Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 17.9.2012 15:49:03

Akcijski načrt za uresničevanje zahtev slovenske obrti

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Akcijski načrt za uresničevanje zahtev slovenske obrti Racunovodja.com

Vlada RS se je spomladi leta 2012 seznanila s poročilom o uresničevanju Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2012 in zadolžila resorna ministrstva, da v 30 dneh pripravijo akcijske načrte za realizacijo zahtev slovenske obrti in podjetništva, ki so v njihovi pristojnosti in so smiselne ter skladne s programom Vlade RS.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo zadolženo, da četrtletno poroča o izvajanju akcijskih načrtov ministrstev za realizacijo zahtev slovenske obrti in podjetništva.

Skladno z navedenim je ministrstvo maja 2012 pozvalo pristojna ministrstva, da pripravijo akcijske načrte za realizacijo tistih zahtev slovenske obrti in podjetništva, ki so v njihovi pristojnosti in so smiselne ter skladne s programom Vlade RS. Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, za finance, za infrastrukturo in prostor, za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, za kmetijstvo in okolje, za pravosodje in javno upravo in za zdravje so skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravila 47 akcijskih načrtov. Akcijski načrti bodo v veliki večini primerov realizirani do konca leta 2013.

Aktivnosti ministrstev za realizacijo zahtev slovenske obrti in podjetništva se odražajo v spodbudnih rezultatih: med 104 zahtevami je realiziranih zahtev 26 (25 %), 10 (9,6 %) je delno realiziranih, 24 (23,1 %) zahtev je v realizaciji, 16 (15 %) zahtev ostaja nerealiziranih, medtem ko 28 (26,9 %) zahtev ostaja nesprejemljivih.

Pregled najpomembnejših aktivnosti za realizacijo zahtev slovenske obrti in podjetništva:

 • Na področju zagotavljanja plačilne discipline so bile sprejete spremembe Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah, pripravlja se predlog sklepa Vlade RS glede finančnih zavarovanj, preučujejo se omejitve davčne tajnosti, omejitev delovanja s.p. in družb, ki nimajo odprtega transakcijskega računa, pravne ureditve v Zakonu o davčnem postopku in Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih, s strani zainteresirane javnosti prejeti predlogi sprememb Zakona o izvršbi in zavarovanju in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
 • Na davčnem področju so bile povečane investicijske olajšave na 40 % in uvedeni investicijski olajšavi za motorna vozila z motorjem z emisijskimi vrednostmi EURO V in avtobuse EURO IV, pripravljene bo bile spremembe Zakona o DDV ter spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah, pripravlja se predlog sprememb Zakon o dohodnini in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb, sprejema se direktiva EP in Sveta o letnih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih oblik podjetij.
 • Na delovnopravnem in socialnem področju so bili pripravljeni novi programi aktivne politike zaposlovanja, potekajo usklajevanja o Socialnem sporazumu za obdobje 2012-2016, v tretjem oz. četrtem kvartalu 2012 je predvidena priprava in obravnava gradiva za nov Zakon o delovnih razmerjih; za realizacijo zahtev na področju socialne varnosti, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sklada obrtnikov in podjetnikov je do konca leta 2013 predviden sprejem Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
 • Na področju zmanjševanja sive ekonomije je bil v zvezi z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji pripravljen pregled obstoječih problemov v trenutno veljavni zakonodaji, že v l. 2011 izvedena javna kampanja proti delu in zaposlovanju na črno, na MF se preučuje zahteva v zvezi z opravljanjem dejavnosti v okviru javnih gospodarskih služb, do konca leta se načrtuje obnova registra dopolnilnih dejavnosti in priprava predloga akcijskega načrta za zmanjšanje sive ekonomije.
 • Na področju prostorske problematike je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov, s katerim se uresničujejo naslednji cilji: odprava administrativnih ovir, poenostavitev in pocenitev postopkov do pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja, olajšati energetsko prenovo stavb ter omogočiti uporabo energetsko in okoljsko učinkovitejših rešitev.
 • Na področju varovanja okolja se načrtuje temeljit pregled vseh okoljskih dajatev in iskanje možnosti drugega instrumenta, izdelava analize ARSO in MF-CURS glede količinskega praga za prijavo blaga in obračun dajatve, septembra 2012 bo v vladno proceduro predvidoma vložena Uredba o enotni metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, decembra 2012 je predvidena sprememba Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida s ciljem zmanjšanja dajatev za hladiva.
 • Na področju varnosti pri delu in požarne varnosti so bili sprejeti izvršilni predpisi k Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), sprejetim maja 2011, Slovenija je pristopila k izdelavi spletnega orodja, ki bo brezplačno na voljo zlasti delodajalcem, ki zaposlujejo majhno število delavcev, da sami ocenijo tveganja.
 • Na področju odpravljanja administrativnih ovir je bil vzpostavljen testni portal za tuje in domače poslovne subjekte (EKT1), narejena je bila analiza predpisov in popis 93 reguliranih storitvenih dejavnosti in 21 reguliranih poklicev, imenovana je bila medresorska delovna skupina za pripravo predlogov poenostavitve zakonodaje in deregulacijo na področju reguliranih dejavnosti in poklicev, organiziran je bil sestanek s predstavniki avstrijskega ministrstva za delo, socialo in zaščito potrošnikov in BUAK, kjer se je obravnavalo vprašanje obveznosti vplačevanja slovenskih delodajalcev za čas izvajanja gradbenih storitev v Avstriji v BUAK, sodelovanje poteka tudi z nemškim SOKA-BAU, glede problematike plačevanja nadomestila AJPES za javno objavo letnih poročil so bile pripravljene spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah, kar zadeva plačila nadomestila za avtorske pravice kolektivnim organizacijam (SAZAS, ZAMP, IPF) preko skupne položnice je bil pripravljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki ga bo Vlada RS obravnavala predvidoma konec decembra 2012.
 • Na področju kadrov za potrebe obrti in podjetništva je bil objavljen razpis za vpis v srednje šole, na podlagi katerega so mogoči kombinirani oddelki in vpis manjšemu številu dijakov za posamezni poklic, na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti sta bila izvedena programa usposabljanja s področja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti za mlade in usposabljanja mentorjev za prenos ustvarjalnih, inovativnih in podjetniških vsebin na mlade, v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport bo začela z delom konceptualna komisija, ki bo preverila izobraževanje od vrtca do univerze, v okviru aktivne politike zaposlovanja se izvajajo programi subvencioniranja usposabljanja, izobraževanja in zaposlovanja, v okviru vseživljenjskega učenja (Leonardo, Comenius) se izvaja mednarodna mobilnost dijakov, v teku je intenziven socialni dialog oz. pogajanja za oblikovanje Socialnega sporazuma za obdobje 2012-2016, v letih 2012-2013 bo usposobljenih 600 novih mentorjev delodajalcem, predvidenih je tudi 11 mio EUR za spodbude delodajalcem.
 • Na področju tehničnih standardov se na spletnih straneh SIST (www.sist.si) od januarja 2010 dalje posreduje brezplačni dostop do izvlečkov novih standardov v tekočem mesecu, ki bi bili lahko predmet nakupa podjetja. Izvlečki so prevodi iz izvirnih standardov v slovenščino, za boljšo obveščenost in lažje razumevanje so dodana področja njihove uporabe. SIST malim in srednjim podjetjem nudi tudi cenejši dostop do slovenskih standardov za boljšo uporabo standardov.
 • Na področju prometa je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 57/12), na podlagi katerega so bile med drugim za voznike, prevoznike in odgovorne osebe znižane globe za prekrške v cestnem prometu, zmanjšalo se je število pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za zaseg vozila, zaradi česar je mogoče pričakovati bistveno manj zasegov vozil, brisal se je tudi eden izmed pogojev za voznika, ki prevaža več kot osem oseb. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je izvedlo vse aktivnosti za optimizacijo prevozov blaga v Luko Koper.
 • Na področju gostinstva in turizma so v letu 2013 predvidene spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, s katerimi bi lahko v primeru utemeljenih argumentov ponovno uvedli sezonsko delo v gostinstvu in turizmu.
 • Na področju lesnopredelovalnih dejavnosti je bil junija 2012 sprejet Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, ki določa cilje, ukrepe, kazalnike in roke za intenziviranje gospodarjenja z gozdovi ter za oživitev in razvoj predelave lesa in energetske uporabe njegovih ostankov.
 • Na področju storitvenih dejavnosti se izvaja nadzor nad izvajanjem javnih del s strani Zavoda RS za zaposlovanje, leta 2013 so predvidene spremembe Zakona o varstvu potrošnikov, v okviru katerih se bodo preučile spremembe določbe, ki se nanašajo na čistilnice.
 • Na področju domače in umetnostne obrti bo MF do konca junija 2013 pripravilo analizo stanja in preučilo zahtevo glede oprostitve plačila upravne takse.
 • Na spodbujanja investicijskega ciklusa se bo v obdobju 2012-2015 izvajal projekt »Mreža urgentnih centrov – izgrajeni in funkcionalno delujoči urgentni centri«.

Vir: UKOM

Zadnji članki iz rubrike:

28.5.2020 13:57:38:
Delo na domu, izolacija, karantena, bolniška, subvencioniranje čakanja na delo, odlog davčnih obveznosti

12.3.2020 16:35:41:
V Sloveniji bo razglašena epidemija, vrtci in šole se začasno zaprejo

25.3.2020 16:28:51:
Ukrepi zaradi vpliva koronavirusa na gospodarstvo

12.3.2020 16:21:17:
Vlada sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze

25.3.2020 16:30:28:
Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Najnovejši članki:

1.6.2020 10:57:58:
Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

1.6.2020 10:18:01:
Tretji interventni zakon - ZIUOOPE

1.6.2020 9:39:01:
Pravice iz javnih sredstev, ki so se iztekle konec maja 2020, ne bodo avtomatično podaljšane

29.5.2020 15:11:34:
Finančna uprava RS poslala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019

28.5.2020 22:28:11:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT