Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 5.4.2012 19:49:33

Predlogi ukrepov na prihodkovni strani iz seje vlade 5. 4. 2012

Rubrika: Predlogi zakonovprint Natisni

Predlogi ukrepov na prihodkovni strani iz seje vlade  5. 4. 2012

PREDLOGI UKREPOV NA PRIHODKOVNI STRANI

1. Uvedba davka na finančne transakcije (DFT)
Izhodišče pravnega urejanja je predlog evropske direktive o DFT.
Z DFT se obdavčijo finančne transakcije, ki vključujejo nakup in prodajo finančnega instrumenta, prenos pravice razpolaganja na finančnih instrumentih, pri katerem pride do prenosa tveganja v zvezi z instrumenom in sklepanje ali spreminjanje pogodb o izvedenih finančnih instrumentih.
Davčni zavezanec za plačilo davka so banke, kreditne institucije, investicijska podjetja, zavarovalnice in pozavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijski skladi ipd. s sedežem oziroma poslovno enoto v Sloveniji.
Davčna osnova je plačilo za transakcijo, pri izvedenih finančnih instrumentih pa se davčna osnova določi specifično, zaradi specifike poslov s temi instrumenti. Davčna bi stopnja okivrno znašala 0,1%.
Ob teh pogojih bi ocenjeni finančni učinek davka znašal okoli 15 mio EUR letno.
Davek se uvede s posebnim zakonom. Če bo potrebno, se spremeni Zakon o davčnem postopku. Uvedba davka je mogoča s 1. januarjem 2013.

2. Obdavčitev nezazidanih stavbnih zemljišč
Občine trenutno (na podlagi Zakona o graditvi objektov in Zakona o stavbnih zemljiščih) zelo neenotno določajo obveznost plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za nezazidana stavbna zemljišča.
Obstoječa ureditev lastnikov tovrstnih zemljišč ne spodbuja k uporabi zemljišč v predvidene namene oziroma k prodaji zainteresiranim kupcem (t. im. mrtvi kapital).
Vlada ocenjuje, da bi se tako stanje lahko spremenilo z uvedbo dodatne dajatve, s katero bi obremenili nezazidana stavbna zemljišča in druga zemljišča v območju pozidave.
Davek se uvede kot letna dajatev. Odmerila bi ga DURS na podlagi podatkov o lastništvu in vrsti nepremičnine, ki so evidentirani v Registru nepremičnin, praviloma hkrati z odmero NUSZ oz. posebej, če se v določeni občini NUSZ na ta zemljišča ne odmerja.
Prihodki iz naslova te dajatve bi bili prihodek državnega proračuna.

3. Obdavčitev izjemnih dobičkov iz prodaje zemljišč po spremembi namembnosti
Vlada bo preučila način za uvedbo posebnega davka, s katerim bi zajeli izjemno visoke dobičke, do katerih prihaja ob prodaji zemljišč v kratkem roku po spremembi njihove namembnosti v zazidljiva zemljišča. Stopnja bi bila padajoča glede na čas, ki bi potekel od spremembe namembnosti do prodaje.

4. Davek na vodna plovila
Vlada predlaga povečanje progresije pri obdavčitvi večjih vodnih plovil in sicer tako, da se davčna obremenitev za plovila po dolžini in moči.
Vlada predlaga tudi, da se dodatna obremenitev, določena z ZUJF, usmeri v državni proračun. Občine ohranijo dosedanji obseg tega proračunskega vira.

5. Obdavčitev motornih vozil
Vlada kratkoročno predlaga, da (i) se spremeni obdavčitev prometa motornih vozil na način, da se vozila nad določeno vrednostjo obremenijo z dodatnim davkom, ki ne bo odvisen od okoljskih kriterijev, ampak izključno od vrednosti vozila in da (ii) se progresivno poviša znesek letne dajatve za motorna vozila s prostornino motorja 2.500 ccm ali več (ki se plačuje letno ob registraciji).
Srednjeročno se preuči možnost, da prometni davek oziroma letna dajatev določata po enotnih kriterijih.
Na podlagi predlaganih kratkoročnih sprememb Vlada ocenjuje, da se bodo skupni prihodki iz tega naslova povečali za približno 20%.

6. Posebni protikrizni davek na nepremično premoženje
Vlada predlaga uvedbo posebnega protikriznega davka na nepremično premoženje, ki je v lasti posamezne pravne in/ali fizične osebe in katerega vrednost presega določeno vrednost, npr. 1 mio EUR.
Iz obdavčitve se izvzame nepremično premoženje, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti ali se oddaja v najem, če je najemna pogodba evidentirana v registru in plačan davek od dohodka od oddajanja v najem.

7. Davek na dohodke od kapitala
Vlada predlaga, da se izhodiščna stopnja obdavčitve dividend, kapitalskih dobičkov in obresti poviša z 20 na 25%.
Vse ostale značilnosti obdavčitve dohodkov od kapitala (oprostitev za obresti od depozitov pri bankah do 1.000 EUR letno, postopno zniževanje davčne stopnje glede na rok lastništva kapitala) se ohranijo.
Povečanje stopenj obdavčitve za vse dohodke iz kapitala, pri čemer se ohrani zniževanje stopnje za obdavčitev kapitalskih dobičkih glede na čas imetništva, bi po oceni pomenilo, da bi se prihodki povečali za približno 23 mio evrov.

8. Četrti davčni razred
Vlada bo preučila možnost uvedbe dodatne davčne stopnje v višini med 45 in 50% za letne dohodke nad mejo med 70.000 do 100.000 evrov.

9. Sprememba obdavčitve dohodkov od premoženja, ki se oddaja v najem
Vlada bo preučila možnost, da se poenostavi postopek obdavčitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem na način cedularne obdavčitve, če s tem ne bi prišlo do znižanja davčnih prilivov.

10. Objava davčnih neplačnikov
Na področju predpisov, ki urejajo davčno tajnost (zakon o davčnem postopku) vlada predlaga, da se preučijo spremembe, ki bi omogočile javno objavo podatkov o davčnih zavezancih, ki so zaradi hujših davčnih prekrškov prikrajšali upravičenca do dajatev (državni, občinske proračune ali pokojninsko oziroma zdravstveno blagajno) nad določenim zneskom.

11. Obdavčitev premoženja
Vlada bo preučila trenutno veljavni sistem obdavčitve premoženja in pripravila celovit predlog za pravičnejšo obdavčitev s ciljem večje obremenitve premožnejšega sloja prebivalstva.

12. Davčna izvršba in zavarovanje davčnega dolga
Vlada bo preučila izvajanje davčne izvršbe po uvedbi novega informacijskega sistema DURS in po prenosu nedavčnih izvršb z DURS na CURS ter po opravljeni analizi predlagala in izvedla ukrepe za povečanje njene učinkovitosti.
Ustanovitev posebne specializirane skupine za davčni nadzor.
Dodatna pozornost bo namenjena možnosti uporabe instituta zavarovanja davčnega dolga oziroma potencialnega davčnega dolga z začasnim zasegom oziroma blokado premoženja.
S spremembo Zakona o davčnem postopku, ki je v postopku sprejemanja, se bodo povečale možnosti za čezmejne izterjave davščin.

13. Učinkovitejše izvajanje davčnih predpisov
Vlada se zaveda, da je poleg spremembe zakonodaje zelo pomembno povečati tudi učinkovitost nadzora nad izvajanjem davčnih predpisov in plačevanjem obveznih dajatev.
Davčna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije bosta okrepili in razširili postopke nadzora predvsem rizičnih dejavnosti in sive ekonomije.

14. Preprečevanje davčnih utaj
Vlada naloži Ministrstvu za finance, da pogajalske resurse na mednarodnem davčnem področju v večji meri usmeri v sklepanje mednarodnih pogodb, ki omogočajo izmenjavo informacij za davčne namene in obdavčenje kapitalskih dohodkov v tretjih državah in davčnih oazah.
Na podlagi izmenjave se pridobijo podatki o dohodkih slovenskih rezidentov, doseženih v tujini, ki bi morali biti obdavčeni v Sloveniji.


Vir

Zadnji članki iz rubrike:

7.10.2019 16:02:28:
Predlog sprememb Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov - ZDDOIFI-A (3. 10. 2019)

7.10.2019 15:52:25:
Predlog sprememb Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2M (2. 10. 2019)

7.10.2019 15:56:09:
Predlog sprememb Zakona o dohodnini - ZDoh-2V (27.09.2019)

7.10.2019 15:53:19:
Predlog sprememb Zakona o davku o dohodkov pravnih oseb - ZDDPO 2R (2. 10. 2019)

3.7.2019 11:42:32:
Predlog sprememb Zakona o davku o dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2R (21. 6. 2019)

Najnovejši članki:

15.10.2019 15:43:34:
Vlada se je seznanila z Informacijo o poteku priprav Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

15.10.2019 15:40:17:
Zaostritev ukrepov Banke Slovenije na področju kreditiranja prebivalstva

15.10.2019 15:29:48:
Zaposlitveni oglas: Računovodja m/ž, Ljubljana

10.10.2019 16:05:12:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K)

10.10.2019 15:20:55:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT