Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 29.11.2016 18:28:03

Davčno potrjevanje računov - Pogosta vprašanja in odgovori (201-218)

Rubrika: Davčne blagajneprint Natisni

Davčno potrjevanje računov - Pogosta vprašanja in odgovori (201-218) Racunovodja.com

Vir: FURS

Kazalo:

Vprašanje 201: Ali mora biti tudi na računu izdanem iz vezane knjige računov navedena oznaka operaterja, čas izdaje računa, EOR oznaka in ZOI oznaka? (30. 9. 2015)

Vprašanje 202: Kateri podatki o računu izdanem iz vezane knjige računov se naknadno posredujejo v potrjevanje? (30. 9. 2015)

Vprašanje 203: Kako je z davčnim potrjevanjem računov, ki niso predmet obdavčitve po ZDDV-1 in niso izdani po slovenskih davčnih predpisih? (30. 9. 2015)

Vprašanje 204: Razlaga izjeme po ZDavPR od obveznosti davčnega potrjevanja računov za dobave v telekomunikacijski dejavnosti (30. 9. 2015)

Vprašanje 205: Kako izdam dobropis (delni storno)? Kakšno je sporočilo s podatki o izdanem dobropisu, ki se pošlje v potrjevanje? (1. 10. 2015)

Vprašanje 206: Kakšno je sporočilo s podatki o računu, ki se pošlje v potrjevanje, če izdam račun na katerem se hkrati poračuna vračilo blaga in zaračunajo nove dobave? (1. 10. 2015)

Vprašanje 207: Kako lahko na računu, izdanem iz VKR, navedemo besedilo v tujem jeziku (13. 10. 2015)?

Vprašanje 208: Podatek o prodaji začetnih in končnih zalog vozovnic v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice) in ali velja izjema od obveznosti izdajanja računov po DDV zakonodaji tudi v primeru, če avtobusna postaja proda take vozovnice v imenu in za račun drugih prevoznikov? (13. 10. 2015)

Vprašanje 209: Kdo je je razvijalec programske opreme? (13. 10. 2015)

Vprašanje 210: Ali bo lahko vsak uporabnik davčnih blagajn lahko sam izbral vzdrževalca programske opreme? (13. 10. 2015)

Vprašanje 211: Ali bo obstajal e-davkih kakšen predpisan obrazec ali vloga v zvezi z obveznim posredovanjem podatkov o poslovnih prostorih FURS-u? (13. 10. 2015)

Vprašanje 212: Ali je plačilo z Bitcoin za namene ZDavPR gotovinsko ali negotovinsko plačilo? (13. 10. 2015)

Vprašanje 213: Razlaga za dobave v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, za katere je določena izjema od davčnega potrjevanja računov. (19. 10. 2015)

Vprašanje 214: Ali so računi za dobave iz 3. točke drugega odstavka 3. člena ZDavPR izvzeti iz davčnega potrjevanja tudi v primeru, če se stranka npr. odseli iz stanovanja, račun pa se izda z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov, pri čemer ga referent izroči stranki? (19. 10. 2015)

Vprašanje 215: Vzorci internih aktov o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk (23. 10. 2015, 30. 12. 2015, 15. 1. 2015)

Vprašanje 216: Kaj se šteje za elektronsko napravo za izdajo računov, katere oznaka je sestavni del številke računa? Ali se lahko kot elektronsko napravo za izdajo računov označi strežnik? (23. 10. 2015)

Vprašanje 217: Ali je lahko na »masovnih računih« komunalnih podjetij navedena okoljska dajatev, najem zabojnika za odvoz smeti ali stroški obdelave/izpisa računa, da jih ni treba davčno potrditi? (23. 10. 2015)

Vprašanje 218: Davčni zavezanec sprašuje glede pravilnega navajanja opisa storitev na računu, ki ga opravi npr. mehanična delavnica ali odvetnik. (23. 10. 2015)

 

Vprašanje 201: Ali mora biti tudi na računu izdanem iz vezane knjige računov navedena oznaka operaterja, čas izdaje računa, EOR oznaka in ZOI oznaka? (30. 9. 2015)

Ne. Navedene podatke mora vsebovati račun, ki je izdan preko elektronske naprave.

Vprašanje 202: Kateri podatki o računu izdanem iz vezane knjige računov se naknadno posredujejo v potrjevanje? (30. 9. 2015)

V potrjevanje se posredujejo podatki, ki so navedeni v prilogi 1 Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov, in sicer podatki od elementa »Račun-vezana knjiga računov« (R_4.0) dalje.

Vprašanje 203: Kako je z davčnim potrjevanjem računov, ki niso predmet obdavčitve po ZDDV-1 in niso izdani po slovenskih davčnih predpisih? (30. 9. 2015)

Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji navaja, da je s prodajo blaga na daljavo (prodajo blaga po telefonu, internetu), opravljeno končnim potrošnikom v drugi državi članici (davčni zavezanec blago tudi odpošlje končnemu potrošniku v drugo državo članico), presegel znesek (prag), ki ga je za prodajo blaga na daljavo določila ta druga država članica. Po DDV zakonodaji je kraj take dobave v državi članici končnega potrošnika, dobava blaga ni predmet obdavčitve po ZDDV-1 (je neobdavčljiva po slovenski DDV zakonodaji), davčni zavezanec pa mora račune izdajati po pravilih te druge države članice. Sprašuje, ali lahko tako izdane račune davčno potrdi in če, kako pošlje podatke o »tujem« davku na dodano vrednost, ki ga na računih obračunava v skladu z DDV zakonodajo te druge države članice.

Glede možnosti davčnega potrjevanja računov, za katerega ni določena obveznost izdajanja računov po ZDDV-1 (dobave niso predmet obdavčitve po ZDDV-1) in ko po DDV zakonodaji tudi ni predpisano, da za izdajo računa veljajo slovenski predpisi, pojasnjujemo, da davčno potrjevanje takih računov ni predvideno.

V polje »vrednost neobdavčljivih dobav« Indeks R_3.9.7 iz Priloge I: vsebina in oblika sporočila s podatki o računu, ki je sestavni del Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov, je predvideno, da se vpisuje podatek o vrednosti neobdavčljivih dobav v primeru, če je na računu, ki je sicer predmet davčnega potrjevanja računov, poleg vrednosti obdavčljivih dobav (obdavčenih ali oproščenih) navedena tudi vrednost neobdavčljivih dobav. Z upoštevanjem ostalih podatkov o računu se s tem zagotavlja naknadna kontrola pravilnosti podatka »vrednost za plačilo« Indeks R_3.8.

Vprašanje 204: Razlaga izjeme po ZDavPR od obveznosti davčnega potrjevanja računov za dobave v telekomunikacijski dejavnosti (30. 9. 2015)

V skladu s 3. točko drugega odstavka 3. člena ZDavPR so računi za dobave iz dejavnosti iz skupine J 61 Telekomunikacijske dejavnosti (podskupine dejavnosti 61.1 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, 61.2 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti 61.3 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti in 61.9 Druge telekomunikacijske dejavnosti) Standardne klasifikacije dejavnosti – SKD 2008, izvzeti iz obveznosti davčnega potrjevanja računov v primerih, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- gre za kontinuirane dobave naročniku,

- dobave so opravljene na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi med dobaviteljem in naročnikom,

- dobavitelj takšne račune izstavlja množično z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov, ločeno od blagajniških mest, periodično v vnaprej dogovorjenih časovnih intervalih,

- računi so izdani za plačilo prek univerzalnega plačilnega naloga,

- računi se naročniku vročijo preko izvajalca poštnih storitev, po elektronski poti oziroma na drug primerljiv način,

- plačilo računa se izvrši naknadno, po izdaji računa in ni neposredno povezano s posamezno dobavo blaga oziroma storitve.

Zgornja izjema se ne nanaša na nakupe telekomunikacijske opreme. Tako individualni nakupi, ki sicer niso vsebina množično izdanih računov, ne smejo biti vključeni v račun, da bi bili izpolnjeni pogoji za izjemo.

POJASNILA K DEJAVNOSTIM IZ SKUPINE 61:

61 Telekomunikacijske dejavnosti

V ta oddelek spadajo dejavnosti opravljanja telekomunikacijskih in z njimi povezanih storitev, kot so prenos podatkov, besedila, zvoka in slike (ne zajemajo pa same kreacije vsebine). Objekti in naprave za opravljanje teh dejavnosti lahko delujejo na podlagi ene ali več tehnologij.

61.1 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

61.10 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

Ta podrazred vključuje dejavnosti obratovanja, vzdrževanja ali omogočanja pristopa do naprav za prenos glasu, podatkov, besedila, zvoka ali slike s pomočjo telekomunikacijske infrastrukture na osnovi vodov. Prenosne naprave za izvajanje teh dejavnosti so lahko izdelane na osnovi ene tehnologije ali kombinacije več tehnologij.

Posebej te dejavnosti vključujejo:

1) obratovanje in vzdrževanje preklopnih in prenosnih naprav za zagotavljanje točkovnih zvez po zemeljskih vodih, s pomočjo mikrovalov ali s kombinacijo zemeljskih vodov in satelitskih zvez,

2) obratovanje kabelskih distribucijskih sistemov (npr. za prenos podatkov in televizijskega signala) in

3) nudenje telegrafskih in drugih neglasovnih komunikacij prek lastnih naprav.

Kupovanje pristopnih in omrežnih zmogljivosti od njihovih lastnikov in omrežnih operatorjev ter nudenje telekomunikacijskih storitev z uporabo teh zmogljivosti podjetjem in gospodinjstvom spada v ta podrazred. Ta podrazred vključuje tudi pristop do interneta, ki ga zagotavljajo operaterji infrastrukture na osnovi vodov.

Sem ne spada:

- preprodaja telekomunikacijskih zmogljivosti, gl. 61.900

61.2 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti

61.20 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti

61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti

V ta podrazred spadajo dejavnosti obratovanja, vzdrževanja ali zagotavljanja dostopa do naprav za prenos glasu, zvoka, podatkov, besedila in slike prek brezžične telekomunikacijske infrastrukture. Objekti in naprave za opravljanje teh dejavnosti lahko delujejo na podlagi ene ali več tehnologij.

Sem spada tudi:

- zagotavljanje dostopa do interneta ter prenos radijskih in televizijskih programov prek brezžičnih omrežij

Sem ne spada:

- preprodajanje telekomunikacijskih zmogljivosti, gl. 61.900

61.3 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti

61.30 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti

61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti

Ta podrazred zajema dejavnosti obratovanja, vzdrževanja ali zagotavljanja dostopa do naprav za prenos glasu, zvoka, podatkov, besedila in slike prek satelitske telekomunikacijske infrastrukture. Zajet je tudi prenos radijskih in televizijskih programov prek satelitskega omrežja neposredno gospodinjstvom. Enote največkrat niso producenti programov.

Sem spada tudi:

- zagotavljanje dostopa do interneta prek satelitske infrastrukture

Sem ne spada:

- preprodajanje telekomunikacijskih zmogljivosti, gl. 61.900

61.9 Druge telekomunikacijske dejavnosti

61.90 Druge telekomunikacijske dejavnosti

61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti

Sem spada:

- zagotavljanje specializiranih telekomunikacijskih storitev, kot so satelitsko sledenje, telemetrija, obratovanje radarskih postaj

- obratovanje satelitskih zemeljskih postaj ter objektov in naprav, ki so operativno povezane z enim ali več zemeljskimi komunikacijskimi sistemi in lahko prenašajo telekomunikacije na satelitske sisteme ali jih od njih sprejemajo

- prenos glasu prek internetnega protokola (VOIP, voice over internet protocol)

- preprodajanje telekomunikacijskih zmogljivosti brez dodanih storitev

- zagotavljanje uporabe naprav z dostopom do interneta in telekomunikacij na javnih mestih

Sem ne spada:

- gradnja komunikacijskih omrežij, gl. 42.220

- produkcija radijskih in televizijskih programov, tudi v zvezi z radiodifuzijo, gl. 60

- zagotavljanje dostopa do interneta in telekomunikacij, gl. 61.100, 61.200, 61.300.

Vprašanje 205: Kako izdam dobropis (delni storno)? Kakšno je sporočilo s podatki o izdanem dobropisu, ki se pošlje v potrjevanje? (1. 10. 2015)

Izda se nov račun z ustreznimi negativnimi zneski. Sporočilo s podatki o izdanem dobropisu vsebuje podatke o prvotnem računu, ki se z dobropisom spreminja (oz. prvotnih računih, če se z dobropisom spreminja več računov) - številko ter datum in čas izdaje prvotnega računa (element ).

Dobropisi se morajo številčiti v istem zaporedju kot izdani računi.

PRIMER: Izdan račun št. TRGOVINA-BLAG-265 in izdan dobropis št. TRGOVINA-BLAG-300.

Sporočilo s podatki o izdanem računu št. TRGOVINA-BLAG-265:

<fu:InvoiceRequest Id="test">

<fu:Header>

<fu:MessageID>4c92c878-0105-4f5b-b968-ee1aebca6dda<fu:MessageID>

<fu:DateTime>2016-01-02T08:16:12<fu:DateTime>

<fu:Header>

<fu:Invoice>

<fu:TaxNumber>10000658<fu:TaxNumber>

<fu:IssueDateTime>2016-01-02T08:16:11<fu:IssueDateTime>

<fu:NumberingStructure>B<fu:NumberingStructure>

<fu:InvoiceIdentifier>

<fu:BusinessPremiseID>TRGOVINA<fu:BusinessPremiseID>

<fu:ElectronicDeviceID>BLAG<fu:ElectronicDeviceID>

<fu:InvoiceNumber>265<fu:InvoiceNumber>

<fu:InvoiceIdentifier>

<fu:InvoiceAmount>28.23<fu:InvoiceAmount>

<fu:PaymentAmount>28.23<fu:PaymentAmount>

<fu:TaxesPerSeller>

<fu:VAT>

<fu:TaxRate>22.00<fu:TaxRate>

<fu:TaxableAmount>23.14<fu:TaxableAmount>

<fu:TaxAmount>5.09<fu:TaxAmount>

<fu:VAT>

<fu:TaxesPerSeller>

<fu:OperatorTaxNumber>12345678<fu:OperatorTaxNumber>

<fu:ProtectedID>f78cbb01ea4452ce07754005e07e2b80<fu:ProtectedID>

<fu:Invoice>

<fu:InvoiceRequest>

Sporočilo s podatki o izdanem dobropisu št. TRGOVINA-BLAG-300 v skupnem znesku 14,25 EUR s katerim se spreminja račun št. TRGOVINA-BLAG-265:

<fu:InvoiceRequest Id="test">

<fu:Header>

<fu:MessageID>2378cd77-e411-4c39-999e-5625e4fceb0f<fu:MessageID>

<fu:DateTime>2016-01-08T14:18:25<fu:DateTime>

<fu:Header>

<fu:Invoice>

<fu:TaxNumber>10000658<fu:TaxNumber>

<fu:IssueDateTime>2016-01-08T14:18:24<fu:IssueDateTime>

<fu:NumberingStructure>B<fu:NumberingStructure>

<fu:InvoiceIdentifier>

<fu:BusinessPremiseID>TRGOVINA<fu:BusinessPremiseID>

<fu:ElectronicDeviceID>BLAG<fu:ElectronicDeviceID>

<fu:InvoiceNumber>300<fu:InvoiceNumber>

<fu:InvoiceIdentifier>

<fu:InvoiceAmount>-14.25<fu:InvoiceAmount>

<fu:PaymentAmount>-14.25<fu:PaymentAmount>

<fu:TaxesPerSeller>

<fu:VAT>

<fu:TaxRate>22.00<fu:TaxRate>

<fu:TaxableAmount>-11.68<fu:TaxableAmount>

<fu:TaxAmount>-2.57<fu:TaxAmount>

<fu:VAT>

<fu:TaxesPerSeller>

<fu:OperatorTaxNumber>12345678<fu:OperatorTaxNumber>

<fu:ProtectedID>81ae7a62bea0d9297571e8d04ea985d8<fu:ProtectedID>

<fu:ReferenceInvoice>

<fu:ReferenceInvoiceIdentifier>

 

<fu:BusinessPremiseID>TRGOVINAfu:BusinessPremiseID>

<fu:ElectronicDeviceID>BLAG<fu:ElectronicDeviceID>

<fu:InvoiceNumber>265<fu:InvoiceNumber>

<fu:ReferenceInvoiceIdentifier>

<fu:ReferenceInvoiceIssueDateTime>2016-01-02T08:16:11<fu:ReferenceInvoiceIssueDateTime>

<fu:ReferenceInvoice>

<fu:Invoice>

<fu:InvoiceRequest>

Vprašanje 206: Kakšno je sporočilo s podatki o računu, ki se pošlje v potrjevanje, če izdam račun na katerem se hkrati poračuna vračilo blaga in zaračunajo nove dobave? (1. 10. 2015)

V potrjevanje se pošljejo končne vrednosti takšnega računa, pri čemer mora sporočilo s podatki o računu vsebovati tudi podatke o prvotnem računu, ki se tem računom spreminja (oz. prvotnih računih, če se z računom spreminja več prvotnih računov) - številko ter datum in čas izdaje prvotnega računa (element ).

PRIMER: Sporočilo s podatki o računu št. TRGOVINA-BLAG-1125 na katerem so hkrati zaračunane nove dobave in poračunano vračilo blaga (ker se poroča le podatke o končnih vrednostih računa, negativni zneski, ki se nanašajo na vračilo blaga, v sporočilu s podatki o računu niso posebej prikazani). Za dobavo vrnjenega blaga je bil predhodno izdan račun št. TRGOVINA-BLAG-1005:

<fu:InvoiceRequest Id="test">

<fu:Header>

<fu:MessageID>583222a3-63d8-44f2-a373-02d14e6be8cf<fu:MessageID>

<fu:DateTime>2016-02-10T15:45:56<fu:DateTime>

<fu:Header>

<fu:Invoice>

<fu:TaxNumber>10000658<fu:TaxNumber>

<fu:IssueDateTime>2016-02-10T15:45:54<fu:IssueDateTime>

<fu:NumberingStructure>B<fu:NumberingStructure>

<fu:InvoiceIdentifier>

<fu:BusinessPremiseID>TRGOVINA<fu:BusinessPremiseID>

<fu:ElectronicDeviceID>BLAG<fu:ElectronicDeviceID>

<fu:InvoiceNumber>1125<fu:InvoiceNumber>

<fu:InvoiceIdentifier>

<fu:InvoiceAmount>55.96<fu:InvoiceAmount>

<fu:PaymentAmount>55.96<fu:PaymentAmount>

<fu:TaxesPerSeller>

<fu:VAT>

<fu:TaxRate>22.00<fu:TaxRate>

<fu:TaxableAmount>45.87<fu:TaxableAmount>

<fu:TaxAmount>10.09<fu:TaxAmount>

<fu:VAT>

<fu:TaxesPerSeller>

<fu:OperatorTaxNumber>12345678<fu:OperatorTaxNumber>

<fu:ProtectedID>68bab3e87a5b88bf4af0295af3c79958<fu:ProtectedID>

<fu:ReferenceInvoice>

<fu:ReferenceInvoiceIdentifier>

 

<fu:BusinessPremiseID>TRGOVINAfu:BusinessPremiseID>

<fu:ElectronicDeviceID>BLAG<fu:ElectronicDeviceID>

<fu:InvoiceNumber>1005<fu:InvoiceNumber>

<fu:ReferenceInvoiceIdentifier>

<fu:ReferenceInvoiceIssueDateTime>2016-02-02T13:20:35<fu:ReferenceInvoiceIssueDateTime>

<fu:ReferenceInvoice>

<fu:Invoice>

<fu:InvoiceRequest>

Vprašanje 207: Kako lahko na računu, izdanem iz VKR, navedemo besedilo v tujem jeziku (13. 10. 2015)?

Glede vprašanja oziroma pripombe o izdajanju računov iz VKR v tujem jeziku pojasnjujemo, da se lahko v obstoječem predpisanem besedilu obrazca, slovenskemu besedilu dodajo tudi izrazi v drugih jezikih, s tem da se oblika in vsebina obrazca ne sme spremeniti. Lahko se tudi dogovorite z izdajateljem oziroma založnikom, da vam podatke pred-natisne. Pri tem je pomembno, da oblike in vsebine obrazca računa, ki je predpisana s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, ne spreminjate. Nova vsebina se lahko dodaja, pri čemer pa se ničesar kar je predpisano, ne sme odvzemati ali spreminjati.

Finančna uprava RS > Nadzor > Davčne blagajne in vezane knjige računov (VKR) pod vsebino Vprašanja in odgovori v gradivu Vezana knjiga računov.

Vprašanje 208: Podatek o prodaji začetnih in končnih zalog vozovnic v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice) in ali velja izjema od obveznosti izdajanja računov po DDV zakonodaji tudi v primeru, če avtobusna postaja proda take vozovnice v imenu in za račun drugih prevoznikov? (13. 10. 2015)

Davčni zavezanec (avtobusna postaja) prodaja avtobusne vozovnice za druge prevoznike v njihovem imenu za njihov račun. Ker se prodaja vozovnic vrši izključno iz računalniških programov, zalog vozovnic v fizični obliki dejansko ni. Sprašuje, ali tudi v takem primeru velja izjema od obveznosti izdajanja računov po DDV zakonodaji ni računov ni treba davčno potrditi.

Davčni zavezanec mora imeti ustrezen način zagotavljanja podatkov o številu prodanih vozovnic, ki je preverljiv. Če davčni zavezanec zagotavlja podatek o številu prodanih vozovnic na podlagi popisa števila izdanih vozovnic, npr. z evidentiranjem zaporednih številk izdanih vozovnic na način, da zagotavlja število prodanih vozovnic, potem je v primeru prodaje vozovnic v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice), ki se vrši izključno iz računalniških programov, pogoj za izjemo od obveznosti izdajanja računov glede zagotavljanja podatkov o prodaji po tretjem odstavku 143. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju pravilnik) izpolnjen.

Pravilnik v drugem odstavku 143. člena za izjemo od obveznosti izdajanja računov od prodaje zgoraj navedenih vozovnic ne določa pogoja, da mora vozovnice v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice) prodati izključno prevoznik, zato ta izjema od obveznosti izdajanja računov velja tudi v primeru, če le te proda davčni zavezanec (npr. Avtobusna postaja d.d.) v imenu in za račun drugih prevoznikov in tako izdanih računov-vozovnic v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice) ni treba davčno potrditi.

Vprašanje 209: Kdo je je razvijalec programske opreme? (13. 10. 2015)

Razvijalec programske opreme je lahko vsakdo, ki izdeluje programsko opremo za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju, ki vsebuje z ZDavPR predpisano funkcionalnost elektronske izmenjave podatkov o izdanih računih in poslovnih prostorih s FURS oziroma izvaja predpisan postopek potrjevanja podatkov pri FURS.

Vprašanje 210: Ali bo lahko vsak uporabnik davčnih blagajn lahko sam izbral vzdrževalca programske opreme? (13. 10. 2015)

Izbira vzdrževalca programske opreme je prosta izbira vsakega davčnega zavezanca. Poudarjamo pa, da proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema za izdajo računov ne sme zavezancem zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki omogoča izdajo računov in kopij računov v nasprotju z določbami ZDavPR. Računalniški program, elektronska naprava ali informacijski sistem mora zagotoviti izpis podatkov o vseh izdanih kopijah računov, na katerem je razviden čas izdaje posamezne kopije.

V začetku septembra 2015 smo objavili tehnične specifikacije in vzpostavili testno okolje, na katerem razvijalci programske opreme že preizkušajo ustreznost delovanja programov za blagajniško poslovanje: http://datoteke.durs.gov.si/dpr/index.html

Vprašanje 211: Ali bo obstajal e-davkih kakšen predpisan obrazec ali vloga v zvezi z obveznim posredovanjem podatkov o poslovnih prostorih FURS-u? (13. 10. 2015)

Podatki o poslovnih prostorih za namene ZDavPR se ne bodo pošiljali preko e-Davkov. Zavezanci, ki bodo pri izdaji računov uporabljali svojo programsko opremo, bodo podatke o poslovnih prostorih praviloma posredovali preko svoje programske opreme. Drugače pa bodo zavezanci podatke o poslovnih prostorih lahko posredovali preko aplikacije »MINI BLAGAJNA«, ki bo od decembra 2015 dalje dostopna na naši spletni strani.

Preko e-Davkov se bodo samo pridobivala (in preklicevala) namenska digitalna potrdila in nič drugega.

Glej tudi odgovor na vprašanje 62: Ali so predvidene kakšne posebnosti pri določanju in posredovanju podatkov o poslovnih prostorih?

Vprašanje 212: Ali je plačilo z Bitcoin za namene ZDavPR gotovinsko ali negotovinsko plačilo? (13. 10. 2015)

Bitcoin se po ZDavPR obravnava kot gotovina - plačilo z gotovino so tudi drugi podobni načini plačila. Zavezanci bodo morali pri plačilu z Bitcoin imeti davčno blagajno.

Vprašanje 213: Razlaga za dobave v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, za katere je določena izjema od davčnega potrjevanja računov. (19. 10. 2015)

ZDavPR so računi za dobave iz dejavnosti iz skupine D 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro (podskupine dejavnosti 35.1 Oskrba z električno energijo, 35.2 Oskrba s plinastimi gorivi in 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo) Standardne klasifikacije dejavnosti – SKD 2008, izvzeti iz obveznosti davčnega potrjevanja računov v primerih, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- gre za kontinuirane dobave naročniku,

- dobave so opravljene na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi med dobaviteljem in naročnikom,

- dobavitelj takšne račune izstavlja množično z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov, ločeno od blagajniških mest, periodično v vnaprej dogovorjenih časovnih intervalih,

- računi so izdani za plačilo prek univerzalnega plačilnega naloga,

- računi se naročniku vročijo preko izvajalca poštnih storitev, po elektronski poti oziroma na drug primerljiv način,

- plačilo računa se izvrši naknadno, po izdaji računa in ni neposredno povezano s posamezno dobavo dobavo blaga oziroma storitve.

(samo število tako izdanih množičnih računov ni določeno kot pogoj), potem so taki računi (torej za dobave iz dejavnosti po 3. točki drugega odstavka 3. člena ZDavPR) izvzeti iz davčnega potrjevanja računov. To pomeni, da tudi če gre za gotovinsko poslovanje, te račune ni treba davčno potrditi.

, torej ne gre za dobave, ki se uvrščajo v zgoraj navedene šifre SKD 2008 in za katere je določena izjema po 3. točki drugega odstavka 3. člena ZDavPR, ne smejo biti vključeni v račun, da bi bili izpolnjeni pogoji za izjemo.

Vprašanje 214: Ali so računi za dobave iz 3. točke drugega odstavka 3. člena ZDavPR izvzeti iz davčnega potrjevanja tudi v primeru, če se stranka npr. odseli iz stanovanja, račun pa se izda z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov, pri čemer ga referent izroči stranki? (19. 10. 2015)

Da.

Vprašanje 215: Vzorci internih aktov o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk (23. 10. 2015, 30. 12. 2015, 15. 1. 2015)

PRIMER 1: En poslovni prostor, ena elektronska naprava za izdajo računov

V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15) odgovorna oseba družbe Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana, davčna številka 12345678, direktor Franci Novak, sprejema

INTERNI AKT

o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov

1. člen

S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v družbi Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana, davčna številka 12345678.

2. člen

Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi oznakami iz registra nepremičnin:

Oznaka poslovnega prostora

Naslov poslovnega prostora

Številka katastrske občine

Številka stavbe

Številka dela stavbe

TRG1

Krpanova ulica 10, 1000 Ljubljana

2103

245

1

3. člen

Oznake elektronskih naprav preko katerih se v posameznem poslovnem prostoru izdajajo računi:

Oznaka poslovnega prostora

Oznaka elektronske naprave

TRG1

BLAG1

Kot elektronska naprava za izdajo računov je označen računalnik (blagajna) preko katerega se v poslovnem prostoru izdajajo računi.

4. člen

V poslovnem prostoru se nahaja ena elektronska naprava preko katere se izdajajo računi. Zaporedne številke računov si vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v neprekinjenem zaporedju, od zaporedne številke 1 do »n«. Zaporedje številk računov je razvidno iz tabele:

TRG1-BLAG1-1

TRG1- BLAG1-2

TRG1- BLAG1-3

TRG1- BLAG1-4

itd…

5. člen

Ta akt začne veljati 2. januarja 2016.

Ljubljana, dne 31. 10. 2015 Direktor družbe:

Franci Novak

PRIMER 2: Več poslovnih prostorov, več elektronskih naprav za izdajo računov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po posamezni elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru

V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15) odgovorna oseba družbe Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana, davčna številka 12345678, direktor Franci Novak, sprejema

INTERNI AKT

o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov

1. člen

S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v družbi Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana, davčna številka 12345678.

2. člen

Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi oznakami iz registra nepremičnin ter vrste premičnih poslovnih prostorov:

Oznaka poslovnega prostora

Naslov poslovnega prostora

Številka katastrske občine

Številka stavbe

Številka dela stavbe

Vrsta poslovnega prostora (v primeru premičnega poslovnega prostora)

LJ

Nova ulica 12, 1000 Ljubljana

6798

145

1

-

MB

Ob reki 34,

2000 Maribor

4786

566

67

-

CE

-

-

-

-

»C« – posamezna elektronska naprava za izdajo računov

V okviru premičnega poslovnega prostora z oznako CE se opravlja prodaja blaga na terenu.

3. člen

Oznake elektronskih naprav preko katerih se v posameznem poslovnem prostoru izdajajo računi:

Oznaka poslovnega prostora

Oznaka elektronske naprave

LJ

BL1

BL2

MB

BL1

BL2

BL3

CE

BL1

Kot elektronske naprave so označeni posamezni računalniki (blagajne) preko katerih se v poslovnih prostorih izdajajo računi.

4. člen

Zaporedne številke računov si vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v neprekinjenem zaporedju, od zaporedne številke 1 do »n«, po posamezni elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru. Zaporedje številk računov je razvidno iz tabele:

LJ

MB

CE

BL1

BL2

BL1

BL2

BL3

BL1

LJ-BL1-1

LJ-BL2-1

MB-BL1-1

MB-BL2-1

MB-BL3-1

CE-BL1-1

LJ-BL1-2

LJ-BL2-2

MB-BL1-2

MB-BL2-2

MB-BL3-2

CE-BL1-2

LJ-BL1-3

LJ-BL2-3

MB-BL1-3

MB-BL2-3

MB-BL3-3

CE-BL1-3

LJ-BL1-4

LJ-BL2-4

MB-BL1-4

MB-BL2-4

MB-BL3-4

CE-BL1-4

itd…

itd…

itd…

itd…

itd…

itd…

5. člen

Ta akt začne veljati 2. januarja 2016.

Ljubljana, dne 31. 10. 2015 Direktor družbe:

Franci Novak

PRIMER 3: Več poslovnih prostorov, več elektronskih naprav za izdajo računov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po vsakem poslovnem prostoru:

V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15) odgovorna oseba družbe Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana, davčna številka 12345678, direktor Franci Novak, sprejema

INTERNI AKT

o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov

1. člen

S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v družbi Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana, davčna številka 12345678.

2. člen

Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi oznakami iz registra nepremičnin:

Oznaka poslovnega prostora

Naslov poslovnega prostora

Številka katastrske občine

Številka stavbe

Številka dela stavbe

LJ1

Nova ulica 12, 1000 Ljubljana

6798

145

1

MB1

Ob reki 34,

2000 Maribor

4786

566

67

MB2

Hrib 4,

2000 Maribor

2108

25

34

3. člen

Oznake elektronskih naprav preko katerih se v posameznem poslovnem prostoru izdajajo računi:

Oznaka poslovnega prostora

Oznaka elektronske naprave

LJ1

1

2

MB1

1

2

3

MB2

1

Kot elektronske naprave so označeni posamezni računalniki (delovne postaje) preko katerih se v poslovnih prostorih izdajajo računi. Delovne postaje so povezane s strežnikom. Programska oprema za izdajanje računov je nameščena centralno na strežniku.

4. člen

Zaporedne številke računov si vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v neprekinjenem zaporedju po posameznem poslovnem prostoru, in sicer:

- v poslovnem prostoru LJ1 od zaporedne številke 55000000001 do »n«,

- v poslovnem prostoru MB1 od zaporedne številke 76000000001 do »n«,

- v poslovnem prostoru MB2 od zaporedne številke 45000000001 do »n«.

Zaporedje številk računov je razvidno iz tabele:

LJ1

MB1

MB2

LJ1-1-55000000001

MB1-1-76000000001

MB2-1-45000000001

LJ1-2-55000000002

MB1-3-76000000002

MB2-1-45000000002

LJ1-2-55000000003

MB1-2-76000000003

MB2-1-45000000003

LJ1-1-55000000004

MB1-2-76000000004

MB2-1-45000000004

itd…

itd…

itd…

5. člen

Ta akt začne veljati 2. januarja 2016.

Ljubljana, dne 31. 10. 2015 Direktor družbe:

Franci Novak

PRIMER 4: Več poslovnih prostorov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po centralni elektronski napravi (strežniku) v poslovnem prostoru zavezanca

V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15) odgovorna oseba družbe Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana, davčna številka 12345678, direktor Franci Novak, sprejema

INTERNI AKT

o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov

1. člen

S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v družbi Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana, davčna številka 12345678.

2. člen

Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi oznakami iz registra nepremičnin:

Oznaka poslovnega prostora

Naslov poslovnega prostora

Številka katastrske občine

Številka stavbe

Številka dela stavbe

LJ

Nova ulica 12, 1000 Ljubljana

6798

145

1

MB

Ob reki 34,

2000 Maribor

4786

566

67

CE

Gosposka ulica 4,

3000 Celje

2108

25

34

3. člen

Oznake elektronskih naprav preko katerih se v posameznem poslovnem prostoru izdajajo računi:

Kot elektronske naprave so označene posamezne centralne elektronske naprave (strežniki) v poslovnih prostorih. Programska oprema za izdajanje računov je nameščena centralno na strežnikih. Na strežnike so povezani računalniki - blagajne preko katerih se v poslovnem prostoru izdajajo računi.

Oznaka poslovnega prostora

Oznaka elektronske naprave

LJ

S1

MB

S1

CE

S1

4. člen

Zaporedne številke računov si vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v neprekinjenem zaporedju, od zaporedne številke 1 do »n«, po elektronski napravi (strežniku) za izdajo računov v poslovnem prostoru.

Zaporedje številk računov je razvidno iz tabele:

LJ

MB

CE

LJ-S1-1

MB-S1-1

CE-S1-1

LJ-S1-2

MB-S1-2

CE-S1-2

LJ-S1-3

MB-S1-3

CE-S1-3

LJ-S1-4

MB-S1-4

CE-S1-4

itd…

itd…

itd…

5. člen

Ta akt začne veljati 2. januarja 2016.

Ljubljana, dne 31. 10. 2015 Direktor družbe:

Franci Novak

PRIMER 5: En poslovni prostor, računi se izdajajo iz vezane knjige računov

V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR  (Uradni list RS, št. 57/15) odgovorna oseba družbe Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana,  davčna številka 12345678, direktor Franci Novak, sprejema

INTERNI AKT

o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov

1. člen

S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v družbi Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana, davčna številka 12345678.

2. člen

Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi oznakami iz registra nepremičnin:

Oznaka poslovnega prostora

Naslov poslovnega prostora

Številka katastrske občine

Številka stavbe

Številka dela stavbe

TRG1

Krpanova ulica 10, 1000 Ljubljana

2103

245

1

3. člen

V poslovnem prostoru z oznako TRG1 se računi izdajajo preko vezane knjige računov.

4. člen

Zaporedne številke računov si vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v neprekinjenem zaporedju, od TRG1-00001 do TRG1-»n«.

(*Opomba FURS: Ni obvezno, da številka računa, izdanega preko VKR, vsebuje oznako poslovnega prostora. Način številčenja je naveden zgolj primeroma. Zaporedne številke računov si lahko sledijo tudi v zaporedju od 1 do n,.. ipd.)

Zaporedje številk računov je razvidno iz tabele:

TRG1-00001

TRG1-00002

TRG1-00003

TRG1-00004

itd…

(* Opomba FURS: Ni treba, da je številka računa, izdanega iz vezane knjige računov, sestavljena iz treh delov: oznake poslovnega prostora, oznake elektronske naprave, zaporedne številke računa. Takšno številko računa morajo imeti v skladu z ZDavPR le računi, ki so izdani preko elektronske naprave.)

5. člen

Ta akt začne veljati 2. januarja 2016.

Ljubljana, dne 31. 10. 2015 Direktor družbe:

Franci Novak

PRIMER 6: Več poslovnih prostorov, računi se izdajajo iz vezane knjige računov

V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR  (Uradni list RS, št. 57/15) odgovorna oseba družbe Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana,  davčna številka 12345678, direktor Franci Novak, sprejema

INTERNI AKT

o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov

1. člen

S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v družbi Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana, davčna številka 12345678.

2. člen

Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi oznakami iz registra nepremičnin ter vrste premičnih poslovnih prostorov:

Oznaka poslovnega prostora

Naslov poslovnega prostora

Številka katastrske občine

Številka stavbe

Številka dela stavbe

TRG1

Nova ulica 12, 1000 Ljubljana

6798

145

1

TRG2

Ob reki 34, 2000 Maribor

4786

566

67

3. člen

V poslovnih prostorih TRG1 in TRG2 se računi izdajajo preko vezane knjige računov.

4. člen

Zaporedne številke računov si vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v neprekinjenem zaporedju, in sicer:

v poslovnem prostoru TRG1, od številke TRG1-00001 do TRG1-»n«,

v poslovnem prostoru TRG2, od številke TRG2-00001 do TRG2-»n«.

(*Opomba FURS: Ni obvezno, da številka računa, izdanega preko VKR, vsebuje oznako poslovnega prostora. Način številčenja je naveden zgolj primeroma. Zaporedne številke računov si lahko sledijo tudi v zaporedju od 1 do n,.. ipd.)

Zaporedje številk računov je razvidno iz tabele:

TRG1

TRG2

TRG1-00001

TRG2-00001

TRG1-00002

TRG2-00002

TRG1-00003

TRG2-00003

TRG1-00004

TRG2-00004

itd…

itd…

(* Opomba FURS: Ni treba, da je številka računa, izdanega iz vezane knjige računov, sestavljena iz treh delov: oznake poslovnega prostora, oznake elektronske naprave in zaporedne številke računa. Takšno številko računa morajo imeti v skladu z ZDavPR le računi, ki so izdani preko elektronske naprave.)

5. člen

Ta akt začne veljati 2. januarja 2016.

Ljubljana, dne 31. 10. 2015 Direktor družbe:

Franci Novak

PRIMER 7: En poslovni prostor, računi se izdajajo preko programa MINI blagajna

V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR  (Uradni list RS, št. 57/15) odgovorna oseba družbe Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana,  davčna številka 12345678, direktor Franci Novak, sprejema

INTERNI AKT

o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov

1. člen

S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v družbi Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana, davčna številka 12345678.

2. člen

Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi oznakami iz registra nepremičnin:

Oznaka poslovnega prostora

Naslov poslovnega prostora

Številka katastrske občine

Številka stavbe

Številka dela stavbe

TRG1

Krpanova ulica 10, 1000 Ljubljana

2103

245

1

 3. člen

Oznake elektronskih naprav preko katerih se v posameznem poslovnem prostoru izdajajo računi:

Oznaka poslovnega prostora

Oznaka elektronske naprave

TRG1

MB

Računi se izdajajo preko programa »MINI blagajna« do katerega se dostopa preko spletne strani Finančne uprave Republike Slovenije. Kot elektronska naprava je označen računalnik preko katerega se v poslovnem prostoru izdajajo računi.

4. člen

V poslovnem prostoru se nahaja ena elektronska naprava preko katere se izdajajo računi. Zaporedne številke računov si vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v neprekinjenem zaporedju, od zaporedne številke 1 do »n«.  Zaporedje številk računov je razvidno iz tabele:

TRG1-MB-1

TRG1- MB-2

TRG1- MB-3

TRG1- MB-4

itd…

5. člen

Ta akt začne veljati 2. januarja 2016.

Ljubljana, dne 31. 10. 2015 Direktor družbe:

Franci Novak

PRIMER 8: Več poslovnih prostorov, računi se izdajajo preko programa MINI blagajna

V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR  (Uradni list RS, št. 57/15) odgovorna oseba družbe Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana,  davčna številka 12345678, direktor Franci Novak, sprejema

INTERNI AKT

o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov

1. člen

S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v družbi Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana, davčna številka 12345678.

2. člen

Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi oznakami iz registra nepremičnin ter vrste premičnih poslovnih prostorov:

Oznaka poslovnega prostora

Naslov poslovnega prostora

Številka katastrske občine

Številka stavbe

Številka dela stavbe

TRG1

Nova ulica 12, 1000 Ljubljana

6798

145

1

TRG2

Ob reki 34, 2000 Maribor

4786

566

67

TRG3

Stara pot 23 3000 Celje

67

12

5

3. člen

Oznake elektronskih naprav preko katerih se v posameznem poslovnem prostoru izdajajo računi:

Oznaka poslovnega prostora

Oznaka elektronske naprave

TRG1

MB

TRG2

MB

TRG3

MB

V vseh poslovnih prostorih se računi izdajajo preko programa »MINI blagajna« do katerega se dostopa preko spletne strani Finančne uprave Republike Slovenije. Kot elektronske naprave so označeni posamezni računalniki preko katerih se izdajajo računi.

4. člen

Zaporedne številke računov si vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v neprekinjenem zaporedju, od zaporedne številke 1 do »n«, po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru.

Zaporedje številk računov je razvidno iz tabele:

TRG1

TRG2

TRG3

TRG1-MB-1

TRG2-MB-1

TRG3-MB-1

TRG1-MB-2

TRG2-MB-2

TRG3-MB-2

TRG1-MB-3

TRG2-MB-3

TRG3-MB-3

TRG1-MB-4

TRG2-MB-4

TRG3-MB-4

itd…

itd…

itd…

5. člen

Ta akt začne veljati 2. januarja 2016.

Ljubljana, dne 31. 10. 2015 Direktor družbe:

Franci Novak

Vprašanje 216: Kaj se šteje za elektronsko napravo za izdajo računov, katere oznaka je sestavni del številke računa? Ali se lahko kot elektronsko napravo za izdajo računov označi strežnik? (23. 10. 2015)

1. oznake poslovnega prostora zavezanca,

2. oznake elektronske naprave za izdajo računov in

3. zaporedne številke računa.

Elektronska naprava za izdajo računov

Če je programska oprema za izdajanje računov nameščena centralno (npr. na strežniku, centralnem računalniku oziroma drugi centralni elektronski napravi), se lahko kot elektronsko napravo za izdajo računov določi in označi tudi ta centralna elektronska naprava.

Vprašanje 217: Ali je lahko na »masovnih računih« komunalnih podjetij navedena okoljska dajatev, najem zabojnika za odvoz smeti ali stroški obdelave/izpisa računa, da jih ni treba davčno potrditi? (23. 10. 2015)

Glede postavk na masovnih računih komunalnih podjetij, za katere velja izjema od obveznosti davčnega potrjevanja, je na računu lahko navedena tudi okoljska dajatev, prav tako je lahko na računu obračunan mesečni znesek najema zabojnikov za odvoz odpadkov, saj iz opisa dejavnosti E 38.110 »Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov« SKD – 2008 izhaja, da v to skupino spada tudi zbiranje nenevarnih gospodinjskih, komunalnih, industrijskih in drugih odpadkov s pomočjo košev, kontejnerjev, vreč za smeti ipd. Najem zabojnikov za odvoz smeti je namreč neločljivo povezan s samo storitvijo zbiranja in odvoza odpadkov komunalnega podjetja. Praksa komunalnih podjetij pri zaračunavanju tega najema pa je različna.

Glede stroška paketne obdelave / izpisa računa pa ta postavka ne more biti na računu, da velja izjema od obveznosti davčnega potrjevanja računov. Pri tem gre za ločeno storitev podjetja, ki jo le ta zaračuna kupcu in ni povezana z dobavami, ki so predmet izjeme. Za račune za dobave tovrstnih storitev velja obveznost davčnega potrjevanja računov.

Vprašanje 218: Davčni zavezanec sprašuje glede pravilnega navajanja opisa storitev na računu, ki ga opravi npr. mehanična delavnica ali odvetnik. (23. 10. 2015)

Davčni zavezanec opravlja avtomehanične storitve, kar lahko zajema npr. menjavo motornega olja, menjavo pnevmatik, redni servis, ipd. Sprašujete, ali lahko račun vsebuje samo postavko »avtomehanične storitve«, kar lahko zajema opravljeno storitev skupaj s porabljenim materialom ali je vedno treba podrobno razčleniti opravljeno storitev in ali lahko račun vsebuje postavko »avtomehanične storitve« in posebej naveden porabljen material. Sprašujete tudi, ali se na računu, ki ga izda odvetniška pisarna, lahko navede »odvetniške storitve« oziroma je treba navesti tudi sklic zadeve, tarife, materialne stroške. Zanima ga tudi, ali bi lahko v obeh primerih uporabili splošno postavko avtomehanične oziroma odvetniške storitve in na dnu računa kot spremni oz dodatni tekst dodali podrobno razčlenitev opravljenega dela (pri avtomehaniku razčlenitev avtomehaničnih del, pri odvetniku naveden sklic zadeve, razne obračunane tarife, ipd)?

Storitev, ki jo zaračuna avtomehanična delavnica ali odvetniška pisarna, mora biti na računu čim bolj natančno opisana in sicer mora biti iz opisa razvidna posamezna vrsta avtomehanične storitve (na primer menjava olja, menjava pnevmatik, redni servis) oziroma posamezna vrsta odvetniške storitve.

Na računu je tako treba navesti čim bolj natančen opis storitve. Na računu se v ta namen pri opisu storitve lahko navede povezava na drug dokument, iz katerega je razviden natančen opis oziroma vsebina storitve, kot na primer: servisna storitev po določenem delovnem nalogu, odvetniška storitev po določeni tarifi in podobno.

Na računih za opravljeno storitev po DDV zakonodaji ni obvezno navajanje specifikacije porabljenega materiala ali dela, vendar pa jo davčni zavezanec lahko navede.

Ključne besede:
zdavpr
davčne blagajne
davčno potrjevanje računov

Zadnji članki iz rubrike:

1.7.2020 15:17:31:
Ali se plačilo računa z bonom šteje za plačilo z gotovino in ga je treba davčno potrditi preko davčne blagajne?

26.4.2019 14:22:56:
Nova pojasnila glede davčnega potrjevanja računov

10.1.2019 15:26:25:
Novost pri davčnem potrjevanju negotovinsko plačanih računov

29.10.2018 16:17:25:
Novo digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS povezave - blagajne.fu.gov.si

11.7.2018 15:38:24:
Nadzor na javnih prireditvah - FURS spremlja pravilnost izdajanja in potrjevanja računov ter ustreznost podlag za delo

Najnovejši članki:

10.7.2020 15:13:06:
PKP4: Podaljšanje ukrepa čakanja na delo in karantena

10.7.2020 14:13:23:
Konec julija zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za začasno čakanje in višjo silo po ZIUZEOP in ZIUZEOP-A

8.7.2020 13:46:39:
Poračun regresa za javni sektor za leto 2020

7.7.2020 13:30:34:
Poročilo o gibanju plač za april 2020

7.7.2020 13:27:34:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT