Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 6.3.2013 15:41:05

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) - predstavitev ključnih novosti

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) - predstavitev ključnih novosti Racunovodja.com

Poglavitni cilji sprememb ZUTD:

 • doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela
 • zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe
 • odprava administrativnih ovir

1. Možnost opravljanja začasnega in občasnega dela za upokojence

 • Začasno ali občasno delo je plačano začasno ali občasno delo ali trajnejše časovno omejeno delo upravičenca ali upravičenke do opravljanja začasnega ali občasnega dela (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).
 • Upravičenec do začasnega ali občasnega dela po tem zakonu je oseba, ki ima v Republiki Sloveniji status upokojenca.
  ***upravičenci niso delni upokojenci (t.j. tisti, ki so pridobili pravico do dela starostne ali predčasne pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu, ki ostane v zavarovanju, v višini sorazmerja s skrajšanjem ur opravljanja dela)
 • Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi elemente delovnega razmerja, kot jih v opredelitvi delovnega razmerja določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

Obvezni podatki, ki jih mora vsebovati pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela

 • naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca,
 • ime, priimek, rojstni datum, matična in davčna številka upravičenca,
 • vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo,
 • obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela,
 • podatek o predvidenem številu ur začasnega ali občasnega dela,
 • datum sklenitve pogodbe,
 • urna postavka za opravljeno delo in
 • predviden skupen znesek dohodka.

Omejitve pri upravičencih

 • Začasno ali občasno delo lahko upravičenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec.
 • Urna postavka upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 4,20 eurov, dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 6.300,00 eurov.
 • Upravičenec lahko začasno ali občasno delo opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka iz prvega in drugega odstavka tega člena.

Omejitve pri delodajalcih (v posameznem koledarskem mesecu)

 • pri delodajalcu, ki nima zaposlenega nobenega delavca oziroma delavke (v nadaljnjem besedilu: delavec), se lahko opravi največ 60 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje do vključno deset delavcev, se lahko opravi največ 100 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot deset do vključno 30 delavcev, se lahko opravi največ 150 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 30 do vključno 50 delavcev, se lahko opravi največ 400 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 50 delavcev do vključno 100 delavcev, se lahko opravi največ 750 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 delavcev, se lahko opravi največ 1.050 ur začasnega ali občasnega dela.

 • Število ur začasnega ali občasnega dela v posameznem koledarskem mesecu, opravljenega pri nevladni organizaciji, delujoči v javnem interesu, lahko preseže omejitve iz prejšnjega odstavka, vendar ne več kot dvakratnika ur opravljenega začasnega ali občasnega dela glede na število zaposlenih delavcev.
 • V število zaposlenih delavcev se v zvezi z omejitvami opravljanja začasnega ali občasnega dela štejejo vse pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za polni delovni čas v času podpisa pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela s strani delodajalca, ne glede na to, ali so pogodbe sklenjene za določen ali nedoločen čas.
 • Delodajalec je za upravičenca dolžan voditi dnevno evidenco prihoda in odhoda ter število dejansko opravljenih ur začasnega ali občasnega dela.

Izplačilo dohodka in dajatev iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela

 • Delodajalec je na podlagi sklenjene pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela dolžan zagotoviti upravičencu dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu.
 • Od prejemkov, izplačanih zaradi opravljenega začasnega ali občasnega dela, delodajalci obračunavajo dajatev v višini 25%. Zavezanec za obračun in plačilo dajatve je delodajalec, ki sredstva nakazuje v proračun RS, od tam pa se odvajajo v proračunski sklad. Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem dajatve je v pristojnosti DURS.

Uporaba ZDR in pristojnost za odločanje v sporih

 • Za začasno ali občasno delo se uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, enake obravnave glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih ter odškodninski odgovornosti.
 • Za začasno ali občasno delo se uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.
 • V sporih med delodajalcem in upravičencem po tem zakonu odloča pristojno delovno sodišče.

2. Prijava delavca na ZRSZ v času teka odpovednega roka in spremembe pri vodenju evidenc BO

 • Pri zavodu se zaradi pridobitve informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve in pri povečanju zaposlitvenih možnosti prijavi delavec, kateremu teče odpovedni rok po odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, delodajalec pa mu ni ponudil sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi po določbah zakona, ki ureja delovna razmerja.
 • Trajanje denarnega nadomestila se delavcu skrajša za čas odsotnosti z dela zaradi uveljavljanja ukrepov po tem zakonu, in sicer v prvem mesecu upravičenosti.
 • Za čas trajanja odsotnosti z dela se delodajalcu povrne izplačano nadomestilo stroška delavčeve bruto plače.
  ***Navedeno velja tudi v primeru, če se delavec kljub odobreni odsotnosti z dela ne prijavi pri zavodu ali se prijavi, vendar ne izpolnjuje obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom.

3. Denarno nadomestilo za brezposelne osebe, mlajše od 30 let

 • Brezposelna oseba, ki je mlajša od 30 let, lahko pridobi pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, če je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih.
 • Pravica do denarnega nadomestila se prizna za čas dveh mesecev.

4. Pravica do preostalega dela neizkoriščene pravice in odmera pravice od celotne zavarovalne dobe

 • Pravice do denarnega nadomestila ne bo več mogoče kumulirati, kot je bilo to mogoče do sedaj (neizkoriščeni del pravice se je ob njenem ponovnem uveljavljanju prištel k novi pravici).
 • Z novelo se viša pogoj starosti in dosežene zavarovalne dobe, potrebnih za odmero DN vsakokrat od celotne zavarovalne dobe, vendar se pogoj spreminja v alternativnega:

  - do sedaj: 55 let starosti in 30 let zavarovalne dobe,

  - novela ZUTD: 57 let starosti ali 35 let zavarovalne dobe.

5. Ukinitev obvezne prijave prostega delovnega mesta

 • odprava obveznosti prijave vsakega prostega delovnega mesta, ki zamegljuje dejansko sliko razpoložljivih delovnih mest;
 • administrativno breme za delodajalce;
 • sodelovanje zavoda le s tistimi delodajalci, ki bodo želeli javno objavo preko zavoda ali posredovanje ustreznih kandidatov;
 • obvezno: javna objava za javni sektor in gospodarske družbe v večinski lasti države mora biti izvedena preko zavoda.

7. Vpis v register izvajalcev aktivnosti programov APZ

 • olajšava in poenostavitev postopka izbora delodajalcev in možnost hitrejšega izbora izvajalcev – hitro reagiranje na potrebe na trgu dela.

8. Pridobivanje podatkov za odmero DN (DURS –REK)

 • ugotavljanje osnove za odmero pravice do denarnega nadomestila na podlagi podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev, ki jih zavezanec posreduje davčnemu organu na predpisanih obrazcih (REK) - sedaj podatke zagotavljajo delodajalci na posebnih obrazcih, ki jih predpisuje zavod;
 • odmera pravice do denarnega nadomestila od osnove, od katere so bili dejansko odvedeni prispevki za socialno varnost, kar je tudi eden od temeljev sistema zavarovanja za primer brezposelnosti.

9. Vključevanje v javna dela

 • jasno zapisane določbe glede možnega časa vključenosti brezposelne osebe v javna dela;
 • zaradi stanja na trgu dela se brezposelna oseba lahko ponovno vključi v javna dela, vendar pri istem izvajalcu javnih del najdlje še za eno leto;
 • ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se bodo lahko ponovno vključile in obdobje ponovne vključitve se določijo v katalogu APZ;
 • program javnih del lahko sprejme tudi občina, če zagotovi sredstva za njihovo izvajanje v celoti.

10. MDDSZ - izvajalec ukrepov na trgu dela

Vir: MDDSZ (povezava do pptx datoteke)

Zadnji članki iz rubrike:

11.6.2020 9:30:25:
Delo na domu, izolacija, karantena, bolniška, subvencioniranje čakanja na delo, odlog davčnih obveznosti

12.3.2020 16:35:41:
V Sloveniji bo razglašena epidemija, vrtci in šole se začasno zaprejo

25.3.2020 16:28:51:
Ukrepi zaradi vpliva koronavirusa na gospodarstvo

12.3.2020 16:21:17:
Vlada sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze

25.3.2020 16:30:28:
Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Najnovejši članki:

8.7.2020 13:46:39:
Poračun regresa za javni sektor za leto 2020

7.7.2020 13:30:34:
Poročilo o gibanju plač za april 2020

7.7.2020 13:27:34:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2020

7.7.2020 13:22:52:
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. julija 2020

7.7.2020 13:10:47:
Odpisi, odlogi in obročno plačevanje davkov po 20. 6. 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT