Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 26.3.2003

Davčne olajšave v primeru združitev - pripojitve družb

Romana Kruhar Puc, univ. dipl. prav., davčna svetovalka, UNICONSULT d.o.o., Ljubljana

Rubrika: Davkiprint Natisni

Davčne olajšave v primeru združitev - pripojitve družb Racunovodja.com

I. UVOD

V slovenskem statusnem pravu opredeljuje statusne spremembe Zakon o gospodarskih družbah v 9. poglavju (v nadaljevanju ZGD; navedena je določba ZGD pred novelo F), ki določa, da se ena ali več prevzetih družb lahko pripoji prevzemni družbi in sicer tako, da se premoženje vsake družbe prenese na delniško družbo v zamenjavo za zagotovitev delnic te družbe.

Z davčnega vidika pa ne gre prezreti dejstva, da gre pri tej operaciji za prostovoljni element prenehanja družbe in sicer za odločitev kvalificirane večine delničarjev na podlagi ekonomske presoje ali drugih motivov, da prevzeta družba preneha obstajati brez likvidacije, kar pa z davčnega vidika ni davčno nevtralna operacija, saj predstavlja prenos premoženja od enega pravnega subjekta na drug pravni subjekt, ki pa se za davčne namene šteje kot odtujitev tega premoženja.

Tudi s pravnega vidika ni dvoma, da gre za prenos vsega premoženja z vsemi premoženjskimi pravicami, skupaj z vsemi obveznostmi, torej z aktivo in pasivo na nov subjekt.

Pripojitev se vpiše v sodni register, najprej po sedežu prevzetih družb (torej družb, ki se pripajajo - v našem primeru d.o.o.-ja), nato pa po sedežu prevzemne družbe, veljati pa začne z vpisom po sedežu prevzemne družbe.

Z vpisom pripojitve v sodni register po sedežu prevzemne družbe preide premoženje prevzetih družb na prevzemno družbo. Torej ima naveden način prenosa za posledico odtujitev premoženja, ki se odraža v lastniški sferi.

Z vpisom pripojitve v sodni register po sedežu prevzemne družbe prevzete družbe prenehajo obstajati - poseben izbris prevzetih družb tako ni potreben.

II. ZAKON O DAVČNI SLUŽBI

Zakon o davčni službi določa, da morajo osebe, ki so vpisane v davčni register, v 15 dneh po nastanku spremembe (v našem primeru pripojitve) obvestiti pristojni davčni urad o vseh spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register. V primeru pripojitve mora prevzemna družba javiti pripojitev družb, prevzete družbe pa pripojitev k družbi (sklep sodišča).

Prevzete družbe s sklepom sodišča prenehajo obstajati, to pomeni, da bi morala prenehati obstajati tudi v registru davčnih zavezancev, vendar po mnenju davčnega organa le, če je plačan njihov davčni dolg ali je ugotovljeno, da je ta neizterljiv.

Pripojitev se knjiži po datumu vpisa v sodni register. Pripojitev se vpiše v register vsake družbe; najprej po sedežu prevzete družbe, potem pa po sedežu prevzemne družbe. Vpis ima naslednje posledice:

  • premoženje prevzetih družb preide na prevzemno družbo,
  • terjatve med prevzemno in prevzeto družbo se pobotajo,
  • prevzete družbe prenehajo obstajati,
  • delničarji oz. družbeniki prevzetih družb postanejo delničarji oz. družbeniki prevzemne družbe.

O izbrisu prevzetih družb je potrebno tudi obvestiti pravne naslednike oz. pravnega naslednika in sicer tako, da se mu pošlje potrdilo o izbrisu iz registra davčnih zavezancev.

Poleg prenehanja prevzetih (družb, ki se pripajajo) in izdaje potrdil o izbrisu iz registra davčnih zavezancev je potrebno prevzemni družbi (delniški družbi) vpisati tudi pravne predhodnike (družbe, ki so se pripojile) in sicer s pomočjo obrazca DR04/1a (Članek se nanaša na obdobje do dne 31.12.2002.).

III. DAVČNI VIDIK - DAVČNE OLAJŠAVE PO ZDDPO

Z vidika obdavčitve po ZDDPO nas bo zanimala usoda davčnih olajšav (mišljena je znana olajšava po 39. členu in 41. členu prej veljavnega ZDDPO, čeprav novi ZDDPO-UPB1, Ur.l. št. 13/2003, vsebinsko ne odstopa od že uveljavljenih rešitev.) oz. prenosa že uveljavljenih olajšav na novi pravni subjekt.

Pravno posledico prenosa premoženja kot prenos pravice do olajšave, ki bi bila priznana prevzeti družbi po ZDDPO, ZGD ne opredeljuje, zakonodajalec pa tudi pri prenosu premoženja pri združitvah ne opredeljuje nikjer oz. ne dovoljuje prenosa subjektivnih olajšav, ki so bile dane davčnemu zavezancu na drug pravni subjekt - davčnega zavezanca. Davčni predpis namreč ne zasleduje teorije o univerzalnem pravnem nasledstvu in med možne pravne posledice pripojitve (Članek obravnava izključno primer pripojitve, ko družba, ki se pripaja preneha obstajati, ne da bi bil opravljen postopek likvidacije, s tem da je prenesla obstoječe premoženje na obstoječo družbo, zato gre z davčnega vidika v smislu razlage določb ZDDPO za diskontinuiteto.) ne uvršča pravice do prenosa olajšave.

Kot materialni predpis, merodajen za obdavčenje, se šteje ZDDPO. Pri olajšavah pa ni moč prezreti dejstva, da gre že iz same narave tega instituta za tiste okoliščine, ki so bile na strani davčnega zavezanca - prevzete družbe v času pridobitve npr. sama pogojenost višine priznane olajšave v odvisnosti od davčne osnove, kar ima za posledico davčno razlago, da je z davčnega vidika davčna olajšava neprenosljiva.

Prav tako ne gre prezreti še dodatnih okoliščin, ki potrjuejo gornjo trditev npr. sam namen, ki je vezan na konkretnega, individualno določenega davčnega zavezanca pri oblikovanju investicijske rezerve, da v določenem obdobju upravičeno koristi to davčno olajšavo za investicijska vlaganja, vezano na prepoved odtujitve pridobljenega osnovnega sredstva, nadalje določitev davčne olajšave, ki se obravnava individualno, ob upoštevanju temeljne računovodske postavke po SRS, to je časovne neomejenosti delovanja (going consern), torej da gre za delujoče podjetje in ne podjetje, ki bo prenehalo obstajati.

Nadalje ne smemo pozabiti tudi na omejitev s prepovedjo odtujitve, kar za davčne namene pomeni, da v kolikor ne gre več za istega davčnega zavezanca pred iztekom 3 let, v katerem je koristil davčno olajšavo, mora za znesek koriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo. Davčni predpis je torej vezal pridobitev davčne olajšave na konkretnega davčnega zavezanca, ki mora po davčnih predpisih konkretno opredmeteno osnovno sredstvo oz. neopredmeteno dolgoročno sredstvo, za katerega je davčni zavezanec ueljavljal davčno olajšavo, imeti v lasti najmanj 3 leta. Zato je z davčnega vidika prenos pravice do olajšave oz. prenos olajšave, dane konkretnemu davčnemu zavezancu, na drugega davčnega zavezanca v nasprotju z določbami ZDDPO. (Navedeno potrjuje tudi zadnje stališče davčnega organa, št. 416-8/01 z dne 04.04.2001.)

IV. DAVČNI VIDIK - DDV

Kar se tiče DDV-ja, pa davčne posledice statusnega preoblikovanja v Sloveniji ostajajo enake; ureja jih novi Pravilnik o izvajanju ZDDV, ki v 5. členu določa, da se pri preoblikovanju pravne osebe iz ene pravnoorganizacijske oblike v drugo (pripojitvi ali spojitvi), ne obračunava in ne plačuje DDV.

V. POVZETEK

Na kratko: v davčnem obračunu davčnega zavezanca, ki zaradi združitve preneha obstajati kot samostojni davčni zavezanec, ni možno uveljavljati obravnavnih davčnih olajšav, saj je že v času sestavljanja davčnega obračuna znano, da davčni zavezance pogojev, na katere je vezano uveljavljanje davčnih olajšav, ne bo mogel izpolniti, ker bo prej prenehal obstajati. Zato je davčno osnovo v primerih pripojitev potrebno povečati za izkoriščene davčne olajšave pri prevzetih družbah, seveda v kolikor zakonsko določeni rok za njihovo uveljavljanje še ni potekel.

Mnogi davčni svetovalci in korporacijski pravniki se s tem stališčem seveda ne strinjajo (bilo je že več strokovnih člankov na to temo, obstaja seveda tudi sodna praksa - odločbe upravnega sodišča, vendar pa te še niso pravnomočne, zato stališče davkarije ostaja tako, kot ga je opisal in pojasnil navedeni prispevek).


O avtorici: Romana Kruhar Puc, univ.dipl.prav., UNICONSULT, Davčno, finančno in računovodsko svetovanje, d.o.o. Področja svetovanja: davčni pregledi, svetovanje v davčnem postopku, davek na dodano vrednost, dohodnina, davek od dobička pravnih oseb, ostali davki in prispevki.
Želite postaviti vprašanje?

Ključne besede:
pripojitev družbe
davčne olajšave
davčna olajšava

Zadnji članki iz rubrike:

18.8.2020 16:28:48:
Plačevanje davkov je po novem možno kar iz eDavkov (če uporabljate Abanet ali NLB klik)

18.8.2020 16:23:34:
Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže?

11.8.2020 15:17:19:
Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

7.8.2020 16:05:26:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

21.7.2020 15:36:44:
Plačilo prispevkov za socialno varnost pred potekom odloga

Najnovejši članki:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

24.9.2020 15:09:43:
Kako preveriti, kdaj poteče namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov?

24.9.2020 15:10:42:
Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT