Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 17.7.2012 8:37:19

Programska oprema za izdajanje računov - predvidene spremembe v letu 2013

Rubrika: Predlogi zakonovprint Natisni

Programska oprema za izdajanje računov - predvidene spremembe v letu 2013 Racunovodja.com

Zavezanci za davek morajo že po veljavni ureditvi davčnemu organu dajati resnične, pravilne in popolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davka (10. člen zakona). Pri pobiranju davkov mora davčni organ imeti dostop do določenih podatkov, ki so pomembni za določitev davčne obveznosti in tudi za nadzor nad tem, ali so zavezanci za davek posredovali oziroma navedli pravilne podatke. Kršitev teh obveznosti je že do sedaj sankcionirana z globo (397. in 398.člen).

Zavezanci za davek, ki elektronsko obdelujejo podatke, morajo davčnemu organu na njegovo zahtevo zagotoviti določene podatke, omogočiti dostop do podatkov, vodenih v elektronskih poslovnih knjigah, kakor tudi dostop in vpogled v programsko in strojno opremo ter baze podatkov, ki se uporabljajo v okviru sistema za elektronsko vodenje poslovnih knjig in evidenc, ter omogočiti preizkušanje ustreznosti elektronskih programov in elektronske obdelave podatkov.

DURS v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora ugotavlja, da nekateri davčni zavezanci, ki poslujejo z gotovino, uporabljajo računalniške programe in strojno opremo (predvsem računalniško vodene blagajne), ki omogoča naknadno spreminjanje evidentiranih podatkov o opravljenem gotovinskem prometu. Takšni programi in strojna oprema omogočajo brisanje celotnih izdanih računov, brisanje posameznih postavk na računih, napačno seštevanje celotnega prometa itd.

Neprijavljena gotovina se nadalje uporabi predvsem za plačilo zaposlenih in za osebno porabo. S takšnim ravnanjem se spodbuja sivo ekonomijo in delo na črno. Takšen način predstavlja tudi dejanje nelojalne konkurence.

Zaradi navedenega se s predlogom novega osmega odstavka določi, da sme zavezanec za davek uporabljati takšen program ali napravo, ki omogoča brisanje, popravljanje ali kakršno koli spreminjanje izvornega zapisa podatkov le, če so izvorni zapis in vse naknadne spremembe podatkov shranjene v napravi ali na drugem mediju, ki ga uporablja za elektronsko obdelovanje podatkov. Kršitev te obveznosti je sankcioniranaz globo in z odvzemom računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, popravljanje ali kakršno koli spreminjanje izvornega podatke, če so storilčeva last in tudi, če niso storilčeva last.

Z novim devetim odstavkom se določi, da proizvajalec oziroma dobavitelj računalniškega programa ali elektronske naprave ne sme zagotavljati ali omogočiti uporabe računalniškega programa ali elektronske naprave, ki zavezancu za davek omogočajo brisanje, popravljanje ali kakršnokoli spreminjanje izvornega zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe prvotnih podatkov in vseh naknadnih sprememb. Program oziroma elektronska naprava mora omogočiti preprost in takojšen izpis vseh sprememb izvornih podatkov, če je do takšnih sprememb prišlo. Kršitev te obveznosti je sankcionirana z globo in z odvzemom računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, popravljanje ali kakršno koli spreminjanje izvornega podatke, če so storilčeva last in tudi, če niso storilčeva last.

V zvezi z novim osmim odstavkom se določi sankcija, če zavezanec uporablja računalniški program ali elektronsko napravo, ki omogoča brisanje, popravljanje ali kakršnokoli spreminjanje izvornega zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe prvotnih podatkov in vseh naknadnih sprememb oziroma briše, popravlja ali kakorkoli drugače spreminja izvorni zapis.

Na podlagi novega 398.a člena ZDavP bo davčni organ kot prekrškovni organ zaradi kršitev
obveznosti, določenih v osmem in devetem odstavku 38. člena zakona, lahko v hitrem prekrškovnem postopku sankcioniral davčne zavezance, proizvajalce in dobavitelje
računalniških programov z visokimi globami in jim izrekel stransko sankcijo odvzema računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogočajo brisanje ali kakršnokoli spreminjanje izvornega zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe prvotnih podatkov.

Za vse prekrške, storjene pred uveljavitvijo te ureditve, se še vedno uporabljajo pravila rednega sodnega postopka, v skladu s katerimi DURS predlaga postopek o prekršku pri sodišču, ki sme izreči stransko sankcijo odvzema predmetov.

Višina in vrsta sankcije je določena glede na družbeno nevarnost prekrška.

Davčni organ ima pooblastilo za izrek globe v razponu davčnemu zavezancu, ki poseduje
računalniški program ali elektronsko napravo v nasprotju z novim osmim odstavkom 38. člena zakona. Prav tako ima davčni organ pooblastilo za izrek globe v razponu proizvajalcu ali dobavitelju, če zagotavlja ali omogoči uporabo računalniškega programa ali elektronske naprave v nasprotju z devetim odstavkom 38. člena zakona.

Za 398. členom se doda nov 398.a člen, ki se glasi:

398.a člen
(posebno hudi davčni prekrški pri elektronski obdelavi podatkov)

(1) Z globo od 10.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 50.000 do 150.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 70.000 do 250.000 eurov, če:
1. poseduje računalniški program ali elektronsko napravo, ki zavezancu za davek omogoča brisanje, popravljanje ali kakršnokoli drugačno spreminjanje izvornega zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe prvotnih podatkov in vseh naknadnih sprememb (deveti odstavek 38. člena).
2. kot proizvajalec oziroma dobavitelj računalniškega programa ali elektronske naprave zavezancu za
davek zagotavlja ali omogoči uporabo računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, popravljanje ali kakršnokoli spreminjanje izvornega zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe prvotnih podatkov in vseh naknadnih sprememb, in če program oziroma elektronska naprava ne omogoči preprostega in takojšnjega izpisa vseh sprememb izvornih podatkov, če je do takšnih sprememb prišlo (deveti odstavek 38. člena).

(2) Za prekršek iz 1. točke prejšnjega odstavka je obvezen odvzem računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje popravljanje kakršnokoli spreminjanje izvornih podatkov, če so storilčeva last in tudi, če niso storilčeva last. Odvzeti predmet se uniči oziroma se lahko vrne lastniku po predhodnem delnem uničenju sestavine, ki omogoča brisanje, popravljanje ali kakršnokoli spreminjanje izvirnega podatka.

(3) Za prekršek iz 2. točke prvega odstavka tega člena je obvezen odvzem računalniškega programa, elektronske naprave, vzorca, modela, listin, blaga ali drugih predmetov, ki omogočajo izdelavo ali dobavo računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogočata brisanje, popravljanje ali kakršnokoli spreminjanje izvornega podatka, če so storilčeva last in tudi, če niso storilčeva last. Odvzeti predmet se uniči oziroma se lahko vrne lastniku po predhodnem delnem uničenju sestavine, ki omogoča brisanje popravljanje ali kakršnokoli spreminjanje izvirnega podatka.

(4) Z globo v višini od 1.000 do 5.000 eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(5) Z globo v višini od 2.000 do 6.000 eurov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 4.000 do 10.000 eurov.«.


Vir: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku z dne 10.7.2012.

Ključne besede:
davčne blagajne

Zadnji članki iz rubrike:

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

2.7.2020 19:10:43:
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 - 30. 6. 2020

30.5.2020 15:09:22:
Besedilo predloga tretjega interventnega zakona - 29. 5. 2020

19.5.2020 16:07:26:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

30.4.2020 15:38:33:
ZIUZEOP-A Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Najnovejši članki:

18.9.2020 18:21:47:
Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

17.9.2020 17:42:10:
Novi ukrepi za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic

17.9.2020 16:39:12:
Predlagane spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

17.9.2020 16:06:59:
Pretvornik za pretvorbo eRačunov med standardom eSLOG 1.6 in 2.0

16.9.2020 12:09:31:
Obračun plače v primeru skrajšanega delovnega časa ter dopusta

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT