.1.2020 12:00:50:
Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev

30.10.2019 15:48:08:
Občasno prirejanje klasičnih iger na srečo

22.10.2019 7:10:39:
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti

Najnovejši članki:

4.12.2020 18:21:00:
Podatki za obračun plač za november 2020

4.12.2020 15:58:31:
Dobro je imeti banko, ki te podpira v vseh razmerah

3.12.2020 15:34:39:
Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

3.12.2020 15:24:58:
Poenostavljen način odlaganja davčnih obveznosti v skladu s PKP6

3.12.2020 15:20:33:
Odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije bolezni COVID-19

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT