Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 23.7.2012 12:45:56

Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva

Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012

Rubrika: Društvaprint Natisni

Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva Racunovodja.com

1. člen

(splošna določba)

Ta uredba določa dejavnosti socialnega podjetništva (v nadaljnjem besedilu: dejavnosti) po področjih, opredeljenih v 5. členu Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11).

2. člen

(opredelitev dejavnosti)

Dejavnosti, ki so v tej uredbi določene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti na ravni oddelkov ali podrazredov iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), so:

+-----------------+------------+--------------------------------+
|  Področje   |  Šifra  |       Naziv       |
|  socialnega  | dejavnosti |                |
| podjetništva  |      |                |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|SOCIALNO VARSTVO | oddelek 87 |socialno varstvo z nastanitvijo |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.109  |drugo socialno varstvo brez   |
|         |      |nastanitve za starejše in    |
|         |      |invalidne osebe         |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.910  |dnevno varstvo otrok      |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.991  |dejavnost humanitarnih in    |
|         |      |dobrodelnih organizacij     |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.999  |drugo drugje nerazvrščeno    |
|         |      |socialno varstvo brez nastanitve|
+-----------------+------------+--------------------------------+
|DRUŽINSKO    |  88.109  |drugo socialno varstvo brez   |
|VARSTVO     |      |nastanitve za starejše in    |
|         |      |invalidne osebe         |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.910  |dnevno varstvo otrok      |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.999  |drugo drugje nerazvrščeno    |
|         |      |socialno varstvo brez nastanitve|
+-----------------+------------+--------------------------------+
|VARSTVO     |  87.300  |dejavnost nastanitvenih ustanov |
|INVALIDOV    |      |za oskrbo starejših in     |
|         |      |invalidnih oseb         |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.109  |drugo socialno varstvo brez   |
|         |      |nastanitve za starejše in    |
|         |      |invalidne osebe         |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.910  |dnevno varstvo otrok      |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|ZNANOST,     | oddelek 72 |znanstvena raziskovalna in   |
|RAZISKOVANJE,  |      |razvojna dejavnost       |
|IZOBRAŽEVANJE IN +------------+--------------------------------+
|VZGOJA      | oddelek 85 |izobraževanje          |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|ZAGOTAVLJANJE IN |  55.201  |počitniški domovi in letovišča |
|ORGANIZIRANJE  +------------+--------------------------------+
|MLADINSKEGA DELA |  55.300  |dejavnost avtokampov, taborov  |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.590  |drugje nerazvrščeno       |
|         |      |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|         |      |in usposabljanje        |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.999  |drugo drugje nerazvrščeno    |
|         |      |socialno varstvo brez nastanitve|
|         +------------+--------------------------------+
|         |  90.010  |umetniško uprizarjanje     |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  93.120  |dejavnost športnih klubov    |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  93.190  |druge športne dejavnosti    |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  93.299  |druge nerazvrščene dejavnosti za|
|         |      |prosti čas           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.999  |dejavnost drugje nerazvrščenih |
|         |      |članskih organizacij      |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|VARSTVO IN    |  58.110  |izdajanje knjig         |
|PROMOCIJA    +------------+--------------------------------+
|ZDRAVJA     |  58.120  |izdajanje imenikov in adresarjev|
|         +------------+--------------------------------+
|         |  58.130  |izdajanje časopisov       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  58.140  |izdajanje revij in druge    |
|         |      |periodike            |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  58.190  |drugo založništvo        |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  73.110  |dejavnost oglaševalskih agencij |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 86 |zdravstvo            |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|ZAGOTAVLJANJE  |  78.100  |dejavnost pri iskanju zaposlitve|
|SOCIALNE     +------------+--------------------------------+
|VKLJUČENOSTI,  |  78.200  |posredovanje začasne delovne  |
|SPODBUJANJE   |      |sile              |
|ZAPOSLOVANJA IN +------------+--------------------------------+
|POKLICNEGA    |  78.300  |druga oskrba s človeškimi viri |
|USPOSABLJANJA  +------------+--------------------------------+
|OSEB, KI SO   |  85.590  |drugje nerazvrščeno       |
|BREZPOSELNE ALI |      |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|JIM GROZI    |      |in usposabljanje        |
|BREZPOSELNOST  +------------+--------------------------------+
|         |  85.600  |pomožne dejavnosti za      |
|         |      |izobraževanje          |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 95 |popravila računalnikov in    |
|         |      |izdelkov za široko rabo     |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 96 |druge storitvene dejavnosti   |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 97 |dejavnost gospodinjstev z    |
|         |      |zaposlenim hišnim osebjem    |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 98 |raznovrstna proizvodnja     |
|         |      |gospodinjstev za lastno rabo  |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|POSREDOVANJE   |  78.100  |dejavnost pri iskanju zaposlitve|
|ZAPOSLITVE    +------------+--------------------------------+
|OSEBAM IZ 6.   |  78.200  |posredovanje začasne delovne  |
|ČLENA ZAKONA O  |      |sile              |
|SOCIALNEM    +------------+--------------------------------+
|PODJETNIŠTVU,  |  78.300  |druga oskrba s človeškimi viri |
|VKLJUČNO Z    +------------+--------------------------------+
|DEJAVNOSTJO   |  88.109  |drugo socialno varstvo brez   |
|ZAGOTAVLJANJA  |      |nastanitve za starejše in    |
|DELA TAKŠNIH   |      |invalidne osebe         |
|DELAVCEV DRUGEMU +------------+--------------------------------+
|DELODAJALCU   |  88.999  |drugo drugje nerazvrščeno    |
|         |      |socialno varstvo brez nastanitve|
+-----------------+------------+--------------------------------+
|EKOLOŠKA     | oddelek 01 |kmetijska proizvodnja in lov ter|
|PROIZVODNJA   |      |z njima povezane storitve    |
|HRANE      +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 10 |proizvodnja živil        |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 11 |proizvodnja pijač        |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|OHRANJANJE    |  02.400  |storitve za gozdarstvo     |
|NARAVE, UREJANJE +------------+--------------------------------+
|IN VARSTVO    | oddelek 37 |ravnanje z odplakami      |
|OKOLJA IN    +------------+--------------------------------+
|ZAŠČITA ŽIVALI  | oddelek 38 |zbiranje in odvoz odpadkov ter |
|         |      |ravnanje z njimi; pridobivanje |
|         |      |sekundarnih surovin       |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 39 |saniranje okolja in drugo    |
|         |      |ravnanje z odpadki       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  70.220  |drugo podjetniško in poslovno  |
|         |      |svetovanje           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  74.900  |drugje nerazvrščene strokovne in|
|         |      |tehnične dejavnosti       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  81.300  |urejanje in vzdrževanje zelenih |
|         |      |površin in okolice       |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 82 |pisarniške in spremljajoče   |
|         |      |poslovne storitvene dejavnosti |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.600  |pomožne dejavnosti za      |
|         |      |izobraževanje          |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  91.040  |dejavnost botaničnih in     |
|         |      |živalskih vrtov, varstvo    |
|         |      |naravnih vrednot        |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.999  |dejavnost drugje nerazvrščenih |
|         |      |članskih organizacij      |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 95 |popravila računalnikov in    |
|         |      |izdelkov za široko rabo     |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 96 |druge storitvene dejavnosti   |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|SPODBUJANJE   |  16.100  |žaganje, skobljanje in     |
|UPORABE     |      |impregniranje lesa       |
|OBNOVLJIVIH   +------------+--------------------------------+
|VIROV ENERGIJE  |  16.290  |proizvodnja drugih izdelkov iz |
|IN RAZVOJ ZELENE |      |lesa, plute, slame in protja  |
|EKONOMIJE    +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 38 |zbiranje in odvoz odpadkov ter |
|         |      |ravnanje z njimi; pridobivanje |
|         |      |sekundarnih           |
|         |      |surovin             |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  71.129  |druge inženirske dejavnosti in |
|         |      |tehnično svetovanje       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  74.900  |drugje nerazvrščene strokovne in|
|         |      |tehnične dejavnosti       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.999  |dejavnost drugje nerazvrščenih |
|         |      |članskih organizacij      |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|TURIZEM ZA    | oddelek 55 |gostinske nastanitvene     |
|OSEBE, KI JIM  |      |dejavnosti           |
|ŽIVLJENJSKE   |      |                |
|RAZMERE     |      |                |
|ONEMOGOČAJO ALI |      |                |
|OVIRAJO DOSTOP  +------------+--------------------------------+
|DO TURISTIČNIH  | oddelek 56 |dejavnost strežbe jedi in pijač |
|STORITEV, NA   |      |                |
|NAČIN, KI    +------------+--------------------------------+
|SPOŠTUJE     | oddelek 79 |dejavnost potovalnih agencij,  |
|VREDNOTE     |      |organizatorjev potovanj in s  |
|TRAJNOSTI,    |      |potovanji povezanih dejavnosti |
|DOSTOPNOSTI IN  |      |                |
|SOLIDARNOSTI   |      |                |
|(SOCIALNI    |      |                |
|TURIZEM)     |      |                |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|TRGOVINA ZA   | oddelek 45 |trgovina z motornimi vozili in |
|SOCIALNO     |      |popravila motornih vozil    |
|OGROŽENE OSEBE  |      |                |
|(SOCIALNA    |      |                |
|TRGOVINA) TER  |      |                |
|TRGOVINA, KI   |      |                |
|ZAGOTAVLJA    |      |                |
|PRODAJO     |      |                |
|PROIZVODOV    |      |                |
|MAJHNIH     |      |                |
|PROIZVAJALCEV IZ |      |                |
|GOSPODARSKO   |      |                |
|NAJBOLJ     +------------+--------------------------------+
|NERAZVITIH    | oddelek 46 |posredništvo in trgovina na   |
|OKOLIJ NA    |      |debelo, razen z motornimi vozili|
|TEMELJU ETIČNIH, |      |                |
|PREGLEDNIH IN  |      |                |
|ENAKOPRAVNIH   |      |                |
|POSLOVNIH    |      |                |
|RAZMERIJ MED   |      |                |
|PROIZVAJALCI IN |      |                |
|TRGOVCEM,    |      |                |
|USMERJENIH    |      |                |
|PREDVSEM V    |      |                |
|ZAGOTAVLJANJE  |      |                |
|MOŽNOSTI     |      |                |
|PRAVIČNEGA    +------------+--------------------------------+
|PLAČILA     | oddelek 47 |trgovina na drobno, razen z   |
|PROIZVAJALCEV IN |      |motornimi vozili        |
|S TEM NJIHOVEGA |      |                |
|PREŽIVETJA    |      |                |
|(PRAVIČNA    |      |                |
|TRGOVINA), TER  |      |                |
|TRGOVINA S    |      |                |
|STORITVAMI IN  |      |                |
|PROIZVODI IZ   |      |                |
|DEJAVNOSTI    |      |                |
|SOCIALNEGA    |      |                |
|PODJETNIŠTVA   |      |                |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|KULTURA,     | oddelek 18 |tiskarstvo in razmnoževanje   |
|TEHNIČNA KULTURA |      |posnetih nosilcev zapisa    |
|IN OHRANJANJE  +------------+--------------------------------+
|KULTURNE,    |  33.190  |popravila drugih naprav     |
|TEHNIČNE IN   +------------+--------------------------------+
|NARAVNE     |  47.610  |trgovina na drobno v      |
|DEDIŠČINE    |      |specializiranih prodajalnah s  |
|         |      |knjigami            |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  47.621  |trgovina na drobno v      |
|         |      |specializiranih prodajalnah s  |
|         |      |časopisi in revijami      |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  47.630  |trgovina na drobno v      |
|         |      |specializiranih prodajalnah z  |
|         |      |glasbenimi in video zapisi   |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  47.782  |trgovina na drobno v      |
|         |      |specializiranih prodajalnah z  |
|         |      |umetniškimi izdelki       |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 58 |založništvo           |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 59 |dejavnosti v zvezi s filmi,   |
|         |      |video- in zvočnimi zapisi    |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 60 |radijska in televizijska    |
|         |      |dejavnost            |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 63 |druge informacijske dejavnosti |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  70.220  |drugo podjetniško in poslovno  |
|         |      |svetovanje           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  71.112  |krajinsko arhitekturno,     |
|         |      |urbanistično in drugo      |
|         |      |projektiranje          |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  72.200  |raziskovalna in razvojna    |
|         |      |dejavnost na področju      |
|         |      |družboslovja in humanistike   |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  74.300  |prevajanje in tolmačenje    |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  74.900  |drugje nerazvrščene strokovne in|
|         |      |tehnične dejavnosti       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  79.120  |dejavnost organizatorjev    |
|         |      |potovanj            |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  81.300  |urejanje in vzdrževanje zelenih |
|         |      |površin in okolice       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  82.300  |organiziranje razstav, sejmov, |
|         |      |srečanj             |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.520  |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|         |      |in usposabljanje na področju  |
|         |      |kulture in umetnosti      |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.590  |drugje nerazvrščeno       |
|         |      |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|         |      |in usposabljanje        |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 90 |kulturne in razvedrilne     |
|         |      |dejavnosti           |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 91 |dejavnost knjižnic, arhivov,  |
|         |      |muzejev in druge kulturne    |
|         |      |dejavnosti           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.999  |dejavnost drugje nerazvrščenih |
|         |      |članskih organizacij      |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|AMATERSKI ŠPORT |  77.210  |dajanje športne opreme v najem |
|IN TELESNA    |      |in zakup            |
|KULTURA, KATERE +------------+--------------------------------+
|NAMEN JE     |  85.510  |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|REKREACIJA IN  |      |in usposabljanje na področju  |
|SOCIALIZACIJA  |      |športa in rekreacije      |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 93 |športne in druge dejavnosti za |
|         |      |prosti čas           |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|REŠEVANJE IN   |  84.250  |zaščita in reševanje pri požarih|
|ZAŠČITA     |      |in nesrečah           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  86.909  |druge zdravstvene dejavnosti  |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.999  |dejavnost drugje nerazvrščenih |
|         |      |članskih organizacij      |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|SPODBUJANJE   |  69.103  |druge pravne dejavnosti     |
|RAZVOJA LOKALNIH +------------+--------------------------------+
|SKUPNOSTI    |  69.200  |računovodske, knjigovodske in  |
|         |      |revizijske dejavnosti; davčno  |
|         |      |svetovanje           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  70.210  |dejavnost stikov z javnostjo  |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  70.220  |drugo podjetniško in poslovno  |
|         |      |svetovanje           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  73.110  |dejavnost oglaševalskih agencij |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  73.200  |raziskovanje trga in javnega  |
|         |      |mnenja             |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  74.900  |druge nerazvrščene strokovne in |
|         |      |tehnične dejavnosti       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  82.990  |drugje nerazvrščene spremljajoče|
|         |      |dejavnosti za poslovanje    |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.590  |drugje nerazvrščeno       |
|         |      |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|         |      |in usposabljanje        |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.600  |pomožne dejavnosti za      |
|         |      |izobraževanje          |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.110  |dejavnost poslovnih in     |
|         |      |delodajalskih združenj     |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.999  |dejavnost drugje nerazvrščenih |
|         |      |članskih organizacij      |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|PODPORNE     |  58.110  |izdajanje knjig         |
|STORITVE ZA   +------------+--------------------------------+
|SOCIALNA     |  58.130  |izdajanje časopisov       |
|PODJETJA     +------------+--------------------------------+
|         |  58.140  |izdajanje revij in druge    |
|         |      |periodike            |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  58.190  |drugo založništvo        |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  58.210  |izdajanje računalniških iger  |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  58.290  |drugo izdajanje programja    |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  59.110  |produkcija filmov, video filmov,|
|         |      |televizijskih oddaj       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  59.120  |post produkcijske dejavnosti pri|
|         |      |izdelavi filmov, video filmov, |
|         |      |televizijskih oddaj       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  59.130  |distribucija filmov, video   |
|         |      |filmov, televizijskih oddaj   |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  59.140  |kinematografska dejavnost    |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  59.200  |snemanje in izdajanje zvočnih  |
|         |      |zapisov in muzikalij      |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  60.100  |radijska dejavnost       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  60.200  |televizijska dejavnost     |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  62.010  |računalniško programiranje   |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  62.020  |svetovanje o računalniških   |
|         |      |napravah in programih      |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  62.030  |upravljanje računalniških naprav|
|         |      |in sistemov           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  62.090  |druge z informacijsko      |
|         |      |tehnologijo in računalniškimi  |
|         |      |storitvami povezane dejavnosti |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  63.110  |obdelava podatkov in s tem   |
|         |      |povezane dejavnosti       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  63.120  |obratovanje spletnih portalov  |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  63.910  |dejavnost tiskovnih agencij   |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  63.990  |drugo informiranje       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  64.190  |drugo denarno posredništvo   |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  64.920  |drugo kreditiranje       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  64.990  |drugje nerazvrščene dejavnosti |
|         |      |finančnih storitev, razen    |
|         |      |zavarovalništva in       |
|         |      |dejavnosti pokojninskih skladov |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  66.110  |upravljanje finančnih trgov   |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  66.190  |druge pomožne dejavnosti za   |
|         |      |finančne storitve, razen za   |
|         |      |zavarovalništvo in       |
|         |      |pokojninske sklade       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  69.103  |druge pravne dejavnosti     |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  69.200  |računovodske, knjigovodske in  |
|         |      |revizijske dejavnosti; davčno  |
|         |      |svetovanje           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  70.210  |dejavnost stikov z javnostjo  |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  70.220  |drugo podjetniško in poslovno  |
|         |      |svetovanje           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  73.110  |dejavnost oglaševalskih agencij |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  73.200  |raziskovanje trga in javnega  |
|         |      |mnenja             |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  74.900  |drugje nerazvrščene strokovne in|
|         |      |tehnične dejavnosti       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  82.990  |drugje nerazvrščene spremljajoče|
|         |      |dejavnosti za poslovanje    |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.520  |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|         |      |in usposabljanje na področju  |
|         |      |kulture in           |
|         |      |umetnosti            |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|         |  85.590  |drugje nerazvrščeno       |
|         |      |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|         |      |in usposabljanje        |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.600  |pomožne dejavnosti za      |
|         |      |izobraževanje          |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.110  |dejavnost poslovnih in     |
|         |      |delodajalskih združenj     |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.999  |dejavnost drugje nerazvrščenih |
|         |      |članskih organizacij      |
+-----------------+------------+--------------------------------+

3. člen

(izbor dejavnosti)

V primeru, da bo socialno podjetje opravljalo eno ali več dejavnosti iz oddelka, določenega v prejšnjem členu, v aktu o ustanovitvi ali temeljnem aktu oziroma v spremembi akta o ustanovitvi ali temeljnega akta določi te dejavnosti na ravni podrazreda standardne klasifikacije dejavnosti.

4. člen

(uveljavitev uredbe)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00711-4/2012

Ljubljana, dne 12. julija 2012

EVA 2012-2611-0033

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

Zadnji članki iz rubrike:

13.3.2020 14:47:14:
Društva - sprejem letnega poročila

5.1.2020 12:00:50:
Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev

30.10.2019 15:48:08:
Občasno prirejanje klasičnih iger na srečo

22.10.2019 7:10:39:
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti

30.9.2019 15:21:47:
Uskladitev ustanovitvenih (temeljnih) aktov društev in zvez društev

Najnovejši članki:

3.7.2020 14:45:41:
Koledar poročanja - julij 2020

2.7.2020 19:13:15:
Predvidena odložitev rokov za poročanje o čezmejnih aranžmajih

2.7.2020 19:10:43:
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 - 30. 6. 2020

2.7.2020 15:21:02:
Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja

1.7.2020 15:17:31:
Ali se plačilo računa z bonom šteje za plačilo z gotovino in ga je treba davčno potrditi preko davčne blagajne?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT